מאת:

כידוע, הכלל בדבר ניכוי הוצאות בעסק ו/או בחברה לצרכי מס קבוע במסגרת סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") אשר קובע כך: "לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31 - יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד..."

במילים אחרות, קובע הסעיף כי ההוצאה תוכר בניכוי לצרכי מס הכנסה רק אם שימשה לייצור הכנסה בשנת המס ולשם כך בלבד. היינו, רק הוצאות פירותיות שוטפות תותרנה בניכוי לצרכי מס. מהאמור לעיל עולה, כי הוצאות בעלות אופי הוני שלא שימשו בייצור ההכנסה השוטפת לא תותרנה בניכוי לצרכי מס.

דוגמה להוצאות בעלות אופי הוני הנן הוצאות הנפקת מניות בבורסה אשר, ככלל, אינן מותרות בניכוי לצרכי מס. יחד עם זאת, במסגרת חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד תעשייה") נקבע חריג לפיו הוצאות שהוצאו לשם הנפקת מניות של חברה תעשייתית בלבד (שהינה חברה תושבת ישראל ש-90% לפחות מהכנסותיה הם ממפעל תעשייתי, כלומר, מפעל שעיקר פעילותו בשנת המס היא ייצורית בהתאם לחוק עידוד תעשייה) בבורסה בישראל תותרנה בניכוי על פני שלוש שנות מס.  
 

חוק מס הכנסה - ניכוי הוצאות הנפקה

כעת, נבקש לעדכן, כי לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה. כמו כן, נקבע כי החוק יוחל על הנפקת מניות ויחידות השתתפות שהונפקו בבורסה בישראל החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך וכי חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום 31 בדצמבר 2020, כאשר שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להאריך בצו את תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת.

כפי שניתן לראות, החוק מאפשר ניכוי הוצאות הנפקה לכלל החברות המנפיקות מניות בבורסה בישראל ולא רק לחברות תעשייתיות בהתאם לחוק עידוד תעשייה. מן הראוי לציין, כי מטרתו של החוק הינה לעודד את החברות שטרם הנפיקו מניות להביא בחשבון את ההטבה הזו במסגרת שיקוליהן אם לרשום את מניותיהן למסחר בבורסה בתל אביב.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החזרי מס משוק ההון

מאת: אלי דורון, עו"ד

מספר כללי אצבע לקבלת החזר מס בגין השקעה בשוק ההון, לקראת הגשת הדו"חות לשנת 2022. טרם הגשת הדוח חשוב לבחון את כל ההיבטים הכרוכים בכך על מנת לנצל את מלוא ההטבות על פי החוק.

שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ברק הררי, משפטן

רשות לניירות ערך בישראל ממשיכה בשיתוף הפעולה עם ארגון יוסק"ו שיתוף פעולה בין רשות לניירות ערך וארגון יוסק"ו

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.