מאת:

בין תושב חוזר לתושב חוזר ותיק - כל ההטבות והזכויות שמגיעות לך!

על מנת לעודד ישראלים הגרים בחו"ל לחזור ולהתגורר בישראל, קבעה ממשלת ישראל בתאריך 9.9.08 את החוק לתיקון מס הכנסה (מספר 168 והוראת השעה) ובמסגרתו רפורמה מקיפה ובה תקנות והטבות אשר נועדו לעודד ישראלים החיים בחו"ל לחזור ולהתגורר בארץ. תקנות אלו מתעדכנות מעת לעת (ולעיתים משתנות ממשרד למשרד) על פי החלטות ממשלה.

במקרים רבים הבהרנו את החשיבות הרבה שבעריכת תכנון מס מקדים עוד בטרם החזרה ארצה והחיסכון הרב במס הטמון בפעולות מקדמיות אלו. סוגיות מס אשר נבעו כפועל יוצא של הרפורמה במיסוי לעולים חדשים ותושבים חוזרים לא בוששו לבוא, ואכן המוסד להחלטות מיסוי מקדמיות נדרש כבר בשנת 2012 לדון בשאלות מפתח בעניין זה. בהחלטת מיסוי 39/08 שהתפרסמה לפני מספר שנים בקובץ החלטות שפרסמה רשות המיסים, התבקשה הרשות לקבוע את מועד הפיכתו של יחיד תושב חוזר או עולה חדש בישראל לתושב ישראל לצורכי מס וכן לקבוע את הגדרת תושבותן של חברות זרות שבבעלותו של תושב ישראלי או עולה חדש.
 

מי מוגדר כתושב חוזר?

ההגדרות הבאות נועדו להסדיר את זהותו וזכאותו של תושב חוזר בנסיבות משתנות ביחס למדינה וסוג ההון שבבעלות הפרט:  תושב חוזר על פי החוק בישראל הוא תושב ישראל אשר הצהיר על הפסקת תושבותו למשך 3 שנים לפחות ולאחר תקופה זאת חזר להיות תושב ישראל. להלן תוכנית ההטבות אשר מתייחסת למי ששב להשתקע בארץ החל מתאריכים 16.5.10 עד 09.12 - על פי ההגדרות הבאות תושב חוזר הוא:
1. היחיד הוא אזרח ישראלי.
2 . השתקע בארץ בטווח התאריכים (על פי המבצע הנוכחי).
3. היה, או ביקר בארץ לא יותר מארבעה חודשים בכל שנה משנות ההיעדרות.
4. בן או בת הזוג לא היו מועסקים על ידי מעסיק ישראלי ציבורי במשך שהותם בחו"ל.
5. אחד מבני הזוג שירת שירות צבאי/לאומי /אזרחי.
6. לא קבלו בעבר סיוע של תושבים חוזרים.
 

הטבות המס לתושב חוזר ותיק

הטבות המס הרבות להן זכאי כל תושב חוזר ותיק (אשר במסגרת הרפורמה מעמדם הושווה למעמד עולים חדשים מבחינת הטבות המס) מעמידים את הקביעה בעניין לחשובה ורגישה ולפיכך מצריכה היא תכנון מס מקדים עוד בטרם חזרת מבקש הטבות המס לישראל. בהתאם לתיקון מספר 168 בפקודת מס הכנסה אשר פורסם בחודש ספטמבר שנת 2009, הוחלטו על מספר הקלות מס ומתן פטורים ממס על הכנסות רווח הון והכנסות פסיביות בחו"ל, אשר מקנים לתושבים חוזרים ועולים חדשים אז היכולת לבצע תכנון מס מקדים אשר יכול לחסוך אלפי שקלים. על מנת לקבל זכאות להטבות מס אלו על יחיד לעמוד בתנאים המוגדרים בפקודת מס הכנסה. הטבות המס אשר מוצעות לתושבים חוזרים כוללות בין היתר:

א. פטור ממס לתקופה של 5 שנים - תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך 5 שנים על הכנסות מריבית, מדיבידנד, מקצבה, מתמלוגים או מדמי שכירות, ומקורן בנכסים מחוץ לישראל שהיו ברשותו עוד  לפני שחזר ארצה.

