למחלקת המס האזרחי של משרדנו ניסיון עשיר, בן עשרות שנים, בטיפול בכל סוגיות המס האזרחי בישראל.
בזכות הניסיון הרב שנצבר במחלקה בתחום זה, מיוצגים בה לקוחות רבים, ביניהם לקוחות פרטיים וחברות, בכל העניינים הקשורים במס ישראלי.
המחלקה מטפלת במגוון רחב של ענייני מס, ביצירתיות ובמקצועיות נטולת פשרות, תוך שמירה על דיסקרטיות ונאמנות מוחלטת ללקוח. 
אנו מכירים היטב את הלחצים הנפשיים והכלכליים המופעלים על לקוחותינו ואנו מעניקים להם את השירות המיידי ביותר, תוך מודעות רבה לצורך ביחס אישי ואינטימי. צוות המחלקה ושותפי המשרד מעניקים לכל לקוח את המענה המקצועי ביותר, במינימום זמן ובמינימום עלות, כשהמטרה היא שישולם מינימום מס, תוך שקיפות מלאה ובהתאם להוראות החוק. לזכות המחלקה עשרות פסקי דין תקדימיים, בהם שכנענו את בתי המשפט, במסגרת הליכים רבים ומגוונים, כי יש להעדיף את עמדת לקוחותינו על פני עמדת רשויות המס. פסקי דין אלה יושמו במקרים רבים אחרים בזכות עבודה מאומצת של מחלקת המסים של משרדנו. הצלחות אלו מעידות על היכולת הבלתי מעורערת של המחלקה להילחם עבור הלקוח בכל חזית אפשרית.
 
שירותים הניתנים ע"י מחלקת מיסוי אזרחי
 • ייעוץ מס ללקוחות פרטיים ולעסקים – הליווי ניתן הן במסגרת התנהלותו השוטפת של העסק והן לטובת מטרה ספציפיתכגון: קידום עסקה ו/או מהלך עסקי ו/או רכישה ו/או  ביצוע שינוי ו/או כל מהלך אחר.
 • מתן חוות דעת משפטיות התומכות באסטרטגיית מס ו/או בהתנהלות כזו או אחרת וזאת על מנת להבטיח התנהלות חוקית ושקופה ולטובת נטרול חשיפה פלילית.
 • ליווי רואי חשבון ויועצי מס מטעם הלקוח לטובת הגשת דיווחים שנתיים ו/או דיווחים אחרים, תוך מתן גיבוי משפטי לצורך הצגת עמדת מס בשקיפות, ומבלי שעצם הדיווח ייצר קושי משפטי ו/או בעיית מס. 
 • הוצאת פרה – קבלת רולינגים (החלטה מראש) מהמחלקות השונות בהנהלת רשות המס  ו/או גיבוש הסכמות אחרות עם הנהלת רשות המס ו/או לשכות משפטיות ו/או גורמים אחרים ברשות המס, לטובת הכרה מראש של עמדת הלקוח, באופן התנהלותו ובחבות המס שהלקוח סבור כי עליו לשאת. 
 • ניהול מחלוקות שונות מול רשויות המס - התנהלות מול מפקחי המס ומול הנהלת רשות המס ו/או לשכות משפטיות. יתכן והמחלוקת תהא אזרחית בלבד וייתכנו מצבים בהם המחלוקת האזרחית שלובה בעניינים פליליים בהם נותנת המחלקה מענה באמצעות מחלקת המיסוי הפלילי של משרדנו.
 • ניהול מגעים והליכים שומתיים בפני רשויות המס ו/או פקידי השומה ו/או מנהל מע"מ ו/או מנהל מס שבח, אם בשלבים ראשונים (שלב א') ואם בשלבים מתקדמים (שלב ב'), לרבות התנהלות מול לשכות משפטיות, וזאת במטרה להביא לידי פתרון מהיר ומוצלח ולגיבושו של הסכם שומה המתיישב עם האינטרסים של הלקוח.
 • הגשת ערעורים לבית המשפט על החלטת רשות המס וניהול ערעורי מס הכנסה ו/או ערעורי מע"מ ו/או עררי מס שבח, במטרה לבטל את דרישות המס.
  לזכות משרדנו הצלחות ותקדימים רבים, חלקם במסגרת הסכמים שהתגבשו לאחר הגשת ערעור וחלקם במסגרת פסקי דין סופיים. 
 • הגשת ערעורי מס בפני בית המשפט העליון וזאת במטרה לשמור על שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי או מתוך מגמה להביא לידי התערבות בית המשפט העליון בקביעת בית המשפט המחוזי.
 • בלימה של הליכי גביה הננקטים כנגד נישומים על ידי רשויות המס, אם בדרך של מגעים והסדרים מול פקידי השומה השונים ואם בדרך של פניה לבית המשפט.
 • הכשרת הון לא מדווח ו/או הון שחור וזאת באמצעות הליך של גילוי מרצון ו/או הליכים אחרים הנדרשים לטובת נטרול חשיפה פלילית והבטחת התנהלות חוקית ושקופה.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

העברה של זכויות במקרקעין מיחיד לחברה

העברת זכויות במקרקעין מיחיד לחברה הינה פעולה אשר ניתן לבצעה בפטור ממס, אך יש לבצעה תוך בחינה של עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 70. כל הפרטים במאמר>>

הצהרת פרודים והמשמעות המיסוייות

סיטואציות של גירושין הן נושא שכיח להן נדרשת רשות המיסים. במקרים של הליכי גירושין והנתק המתחולל בין בני הזוג, עליהם לפעול כך. כל הפרטים המאמר>>

מועד הגשת התביעות במסלול האדום

בהתאם לסעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"ח 1961, תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף במסלול האדום תוגש תוך שלושה חודשים מקרות הנזק. אך מאחר ומלחמת חרבות ברזל נמשכת כבר חודשים ארוכים הובהרו פרטים נוספים.

