מאת:


ניהול כספי ציבור המשקיעים באופן שקול ומאוזן כרוך בראש ובראשונה בחיפוש ובחירת יועץ השקעות מתאים. בישראל ישנן שלוש אפשרויות לקבלת ייעוץ השקעות: יועץ השקעות בבנק, יועץ השקעות של בית ההשקעות ויועץ השקעות פרטי. בחירת יועץ השקעות מומלץ שתיעשה אחר בדיקת ניסיונו המקצועי, האם קיימים אפיקי השקעה בהם מתמחה היועץ וכן, האם הינו בעל היסטוריה מוכחת של הצלחות והישגים בתחום. יועץ השקעות כשמו כן הוא, מסייע לציבור המשקיעים לבצע השקעות נבונות תוך מזעור סיכונים. על היועץ לראות אך ורק את טובת הלקוח.

הקדמה- רפורמת בכר: שם המשחק-תחרות. הרפורמה מאפשרת לשחקנים בשוק ההון להתחרות ביניהם על השירות ללקוח. הלקוח איננו עוד שבוי של הבנק שבו הוא מנהל את נכסיו, ויש בפניו בחירה אמיתית היכן וכיצד להשקיע את כספו. בעקבות הרפורמה הושם דגש על העובדה, כי היועצים בבנקים מחויבים לתת ללקוחותיהם ייעוץ אובייקטיבי שאיננו מושפע עוד מן העובדה שהבנקים מייצרים את המוצרים הפיננסיים המיועדים ללקוחות. אחד הדגשים העיקריים לאחר רפורמת בכר הינה הבטחת המקצועיות של יועץ ההשקעות: היועץ צריך לראות לפניו רק את טובת הלקוח.

אכן, הרפורמה השיגה הישג חשוב מאוד והוא להפריד בין קרנות הנאמנות לבין הבנקים. הפרדה  זו היא צעד ראשון וחשוב בהבטחה כי היועץ יהיה בלתי תלוי, וכי הבנקים לא ישתמשו במערך הייעוץ כדי לקדם את האינטרסים שלהם.

התאמת השירות: על יועץ ההשקעות להתאים את הייעוץ ללקוחותיו לפי אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם בהתאם להנחיות הלקוח, וזאת לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצב הכספים לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו ואת שאר הנסיבות הרלוונטיות לעניין. זאת ועוד, על ציבור המשקיעים להגדיר באופן שאינו משתמע לשני פנים את רמת הסיכון אליה הם מוכנים להיחשף. ככל שפוטנציאל התשואה גבוה יותר- כך עולה גם רמת הסיכון. בנוסף, על ציבור המשקיעים לדאוג להתאמה בין בקשותיהם וצורכיהם לבין אפיק ההשקעה שנבחר עבורם על ידי יועץ ההשקעות.

גילוי נאות: אחת הדרישות החשובות ביותר העומדות לחובת היועצים לצורך ביצוע תפקידם- עיקרון הגילוי הנאות. על יועץ ההשקעות לגלות ללקוחו בגילוי נאות, את כל העניינים המהותיים לייעוץ או לשיווק הניתן על ידו לעסקה המוצעת.

בכלכלה חופשית, תפקידה המרכזי של הרשות לניירות ערך איננו להורות לציבור כיצד ובמי להשקיע, אלא להבטיח את הגילוי המלא לגבי העובדות הקשורות בניירות ערך ובמוצרים הפיננסיים המוצעים לו. תפקיד היועץ- לקבל החלטות השקעה מושכלות יותר עבור ציבור המשקיעים בהתאם לרמת הסיכון שנקבע על ידי הלקוחות מראש. כמו גם, להעניק ללקוחות ייעוץ מקצועי, אמין ונטול אינטרסים.

יש לשים דגש על העובדה כי יועץ השקעות, בעת מתן יעוץ ללקוח בנושא השקעה בניירות ערך, לא יסתפק כשגרה רק בדירוג הסיכון שקיבל נייר הערך על ידי חברות הדרוג, אלא שעליו ללמוד את התשקיף הרלוונטי ולהזהיר את הלקוח אזהרה אמיתית, מקום בו נדרש לכך. יועץ ההשקעות נדרש להודיע ללקוחו אודות עסקה הכרוכה בסיכונים מיוחדים.

בחירת יועץ השקעות טוב ומתאים לצורכי המשקיע הינה צעד חשוב בעל השלכות כלכליות מרובות. בחירה מושכלת ביועץ השקעות שיתאים את מדיניות ההשקעה לצורכי הלקוח, הינה צעד הכרחי לשביעות רצון המשקיע!

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו בא במקום ייעוץ משפטי.
בחירת יועץ השקעות

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החוק לעידוד השקעות הון - תיקון 73

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה אימץ הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ה-OECD, בשיתוף פורום ה-G20, כללים ותנאים למתן הקלות במיסוי לגבי הכנסות מנכסים לא מוחשיים - עיקרי הכללים להלן.

ניכוי הוצאות הנפקה

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

גיוס משקיעים ללא פרסום תשקיף

מאת: רונן קנטור, עו"ד; ניצן אלגון, משפטן

ב-5 בינואר 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך-1968 וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016 לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים