משרדנו מתמחה בייעוץ ותכנון מס ליחידים וחברות המותאם לצרכי הלקוח ותכנון מס בינלאומי. במשרדנו צוות של שותפים ועו"ד לתכנון מס המיומן במציאת פתרונות מס והמסייע ביצירת מבני מס יעילים המצמצמים חבויות מס.

ייעוץ ותכנון מס

חוקי המס שהינם מסובכים ומעורפלים מקשים על כל אדם מן השורה או בעל עסק, שאינו בקיא בדיני המס, לתכנן את האופן בו יחויב במס. בנוסף, בחוקי המס משובצים מונחים מקצועיים והנחיות כלליות אשר יישומן תלוי בפרשנות אשר ניתנה להן בבית המשפט ומשתנה לעיתים קרובות.

בנוסף לבקיאות בחוקים ובתקנות, ייעוץ מס מצריך עין חדה, שימת לב לפרטים קטנים, כישרון ויצירתיות זאת בכדי ליצור לכל לקוח מבנה מס יעיל וחסכוני המותאם לצרכיו ולמנוע ככל הניתן את חבות המס. 

תכנון מס לגיטימי

זכותו של נישום לתכנון מס מוכרת ברוב שיטות המס בעולם, כולל גם על פי שיטת המס הישראלית. זכות זו אף הוכרה כזכות לגיטימית על ידי שופט בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר, שאמר "עצם העובדה, כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה מלאכותי או בדוי. זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס". דוגמא נוספת להכרה של בית המשפט העליון בנושא היא בפסק הדין בעניין פרומדיקו, שם הבחינה שופטת בית המשפט העליון בדימוס, איליה פרוקצ'יה בין 'התחמקות ממס' שאסורה על פי החוק לבין 'תכנון מס לגיטימי'. שני המקרים נועדו להפחתת מס, אך השוני הוא בדרך.

ייעוץ מס לעסקים וחברות

עסקים בישראל נדרשים לתת דין וחשבון על הכנסותיהם לשלוש רשויות עיקריות: המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ (מס ערך מוסף).

המוסד לביטוח לאומי גובה את חלקו באחוזים קבועים על פי דיווחי ההכנסה בפועל, באמצעות הצהרה על צפי הכנסות וגביית מקדמות, וביצוע חישוב נוסף בסיומה של כל שנת מס. 

בשיטה דומה עובדת גם רשות מס הכנסה, אם כי חישוב המיסוי למס הכנסה הוא מורכב יותר בשל היותו מדורג ומביא בחשבון סעיפים רבים נוספים דוגמת מצב אישי ומשפחתי, מקום מגורים, מין ומגדר, הורות ופרמטרים נוספים.

מס ערך מוסף למעשה אינו מס הנגבה מכיסו של בעל העסק, כי אם מגולם בתשלום אותו הוא גובה מלקוחותיו בגין מוצרים או שירותים אותם הוא מספק, ומועבר על ידו על פי הצהרה דו-חודשית לרשויות. ממס זה קיים פטור לעסקים הרשומים כעוסק פטור ומצהירים על הכנסות הנמוכות מכ-100,000 ש"ח בשנה. פטור מתשלום מס זה אינו פוטר את בעלי עסקים אלה מחובת דיווח שנתית.

תכנון מס מוקדם עשוי להביא להפחתה משמעותית בהוצאות של העסק ודורש ניתוח של ההוצאות והטבות המס על פי זכאות אישית, מיצוי זכויות וזכאויות והגשת דיווחים מדויקים בזמן לרשויות המס.

משרדנו מעניק ייעוץ מס ליחידים וחברות בכל היבטי המס של פעילותם. כמו כן, אנו מלווים את לקוחותינו בהסדרים מול רשויות המס (פרה רולינג) ואם נדרש אף מייצג אותם בבתי המשפט בערעורי מס מול רשויות המס ובפני הערכאות השונות של בתי המשפט, לרבות בבית המשפט העליון.

שירותי ייעוץ ותכנון מס - ליווי עסקאות

ייעוץ ותכנון מס אופטימלי ראויים שיעשו לטווח ארוך וייקחו בחשבון את כל המיסים העתידים לחול על עסקה מסוימת ועל העסקאות האחרות שיבואו בעקבותיה. הניסיון של משרדנו בתחום תכנון המס מאפשרים לנו להתאים לכל לקוח את האסטרטגיה המס הנכונה עבורו.

  • כאשר מבצעים תכנון מס לוקחים בחשבון את כל המיסים הרלוונטיים ומרכיבים נוספים של מיסוי בינלאומי. לעיתים לאחר בחינה מגלים הצדדים שהעסקה לא משתלמת.

  • משרד יועץ מס טוב יידע לבחור בעסקה המיטבית מבחינת תשלום מיסים וידאג להיות מעודכן בכל הפסיקות וחוקי המס האחרונים. תכנון מס נכון ואופטימלי צריך לקחת בחשבון סוגי תכנון מס וגם עסקאות עתידיות של הנישום.
  • לעיתים נדרש לנקוט פעולות משפטיות מקדמיות לפני ביצוע העסקה על מה מנת לצמצמם את חבות המס. למשל בעסקה מסוימת כדאי יהיה להירשם כעוסק מורשה כדי ליהנות מניכוי מס תשומות או להקים תאגיד ולרכוש באמצעותו נכס וכך יוכל הנישום ליהנות משיעורי מס חברות.

