מאת: ;

עבירות מס הינן עבירות המוגדרות על ידי המדינה כגזלה או גניבה מקופת המדינה ולכן ההתייחסות לעבירות מס על ידי רשויות המס ובתי המשפט רצינית ומחמירה. עיקר עבירות המס עניינן בפעולות שאזרחים עושים או נמנעים מלעשות ואשר יש בהן כדי לפגוע בהכנסות המדינה ממיסים. לפעמים מדובר בעבירות המיוחסות לאדם פרטי ולפעמים מדובר בעבירות המיוחסות לחברה בע"מ ו/או למנהליה.  

משרדנו מתמחה בייצוג הדוק ואישי של אזרחים וחברות הנחשדים בביצוע עבירות מס בכל רחבי הארץ. במשרדנו עורכי דין עבירות מס המטפלים במסירות, בדיסקרטיות ובנאמנות חסרת פשרות בכל לקוח, ללא כל עיכוב ותוך התחשבות מרבית בכל הנוגעים בדבר. למשרדנו רקורד וניסיון מוצלח של טיפול במאות לקוחות אשר נחשדו בביצוע עבירות מס, טכניות ו/או מהותיות.

עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה מייחסות לאדם הפרטי ביצוע עבירות במהלך שנת המס, תוך כדי התנהלות שוטפת ובחלק אחר של המקרים ממוקדות העבירות בטענות בדבר הגשת דו"חות שנתיים כוזבים של אנשים פרטיים או חברות (כמו דו"ח שנתי) ו/או דו"חות המוגשים כל מספר שנים (כמו הצהרת הון) ואשר לטענת רשויות המס, בכוונת תחילה, נמנעו מלדווח על כל ההכנסות או שביצעו פעולות אשר הפחיתו שלא כדין את חבות המס העולה מהם ואשר פגעה ביכולת של רשויות המס לבחון את סבירות דיווחיו (למשל, באמצעות הכללת הוצאות או חשבוניות פיקטיביות).

עבירות מס כעבירות מקור

המדינה מתייחסת בחומרה לעבירות מס ומשכך פעלה, לטובת הכללת עבירות מס ברשימת העבירות המוגדרות כ-"עבירת מקור" על פי חוק איסור הלבנת הון, ביחד עם עבירות, סמים, סחר בנשק, סחר בנשים ועוד. הדבר מקנה היום למדינה סמכויות נוספות ואף את היכולת להאשים עברייני מס בעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון. מטבע הדברים, גם בתי המשפט מייחסים לעבירות מס חומרה יתרה ועל כך ניתן ללמוד מרף הענישה ההולך ומחמיר, המצודד במאסר בפועל לתקופות מהותיות ובסנקציות המוטלות על האזרח, אם על פי חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ או חקיקה נפרדת מחמירה אחרת.

 

 

איתור עבירות מס

הניסיון מלמד כי המדינה, באמצעות מחלקת חקירות מס הכנסה, מחלקת חקירות מע"מ ומכס, הרשות להלבנת הון, מחלקת מודיעין ועוד גופים חוקרים אחרים, כמו יחידת להב 433, שוקדים לילות כימים לטובת איתור עבירות מס . מחלקות המודיעין של מס הכנסה, מע"מ, מכס ועוד פועלות בשנים האחרונות תוך הסתמכות על טכנולוגיות צבאיות מודיעיניות, אשר מסייעות לגופים החוקרים להגיע לאותם ישראלים אשר מבצעים ו/או ביצעו עבירות מס חמורות יותר ו/או חמורות פחות. מעבר לאמור, הרי שמאז נפילת מגדלי התאומים בארה"ב ב-2009 כל החסיונות הבנקאיים, בארץ, בשוויץ ובעשרות מדינות נוספות השייכות ל OECD ו/או לארה"ב , קרסו כמגדל קלפים, כך שכל המידע בנוגע לחשבונות בנק בשוויץ או בכל מדינה אחרת הנוגעים בתושבי מדינת ישראל מועבר מדי שנה באופן אוטומטי לידי מחלקות המודיעין של רשויות המס בישראל ואלה, בהסתמך על טכנולוגיות המבוססות בחלקת על פיתוחים של יחידות צבאיות כמו 8200 פועלות לאיתור חשודים בביצוע עבירות מס.
 מחלקות המודיעין מעבדות את המידע, בוחנות אותו, משוות אותו לנתונים המוצהרים על ידי האזרח לרשויות המס בישראל וככל שיש בנמצא העדר שקיפות - פועלות הן אל מול החשוד, בונות תכנית חקירה, המתחילה בד"כ כסמויה ועד מהרה הופכת לחקירה גלויה המלווה לא אחת, במעצרים, בחקירה תחת אזהרה, בחילוט כספים, בהכנת התיק לפרקליטות, לטובת אפשרות של הגשת כתב אישום, העברת תיק ראיות מסוכם לפרקליטות ובמקרים המתאימים אף להגשת כתב אישום.
ברגע בו תיק החקירה יוצא אל העולם - מטרת הגוף החוקר היא לבנות מצבת ראיות, המלמדת מעל לכל ספק על כך שהעבירות המיוחסות לחשוד אכן בוצעו. חומר זה עובר לפרקליטות וזו, לאחר בחינת החומר והמצאת דרישות להשלמת חקירות, תחליט האם להגיש או לא להגיש כנגד החשוד כתב אישום ובכך להפוך אותו ל "נאשם", על כל המשתמע מכך. 
 