תיקון תקנות מס רכוש - אפריל 2024

ב-9.4.24 פורסמו תיקונים לתקנות מס רכוש תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. כל הפרטים במאמר>>

פיצוי ממס רכוש בגין מיזמים שלא יצאו אל הפועל עקב המלחמה

האם הנזקים העקיפים שנגרמו לבעל עסק כתוצאה מביטול, דחייה, או סיכול של מיזם אשר לא יצא לפועל כתוצאה מהמלחמה, הינו נזק בר פיצוי במסלול האדום?

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הרחבת רשימת היישובים המזכים בפיצוי מלא במסלול אדום

משרד האוצר הודיע על הרחבת רשימת היישובים המזכים בפיצוי מלא במסלול אדום בגין נזקי מלחמת "חרבות ברזל" - מרץ 2024

קיבוצים באזורי ספר - כך תקבלו פיצוי מלא במסלול האדום

המסלול האדום הוא מסלול הפיצוי האופטימלי עבור קיבוצים, שכפי שיובהר בהמשך, מאפייניו הייחודיים מחייבים הגשת תביעה הנסמכת על ראשי נזק משפטיים וכלכליים.

שר האוצר - הגדר רשימת אתרי תיירות הזכאים לפיצוי מלא

עד לרגע זה לא נקבעה רשימת אתרי תיירות על ידי שר האוצר שיוכרו כאתרי תיירות המוחרגים מדרישת הפסקת פעילות לצורך זכאות לפיצוי ומקדמה במסלול האדום, לשם כך פנה משרדנו במכתב רשמי לשר האוצר בצלאל סמוטריץ בבקשה לקבוע רשימה זו וליתן וודאות לאותם עסקים.

זכאות לפיצוי בגין תקופת התאוששות - רק במסלול האדום

בפסיקה עולות שתי פרשנויות בהקשר פסיקת פיצויי התאוששות, האחת מצומצמת והשנייה מרחיבה. כל הפרטים במאמר>>

הנחייה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום - ינואר פברואר 2024

רשות המיסים פרסמה הנחייה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום 2024. בהנחיה צוין כי עסק אשר לא נמצא ברשימת היישובים המצומצמת, אולם סבור כי עונה על התנאים לקבלת מקדמה, עליו להגיש בקשה המפרטת מדוע זכאי למקדמה. כל הפרטים במאמר >>

תיירות וחקלאות ביישובי ספר זכאים למקדמות ינואר פברואר 2024

בעלי צימרים וחקלאים ביישובים שיצאו מרשימת הזכאות למקדמות לחודשים ינואר פברואר 2024 - עליכם לפנות להמשך קבלת מקדמות ולהגשת תביעה במסלול האדום

עסקים הזכאים למקדמות ינואר - פברואר 2024 - מסלול אדום

רשות המיסים צמצמה את רשימת היישובים הזכאים למקדמות ינואר 2024, אילו עסקים שיישובם יצא מהרשימה עדיין זכאים? - פרטים מלאים במאמר>>

רשימת היישובים הזכאים למקדמות במסלול האדום ינואר - פברואר 2024

רשות המיסים פרסמה את רשימת היישובים שעסקים בתחומם זכאים למקדמות בחודשים ינואר פברואר 2024. בעקבות שינוי הוראות פיקוד העורף המשפיע על רשימה זו - מומלץ לעקוב אחר השינויים.

המלחמה מנעה רווח מעסק חדש או מהשבחתו? - במסלול האדום תפוצו

למרות העדר היכולת להוכיח רווחים מהעבר - אותם חקלאים, עסקים, יזמים, משקיעים ועוד - רשאים ע"פ דין, לקבל מהמדינה פיצוי מלא, כזה שיעמידם במקום בו יכולים הם היו להימצא באם המלחמה כלל לא הייתה פורצת.

פיצוי בגין נזק הנגרם כתוצאה מנטישה והזנחה - מסלול אדום

עסקיים או פרטיים, יפוצו על אבדן הכנסה ועל נזקים שנגרמו לרכוש אם עקב פעילות האויב, אולם מה באשר לרכוש אשר ניזוק עקב הזנחתו?

מקסום המסלול האדום, טיעון משפטי מבריק ומה שביניהם

מנהל מס רכוש שקול לשופט שלום, ולכן התביעה למנהל חייבת להיות מבוססת משפטית וכלכלית. תביעה במסלול האדום המוגשת למנהל מס רכוש - הערוץ האופטימלי היחיד שמפצה באופן מלא עד סוף המלחמה ואף לאחריה.

