מאת:

לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן-"החוק") והעלאת שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות ערך ויחידות בקרן נאמנות פטורה, הודיעה רשות המיסים כי משקיעים מסוימים יוכלו לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף דצמבר 2011, "מכירה ורכישה רעיונית" של ניירות הערך הנסחרים בבורסה וכן יחידות בקרן נאמנות פטורה לרבות מניות וכתבי אופציה בישראל ובחו"ל, אגרות חוב נסחרות בבורסה בישראל ובחו"ל ואג"ח של מדינת ישראל.
 
משמעות מכירה ורכישה כאמור הינה חיוב במס של רווח ההון הריאלי שנבע לנישום מעליית הערך של אותו נייר עד ליום המכירה הרעיונית מבלי שתתקיים מכירה בפועל של נייר הערך, וכך ליהנות משיעורי המס המופחתים החלים על רווח הון ממכירת ניירות ערך בשנת 2011 (מס בשיעור 20% או 25% לפי העניין).

לצרכי מכירה עתידית, ייחשב היום בו תבוצע המכירה הרעיונית ומחיר תום יום המסחר לפיו תבוצע מכירה זו, כיום הרכישה החדש וכעלות הרכישה החדשה לאותו נייר ערך.
"המכירה והרכישה הרעיונית" תתאפשר רק באמצעות מתן הודעה בכתב לחבר הבורסה לניירות ערך בישראל. בהודעה יפורטו ניירות הערך בהם מתבקש חבר הבורסה לבצע "מכירה ורכישה רעיונית", ופעולה זו תבוצע כעסקה מחוץ לבורסה, כששער העסקה הוא שער הסגירה של נייר הערך בתום יום המסחר בו בוצעה הפעולה.

בגין "המכירה והרכישה הרעיונית" ינוכה מס במקור מרווח ההון הריאלי ע"פ השיעורים הנוהגים בשנת 2011.
המבקש לבצע מכירה ורכישה רעיונית חייב לבצע זאת לגבי כל ניירות הערך מאותו סוג המוחזקים על ידו במועד המכירה הרעיונית, ויודגש שוב כי ביצוע פעולת המכירה והרכישה יתאפשר עד ליום 31.12.11 בלבד.

מחזיקי ניירות ערך שלגביהם תחול הוראה זו הם יחידים, לרבות בעלי שליטה ומייסדים וכן חברות.

 
האמור לעיל חל על משקיע החייב במס בשיעורים מופחתים של 20% או 25% על רווח ההון הריאלי מניירות הערך לגביהם ביצע את ה"מכירה והרכישה הרעיונית". לגבי ניירות ערך זרים שנרכשו לפני 01.01.05 שיעור המס על רווח ההון יהיה 35% ו-20% בחלוקה ליניארית.
לכן, יחידים וחברות המעוניינים לבצע מכירה רעיונית של ניירות ערך ויחידות של קרן נאמנות פטורה עד לסוף דצמבר 2011, ראוי שיזדרזו על מנת שיוכלו ליהנות משיעורי המס המופחתים בשנת 2011.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החזרי מס משוק ההון

מאת: אלי דורון, עו"ד

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ברק הררי, משפטן

רשות לניירות ערך בישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה עם ארגון יוסק"ו שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.