מאת:


כידוע, הכלל בדבר ניכוי הוצאות בעסק ו/או בחברה לצרכי מס קבוע במסגרת סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") אשר קובע כך: "לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31 - יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד..."

במילים אחרות, קובע הסעיף כי ההוצאה תוכר בניכוי לצרכי מס הכנסה רק אם שימשה לייצור הכנסה בשנת המס ולשם כך בלבד. היינו, רק הוצאות פירותיות שוטפות תותרנה בניכוי לצרכי מס. מהאמור לעיל עולה, כי הוצאות בעלות אופי הוני שלא שימשו בייצור ההכנסה השוטפת לא תותרנה בניכוי לצרכי מס.

דוגמה להוצאות בעלות אופי הוני הנן הוצאות הנפקת מניות בבורסה אשר, ככלל, אינן מותרות בניכוי לצרכי מס. יחד עם זאת, במסגרת חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד תעשייה") נקבע חריג לפיו הוצאות שהוצאו לשם הנפקת מניות של חברה תעשייתית בלבד (שהינה חברה תושבת ישראל ש-90% לפחות מהכנסותיה הם ממפעל תעשייתי, כלומר, מפעל שעיקר פעילותו בשנת המס היא ייצורית בהתאם לחוק עידוד תעשייה) בבורסה בישראל תותרנה בניכוי על פני שלוש שנות מס.  
 

חוק מס הכנסה - ניכוי הוצאות הנפקה

כעת, נבקש לעדכן, כי לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה. כמו כן, נקבע כי החוק יוחל על הנפקת מניות ויחידות השתתפות שהונפקו בבורסה בישראל החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך וכי חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום 31 בדצמבר 2020, כאשר שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להאריך בצו את תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

כפי שניתן לראות, החוק מאפשר ניכוי הוצאות הנפקה לכלל החברות המנפיקות מניות בבורסה בישראל ולא רק לחברות תעשייתיות בהתאם לחוק עידוד תעשייה. מן הראוי לציין, כי מטרתו של החוק הינה לעודד את החברות שטרם הנפיקו מניות להביא בחשבון את ההטבה הזו במסגרת שיקוליהן אם לרשום את מניותיהן למסחר בבורסה בתל אביב.

ניכוי הוצאות הנפקה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.