ב. הקלות מס על הכנסה מפנסיה​ - הקלה נוספת שנקבעה במסגרת הרפורמה, הנה הגבלת סכום המס הניתן לחיוב בישראל על הכנסה מפנסיה המתקבלת בגין עבודה שבוצעה בעבר מחוץ לישראל עד לגובה שהיה חל עליה בחו"ל.
ג. הקלות מס על רווחי הון ממכירת נכסים - תושב חוזר יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל אשר נרכש טרם חזרתו ארצה,  ונמכר תוך 10 שנים מחזרתו ארצה.
 

הטבות מס לתושב חוזר בעל חברה זרה

בעניין תושב חוזר, ביקש יחיד אשר עזב את ישראל כבר בשנת 1968 ושב בשנת 2007 לקבוע מהו מועד הפיכתו לתושב ישראל לצורכי חישוב מס. היחיד ואשתו שבו ארצה ולא רכשו בית קבע בישראל, אלא התגוררו בבית מלון בישראל על לאמצע שנת 2008. במשך השנים בהם שהו בחו"ל צברו השניים נכסים באמצעות השקעה בחברות שונות דרך חברת החזקה זרה אשר היתה בבעלותם של השניים. כאשר השניים שבו ארצה, הם תכננו להקים חברה בישראל, באמצעותה יספקו שירותי ניהול לחברה הזרה שבבעלותם ובדרך זו יוכלו הם לנהל את עסקיהם מישראל ולבצע תכנון מס בהתאם. באותו עניין, קבעה רשות המיסים כי המבקשים ייחשבו לתושבי ישראל כבר ממועד חזרתם לישראל, אוקטובר 2007, וזאת חרף העובדה כי לא עמד לרשותם בית קבע בישראל. על פי פקודת מס הכנסה "תושב ישראל" יחשב כל מי שמרכז חייו, היינו זיקותיו הכלכליות, המשפחתיות והחברתיות, נמצא בישראל. הגדרה זו מערימה קושי נוסף בקביעת מועד סיומה של תושבות זו ותחילתה של תושבות אחרת, הרי אין אדם משליך את זיקותיו האמורות ביום אחד מסויים, אלא מדובר בתהליך הדרגתי. לעניין החברה בישראל אשר באמצעותה מנוהלת החברה הזרה שבבעלות הזוג, קבעה רשות המיסים כי בהתאם לסעיף 14(ג) לפקודה, הרי שבני הזוג זכאים להטבת מס לפיה החברות הזרות לא יחשבו כנשלטות ומנוהלות מישראל והן לא תחשבנה לתושב ישראל.
 

 

חברה המנוהלת ע"י עולה/תושב חוזר ותיק

יובהר כי חברה המנוהלת על ידי עולה או תושב חוזר ותיק, כאשר השליטה על עסקיה וניהולה מתבצעים מישראל, תחשב היא כחברה תושבת ישראל ותחוב במס בישראל על מלוא הכנסותיה ללא קשר למקום הפקתן או צמיחתן. אולם הטבת המס בעקבות הרפורמה מעניקה פטור ממס כאשר החברה הזרה מנוהלת על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק (Toshav Hozer) או מי מטעמם ב-10 שנותיהם הראשונות מישראל, ובמקרה שכזה לא תסווג החברה כתושבת ישראל.

הטבות מס מפתות, גם בימי קורונה, עבור החוזרים להתגורר בישראל!

בימנו אלו, שנת 2020, משבר הקורונה טרף את הקלפים ושינה את העולם כפי שהכרנו אותו. במרבית תחומי החיים ובפרט עבור עסקים רבים בהם ניכרת השפעה משמעותית של המגיפה, החל מאופן ההתנהלות היום יומי של הפרט, אשר משפיע על מגזרים שלמים וכן מוריד ביקוש למוצרים וכתוצאה מאלה – ירידה דרסטית בהיקף התעסוקה הגלובלי ועמה גם עלייה בהיקף האבטלה. ישראלים רבים אשר היגרו מישראל לפני שנים רבות או יהודים שמעולם לא היו תושבי ישראל, מתחבטים בימים אלה באפשרות העלייה / חזרה להתגורר ולהשתקע בארץ ממניעים שונים, בהם תחושת ביטחון כלכלי, חזרה לחיק המשפחה וכן היבטים של עלויות טיפול רפואי אשר מסובסד בישראל בהיקף גבוה (הדבר אף משתקף לראות בנתוני הסוכנות היהודית הצופים הכפלה של מספר הישראלים החוזרים/עולים חדשים בשנת 2020 ביחס לשנים עברו).

