השנים האחרונות התאפיינו בשווקים פיננסים תנודתיים המושפעים מהתנאים הכלכליים, הפוליטיים והרגולטורים המשתנים ללא הרף. גם במציאות מורכבת זו, משרדנו ממשיך ללוות  בהצלחה ובאופן קבוע הנפקות וגיוסי הון של חברות ציבוריות ופרטיות מסקטורים מגוונים, משקיעים פרטיים, חתמים, קרנות השקעה, הנהלות ודירקטוריונים של חברות הפועלות בישראל ובחו"ל.
 

מחלקת שוק הון וניירות ערך של משרדנו מעורבת בשנים האחרונות במספר רב של הנפקות הון וחוב של חברות ישראליות בארץ ובבורסות מובילות בעולם, בדגש על ה-NASDAQ, NYSEMain List, AIM בלונדון, TSX בקנדה וכן ASX באוסטרליה. בהנפקות אלו, המחלקה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הגופים הרגולטוריים בישראל ובחו"ל, ביניהם הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, ה-SEC בארה"ב ורשויות ה-FSA בלונדון. כמו כן, שיתופי הפעולה הייחודיים שלנו עם פירמות עורכי דין מובילות בניו-יורק המתמחות בשוק ההון, מייצרת ומחזקת את הנוכחות הבינלאומית של משרדנו, ומהווה ערך מוסף ומשמעותי עבור חברות ישראליות המנפיקות בארה"ב.

 

עורכי הדין שוק ההון שלנו מצטיינים בטיפול בסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך. בזכות הידע המשפטי, הפיננסי והניסיון המעשי הרב שצברנו בתחום אנו מעניקים ללקוחותינו פתרונות אופטימליים לכל סוגיה. במסגרת זו, אנו מעניקים ליווי משפטי מקיף בסוגיות של מיזוגים ורכישות, הצעות רכש, עסקאות בעלי שליטה, נושאי ממשל תאגידי (לרבות תוכניות אכיפה פנימיות בניירות ערך ומדיניות תגמול ותוכניות תגמול נושאי משרה בכירים), רישום דואלי, חלוקת דיבידנד, בדיקות נאותות, הפרטות, הצעות רכש ומחיקת חברות ממסחר.

 

בין לקוחותינו, חברות ציבוריות ותאגידים מהמוכרים במשק בתחומי התעשייה, ההייטק, הביוטק, נדל"ן, סחר, ספנות ועוד.

 

כמו כן, אנו מלווים באופן שוטף את כל גופי החיתום בארץ בהליכי גיוס הון וחוב מהציבור בישראל ובחו"ל ובמסגרת בדיקות נאותות לתשקיפים ועסקאות. בין היתר, אנו מלווים את דיסקונט קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי.בי.אי, לידר הנפקות, אוריון חיתום והנפקות, רוסאריו שירותי חיתום, מנורה מבטחים חיתום ועוד.

 

המחלקה ממשיכה להיות מדורגת מדי שנה על ידי חברות הדירוג הישראליות כמובילה בתחומה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

החזרי מס משוק ההון

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

רשות לניירות ערך בישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה עם ארגון יוסק"ו שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

ניכוי הוצאות הנפקה

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

חוזי שותפים

כשזה מגיע לעסק הפרטי שלנו עלינו לחתום על חוזים מסחריים שיבטיחו את הביטחון הכלכלי שלנו - סוג מאוד חשוב של חוזים מסחריים הוא חוזי שותפים ועליהם נפרט במאמר הבא.

דחיית תביעת חברה לביטול הסכם MBO בו התקשרה עם חברה אחרת בטענה להטעיה ולמצג שווא

ביום 19.7.2015 נדחתה תביעת חברה אמריקאית לקבלת סעד הצהרתי, לפיו הסכם לעסקת MBO שכרתה עם חברה אחרת, ישראלית, בטל, מאחר ונכרת עקב הטעייה ומצג שווא. הנתבעים הינם מנכ"ל החברה הישראלית, שהיה גם אחד ממייסדיה, וסמנכ"ל הכספים של החברה.

האם זכות העיון העומדת לדירקטור במסמכי החברה הנה מוחלטת או שמא ניתנת להגבלה?

על-פי דיני החברות דהיום, כפי שעולה הן מחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והן מפסיקה ענפה של בתי המשפט, הרי שכלל, עומדת לדירקטור הזכות לעיין במסמכי החברה, וזכות זו ניתנת להגבלה רק במקרים חריגים. האמור מעוגן במסגרת סעיף 265(א) לחוק החברות, בזו הלשון : "לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור".

הטבות במס למפעל זכאי

החוק לעידוד השקעות הון מהווה אמצעי מרכזי במדיניות התיעוש והצמיחה הכלכלית בישראל. החוק מעודד השקעות במשק כולו ובמיוחד, אך לא רק, באזורי הפריפריה.

הסכמי שכר לבכירי החברה

בתאריך 31.7.12 נדונה הצעת חוק לתיקון לחוק החברות, תיקון שאמור להגביל את השכר לבכירים בחברות ציבוריות וחברות אג”ח.

בחירת יועץ השקעות

ניהול כספי ציבור המשקיעים באופן שקול ומאוזן כרוך בראש ובראשונה בחיפוש ובחירת יועץ השקעות מתאים. בישראל ישנן שלוש אפשרויות לקבלת ייעוץ השקעות: יועץ השקעות בבנק, יועץ השקעות של בית ההשקעות ויועץ השקעות פרטי.

חוק עידוד השקעות הון לטובת פיתוח אתרי אינטרנט - יתרונות וחסרונות

מטרת מדיניות הטבות המס והמענקים הניתנים לפי החוק לעידוד השקעות הון, להתאים את החוק לאתגרים הכלכליים העומדים בפני המדינה, כדי למצוא את הדרכים הנכונות ביותר לחלוקת התקציב המיועד לעידוד השקעות בתעשייה. תיקון 68 שנעשה בשנת 2011 נועד על מנת לייסד מנגנון הטבות פשוט, שבו ידע כל משקיע(מקומי או זר) מה ההטבות שיהיה זכאי להן ומה המס שיוטל עליו בגין הכנסותיו.

"מכירה ורכישה רעיונית" של ניירות ערך בבורסה בחודש דצמבר 2011

לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן-"החוק") והעלאת שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות ערך ויחידות בקרן נאמנות פטורה, הודיעה רשות המיסים כי משקיעים מסוימים יוכלו לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף דצמבר 2011, "מכירה ורכישה רעיונית" של ניירות הערך הנסחרים בבורסה

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 68

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, תוקן ביום 29/12/2010 תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט -1959 - להלן סקירה קצרה של עיקרי התיקון

אי עמידת חברות ציבוריות בהתחייבויותיהם כלפי אוחזי האג"חים ומינוף נכסיהם ברומניה לטובת פתרון

לא מעט דובר על המשבר הכלכלי הגלובאלי שנותן את אותותיו בלא מעט חברות פרטיות שהחלו להיסגר ואף גם בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה שנאלצות להתמודד היום יותר מבעבר

רגולציה על זירות המסחר במט"ח (פורקס - forex)

הצעת החוק של הרשות לניירות ערך להסדרת פעילות חברות המסחר במט"ח (פורקס) עתידה לזעזע את אמות הסיפים של תעשייה שלמה ומשגשגת, במידה ותתגבש לכדי חקיקה ממש - קראו כאן בהרחבה בנושא.

מיסוי שוק ההון –החלטות מיסוי חדשות

לאחרונה פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי שוק ההון:

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.