לקוחות קבועים לא משלמים עקב מלחמה? עילה לפיצוי במסלול האדום

בעל עסק הממוקם בקו עימות שלקוחותיו אינם משלמים בעקבות מלחמת חרבות ברזל - אזי יש לאפשר לאותו בעל עסק, הממוקם בקו עימות, לתבוע ממס רכוש את אובדן ההכנסות, תחת תביעת הלקוחות. כל הפרטים במאמר>>

נזקים לרכוש של מפונים - מסלול האדום

ניזוקים זכאים להגיש בקשה לפיצוי ממנהל מס רכוש בגין נזק עקיף על הרס. במאמר זה, ננסה לעמוד על אופיים של נזקים אלו, האם וכיצד ניתן לתבוע ולקבל פיצוי הולם בגינם.

בעלי מטעים ביישובי ספר - פיצויים מקסימליים מחייבים תביעה במסלול האדום

המסלול האדום אינו צריך להרתיע את בעל המטע. ההפך הוא הנכון. התנהלות משפטית נכונה וטיפול משפטי מקצועי יביאו לבעל המטע את הפיצוי האופטימאלי במסלול הבטוח – הוא המסלול האדום

פיצויים בגין אבדן דמי שכירות או ריטיינר במלחמת חרבות ברזל

מה נדרש לעשות עסק שלקוחותיו שהם עסקים בעצמם, או משכירי דירות לאנשים פרטיים - שתשלומיהם הופסקו עקב הפסקת פעילות או פינוי מיישוב, והאם ראוי לפצותם ממס רכוש?

זכאות על אובדן דמי שכירות - מסלול אדום

במאמר זה, ננסה לפשט ולהבהיר את הנקודות העיקריות שעלו במסמך ההבהרה מטעם רשות המסים לעניין זה ביחס לפיצוי על אבדן דמי שכירות למשכירים, ומנגד מימון דיור חלופי לשוכרים.

הוספת יישובים למסלולי פיצוי מיטיבים

ביום 22.1.24 הודיעה רשות המסים על צירופם מספר יישובים נוספים לרשימת יישובי הספר המוגדרים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים. כל הפרטים במאמר>>

כך ניתן לעבור ממסלול ירוק למסלול אדום בתביעת מס רכוש

ככל שכבר הוגשה תביעה במסלול הירוק ובדיעבד הסתבר כי אין זה המסלול המיטבי, ניתן בנסיבות מסוימות לנקוט בצעדים שיאפשרו הגשת תביעה חדשה במסלול האדום, הגם שתביעתו כבר הוגשה במסלול ירוק.​ מהם התנאים ואיך ניתן לעבור מסלול? כל הפרטים במאמר>>

לולנים אל תתפתו - רק מסלול אדום!

המסלול האדום הוא ה-מסלול עבור חקלאים בקו עימות. המסלול האדום אינו מותנה בהחלטת ממשלה בזמן מלחמה, בקיום ממשלה, במתווים שמוארכים או לא מוארכים, מכיוון שמקורו בחוק. חשוב לשים לב שלא כל מתווה פיצוי "גנרי" יתאים לכל סוג של עסק, ויש לבחון את הכדאיות על פי נתוני העסק הפרטני.

השגה על דחיית תביעה למס רכוש במסלול הירוק - חרבות ברזל

השגה היא הליך מעין שיפוטי לגביו חלים כללים ייחודיים השונים מאלה החלים לגבי בקשת המענק ויש לנסחה באופן מלא ומדויק, לכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מיסים מנוסה שמכיר את הרקע המשפטי, ויידע לנסח את כתב ההשגה ולנהל את הדיון בהשגה. עורך דין יידע לנסח את טענות העוסק ואת הדרכים להוכחתן והכל על מנת להביא לקבלתה של ההשגה.

אתגרים משפטיים בתביעת פיצוי במסלול האדום

מלחמת חרבות ברזל מעלה, ועוד צפויה להעלות, שורה ארוכה של סוגיות משפטיות ואתגרים משפטיים, וזאת משום שאירוע דוגמת זה טרם ידעה מדינתנו.

פיצויים לצימרים בקו עימות - רק במסלול האדום

בעל צימר, אשר בשוגג הגיש במסלול הירוק, יכול כעת "להחזיר את הגלגל לאחור" ולהגיש את תביעתו במסלול האדום. מי יכול לעשות זאת ואיך? קראו את המאמר>>

הוארך בצמצום מתווה הפיצויים במסלול ירוק

תוקן חוק מס רכוש וקרן פיצויים והוחלט על הארכת תכנית הפיצויים במסלול הירוק – הוצאות מזכות, כך שתחול גם על חודש דצמבר, כל הפרטים במאמר>>

אופן הגשת תביעה במסלול אדום ומועד הגשה

מטרת המסלול האדום שואפת להעמיד את הניזוק כלכלית במקום בו הוא אמור היה להימצא בהעדר המלחמה על מנת לקבל את מירב הפיצוי המגיע לכם עליכם לפעול כך>>

זכאות לפיצויים לחקלאים עקב מלחמת "חרבות ברזל"

חקלאים העומדים בתנאי הזכאות ויכולים להגיש תביעה ביותר ממסלול אחד מורשים להגיש תביעה רק דרך מסלול אחד בלבד, לבחירתם. הסבר מלא על המסלולים ועל הדרכים להשגת פיצויים מלאים עבור חקלאים במאמר>>

מטרת המחוקק במסלול האדום להבדיל מבמסלול הירוק

מתקבל הרושם כי יש בלבול של ממש בקרב ניזוקים מפגיעה ישירה ומפגיעה כלכלית, בכל הקשור למסלול הפיצויים שעליהם לבחור. במאמר זה הסבר מפורט>>

פיצוי לעסקים בקו העימות - רק באמצעות המסלול האדום

באופן מפתיע למדי, יש בנמצא ניזוקים רבים, אשר עסקם נמצא בקו העימות, מיקום המזכה אותם לתבוע פיצוי בגין נזקים הכלכלי ע"פ חוק מס רכוש – "מסלול אדום" אשר באופן תמוה עדיין מתבלטים. על החשיבות שבמסלול האדום ועל הכשל והמחדל נלמד במאמר זה.

