מאת: ;

בעלי מטעים ביישובי ספר - פיצויים מקסימליים מחייבים תביעה במסלול האדום

המצב הביטחוני והמלחמה התקדימית אשר נכפו על מדינתנו, מבליטים במידה רבה את ההתיישבות החקלאית הציונית במדינתנו בעיקר לאורך גבולות המדינה, הן מדרום והן מצפון. התיישבות המורכבת מקיבוצים, מושבים או חקלאים פרטיים אשר נענו במהלך השנים לקריאות המדינה להתיישבות סמוך לגבולות ופעלו להוצאת החלום הציוני אל הפועל בדרך של פיתוח חקלאי, בין היתר באמצעות נטיעה וטיפוח של מטעים רבים המשתרעים על גבי אלפי דונמים, בכותלם מגדלים אותם חקלאיים ציונים אין ספור מינים וזנים של פירות, דוגמת תפוחים, אגסים, פרי הדר, ליצ'י, אבוקדו ועוד.
כל אותה עשייה והתיישבות, מושתתת, הלכה ולמעשה, על חזון הציונות ועל הצורך ביצירת רצועת התיישבות שמיועדת לצורך אחיזה בקרקע וקביעת הגבולות. על בסיס אלה נחתם ה"הסכם" בין המדינה לבין אותם המתיישבים עוד בשנת 1961- במסגרת חוק מס רכוש שקובע כי היה ותפרוץ מלחמה דוגמת זו הנוכחית, אזי המדינה תפעל לפיצוי אותם בעלי מטעמים באופן  אשר יעמיד אותם כלכלית במקום בו יכולים הם היו להימצא באם המלחמה כלל לא הייתה פורצת.
לשון אחד, אותם חקלאים ערכיים וציונים אשר טיפחו במשך השנים בסמוך לגבולות פעילות חקלאית לתפארת, כרכו את גורלם וגורל משפחתם בביטחון המדינה ובפועל הסכימו, במודע או שלא במודע, לקיים את פעילותם על סמך התחייבות של המדינה לנטרל כל פגיעה כלכלית אשר תגרם להם עקב מלחמה.
 
מטעם זה נחקק חוק מס רכוש כבר בשנת 1961 במטרה לפצות כל חקלאי הפועל ביישוב ספר סמוך גבול בגין הפסדיו או מניעת רווחיו שמקורם בפעולות מלחמה או איבה ו/או מנזק אשר מקורו בפעולות צהליות הנובעות ממלחמה דוגמת זו אותה אנו חווים כיום.
הלכה למעשה, חוק מס רכוש מיסד את זכאותם של אותם בעלים של אותם  מטעים, לתבוע פיצוי מלא בגין נזקים העלולים להיגרם להם כתוצאה ממלחמה וזאת באמצעות "מסלול אדום" שהינו המסלול היחיד אשר מבטיח לחקלאי פיצוי מלא בגין כל הנזקים הכלכליים אשר נגרמו או יגרמו לו בגין כל תקופת המלחמה.

לא כל חקלאי רשאי ליהנות ממסלול אדום זה, והזכות ניתנה רק לאותם חקלאים שאכן הסכימו לכרוך את גורלם בביטחון המדינה ולקיים את פעילותם ב"יישובי ספר" ולהם בלבד. הזכאות לתבוע במסלול האדום שמורה לחקלאים שפועלים ביישובי ספר שמסווגים כקווי עימות רלוונטיים. יתרה מזאת, אותם חקלאים הזכאים לתבוע במסלול האדום, אינם תלויים במתווים הירוקים המתפרסמים, אין הם תלויים בהחלטות ממשלה המתקבלות או לא מתקבלות בגין חודש כזה או אחר. אין הם תלויים בחקיקה ספציפית העוברת או לא עוברת עקב מלחמת חרבות ברזל ואין הם מוגבלים לנוסחאות הרוחביות אשר מוגדרים באותה חקיקה ספציפית.
המסלול האדום שונה בתכליתו מאותם מתווים ירוקים, שכן מטרת המתווים הירוקים היא ליתן "סיוע חירום" לבעלי עסקים, באמצעות חקיקה שמוגבלת בתוקפה וכפופה הממשלה, ובכך הוודאות לגביהם מוטלת בספק. מנגד, הרי שהמסלול האדום נקבע בחקיקה ראשית כבר בשנת 1961 מעניק לחקלאים ודאות אבסולוטית לפיצוי מלא, בגין כל תקופת המלחמה, מתחילתה ועד לסופה וזאת בהישען על הוראות החוק ועל פסקי דין אשר פרשו את הוראותיו.
 
