משרדנו מתמחה בייעוץ ותכנון מס ליחידים וחברות המותאם לצרכי הלקוח ותכנון מס בינלאומי. במשרדנו צוות של שותפים ועו"ד לתכנון מס המיומן במציאת פתרונות מס והמסייע ביצירת מבני מס יעילים המצמצמים חבויות מס.

ייעוץ ותכנון מס

חוקי המס שהינם מסובכים ומעורפלים מקשים על כל אדם מן השורה או בעל עסק, שאינו בקיא בדיני המס, לתכנן את האופן בו יחויב במס. בנוסף, בחוקי המס משובצים מונחים מקצועיים והנחיות כלליות אשר יישומן תלוי בפרשנות אשר ניתנה להן בבית המשפט ומשתנה לעיתים קרובות.

בנוסף לבקיאות בחוקים ובתקנות, ייעוץ מס מצריך עין חדה, שימת לב לפרטים קטנים, כישרון ויצירתיות זאת בכדי ליצור לכל לקוח מבנה מס יעיל וחסכוני המותאם לצרכיו ולמנוע ככל הניתן את חבות המס. 

תכנון מס לגיטימי

זכותו של נישום לתכנון מס מוכרת ברוב שיטות המס בעולם, כולל גם על פי שיטת המס הישראלית. זכות זו אף הוכרה כזכות לגיטימית על ידי שופט בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר, שאמר "עצם העובדה, כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה מלאכותי או בדוי. זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס". דוגמא נוספת להכרה של בית המשפט העליון בנושא היא בפסק הדין בעניין פרומדיקו, שם הבחינה שופטת בית המשפט העליון בדימוס, איליה פרוקצ'יה בין 'התחמקות ממס' שאסורה על פי החוק לבין 'תכנון מס לגיטימי'. שני המקרים נועדו להפחתת מס, אך השוני הוא בדרך.

ייעוץ מס לעסקים וחברות

עסקים בישראל נדרשים לתת דין וחשבון על הכנסותיהם לשלוש רשויות עיקריות: המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ (מס ערך מוסף).

המוסד לביטוח לאומי גובה את חלקו באחוזים קבועים על פי דיווחי ההכנסה בפועל, באמצעות הצהרה על צפי הכנסות וגביית מקדמות, וביצוע חישוב נוסף בסיומה של כל שנת מס. 

בשיטה דומה עובדת גם רשות מס הכנסה, אם כי חישוב המיסוי למס הכנסה הוא מורכב יותר בשל היותו מדורג ומביא בחשבון סעיפים רבים נוספים דוגמת מצב אישי ומשפחתי, מקום מגורים, מין ומגדר, הורות ופרמטרים נוספים.

מס ערך מוסף למעשה אינו מס הנגבה מכיסו של בעל העסק, כי אם מגולם בתשלום אותו הוא גובה מלקוחותיו בגין מוצרים או שירותים אותם הוא מספק, ומועבר על ידו על פי הצהרה דו-חודשית לרשויות. ממס זה קיים פטור לעסקים הרשומים כעוסק פטור ומצהירים על הכנסות הנמוכות מכ-100,000 ש"ח בשנה. פטור מתשלום מס זה אינו פוטר את בעלי עסקים אלה מחובת דיווח שנתית.

תכנון מס מוקדם עשוי להביא להפחתה משמעותית בהוצאות של העסק ודורש ניתוח של ההוצאות והטבות המס על פי זכאות אישית, מיצוי זכויות וזכאויות והגשת דיווחים מדויקים בזמן לרשויות המס.

משרדנו מעניק ייעוץ מס ליחידים וחברות בכל היבטי המס של פעילותם. כמו כן, אנו מלווים את לקוחותינו בהסדרים מול רשויות המס (פרה רולינג) ואם נדרש אף מייצג אותם בבתי המשפט בערעורי מס מול רשויות המס ובפני הערכאות השונות של בתי המשפט, לרבות בבית המשפט העליון.