עסקים בישובי ספר - היזהרו ממלכודת דבש

המסלול האדום, מאפשר להגיש תביעה בגין כל הנזק הממשי שנגרם לעסק וזאת ללא תקרת פיצוי וללא מגבלת תקופה , ומאפשרת להגיש תביעה מלאה או חלקית (לאו דווקא בעבור כל חודש בנפרד) וכן קבלת מקדמות בטרם הגשת התביעה.

100% פיצויים למפעלים ביישובי ספר - רק במסלול אדום!

המסלול האדום לא יעכב את הכסף, לא יעכב את קבלת המקדמות, ההפך הוא הנכון ובפועל ברוב המוחלט של המקרים הוא יביא למפעל מאות אחוזים מעבר למסלול הירוק

פיצוי מלא לקבלני ביצוע בקו העימות

במסגרת התביעה במסלול האדום, בגין קבלני ביצוע הממוקמים בקו העימות, בעלי פרויקטים בקו העימות ו/או להם "סניף" בקו עימות, יש בנמצא חובה משפטית, להגיש תביעה נזיקית/כלכלית אשר תושתת על ראשי נזק מבוססים משפטית, כאלה המתיישבים עם תכלית חוק מס רכוש אשר תכלול בין השאר, על אף המחלוקות המשפטיות הצפויות, פיצוי בגין מרכיבים דוגמת אלו:

תביעת פיצויים במסלול ירוק לכלל המשק - הצד המשפטי

ישנם מיקרים רבים בהם תביעה במסלול הירוק מוטב שתתבצע ע"י עורך דין בקיא במס רכוש! במקרים אלו כתב הטענות חייב להתבסס על תשתית משפטית רלוונטית שמצדיקה את הגדלת המקדם. אלו מקרים דורשים עורך דין? כל הפרטים במאמר>>

אולמות אירועים ושמחות - במסלול אדום בלבד!!!

המסלול האדום הנו מסלול משפטי במסגרתו רשאים בעלי האולמות לקבל את כל הפיצוי הכלכלי המלא לו הם זכאים בגין כל אחת ואחת מהפעילויות של האולם ובמקדמות מידיות!

פיצויים ומקדמות לבעלי מסעדות ביישובי ספר - במסלול אדום בלבד !!!

המסלול האדום הוא היחיד המקנה לבעלי מסעדות את האפשרות לקבל פיצוי מלא בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו להם ובמקדמות מידיות!

תיירות, תעשיה, מסחר ומתן שירותים - רק מסלול אדום!

תביעה במסלול האדום, ביכולתה לפצות באופן מלא את הניזוק! לא רק בגין נזקים אותם ניתן לזהות בנקל מתוך הדו"חות, אלא גם באמצעות ראשי נזק נוספים אותם ניתן לתבוע בהישען על טיעון משפטי.

פיצוי מלא למושבים ולחקלאים - במסלול האדום בלבד!!!

הפער בין תביעה במסלול המשפטי האדום לבין ניסיון להצטופף לתוך מתווה המסלול ירוק, מסתכם בסכומי עתק, כך שאם המושב רוצה באמת ובתמים לקבל פיצוי המשקף את נזקו האמתי, חייב הוא, לתבוע ע"פ המסלול האדום.

פיצוי מלא לקיבוצים ומקדמות מידיות - במסלול האדום בלבד !!!

הפער בין תביעה במסלול המשפטי האדום לבין ניסיון להצטופף ולהיכנס לתוך מתווה השבלוני של המסלול ירוק, מסתכם בסכומי עתק, כך שאם הקיבוץ רוצה באמת ובתמים לקבל פיצוי המשקף את נזקו האמתי, חייב הוא, לתבוע ע"פ המסלול האדום.

אסטרטגיה משפטית לטובת הגשת תביעה לפיצויים במסלול האדום

במרבית מן המקרים, ניזוק אשר זכאי להגיש תביעה במסלול האדום, מחובתו לעשות זאת ואל לו לעשות שימוש במסלולים הירוקים, שכן המסלולים הירוקים הינם במידה רבה כוללניים ומוגבלים בסכום וביכולת הטיעון, בעוד שהמסלול האדום הינו מסלול שאינו מוגבל בסכום הפיצוי, גמיש, בר התאמה לעסק הספציפי ובפועל מאפשר לניזוק, בהישען על טיעונים משפטים נכונים, לתבוע ראשי נזק רבים, אותם לא ניתן לתבוע במסגרת המסלולים הירוקים, והכל ללא מגבלה של סכומים וללא כל צורך בתשלום אגרה.

מס רכוש ופיצויים בעת מלחמה

מדריך להגשת תביעות פיצויים עבור נזקים ישירים בעקבות מבצע "חרבות ברזל".מי יכול לתבוע, מתי צריך להגיש את התביעה וכיצד מגישים.

פיצויים עפ"י חוק מס רכוש

לאור פניות רבות, נבקש, לעשות עבורכם סדר ולנסות להסביר בקצרה מה הזכאות של אדם או עסק אשר ניזוק ו/או יינזק כתוצאה מהמלחמה.

