מאת:

רגולציה על זירות המסחר במט"ח (פורקס - forex) - הקץ לניגוד העניינים, האומנם?

הצעת החוק של הרשות לניירות ערך להסדרת פעילות חברות המסחר במט"ח (פורקס) עתידה לזעזע את אמות הסיפים של תעשיה שלמה ומשגשגת, במידה ותתגבש לכדי חקיקה ממש.
במרוצת השנים התפתחו בעולם זירות מסחר נוספות על הבורסות המוסדרות. הפעילות בזירות מסחר אלה מוכרת כפעילות Over-the-Counter (להלן:"OTC"). פעילות ה-OTC התפתחה לאין שיעור במהלך העשורים האחרונים, ובמקרים רבים היקף פעילותה עולה אף על היקף הפעילות המתבצע בבורסות המוסדרות. בישראל מתקיימת פעילות ענפה במט"ח ונגזרותיו המתבצעת במתכונת OTC, מרביתה מתבצעת על ידי הבנקים וכפועל יוצא מפוקחת על ידי בנק ישראל באמצעות המפקח על הבנקים. בנוסף לפעילות זו, פועלות בישראל זירות המאפשרות למשקיעים לסחור מול מפעילי הזירה ("דילרים") בנכסים פיננסיים שונים (נגזרי מט"ח, מדדים, סחורות וכו'). עיקר הפעילות בזירות אלו מתבצע על ידי משקיעים הפועלים בהיקפי כספים נמוכים. יודגש כי הופעתן של זירות אלו הנן פועל יוצא של התפתחות האינטרנט והאפשרות לקיים מסחר אלקטרוני דרכו. נכון להיום נגישות לציבור הישראלי עשרות זירות, ביניהן כעשרים מקומיות, כאשר הפעילות המתקיימת בהן אינה זוכה למענה ברור בדין הקיים. מצב דברים זה, אינו ראוי מנקודת מבטו של המחוקק, שפועל בימים אלו ליצירת הסדרה קונקרטית לגבי זירות אלו. יודגש כי רצונו של המחוקק ליצור הסדר, כאמור לעיל, מקבל משנה תוקף נוכח היעדר בחקיקה המסדירה את פעילותם של יחידים וחברות כברוקר-דילר, זאת בניגוד לפרקטיקה הנוהגת בארה"ב ובאירופה. על פי החוק המוצע תיווסף הגדרה ל"זירת סוחר לחשבון עצמו" ("דילר") כמערכת שבה אדם, באופן מאורגן, תדיר ושיטתי קונה או מוכר "ניירות ערך" לחשבון עצמו, מול לקוחותיו.

על פי החוק המוצע תיווסף הגדרה ל-"ניירות ערך", שתהא הגדרה רחבה ומטרתה להבטיח כי כל זירה הסוחרת בנייר ערך, מכל סוג שהוא, לרבות כלל המכשירים הפיננסיים, תחסה תחת הוראת החוק. יודגש כי ההגדרה, כאמור לעיל, תשמש גם לעניין הוראות הנוגעות לעבירות של מידע פנים ותרמית. זירת "סוחר לחשבון עצמו" תחויב בקבלת רישיון מאת הרשות לניירות ערך לצורך פעילותה. ברישיון יצוינו תחומי הפעילות בהם היא רשאית לעסוק והמשקיעים מולם היא רשאית לפעול. זירה, באשר היא, תקבל רישיון שיגדיר אפריורית את ניירות הערך בהם יותר לה לסחור. כתנאי מקדמי לקבלת הרישיון, זירת "סוחר לחשבון עצמו" תידרש להוכיח איתנות פיננסית בעזרת קיום הון עצמי מזערי, פיקדון ונכסים נזילים. כמו כן תידרש הזירה להחזיק בביטוח מתאים ולעמוד בתנאים שייקבעו את אופן הטיפול בכספי לקוחותיה. זירת "סוחר לחשבון עצמו" תידרש להוכיח יכולת עמידה בתנאים טכניים- מחשוביים, לצורך מילוי חובותיה. כחלק אינטגראלי מהוספת ההגדרה ל"זירת סוחר לחשבון עצמו" וחסותה תחת החוק המוצע יוטלו על זירות אלו חובות שמטרתן מזעור השפעת ניגודי עניינים בין הזירה לבין הלקוחות. כמו כן, יוטלו על הזירות חובות דיווח לציבור ולרשות, בין השאר בכדי להשתית עליהן מערכת רגולציה מוסדרת. ניתן להעריך כי בעקבות החלת הרגולציה, כאמור לעיל, חברות רבות ייאלצו לבצע ראורגניזציה בכל הקשור למודל העסקי שלהן, ממודל הטומן בחובו פוטנציאל לניגוד עניינים מול הלקוחות למודל בו החברה עשויה לשמש כמתווכת גרידא (מודל המכונה בעגה המקצועית: ECN).

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החזרי מס משוק ההון

מאת: אלי דורון, עו"ד

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ברק הררי, משפטן

רשות לניירות ערך בישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה עם ארגון יוסק"ו שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.