כותב שורות אלה נסמך על ניסיון משפטי של שלושים שנות התמחות בתחום דנן, מתוכן 13 שנים כמי שייצג משפטית את מנהל מס רכוש, ובעיניו ברור וגלוי הוא כי המסלול האדום הינו המסלול האופטימאלי לפיצוי מקסימלי עבור בעל מטע.
המסלול האדום הוא המסלול היחיד בו יוכל בעל המטע לתבוע את מלא הנזק, את "הנזק הממשי", כלומר את כל ה- "הפסד או מניעת הרווח" אשר נגרמו כתוצאה מהמלחמה דנן. רק המסלול האדום מאפשר לבעל המטע "לישון בשקט" בלילה וליתן לו כיסוי ביטוחי מאת המדינה בגין כל תקופת המלחמה, יהא אורכה אשר יהא, וזאת להמתין להחלטות ממשלה כזו או אחרת שתעניק זכאות לפיצוי ומבלי לחשוש כי הפיצוי שיוצע לו במתווה ירוק כזה או אחר  ישקף או לא ישקף את נזקיו האמיתיים.

יתרה מזאת, במסגרת המסלול האדום יודע בעל המטע כי הוא אמור להימצא בראש סולם העדיפויות של המדינה ומשרד האוצר, שהרי הוא צמוד גבול ומשכך, הוא זה שיוכל בסוף המלחמה לתבוע את כלל נזקיו.
עוד יודע בעל המטע כי היה ובחר במסלול האדום – הרי שעד לסיום המלחמה, מידי חודש בחודשו, יהיה הוא זכאי לתשלום מקדמות אשר ישולמו לו על ידי המדינה, כך שתזרימו לא יפגע, ואשר יקוזזו מסך הפיצוי הסופי שייפסק לו.
במסגרת המסלול האדום יוכל בעל המטע באופן אופטימאלי למפות את פעילותו ואת הנזק שנגרם לו במהלך כל המלחמה באמצעות חלוקתם לראשי נזק משפטיים אשר יתורגמו לתחשיבים כלכליים ספציפיים לטובת הגשת תביעה אחת כוללת בתום המלחמה עבור כל פעילותו ואשר תפצה אותו באופן מלא בגין מלא הנזק, ואשר תוגש בתום המלחמה.
 
יוצא כי המסלול האדום הוא המסלול היחיד המקנה לבעל המטע הניזוק ודאות לפיצוי מלא בגין כל תקופת המלחמה, ולטענתנו אף מעבר לכך.
ניתן לזהות טענות לפיהן המתווים הירוקים מקנים וודאות, אך טענות אלה שגויות. המתווים הירוקים הם מתווים כלכליים שמיועדים לסייע להישרדות עסקים, ובסופו של יום גם תביעות במסגרתם תיבדקנה לעומק. מלבד זאת, וזו עיקר הנקודה, המתווים ירוקים מוגבלים וחלקיים ומעניקים פיצוי בכפוף לקשר סיבתי בין המלחמה לנזק הנטען. בדומה למסלול האדום, גם המתווים הירוקים גם אלה שקבלו פיצוי במתווה הירוק יבדקו והיה וימצא כי קיבלו פיצוי מעבר לנדרש, ידרשו להשיב את הסכום העודף.

רק במסגרת המתווה האדום יוכל בעל המטע להגיש תביעה המושתתת על הערכת שמאי ספציפית, על תחשיב כלכלי ספציפי, על טיב היבול הספציפי לו ועל המחיר אותו הוא יכול היה לקבל בגין היבול והמטעים שלו. יתרה מזאת, רק במסגרת המסלול האדום יוכל בעל המטע לתבוע נזקים או פרמטרים אחרים המאפיינים את המטעים שלו ספציפית ובכלל זה, במסגרת המסלול האדום, יוכל בעל המטע לתבוע מגוון רחב של הפסדים או נזקים אליהם נתייחס בהמשך.
 
אכן, אין זה סוד, כי הנהלת מס רכוש, העושה מלאכתה נאמנה, מעדיפה הייתה לו כלל בעלי המטעים היו מגישים תביעות לפיצוי על פי המתווים הירוקים, שכן בנסיבות אלה המדידה היא טכנית, סטטיסטית, אריתמטית וכזו שאינה מושתתת על הנזקים למטעים הספציפיים, או על בדיקה שמאית ספציפית ותחשיב כלכלי ספציפי.
משמע, תביעה במסלול הירוק מקלה עד מאוד על מנהל מס רכוש הנכבד, הנדרש להתמודד עם אלפי תביעות מצד בעלי מטעים. על כן תביעה במתווה הירוק, שהינה תביעה שבלונית כאמור, חוסכת משאבים רבים מצד רשות המסים לבדיקתה.
 
מנגד, הגשת תביעה במסלול האדום מחייבת התייחסות פרטנית למטע הספציפי, לנזקים הספציפים, ליבול הספציפי, לייחוד של המטע ומאפייניו, מה שאומר - יותר עבודה, יותר בחינה ויותר התמודדות.

יחד עם זאת, ועם כל הכבוד אותו כותב שורות אלה מייחס למנהל מס רכוש, העושה מלאכתו בשקידה רבה ובמסירות נפש של ממש, הרי שברור וגלוי הוא כי על בעל המטע לדרוש את 100% זכאותו, את 100% ההפסד או מניעת הרווח. על בעל המטע להימנע מוויתור על זכאותו לתבוע את נזקו הממשי והמלא, בהווה ובעתיד, ולבחור ב" סינדולו" של בעל המטע בנוסחאות סגורות, כאלה אשר מנטרלות את ייחודו ונסיבותיו של בעל המטע הניזוק.