תשתית משפטית לטובת הצלחה במסלול אדום

תביעה במסלול האדום אמורה לפצות את הניזוק בגין מלא הנזק, תביעה שכזו הינה תביעה משפטית גרידא, המושתתת על מגוון רחב של טענות משפטיות מתוחכמות ומורכבות, במאמר מידע מקיף על כל הסוגיות שיש לקחת בחשבון לפני הגשת התביעה

תביעות מסלול אדום - מקדמות שניות - חרבות ברזל

תביעות במסלול האדום ניתן להגיש במספר אופנים, במספר פעימות, או בתום המלחמה לאחר התגבשות מלוא הנזק. רשות המיסים הודיעה כי בכוונתה לאפשר הגשה למקדמה נוספת (לחודש נובמבר 2023) עבור עסקים הזכאים להגיש תביעה במסלול אדום.

ענף המסעדנות זכאי לפיצויים - מלחמת חרבות ברזל

ענף המסעדות בכל הארץ ובפרט באזורים המפונים נפגע קשה במהלך המלחמה, ובעלי המסעדות זכאים לפיצויים ממס רכוש. כך תפעלו על מנת לקבל אותם.

פיצוי מס רכוש וקרן פיצויים לעסקי חקלאות

לאור הנזק הרב שנגרם לחקלאים במהלך מלחמת חרבות ברזל, הן בנזק ישיר והן בנזק עקיף, המדינה החליטה על מתווה פיצויים נרחב לחקלאים. כל הפרטים במאמר>>

פיצויים לחברות ועסקים עקב מלחמת "חרבות ברזל"

עושים לכם סדר בסוגיית הפיצויים לחברות ועסקים עקב מלחמת "חרבות ברזל". משרדנו תמצת באופן מדויק את מתווה הפיצויים הנרחב, היכנסו למאמר>>

פיצוי עקיף, בגין פעילות בישוב ספר

במאמר נחדד את סוגית היעדר יכולת ניצול נכס בתחום ישוב ספר בזמן לחימה, אשר החוק מאפשר פיצוי לאותם עסקים, ומעניק פיצוי למי שנכנס לאותה קטגוריה אשר ידאג להגיש תביעה מתאימה, מלאה ובמועד.

התכנית לסיוע כלכלי חרבות ברזל

הממשלה אישרה את חוק התכנית לסיוע כלכלי שנועד לסייע לעסקים קטנים ובינוניים תוך השתתפות בהוצאות הקבועות שלהם וכן חלק מהוצאות השכר ששילמו לעובדים שנאלצו להישאר בבית.

הגמשת כללי החופשה ללא תשלום - מלחמת חרבות ברזל

פורסם ב-30.10.23 תזכיר חוק ממשלתי הנותן מענה לחלק מן הנזקים הכלכליים העקיפים שנגרמו ונגרמים לעסקים רבים ברחבי ישראל כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל". כל הפרטים במאמר>

זכאות מעסיקים לפיצויים עבור שכר עובדים מיישובים שפונו

רשות המסים הודיעה שמעסיקים יהיו זכאים לפיצוי בגין שכר ששילמו לעובדיהם שהם תושבי מיישובי עוטף עזה וגבול הצפון שפונו מבתיהם ונעדרו מעבודתם.

זכאות לפיצוי עקיף בהיעדר יכולת ניצול נכס בתחום ישוב ספר

במאמר זה נחדד סוגיה___________ החוק מאפשר פיצוי לאותם עסקים, וכן יעניק פיצוי למי שנכנס לאותה קטגוריה וידאג להגיש תביעה מתאימה ובמועד.

מתווה פיצוי עסקים מלחמת "חרבות ברזל"

לראשונה בעת מלחמה הוצג מתווה סיוע חדש למענק לעסקים בכל רחבי הארץ על מנת למנוע את קריסתם בשל נזקי מלחמת "חרבות ברזל".

מקדמות מידיות בגין נזק עקיף לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון

רשות המס מאפשרת להגיש בקשות למקדמות בגין "נזק עקיף" שנגרם במלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת התביעה. איך כמחשבים זאת?

הקלות רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי - חרבות ברזל

על מנת להקל ככל הניתן על תושבי ישראל בתקופת מלחמת חרבות ברזל, מדינת ישראל, באמצעות רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי, פועלת למתן הקלות שונות לציבור הנישומים. להלן פירוט של ההקלות הידועות בשלב זה.

פיצויים בגין נזקי מלחמת "חרבות ברזל"

במדינת ישראל קיים חוק המיועד להעניק פיצוי בגין נזקיה של מלחמה, הן בנזק הישיר לנכסים, והן בנזק העקיף שנגרם מהיעדר יכולת לקיים פעילות כתוצאה מנזק לנכסים. בשל הדחיפות קבוע בדין הליך מהיר יחסית להגשת תובענה ולקבלת כספי הפיצוי.

פיצויים מיידים לעסקים ביישובי ספר

עסקים בעוטף עזה ובצפון הארץ הממוקמים ביישוב ספר זכאים להגיש תביעות פיצויים באופן מיידי

סיכול חוזה בעקבות המלחמה

מהי ההשפעה של מבצע "חרבות ברזל" על הזכויות והחובות החוזיות של צדדים בהתקשרות חוזית ומה דין הפרת חובות חוזיות אלו בעקבות המלחמה?