סוגי עבירות מס

עבירות מס נגרמות בדרך כלל שעה בה האזרח, מדעת או שלא מדעת, התנהל אל מול רשויות מס הכנסה ו/או מע"מ בשקיפות שאינה מתיישבת עם המתחייבת על פי דין ו/או באופן שאינו מתיישב עם המועדים ו/או הכללים הקבועים בחוק ואשר יש בהם כדי לאפשר לרשות המס לעשות מלאכתה נאמנה. 
עבירות מס מתבצעות כאשר חייב בתשלום מס הכנסה ו/או מע"מ  ו/או מכס אינו ממלא אחר הוראות החוק ו/או אינו מדווח על מלא הכנסותיו ו/או משתמש במסמכים כאלה או אחרים אשר יש בהם כדי להפחית לכאורה את חבות המס ו/או פועל בדרכי עורמה ו/או כל תחבולה אשר לגישת המדינה מלמדים על אי עמידה במתחייב מתושב ישראל.
 
חשוב לדעת כי עבירות המס בישראל מתחלקות לשתי קטגוריות:
 

עבירות מס טכניות

אלה הן עבירות מס אשר לשם הוכחת קיומן והרשעת האזרח, רשות המס אינה נדרשת  להוכיח כי האזרח התכוון לבצע עבירה. יש לקחת בחשבון כי הפסיקה מתייחסת גם לעבירות אלה בחומרה ויש בנמצא מצבים בהם מוטלים על הנאשם עונשי מאסר בפועל בגין עבירות אלה, כך שיש להתייחס אליהן במלא הרצינות. להלן דוגמאות לעבירות טכניות:
אי העברת מס שנוכה לפי פקודת מס הכנסה -עבירות במסגרתן המעביד, משלם המשכורות, לא מעביר למס הכנסה את מרכיב המס הנובע מהמשכורות של עובדיו וזאת למרות שבעיני החוק הוא אמור לתפקד כנאמן המעביר את הכסף מהעובד למדינה.
אי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה ו/או דו"חות תקופתיים למע"מ - גם כאן למעשה יש חובה להגיש דוחות ולהעביר את הערך המוסף למדינה. העוסק אמור לתפקד כנאמן לכל דבר ועניין.
אי ניכוי מס במקור - מצב בו בעל חברה המשלם לספקים של העסק בגין עמלם, לא ניכה את המס במקור בגין תשלומים ששולמו להם כמתחייב על פי דין.
אי הגשת הצהרת הון - מצב בו אזרח נדרש על ידי רשות המס להגיש הצהרה על כלל נכסיו במועד מסוים אולם האזרח נמנע מלעשות כן.
 