כך לדוגמא, החקלאי התובע במסלול האדום, שם יוכל הוא לדרוש את מלא הנזק, יוכל הוא, במסגרת תביעתו, להביא לידי ביטוי סוגיות ופרמטרים דוגמת אלה –
 1. היקף תנובה גבוה מהמוצע שמצדיק פיצוי גבוה מהממוצע.
 2. טיב הפרי (ובהתאם גם מחירו) גבוה מהממוצע וכך גם הפיצוי.
 3. נזקים שעלולים להשפיע על העתיד לבוא ולא רק על תקופת המלחמה, ובכלל זה נזקים דוגמת אלה -
  1. העדר קטיף בתקופת המלחמה, עקב העדר יכולת להגיע למטע שמשפיע הן על העדר הפדיון בהווה והן על התוצרת העתידית.
  2. קטיף מאוחר או מוקדם של פרי, שמשפיע על מחירו ועל התוצרת העתידית.
  3. העדר טיפול ראוי במטעים עקב המלחמה, אם העדר ריסוס ואם העדר גיזום ו/או נקיטה בפעולות אחרות אשר יש בהן כדי לפגוע הן בתוצר בהווה והן בתוצרת הצפויה להתקבל בעתיד.
  4. העדר קטיף ממטעים צעירים ו/או קטיף מאוחר, מה שמביא לידי שבירה של עצים, שבירה של ענפים ופגיעה, עקב זאת, בתוצרת בעונות הבאות.
  5. כניסה של חזירים וחיות אחרות למטעים, אם כתוצאה מפגיעה בגדרות המטע ואם מסיבות אחרות, כשאותם בעלי חיים אשר פלשו למטעים, ללא רחם, אוכלים את הפרי ואת הענפים והניצנים עצמם, מה שבסופו של יום פוגע הן בתוצרת המיידית והן בתוצרת הצפויה בשנים לבוא.
  6. מטעים אשר נשרפו או נפגעו כתוצאה מאש אויב או כתוצאה מפעולות צבאיות שצבאנו נאלץ לבצע, מה שיאלץ את בעל המטע לנטוע מחדש שתילים ועקב זאת, ייאלץ אותו להמתין  שנים לא מבוטלות עד להנבה מלאה , בדומה לזו שנפגעה, כך שבמסגרת התביעה במסלול האדום יוכל הוא לתבוע בגין כל תקופת הפגיעה.
  7. שתילה והרחבה של מטעים שעוכבה או לא יצאה אל הפועל, מה שהלכה למעשה מתורגם להפסד הכנסות מתנובה אשר נידחת עקב המלחמה.
  8. פגיעה במערכות ההשקיה שפוגעת ביבול עצמו, וכן גורמת לנזקים ישירים ברי-פיצוי למערכות ההשקיה.
כך יוצא, שבעל מטע, המבקש לתבוע את הנזק המלא אשר נגרם למטעיו עקב המלחמה ומבקש הוא שלא להישאר בערפל או באי וודאות באשר למתווים ירוקים רוחביים סטטיסטיים אשר איינם בהכרח משקפים את פועלו ואשר אין לדעת מה מהם יוארך ולאיזו תקופה, חייב, במלוא מובן המילה, להגיש תביעה במסלול האדום.

המסלול האדום אינו צריך להרתיע את בעל המטע. ההפך הוא הנכון. התנהלות משפטית נכונה וטיפול משפטי מקצועי יביאו לבעל המטע את הפיצוי האופטימאלי במסלול הבטוח – הוא המסלול האדום. אכן, לטובת האמור, יידרש החקלאי, באמצעות עורך דינו, למפות את הנזק במדויק, להעסיק שמאי מטעמו אשר יעריך את הנזקים בדיוק בהתאם לראשי הנזק המשפטיים אשר עוה"ד יסייע לנסח. רק המסלול האדום יקנה לניזוק וודאות באשר לפיצוי המלא, בגין כל תקופת המלחמה, ללא כל התניה, תוך התייחסות מלאה ואמיתית למלא הנזקים, למלא האירועים המיוחסים למטע , למלא המגבלות שהוטלו עליו בטיפול  או העדר הטיפול, כך שבאופן זה הניזוק – בעל המטע  - יקבל באופן מלא וממשי את מלא הפיצוי בגין מלא הנזק שנגרם לו, ותוך קבלת מקדמות ראויות ביותר עד לסיום המלחמה. לעניות דעתו של כותב שורות אלה, אין כל שאלה - בעל המטע חייב לבחור במסלול האדום. בחירה במתווה הירוק עלולה להוות עבורו טעות חורצת גורלות שתקטין את סכום הפיצוי באופן משמעותי למול המסלול האדום.  
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.