תביעת נזק עקיף ואופן חישובו ע"פ חוק מס רכוש

מהו נזק עקיף? נזק עקיף מוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים כהפסד או מניעת ריווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום ישוב ספר, מחמת אי אפשרות ניצול נכסים הנמצאים בתחום ישוב ספר, עקב פעילות מלחמה על ידי צבאות סדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל.

מיסוי אופציות לעובדים

משרד האוצר פרסם טיוטא לתיקון כללי מס הכנסה אשר, אם תתקבל, תביא לשינוי בדרישות הדין החלות לגבי חברות המקצות אופציות או מניות לעובדים.

תביעה על אובדן רווחים בעקבות מלחמה

עסקים הממוקמים ב"יישוב ספר" כהגדרת מונח זה בסעיף 35 לחוק מס רכוש, שרווחיותם נפגעה עקב מבצע "חרבות ברזל", גם אם לא נפגעו פיזית ובתנאי שהם נכללים ברשימת היישובים המוגדרים כיישובי ספר, זכאים לפיצוי בגין אובדן רווחים. מאמר זה מפרט את הליך הגשת התביעה.

שינויים בכללים להקצאת אופציות לעובדים

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון כללי מס הכנסה בנושא הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים. יחד עם זאת יש לעמוד בתנאים נוקשים לצורך זכאות להטבות אלו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי לצורך עריכת תוכנית אופציות והגשתה באופן שיעמוד בתנאי הדין.

עורך דין מע"מ

עורכי הדין מטעם משרדנו, המומחים בדיני מס ומע"מ מתנהלים מול משרדי השומה והמס ומול בתי המשפט בכל אזור בארץ כדבר שבשגרה. כך אנו נחשבים באזור חיפה והצפון כמשרד עורכי דין בחיפה הגדול ביותר.

החזרי מס משוק ההון

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

תשלום שכר לשחקני כדורגל בליגות חובבניות יהיה חייב במס

בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה, כי גם תשלום שכר נמוך לשחקני כדורגל בליגות חובבניות יהיה חייב במס שכר ודחה ערעור שהגישה עמותה המפעילה קבוצת הכדורגל של אור יהודה שמשחקת בליגות התחתונות בישראל.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הודעת גירעון מס בגין רכב ביבוא אישי

פסיקת בית המשפט השלום בנצרת בתביעה למתן סעד הצהרתי נגד בית המכס אשדוד בגין הודעת חיוב גירעון מס, שקיבל התובע על יבוא אישי של רכב. בכל מקרה של מחלוקת עם רשויות המכס, רצוי להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום אשר יידע להכווין, למזער נזקים ולייצג נאמנה את היבואן.

תשלומי מע"מ שקוזזו מחשבוניות מזויפות

האם קמה לעוסק זכות שיפוי על תשלומי מע"מ שהוחזרו לאחר שנקבע, כי קוזזו מחשבוניות מזויפות? על שאלה זו נדרש לאחרונה לענות בית משפט השלום בתל אביב.

התעמרות בעבודה פיצויים

אף כי אין עדיין חוק מפורש האוסר על התעמרות בעבודה, בתי דין לעבודה מעניקים פיצויים כספיים משמעותיים לעובדים המוכיחים שעברו התעמרות במהלך תקופת עבודתם אצל מעסיק. יש לזכור כי כל תקבול במסגרת יחסי עבודה בזיקה ליחסי העבודה, ימוסה על ידי המקבל בשיעור מס שולי.

כספי עבירה שחולטו לא ניתנים לניכוי

בית המשפט העליון הכריע לאחרונה באופן סופי בשאלת סיווג כספי חילוט מכוח חוק איסור הלבנת הון וקבע, כי סכומי כסף של הנישום, אשר חולטו במסגרת פסק דין שניתן נגדו בהליך פלילי, אינם ניתנים לניכוי מהכנסתו החייבת.

החזר מס עסקאות בגין חוב אבוד

בית המשפט קובע לראשונה אמות מידה לדיון בהארכת מועד להגשת בקשה להחזר מס בגין חוב אבוד, תוך קביעה שהחלטה בעניין זה תהא כפופה לביקורת שיפוטית. מעתה ה"דלת" לתביעת החזר מס ששולם בגין הכרזת החוב כ"אבוד" לאחר 3 שנים ממועד העסקה נותרת פתוחה.

קיזוז דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר והוחזרו

במסגרת חוק ההסדרים 2023-2024 נקבע כי החל משנת 2025 דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר והוחזרו יקוזזו לעניין חישוב ההכנסה החייבת או יהוו הכנסה חייבת.

שינויים חשובים במיסוי שכירות ובעל עסק זעיר

במסגרת חוק ההסדרים 23-24 תוקנו מספר תיקונים הנוגעים למיסוי דירות להשכרה ושונתה הגדרת היקף 'עוסק זעיר' ו'עוסק פטור', באופן שיסייע לבעלי העסקים הקטנים בישראל. "בעל עסק זעיר" יוגדר מעתה כיחיד תושב ישראל בעל עסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי קטן מ- 120,000 ש"ח.