 

 ייעוץ מס בינלאומי

משרדנו מעניק ללקוחות הפרטיים של המשרד בישראל ובחו"ל ולחברות שירותים משפטיים בתחום ייעוץ מס בינלאומי. אנו מסייעים להם בתכנון מס בינלאומי בפעילותם בישראל ובחו"ל ובנושאים של אמנות מס ומקלטי מס.

בסיסה של שיטת המס בישראל הינו פרסונאלי, קרי תושב ישראל אשר מרכז חייו בישראל חייב בדיווח ובתשלום מס על כלל ההכנסות שצמחו לו הן בישראל והן מחוצה לה. חשוב לדעת כי תושב ישראל אשר שילם מסי חוץ על הכנסה שמקורה מחוץ לישראל וחייבת במס בישראל, יהא זכאי לקבל זיכוי בגין המיסים אותם שילם. החוק מאפשר לישראלי, גם אם הוא מתגורר דרך קבע בישראל, להקים מבנה חברות בינלאומי אשר יתנהל מחוץ לישראל ויפיק הכנסות בגינן לא יידרש תשלום מס בישראל. כל עוד מתנהלים בשקיפות ועל סמך היגיון עסקי וכלכלי, להקים חברות בחו"ל עם פעילות וחשבונות בנק בחו"ל וכל עוד אותה פעילות אכן מתנהלת מחוץ לגבולות המדינה, אותן חברות לא ידרשו לשלם מס בישראל. יש להדגיש כי אותן חברות בין לאומיות תהינה כפופות למס במדינה ממנה הן מתנהלות.

 אמנות מס

ישראל חתומה על כ-50 אמנות למניעת כפל מס שהן הסכמות בין מדינות בתחום המס. במידה והמס במדינות החוץ בהן מתנהלת פעילות החברה זהה לשיעור המס החל בישראל ו/או גבוה ממנו, אזי לא יוקנה לבעלים הישראלי כל יתרון מס.

בנקודה זו למעשה באה לידי ביטוי שירותי ייעוץ מס בינלאומי כאשר על עו"ד לתכנון מס להיות בקיא בפרטי האמנות למניעת כפל מס, לדעת להבחין בין סוגי הכנסות (פטורות וכאלו שאינן פטורות ממס) ובתקנות המס הנוגעות לניכוי הכנסות וקיזוז הפסדים. כמו כן עליו להכיר מוסדות בנקאיים בארץ ובחו"ל, עליו להבין מהו המיזם המבוקש - האם הוא מספק שירות או מכר, האם מעורבת מדינה אחת או מספר מדינות - היכן למקם את מנגנוני הניהול והפעילות וכו'.

משרדנו מעניק ייעוץ מס אישי ומקצועי ובעל ניסיון רב בתחום המיסוי, המשולב גם בהיכרות מעמיקה וחיבור עם הקהילה העסקית.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

ביטול הפטור ממע"מ על יבוא אישי עד 75 דולר

לאחרונה פורסם כי כחלק מהצעדים שמתכנן משרד האוצר לצמצום הגירעון ההולך וגדל בקופת המדינה (בין היתר בעקבות המלחמה), מתוכנן ביטול הפטור ממס ערך מוסף על יבוא אישי מחו"ל עד 75 דולר. - מה המשמעות?

מע"מ מבקש ממך עוד כסף? יש מה לעשות

חשיבה משפטית אסטרטגית כבר בשלבים המוקדמים של המחלוקת, חשובה לטובת סיום המחלוקת באופן מהיר וראוי, כזה המתיישב עם אינטרס העוסק.

העברה של זכויות במקרקעין מיחיד לחברה

העברת זכויות במקרקעין מיחיד לחברה הינה פעולה אשר ניתן לבצעה בפטור ממס, אך יש לבצעה תוך בחינה של עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 70. כל הפרטים במאמר>>

הצהרת פרודים והמשמעות המיסוייות

סיטואציות של גירושין הן נושא שכיח להן נדרשת רשות המיסים. במקרים של הליכי גירושין והנתק המתחולל בין בני הזוג, עליהם לפעול כך. כל הפרטים המאמר>>

מועד הגשת התביעות במסלול האדום

בהתאם לסעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"ח 1961, תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף במסלול האדום תוגש תוך שלושה חודשים מקרות הנזק. אך מאחר ומלחמת חרבות ברזל נמשכת כבר חודשים ארוכים הובהרו פרטים נוספים.

תיקון תקנות מס רכוש - אפריל 2024

ב-9.4.24 פורסמו תיקונים לתקנות מס רכוש תקנות מס רכוש וקרן פיצויים. כל הפרטים במאמר>>

פיצוי ממס רכוש בגין מיזמים שלא יצאו אל הפועל עקב המלחמה

האם הנזקים העקיפים שנגרמו לבעל עסק כתוצאה מביטול, דחייה, או סיכול של מיזם אשר לא יצא לפועל כתוצאה מהמלחמה, הינו נזק בר פיצוי במסלול האדום?

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.