עבירות מס מהותיות

עבירות מס מהותיות מוגדרות על פי החוק בישראל כעבירות מס חמורות המסווגות כ-"פשע" וככאלו שנעשו בכוונת תחילה. בגין עבירות מסוג זה, במקרה של הרשעה, יש בנמצא חשש ממשי לעונש מאסר בפועל וזאת גם בד"כ דרישת הפרקליטות מבית המשפט עת נגזר דינו של המורשע. בין עבירות המס המהותיות ניתן למנות:
1. העלמת מס
2. השמטת הכנסות
3. ניהול פנקסי חשבונות כוזבים
4. הגשת דוחות כוזבים
5. סיוע לאחר ביצוע עבירות מס
6. הגשת דוחות מע"מ כוזבים
7. הברחת נכסים
8. רשימונים כוזבים
כתבי אישום בגין עבירות מס מהותיות מוגשות לרוב על ידי הפרקליטות, כאשר העונש המקסימלי בגין ביצוע עבירות אלו הוא עד 7 שנות נאסר בגין כל עבירה.
עורך דין עבירות מס במשרדינו
במשרדנו עורכי דין עבירות מס, היכולים לסייע בהתמודדות נכונה מול רשויות המס בישראל, בין אם מדובר בייעוץ מס הנוגע בדין הפלילי - לצורך גיבוש אסטרטגיה והתנהלות עקב ביצוע עבירות מס שנחשפו ו/או כאלה שיש בנמצא חשש לחשיפה ו/או במסגרת ייעוץ מס כללי לצורך מיקסום הטבות מס ניתנות ומיקסום הוראות החוק, מבלי להפר אותו ומבלי לגלוש למישור הפלילי.
באותה  מידה, יש הפונים לעורך דין מיסים לטובת קבלת חוות דעת באשר לחוקיות המהלך המתוכנן ו/או לטובת קבלת החלטות מיסוי אשר ייקבעו את עמדת רשות המס בטרם תבוצע פעולה  - גם אלה לשם נטרול חשיפה פלילית פוטנציאלית. עו"ד עבירות מס הכנסה מקצועי ומנוסה בתחום מכיר היטב את חוקי המס, את העבירות הכלולות בספר החוקים, את המרכיבים שעל המדינה להוכיח בטרם תוכל לנקוט בהליך פלילי כנגד אזרח.
 

ייצוג משפטי מעו"ד עבירות מס

עו"ד עבירות מס מכיר היטב את הנדרש מהגוף החוקר בטרם זה יהיה רשאי לנקוט בהליך פלילי כנגד אזרח. עו"ד עבירות מס מכיר היטב  את זכויות האזרח היה ונעצר, מודע הוא לאפשרויות שחרור הלקוח ממעצר, יודע הוא מה עליו לעשות בניסיון למנוע הגשת כתב אישום ובשעת הצורך כיצד לנהל את ההליך הפלילי בפני בית המשפט המוסמך, לטובת הוכחת חפותו של הלקוח ו/או לטובת סיום הפרשה בדרך של הסדר המתיישב עם האינטרסים של הלקוח.  
 

טיפול משפטי בתיק מס פלילי

כמובן שטיפול משפטי על ידי עו"ד מומחה, אשר לו ניסיון בהתנהלות מול כל הגורמים הקשורים, עשוי לא אחת בהכירו את הפרקטיקה, את הענישה במקרים דומים, את הפסיקה של השופטים השומעים את התיק, את המדיניות של הפרקליטות המטפלת, את הכשלים שבתיק ואת הליקויים שבחקירה -  להביא לידי סיום הפרשה במינימום נזק ובמינימום עלות.
עו"ד מומחה מכיר את כל הפרמטרים, את הפסיקה העדכנית, מאתר את ה"חורים" או המחדלים שבחקירה, וויודע להגיד ללקוח מתי נכון להילחם, עד איזה שלב נכון להילחם, עד כמה ללחוץ על הסדר עם הפרקליטות ובסופו של יום - להביא את הלקוח למצב בו עניינו הפלילי יסתיים בהסדר כופר, בעיכוב הליכים, בהסדר טיעון או בהכרעת דין אך במינימום נזק ולא אחת אף ללא הגשת כתב אישום. כל תיק, כמובן, חייב להיבחן לגופו.
  

משרד עורכי דין עבירות מס

משרדנו מורכב מעורכי דין יוצאי רשויות המיסים, מע"מ, מכס ויוצאי משרד המשפטים ופרקליטות, המתמחים בדיני המס הפלילי. למשרדנו מאות הצלחות, זיכויים ו/או הסדרים אשר התיישבו עם האינטרס של הלקוח. אנו מורגלים לייצג את הלקוח, תוך הבנת מצוקתו, החל מהשלבים הראשונים של החקירה או החשש מפני חקירה ועד לסיום התיק.
אנו יודעים לקבל פיקוד מידי על המשבר ולנקוט בכל פעולה נדרשת, לטובת צמצום הנזק, נטרול פגיעה בעסק ו/או בבני המשפחה ולהחזירך במהירות לחיי שיגרה. אנו עושים כן תוך שמירה על יחס אישי ומקצועי.
הניסיון מלמד חד משמעית כי נדע להביא לך את התוצאה הטובה ביותר לנסיבות ואם יש בנמצא סיכוי לסיים הפרשה ללא כתב אישום – נדע לעשות כן. עשינו זאת רבות.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.85 ע"י 35 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי פלילי - עבירות מס, הלבנות הון וצווארון לבן

מאת: אלי דורון, עו"ד

מלחמת חרבות ברזל הביאה לעלייה בעבירות מס פליליות וכלכליות, והגופים החוקרים פועלים סביב השעון. אלו הסיבות למהר ולשכור את שירותיו של עו"ד המתמחה במיסוי פלילי>>

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.