רפורמה בעולם ניכוי מס התשומות והחשבוניות

אחד התיקונים המשמעותיים בחוק ההסדרים, הוא יצירתו של הסדר חדש שנועד לסייע במלחמה בהון השחור, ויאפשר מעקב אחר חשבוניות פיקטיביות. על פי התקנות החדשות ניכוי חשבוניות בהן סכום העסקה נטו עולה על 25,000 ש"ח עד סוף שנת 2024 לא יתאפשר אלא באמצעות חשבוניות להן מספרים סידוריים שהקצו רשויות המע"מ. הסכום הקבוע צפוי לרדת בהדרגה במהלך מספר שנים, עד שיעמוד על סך של 5,000 ש"ח החל משנת 2028.

שומה על פי מיטב השפיטה וזכות ההשגה והערעור של הנישום

במידה והוצאה לנישום שומה על פי מיטב השפיטה או אף נקבעה שומה בהסכם, עומדת בפניו הזכות להגיש השגה בכתב. כמו כן עומדת בפניו הזכות להגיש ערעור על הצו שהוציא לו פקיד השומה לאחר שלב ההשגה. במידה והחלטתם כי יש מקום להגיש השגה או ערעור על השומה שהוצאה לכם, הרי שמומלץ להיוועץ עם בעל מקצוע בתחום המס, הבקיא בהליכים הדיוניים והמשפטיים.

דחיית תשלום מס הכנסה בעסקאות מיזוג

עסקאות מיזוג קיימות במתווים שונים, אך במהותן כוללות רכישת חברה על ידי חברה אחרת בתמורה למזומן או למניות החברה הרוכשת. אך מה לגבי משמעות המס של הליך מיזוג? - ישנם תנאים לזכאות לדחיית המס בעסקאות אלו.

הטבות מס ליחידים עם מוגבלות ובעיות רפואיות

יחידים עם מוגבלות ובעיות רפואיות שונות אינם תמיד מודעים למלוא הזכויות וההטבות אשר מוקנות להם מכוח החוק. אחת מן ההטבות מוצאת ביטוי בפקודת מס הכנסה בה נקבע הטבת מס אשר באה לידי ביטוי באפשרות לקבל פטור מתשלום מס על הכנסותיהם של עיוורים ונכים קשים, זאת בתנאים אשר נקבעו בחוק, תוך התחשבות בתקופת הנכות ובסוג ההכנסה של הנישום.

תיקון החלטות בעניין מענקי קורונה שכבר אושרו לעסק

לאחרונה, עדים אנו למה שנראה כמו מגמה של ממש, שבה החלטות רשות המיסים לשלילת מענקים לתקופת האומיקרון מלוות בד בבד עם הוצאת החלטות השוללות מענקים גם ביחס לבקשות עבור תקופות זכאות קודמות, בקשות שכבר אושרו והן נחשבות כ"תקופות סגורות".

טבלאות הוצאות המחיה בהצהרת ההון

להוצאות המחיה השפעה מכרעת על הפרשי ההון, וודאי כאשר מדובר על השוואת הון הנערכת על פני שנים רבות. לכן רצוי לבחון כל מקרה לגופו, דבר העשוי להפחית במידה ניכרת את הפרשי ההון עד כדי איפוסם.

תובענה ייצוגית להשבת מס שנוכה ביתר

בית המשפט העליון מגדיר באילו נסיבות ניתן להגיש תובענה ייצוגית להשבת מס הכנסה שנוכה ביתר

הקניית מקרקעין לנאמנות

העברת נכסי מקרקעין לנאמנות רצונית מחייבת דיווח ותשלום, וזאת בניגוד להורשת נכסי מקרקעין בה קיים פטור תוך דחיית המס.

תושבות מס ותושבות ביטוח לאומי

ישראלים רבים, החיים בחו"ל, מקבלים הודעה מהמוסד לביטוח לאומי בדבר הפסקת תושבותם במדינת ישראל, החלטה אשר בעטיה עלולות להיות השלכות כספיות בלתי מבוטלות. באשר להשלכות כאמור, נסקור בשורות הבאות בקצרה את סוגיית התושבות ומשמעותה מבחינת יחסי הגומלין שבין הביטוח הלאומי למס הכנסה.

ערר לגבי מענק קורונה שהגיש משרדנו התקבל - החברה תותיר בידיה 900,000 ש"ח

ביום 17.1.23, ועדת ערר לענייני קורונה - השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים, הכירה בהוצאות קבועות של חברה העוסקת בענף התיירות ואשר התהוו בטרם פרוץ משבר הקורונה בישראל וזאת במסגרת עררים מס' 1385-22 ומס' 1390-22. ועדת הערר דחתה את עמדת רשות המיסים לפיה אין ליתן מענק בגין הוצאות קבועות שהתהוו לעוררת בטרם החלה התפשטות נגיף הקורונה בישראל (מרץ 2020).

קריאה אחרונה לנדרשים להחזיר את מענק הקורונה באופן מלא או חלקי

רשות המיסים הודיעה לאחרונה על מתן ארכה 'רוחבית' למועד הגשתן של השגות על דחיית בקשות למענקי קורונה, ותאפשר להגישן עד ה-28.2.2023. משמעות הדבר היא הזדמנות אחרונה בהחלט עבור עוסקים שקיבלו מענקים ונדרשו להשיבם להסביר לרשות המיסים מדוע הם זכאים למענקים, כאשר עוסק שקיבל מענק אך נמצא שאינו זכאי ובחר שלא להגיש השגה על החלטה זו - יידרש בהשבת המענק.