על מנת לעודד את העלייה לישראל, המדינה מעניקה שורה של הטבות עבור הזכאים לכך, בהן הטבות מס לצורך העברת כספים שמקורם מחוץ לישראל, המשך ניהול עסקים זרים לאחר מועד העלייה ועוד. ​הטבות המס קבועות, בין השאר, בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש} ("הפקודה"), אשר מבחינה בין סוגי המהגרים לישראל לפי מאפייניהם ובהתאם קובעת מה הן הטבות המס שיינתנו לכל סוג. ​לצורך זכאות להטבות מס כאמור, נדרש הנישום להוכיח כי לא היה "תושב ישראל" כהגדרת הפקודה, באופן בו לא שהה בישראל יותר מסך הימים הקבוע בפקודה וכן לא קיים את מרכז חייו בישראל (מצב אשר נבחן לאור נסיבותיו של הנישום). נישומים אלה עשויים לקבל מעמד "תושב חוץ" אשר במידה והוגדרו כך למשך תקופה בת 5 שנים יזכו להטבות כ-"תושב חוזר", ובמידה והוגדרו כך למשך 10 שנים יוגדרו כ-"תושב חוזר ותיק". ​בדומה לכך, יהודים שמהגרים לישראל ומעולם לא התגוררו בה דרך קבע ("עולים חדשים"), עשויים לקבל מעמד "תושב ישראל לראשונה", המקנה עבורם זכאות להטבות מס המוגדרות בפקודה. ​הטבות נוספות אליהם זכאים תושבים חוזרים הן ממשרד הקליטה והעליה וכן מהמוסד לביטוח לאומי.

 

בין ההטבות להן זכאים תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים בימים אלו ניתן למנות:

- פטור ממס על הכנסות אקטיביות ופסיביות (ביניהן רווחי הון ממימוש נכסים והשקעות) על כל הכנסה שמקורה מחוץ לישראל, למשך 10 שנים.
- שיעור המס פנסיה מחוץ לישראל לא יעלה על שיעור המס שהיה חל על הנישום לו הפנסיה הייתה חייבת במס במדינה הזרה.
- הנחות במס רכישה ברכישת דירת מגורים בישראל אשר נרכשה שנה לפני מועד כניסתו לישראל ועד שבע שנים לאחר עלייתו ארצה על ידי עולה חדש, או שנתיים לפני מועד החזרה ארצה לתושב חוזר ותיק.
- פטור לתושב חוזר ותיק מהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס בגין הכנסות מחוץ לישראל, הפטור יחול על הכנסות הפטורות ממס. כמו כן, פטור מדיווח על נכסים מחוץ לישראל במסגרת הצהרת ההון.

 

הטבות המס כאמור מאפשרות לנישום לפעול אקטיבית מול רשות המיסים, באמצעות הליך פרה-רולינג. הליך זה דורש התנהלות מושכלת לצורך מיצוי כלל הזכויות וההטבות אותן זכאי לדרוש כל תושב חוזר או תושב חוזר ותיק כחוק. ​בכוחה של התנהלות משפטית נכונה ומושכלת בליווי משפטי איכותי להקנות זכאות להטבות מחד ולמנוע הסתבכות פלילית בגין דיווח כוזב או אי דיווח לרשויות המס מאידך. התנהלות זו עשויה לכלול חוות דעת משפטית אשר בכוחה להצביע על נקיטת אמצעים מספקים על מנת לוודא את קיום הוראות הדין. לאחר החזרה לישראל/ עלייה לישראל יהיה הנישום "תושב ישראל" לכל דבר ועניין, וכל הכנסה אשר יפיק בישראל תהיה כפופה למס בישראל בהתאם לפקודה, כאשר עלול להיווצר מצב בו הנישום יוותר תושב מס במדינה ממנה הגיע, ועלולה להיווצר חבות מס בחו"ל עבור הכנסה שהופקה בארץ (בדומה למצב עבור תושבי ישראל המפיקים הכנסות בחו"ל וחייבים עבורן במס בישראל).

