מאת: ;

תביעת פיצוים עבור נזק עקיף ואופן חישובו ע"פ חוק מס רכוש

מהו נזק עקיף? נזק עקיף מוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א 1961 (ולהלן "החוק") כהפסד או מניעת ריווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום ישוב ספר, מחמת אי אפשרות ניצול נכסים הנמצאים בתחום ישוב ספר, עקב פעילות מלחמה על ידי צבאות סדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל.
כלומר, אין מדובר על נזק פיזי ישיר כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטה ברכוש אלא על נזק כלכלי עקיף של הפסד או מניעת רווח כתוצאה מחוסר היכולת להפעיל את העסק או להשתמש בנכסיו בשל הוראות כוחות הביטחון או כתוצאה מהיעדרות מוצדקת של העובדים עקב הלחימה.
סעיף 36 לחוק קובע כי ישולמו פיצויים בעד נזק ושר האוצר יקבע תקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת. הודעה על נזק תוגש למנהל תוך שבועיים מיום קרות הנזק. הגשת הודעה על נזק אינה תחליף להגשת תביעה לפיצויים אשר חייבת להיות מוגשת למנהל בתוך שלושה חודשים מיום הנזק הכול כפוף לכללים שנקבעו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) תשל"ג- 1973.
יוער כי בסיום כל מערכה בד"כ מותקנות תקנות ספציפיות להגשת בקשות לפיצוי עקיף המתייחסות לאופי האירוע הספציפי, לגודל הנזק, למרכיב הזמן שנערך ועוד. כך היה במלחמת לבנון השנייה וגם במבצעי מגן וחץ, ענבי זעם, צוק איתן ושומר החומות.
התנאים לקבלת פיצויים בעבור נזק עקיף בתביעה המוגשת מכוח החוק והתקנות שזכה גם לכינוי "המסלול האדום" הם:
  • עסקם של הניזוקים מצוי בישוב ספר.
  • הניזוקים הוכיחו את הקשר הסיבתי שבין הנזק שנגרם להם ובין פעולות המלחמה או האיבה.
  • הניזוקים עמדו בתנאי הפסקת הפעילות והוכיחו כי נגרם להם נזק ואת היקפו.
  • התקיימות כל התנאים והדרישות המפורטים בחוק, בתקנות ובפסיקה.
התנאים בהם צריך לעמוד לקבלת פיצוי משתנים בין סוגי עסקים של תעשייה, מסחר, שירותים, בתי אוכל וכו', ועשויים להיות הפסקת פעילות לתקופה מינימלית שנקבעה ועוד תנאים. כמו כן שיעור הפיצוי עשוי להיות שונה לכל סוג של ניזוק ולכל סוג של נזק בהתחשבות בהיקף הנזק ותדירות הנזק שפקד את הניזוק וגורמים אחרים שיקבעו.
יש לצרף לתביעה את אופן חישוב הנזק הנטען הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת, דו"ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה לה, אישורים התומכים בנזק הנטען, תיאור נסיבות גרימת הנזק, קיומו של קשר סיבתי, מהות הנזק והיקפו. במקרים בהם יש צורך לברר פרטים נוספים רשות המיסים עשויה לדרוש מסמכים לבדיקת תנאי הזכאות ותשלום המענק.
 
כפי שהיה במבצעי לחימה קודמים, נהוג היה לקבוע כי הפיצוי יינתן ב"מסלול ירוק" במתווים חלופיים כדלקמן:
מסלול מחזורים - מתווה לפיצוי עסקים הממוקמים באזור המיוחד בגין אובדן הרווחים המחושב בהתאם לירידה במחזור עסקאותיהם בין תקופת הלחימה ביחס לתקופה המקבילה בשנת מס קודמת.
מסלול שכר עבודה - מתווה לפיצוי עסקים בגין אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.
מסלול חקלאים - מסלול נפרד לחקלאים אשר בו יוכלו לקבל פיצוי כתחליף למסלול המחזורים בהתבסס על מספר העובדים בשטח החקלאי וקרבת השטח לגדר המערכת.
ערר על החלטת המנהל ניתן להגיש בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה בתביעה לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום מקבלת החלטת הוועדה לבית המשפט המחוזי, לכן ישנה חשיבות להיות מיוצגים על ידי עורך דין הבקיא בתחום.
 

לסיכום

בניגוד לנזק ישיר עליו יש לדווח תוך שבועיים למנהל ולהגיש תביעה תוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק, הכללים להגשת פיצוי לנזק עקיף מותקנים לאחר סיום המערכה תוך התחשבות במרכיב הזמן, גודל הנזק ונתונים נוספים אחרים. ישנה חשיבות להיות מיוצג על ידי עורך דין כדי לקבל פיצוי הוגן ואמיתי בין אם הבחירה היא באמצעות המסלול אדום או מסלול הירוק.

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.