ארכה להגשת השגות על דחיית בקשות למענקי קורונה

רשות המיסים הודיעה לאחרונה על מתן ארכה 'רוחבית' למועד הגשתן של השגות על דחיית בקשות למענקי קורונה, ותאפשר להגישן עד ה-28.2.2023. משמעות הדבר היא הזדמנות אחרונה בהחלט עבור עוסקים שקיבלו מענקים ונדרשו להשיבם להסביר לרשות המיסים מדוע הם זכאים למענקים.

בית המשפט העליון דן בסיווג פעילות עסקית במכירת מקרקעין

מדובר בערעור על פס"ד של המחוזי בעניין אדם שביצע עסקאות נדלן מרובות במשך 20 שנה. הפס"ד עוסק בשאלה כיצד יש לסווג את אותן עסקאות מקרקעין, האם כפעילות 'הונית' שנערכה על ידי אדם פרטי או כחלק מפעילות עסקית מסוג 'פירותית' החייבת במע"מ?

הגשת השגות לבקשת השבת מענק הקורונה

משרדנו מתמחה בליווי וסיוע לבעלי עסקים להגיש השגה (ערעור) על החלטת רשות המסים בנוגע לבקשה למענק הסיוע בשל משבר הקורונה - קראו כאן בהרחבה.

דחיית תשלום המס בהעברת נכס מיחיד לחברה

רבים מגיעים למסקנה כי עדיף לפעול באמצעות חברה בע"מ. אך מה לגבי הנכסים שבבעלות היחיד ונדרשים לפעילות העסק? האם חובה לשלם את המס מיד עם העברתם לחברה? סעיף 104 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] מייצר פתרון טוב למקרים אלו, ומאפשר דחיית מס.

היפוך נטל הראיה ונטל ההוכחה

משרדנו מייצג חברה ישראלית שהעניקה שירותים לחברות שונות בתחום הפרסום באינטרנט לחברות זרות ובאמצעותן, בערעור על דרישת פקיד השומה לייחס את מלוא ההכנסות לחברה הישראלית, ולחייבה במס בסכום אסטרונומי של כחצי מיליארד ש"ח. ההליך תלוי ועומד בפני בית המשפט, ולאחרונה דחה בית המשפט את בקשת החברה להורות לפקיד השומה להביא ראיותיו ראשון בהתאם לטענתו שהחברה ערכה עסקה מלאכותית.

'היחלצות' מהפעלת סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף

למשרדנו הגיעה לאחרונה חברה שעמדה בפני הפעלת סעיף 106 לחוק מע"מ כלפיה, באופן שהיה מביא להטלת מס נוסף עליה, מבלי הצדקה. משרדנו ניהל מטעם החברה את השימוע מול מנהל מע"מ, שקיבל טענות אלה ונמנע מהפעלת סעיף 106 לחוק מע"מ כלפי החברה.

בית המשפט קבע - פלסטיני שזכה בטוטו חייב במס בישראל

זכייה בהגרלות מפעל הפיס היא חלומם של אנשים רבים במדינת ישראל, אך חשוב לדעת שגם עליה יוטל מס הכנסה. לאחרונה אף קבע בית המשפט שגם מי שאינו תושב ישראל חייב לשלם מס על זכיותיו בהגרלות שנערכות בישראל.

ביטול עסקה לצרכי מיסוי מקרקעין והשבת המס ששולם - לא בכל מקרה

בית המשפט המחוזי בחיפה נתן לאחרונה החלטתו וסילק על הסף בקשה להורות למנהל מיסוי מקרקעין חיפה לבטל עסקת קומבינציה ולהשיב את המס ששולם בגינה. בית המשפט קבע שאין בנסיבות העניין הצדקה להתערבותו ולהורות למנהל כמבוקש, בנסיבות בהן לא בוטלה העסקה על ידי הצדדים או על ידי בית המשפט - פעל המנהל כנדרש.

הסכם שומה לשנים מסוימות מחייב את מס הכנסה גם בשנים הבאות

האם הסכם שומה שנחתם ביחס לשנות מס מסוימות במסגרתו סווגו תקבולים ממכירת פטנט כרווח הון, מחייב את פקיד השומה גם בשנות מס הבאות ביחס לתקבולים עתידיים שנוצרו מאותו מקור הכנסה, או שמא רשאי מס הכנסה לסטות מההסכם ולסווג את התקבולים העתידיים כהכנסות פירותיות המחויבות לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה?

חבות במס בגין פרסום במדיה החברתית

כיום יותר ויותר מפרסמים עושים שימוש ב'אושיות רשת' על מנת לפרסם את מוצריהם / שירותיהם באמצעותם. אך מה לגבי חבות המס כתוצאה מפרסום באופן זה?

מתנות ומזומנים המתקבלים בירושה

נישומים הנדרשים על ידי פקיד השומה בהתאם לסעיף 135 לפקודה להגיש דין וחשבון על רכוש והתחייבויות ליום מסוים, מספקים תמונת מצב מלאה לרשות המיסים בדבר הונם והתחייבותם לנקודת זמן ספציפית, בדרך כלל יום אחרון של השנה שנסתיימה. הנישום מפרט מידע אישי בדבר תכולת בית, נירות ערך, פיקדונות ותוכניות חסכון, כלי רכב ונדל"ן, השקעות בחברות ושאר נכסים שהוחזקו ליום ההצהרה וכן כל ההתחייבויות לאותו יום הכוללות הלוואות, משכנתאות, יתרות חובה בבנקים וכן התחייבויות נוספות אחרות.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.