מאת:

מהו הון שחור וכיצד למעשה נוצר?

 
ישראלים רבים אוחזים בהון שחור - במזומנים, בחשבונות בנק בארץ או בחו"ל, בנכסים, נדל"ן ובאין ספור אופנים אחרים. הון שחור יכול לנבוע מפעילות עסקית לא מדווחת, מירושות, מתנות וממקורות רבים נוספים. הדבר הבטוח הוא שאי דיווח עליו ו/או על הפירות אותם הוא מניב (ריבית, שכר דירה ועוד) מהווה עבירה פלילית חמורה, אותה נכון וראוי לנטרל.
 

חוק הון שחור

רקע קצרתיקון 132 לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2003, הפך את שיטת המס בישראל משיטת מס על בסיס טריטוריאלי לשיטת מס על בסיס פרסונאלי - לפיה מי שמוגדר בסעיף 1 לפקודה כתושב ישראל (יחיד ותאגיד), יחויב במס בישראל על כלל הכנסותיו, ללא קשר לשאלה היכן הופקו, נצמחו או נתקבלו ההכנסות. ישנם תושבי ישראל המחזיקים מחוץ לישראל כספים, רכוש, הון וכו' (להלן "נכסי חוץ") ואינם מדווחים לרשויות המס בישראל על ההכנסות בגין הון שחור זה, ומשכך הינם עברייני מס. הסיבות לאי הדיווח על נכסי החוץ הן שונות - יש ומדובר בישראלים שהחזיקו נכסי חוץ מניבים טרם תיקון 132 לפקודה ולא היו מודעים לשינוי המצב החוקי, ויש אשר רוצים להשתמט מתשלום מס או מסתמכים על חוקי הסודיות הבנקאית בחו"ל שימנעו חשיפתם.
 

הכשרת הון שחור - זה אפשרי?

הלכה למעשה, עד לסוף שנת 2019 היה בנמצא נוהל "גילוי מרצון" אשר פורסם על ידי רשות המס, במסגרתו נסללה הדרך לישראלים המבקשים לדווח על עבירת מס בטרם מגלה אותם המערכת וכל עוד עמדו בתנאים המתבקשים הפרשה נסגרה בדרך של תשלום מס, ללא חקירה וללא הליכים פליליים. היתרון הגדול שהיה בנוהל זה שהסתיים לא מכבר, נעוץ בכך שלמעשה נשללה מהרשות האפשרות למצות הליכים פליליים והגשת כתבי אישום כנגד אותם ישראלים שגילו לרשות על העבירות בהתאם לנוהל.

נוהל זה אשר מטרתו הייתה לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים לרבות מייצגים, שעברו עבירות על חוקי המיסים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. במסגרת נוהל זה טופלו עבירות השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא. לשם עידוד הנוהל, התחייבה רשות המיסים בתיאום עם הפרקליטות, שלא יינקטו הליכים פליליים נגד הפונה שיבצע הליך גילוי מרצון ואולם על המבקשים לנקוט בהליך, לעמוד במספר תנאים יסודיים טרם הגשת הצהרת אמת, תיקון הדיווח ותשלום המס המגיע.

 

נוהל גילוי מרצון

במסגרת נוהל הגילוי מרצון נכללו מסלולים וביניהם: 

* "המסלול הרגיל" אשר במסגרתו הנישום נחשף בפני רשות המיסים ומגלה נכסיו והכנסותיו של דווחו החל מהשלב הראשון של הגשת הבקשה; 
* "המסלול המקוצר" אשר מטרתו לחסוך בירוקרטיה מול רשויות המס ומיועד למקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪. 

הנוהל הסתיים כאמור בסוף שנת 2019 ומשכך נכון לעתה אין בנמצא נוהל מחייב באשר לגילוי מרצון בכלל ולהליך גילוי מרצון אנונימי בפרט.

 

גילוי מרצון, נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור גם בשנת 2021

המשמעות היא כי חזרנו למצב המשפטי ששרר בתקופה בה לא היה נוהל, מה שאומר התנהלות משפטית שונה ומורכבת המבוססת על כך ששעה בה אזרח מגלה מיוזמתו לרשות על עבירותיו, במיוחד אם עושה זאת נכונה, ההתייחסות אליו שונה לחלוטין בהשוואה לכזה שביצע עבירה ונחשף. מטבע הדברים, המצב הנוכחי מחייב אותנו, מומחי המס, יותר מבעבר להתנהל בנושאים אלה במקצועיות, בזהירות ובאופן שונה בעליל מהאופן שהיה נהוג בתקופת הנוהל וזאת על מנת להביא ללקוח את המענה האופטימאלי. בעוד שבעבר היה נוהל שהגביל את שיקול הדעת של רשות המס וקבע כי כל עוד האזרח מבצע הנדרש בנוהל לא ינקטו נגדו הליכים פליליים, הרי שהיום כל הנושא "פתוח לפרשנות" ונתון לשיקול דעת הגורמים המטפלים במקרה ולכן ההתנהלות של עורך הדין אשר יודע למנף את חובת החיסיון העומדת לזכות הלקוח והמייצג אזרח המבקש לנטרל חשיפה פלילית, חשובה שבעתיים. בימים אלו אין מקום לטעויות או סטיות וההתנהלות חייבת להתבצע במקצועיות שאין רבים המכירים והמודעים לה. משרדנו, המייצג אזרחים המבקשים לגלות מרצון את דבר מחדלם, מחויב להתנהל באופן שונה, להסתמך על זכות החיסיון ולהתנהל באופן פרטני ונקודתי את מול הגורמים הרלוונטיים ברשות.
 