 

העברת כספים מחו"ל לישראל

העברת כספים לארץ כחלק מהליך ההגירה לישראל עלולה להיתקל אף היא במכשולים לא מועטים. חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מחייב כיום גופים בנקאיים בביצוע רגולציה פנימית מחמירה לצורך איתור מקורות הכספים המועברים אליהם מחשבונות זרים, על מנת להפחית את הסיכון כי כספים אלה מקורם בעבירות פליליות או קשורים לטרור. בהתאם, בנקים בישראל נוקטים בגישה מחמירה ביותר ומערימים לא אחת קשיים משמעותיים עבור בעלי חשבונות להעביר כספים מחו"ל לחשבונם בארץ. לצורך הימנעות מההליכים הלא נעימים (העלולים להסתיים אף בבית המשפט), כדאי למהגרים לישראל לפעול מבעוד מועד ולהשיג תיעוד אשר יש בכוחו להצביע הן על מקורו של הכסף והן על עובדת ביצועם של תשלומי מס הנובעים ממנו בחו"ל. 

 

*מאמר זה אינו ממצה את הסוגיה שבנדון עד תום ואינו נועד לשמש תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית - מומלץ להיוועץ עמנו בטרם ביצוע כל פעולה העשוייה להשליך על חבויות המס!

 

משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, מתמחה במתן סיוע מקצועי לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ומלווה את הלקוח בכל שלבי הליך קבלת מעמד מאת רשויות המס, מסוגל לספק חוות דעת משפטיות המנתחות את מצבו של הלקוח לאור נסיבותיו למול הוראות הדין הקיימות, אותן ניתן להציג בפני רשויות המס לצורך ביסוס הטענות לגבי תושבות ישראלית. בד בבד, קבלת חוות דעת משפטית מעורך דין עשויה להשליך גם על היבטים פליליים הנוגעים לאי תשלום מס בישראל בשל מחלוקת לגבי תושבות הנישום. לייעוץ ראשוני בנושא, חייגו כעת לעו"ד אלי דורון  054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.73 ע"י 30 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הקמת עסק תאום בחו"ל בעקבות המלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

החלטתם אסטרטגית להקים עסק בחול? עסק אשר ידע לייצר את ההכנסות אותם אתם מבקשים לייצר בימים בהם מדינת ישראל מושבתת כתוצאה ממלחמה ו/או בכלל להקים עסק בחול אשר ידע לעשות את מה שהם יודעים לעשות בישראל, כך תעשו זאת נכון.

העברת כספים מחו"ל בזמן מלחמה

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעת העברת כספים מחול לישראל מומלץ לבדוק תחילה כי הכספים המצויים בחשבון הבנק הזר הם "לבנים" וכי יש בידיכם את כל האישורים המעידים על כך והיה ויש בנמצא בעיה ו/או היה ואין בידך אסמכתאות ו/או היה והכספים "שחורים" אזי נכון לטפל בעניין מבעוד מועד, עוד בטרם תעביר את הכספים לישראל, לטובת הבטחת קליטת הכספים בישראל בחוקיות ובשקיפות וללא מעצורים מצד הרשויות ו/או הבנקים.

רילוקיישן לקפריסין בגיל פרישה

מאת: אלי דורון, עו"ד

קפריסין הינה אחד היעדים האטרקטיביים לביצוע רילוקיישן בגיל פרישה. יחד עם זאת, כדאי לדעת כי ביצוע רילוקיישן בגיל פרישה הינו מורכב יותר, בעיקר בשל העובדה כי לרוב האנשים בגילאים אלו משולמת פנסיה, ריביות או דיבידנדים שמקורם בישראל וכן רבים מחזיקים בנכסים שונים, בהם נכסי מקרקעין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.