שירותי ייעוץ ותכנון מס - ליווי עסקאות

ייעוץ ותכנון מס אופטימלי ראויים שיעשו לטווח ארוך וייקחו בחשבון את כל המיסים העתידים לחול על עסקה מסוימת ועל העסקאות האחרות שיבואו בעקבותיה. הניסיון של משרדנו בתחום תכנון המס מאפשרים לנו להתאים לכל לקוח את האסטרטגיה המס הנכונה עבורו.

  • כאשר מבצעים תכנון מס לוקחים בחשבון את כל המיסים הרלוונטיים ומרכיבים נוספים של מיסוי בינלאומי. לעיתים לאחר בחינה מגלים הצדדים שהעסקה לא משתלמת.

  • משרד יועץ מס טוב יידע לבחור בעסקה המיטבית מבחינת תשלום מיסים וידאג להיות מעודכן בכל הפסיקות וחוקי המס האחרונים. תכנון מס נכון ואופטימלי צריך לקחת בחשבון סוגי תכנון מס וגם עסקאות עתידיות של הנישום.
  • לעיתים נדרש לנקוט פעולות משפטיות מקדמיות לפני ביצוע העסקה על מה מנת לצמצמם את חבות המס. למשל בעסקה מסוימת כדאי יהיה להירשם כעוסק מורשה כדי ליהנות מניכוי מס תשומות או להקים תאגיד ולרכוש באמצעותו נכס וכך יוכל הנישום ליהנות משיעורי מס חברות.

 

 ייעוץ מס בינלאומי

משרדנו מעניק ללקוחות הפרטיים של המשרד בישראל ובחו"ל ולחברות שירותים משפטיים בתחום ייעוץ מס בינלאומי. אנו מסייעים להם בתכנון מס בינלאומי בפעילותם בישראל ובחו"ל ובנושאים של אמנות מס ומקלטי מס.

בסיסה של שיטת המס בישראל הינו פרסונאלי, קרי תושב ישראל אשר מרכז חייו בישראל חייב בדיווח ובתשלום מס על כלל ההכנסות שצמחו לו הן בישראל והן מחוצה לה. חשוב לדעת כי תושב ישראל אשר שילם מסי חוץ על הכנסה שמקורה מחוץ לישראל וחייבת במס בישראל, יהא זכאי לקבל זיכוי בגין המיסים אותם שילם. החוק מאפשר לישראלי, גם אם הוא מתגורר דרך קבע בישראל, להקים מבנה חברות בינלאומי אשר יתנהל מחוץ לישראל ויפיק הכנסות בגינן לא יידרש תשלום מס בישראל. כל עוד מתנהלים בשקיפות ועל סמך היגיון עסקי וכלכלי, להקים חברות בחו"ל עם פעילות וחשבונות בנק בחו"ל וכל עוד אותה פעילות אכן מתנהלת מחוץ לגבולות המדינה, אותן חברות לא ידרשו לשלם מס בישראל. יש להדגיש כי אותן חברות בין לאומיות תהינה כפופות למס במדינה ממנה הן מתנהלות.

 אמנות מס

ישראל חתומה על כ-50 אמנות למניעת כפל מס שהן הסכמות בין מדינות בתחום המס. במידה והמס במדינות החוץ בהן מתנהלת פעילות החברה זהה לשיעור המס החל בישראל ו/או גבוה ממנו, אזי לא יוקנה לבעלים הישראלי כל יתרון מס.

בנקודה זו למעשה באה לידי ביטוי שירותי ייעוץ מס בינלאומי כאשר על עו"ד לתכנון מס להיות בקיא בפרטי האמנות למניעת כפל מס, לדעת להבחין בין סוגי הכנסות (פטורות וכאלו שאינן פטורות ממס) ובתקנות המס הנוגעות לניכוי הכנסות וקיזוז הפסדים. כמו כן עליו להכיר מוסדות בנקאיים בארץ ובחו"ל, עליו להבין מהו המיזם המבוקש - האם הוא מספק שירות או מכר, האם מעורבת מדינה אחת או מספר מדינות - היכן למקם את מנגנוני הניהול והפעילות וכו'.