נטרול המחדלים על ידי עו"ד מומחה בדיני המס

משרדנו, אשר לו כאמור ניסיון רב שנים בטיפול בתיקי גילוי מרצון, אם כאלה שהתעוררו בטרם היו נהלים ואם בתקופת הנוהל, יודע לפעול בשמך בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות, אשר מחד שומרות על הלקוח ועל המרכיבים החשובים לו ומאידך מבטיחות התנהלות חוקית המתיישבת עם המגבלות המוטלות על הרשות, המכירות את גבולות הגיזרה של מחלקת החקירות ושל רשויות המס בכלל, ובהישען על כל אלה יודעים אנו כיצד להתנהל עבורך. כמובן שכל מקרה יבחן לגופו, לטובת שמירה עלייך האזרח מתוך מטרה להגיע למצב בו חשיפת העבירות ו/או המחדלים לצד תשלום מינימום מס כמתחייב על פי דין, יסיימו עבורך את הפרשה במהירות, גם בשנת 2021 וגם לאחר שנוהל גילוי מרצון הסתיים בפועל, והכל באופן המתיישב עם האינטרסים של שני הצדדים. נכון להיום, עת אנו מקדמים הליך של גילוי מרצון, נוהגים אנחנו להתנהל ישירות מול פקידי השומה ו/או גורמים אחרים בתוך רשויות המס, לבחון היתכנות, לנתח את החבות ורק אם הממצאים וההתקדמות מתיישבים עם האינטרס שלך הלקוח, נדע לקדם המחויב. מטבע הדברים היעדר נוהל, מחייב אותנו להתנהל בזהירות ובפרטניות, במטרה לגרום לרשות המס להבין כי מאחורינו עומד אדם המבקש להסדיר את מחדליו וכי אינטרס שני הצדדים הוא לאפשר לו לעשות כן. נבהיר כי בכל רגע נתון משרדנו מסייע לישראלים רבים אשר טעו וביצעו עבירות, אם בתום לב ואם מטעמים אחרים. אנו יודעים לתת ללקוחות מענה מקצועי ונטול פשרות בדיסקרטיות מוחלטת, אנו יודעים להתנהל בזהירות כך שהלקוח יראה במו עיניו את שנעשה ויוודא כי אכן המובטח מתקיים ומבוצע בדבקות וזאת כאמור למרות שנוהל הגילוי מרצון הסתיים ועתה בשנת 2021 מתחייבת ומתאפשרת התנהלות מקצועית, ברמות שונות מאלו הידועות מהעבר. לנו כמשרד עורכי דין המתמחה במיסים, הידע והניסיון להתנהל במקביל מול כל הגורמים הקשורים, לרבות מחלקת החקירות ופקידי השומה וכן היכולת לקדם עבורך פתרון אופטימאלי המבטיח את המסוכם עמך מראש. 

 

הכשרת הון שחור בסיוע עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס

משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, פועל מזה שנים בשמם של בעלי הון מסוג זה, לטובת הכשרתו והפחתו של ההון ה"שחור" ל-"לבן", בדרך של גיבוש הסכמות מוחלטות וסודיות עם הרשויות. אנו מאמינים כי כל הון שבעולם לא מצדיק פגיעה באיכות החיים ו/או בחירות האדם ומשכך מאמינים אנו כי יש לפעול, ללא דיחוי, בתאום מלא מול הגורמים המוסמכים במדינה, לטובת הכשרת הון מסוג זה, תוך נטרול כל חשיפה פלילית והסרת כל מחדל אזרחי נדרשמשרדנו מבין את הרגישות ומשכך ידע הוא כיצד לנהוג לטובת קידום עניינך במהירות, בדיסקרטיות ובזהירות.

משרדנו יעשה הנדרש לטובת הכשרת ההון השחור, בתאום מלא מול הרשויות - אנו נכשיר עבורך את ההון, בחוקיות ובמהירות תוך נטרול החשיפה הפלילית.
פנה אלינו ונתחיל בתהליך בהקדם!
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.52 ע"י 38 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי פלילי - עבירות מס, הלבנות הון וצווארון לבן

מאת: אלי דורון, עו"ד

מלחמת חרבות ברזל הביאה לעלייה בעבירות מס פליליות וכלכליות, והגופים החוקרים פועלים סביב השעון. אלו הסיבות למהר ולשכור את שירותיו של עו"ד המתמחה במיסוי פלילי>>

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.