משרדנו מעניק ייעוץ מס אישי ומקצועי ובעל ניסיון רב בתחום המיסוי, המשולב גם בהיכרות מעמיקה וחיבור עם הקהילה העסקית.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

חילוט שנעשה במסגרת תיק פלילי לא יותר בניכוי מההכנסה החייבת במס

משמעות פסק דינו החדש של בית המשפט העליון הינה כי נישום המפיק הכנסה בדרך של ביצוע עבירה עשוי למצוא עצמו מחויב במס בגין הכנסה שכלל לא נשארה בידיו אלא חולטה לטובת אוצר המדינה וזאת בנוסף לעונש הפלילי שבו הוא עלול לשאת כתוצאה מביצוע העבירה.

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

בית המשפט ביטל צו תפיסת רכב

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי צו תפיסת נכסים מכוח סעיף 19 לפקודת מס הכנסה יינתן במקרים קיצוניים בלבד, כאשר קיים סיכון ממשי להברחת הנכס וכאשר בית המשפט השתכנע כי לא די בהטלת עיקול ברישום על הנכס כדי למנוע את הברחתו. תנאים נוספים למתן צו התפיסה הינם כי השומה שהוצאה לנישום בצו נראית סבירה על פניה, וכאשר מאזן הנוחות נוטה לטובת פקיד השומה.

החזר מע"מ עקב חוב אבוד

מדובר בקביעה תקדימית הקובעת שאם ערכתם ביטוח סיכוני אשראי וקיבלתם מחברת הביטוח פיצוי בגין חוב שהפך לחוב אבוד, הדבר אינו מונע מכם את האפשרות להוציא חשבונית זיכוי ולדרוש החזר של מס העסקאות ששולם בגין אותו חוב אבוד...

החזרי מע"מ בגין חובות אבודים

ביום 03.02.2022 פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי, בעניין איחוד עוסקים תנובה בע"מ, אשר עוסק בנושא קיזוז מע"מ עסקאות בגין חובות אבודים.

רכישת מניות בחברה באמצעות מנגנון תמורה מותנית

בעת האחרונה ניתן לראות ריבוי במספר העסקאות שבהן נרכשות מניות בחברות מגוונות, אם בתחום המסחר, אם בתחום הקמעונאות, אם בתחום התוכנה והחומרה ישראליות על ידי קרנות השקעה או חברות טכנולוגיה מחו"ל ואם חברות בתחומים אחרים. עסקאות אלה, ברובן, הן למעשה עסקאות רכישת מניות על ידי תאגידים מידי יזמים שייסדו חברה, מתוך רצון לרכוש מוצר/טכנולוגיה שפותחה בחברה הנרכשת.

התיישנות דיון בהשגה על החלטה בענייני קורונה ו/או מס שנתי

אחת התכליות של קבלת החלטה על ידי רשות מנהלית היא ליצור וודאות אצל אדם אשר טרם התקבלה החלטה בעניינו, במיוחד בעניינים הקשורים בכספים, שומות וחבויות מס. ראוי יהיה ואף נכון לומר כי כאשר המחוקק מגביל את הרשות לפעול בצורה מסוימת בעניין בעל חשיבות עבור האזרח אשר מתנהל מול אותה הרשות הנכבדה, הפועלת בממלכתיות לטובת קופת המדינה, עליה, למרות חשיבותה ומעמדה הנכבד, לעמוד בזמנים שהוקצבו לה.

מנגנון נאמנות - דרך להבטחת עתיד המשפחה

נאמנות היא הסדר משפטי בו נכסים מופקדים בידי צד ג', אדם או חברה, לצורך ניהולם לטובת נהנה או נהנים תוך תשלום ההכנסות המופקות מנכסים אלה לידי הנהנים. נאמנות יוצרת מעין - בעלות של הנאמן בנכס, ומנתקת את הקשר בין הנכס ובין הנהנים בנאמנות ויוצר הנאמנות. עובדה זו משמעותית בקשר להליכי חדלות פירעון להם עלולים הנהנים / יוצר הנאמנות להיקלע...

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.