מאת:

פיצויים לצימרים בקו עימות - כעת ניתן לשנות למסלול האדום

בעלי צימרים רבים נפגעים כלכלית בימים אלו כתוצאה מהמלחמה אותה כולנו לצערנו חווים. הפגיעה בצימרים מגוונת ומשתנה, והמציאות מלמדת כי יש בנמצא שורה ארוכה של משפחות ערכיות וישראליות אשר פרנסתם מושתת על תיירות ואירוח בצימרים, וילות אירוח, כפרי נופש ועוד. עתה, עקב המלחמה, מוצאים הם את עצמם, בחלקם הגדול של המקרים, מפונים מביתם ובחלק גדול של המקרים, עקב האמור - ללא כל מקור של הכנסה שכן הם מפונים והצימרים בהם הם השקיעו את הונם לא מתפקדים ואין בנמצא אופק באשר למועד בו ניתן יהיה להתחיל ולהפעילם.
בנוסף, מידע רב באשר למצב ביתם, מצב הצימרים וכדומה, לא תמיד מגיע למפונים עקב הריחוק, כאשר פרק הזמן בו הם יצטרכו להימצא מחוץ לביתם לא ברור. בנוסף, בחלק מהמקרים מתקבל מידע על כך שחיילים אהובים נכנסו לצמרים לטובת מגורים ו/או התמקמו לטובת בטחון היישוב. במקרים אחרים, אנו למדים על נזקים לגינות, לבריכות ועוד, אם כתוצאה מהיעדר טיפול ואם כתוצאה מכך שחיות בר נכנסות לשטח הצימר, לגינות המטופחות של הצימר ועושות שם  ככל העולה על רוחם, מה שבסופו של יום פוגע קשות בצימרים ובסביבתם, בדשא וגינתם של הצימרים, מה שמוסיף דאגה למשפחה וגורם לה להבין כי הנזק הוא לא רק בגין היעדר אירוח, אלא גם נזק שמקורו בהזנחה ועוד.

יש בנמצא מצבים בהם כוחות צה"ל התמקמו בצמוד לצימרים, לטובת בטחון המדינה, ובמסגרת זו, בתום לב כמובן, הסבו נזקים סביבתיים, לרבות פגיעות של טנקים בגדרות, שערים, סככות ועוד.
ענף האירוח הצימרים בישראל מגוון ביותר, וכולל אלפי צימרים. יש בנמצא אין ספור של סוגים של אירוח, כאלה הכוללים ארוחות, בריכות, אטרקציות למבלים וכו'. אולם, בשורה התחתונה כל אותם צימרים, וילות אירוח וכפרי אירוח הנמצאים בקו עימות, נפגעים ממש ומשכך יש בנמצא חובה של ממש לגרום לפיצוי הבעלים על פי מטרת חוק מס רכוש, הבא לידי ביטוי במסלול האדום ובמסלול האדום בלבד (כפי שיפורט להלן) , משמע להעמיד את בעלי הצימרים במקום בו הם היו יכולים להימצא באם המלחמה כלל לא הייתה פורצת.
במסגרת האמורה אנו רואים פגיעה כלכלית לבעלים של הצימרים, אשר מקפיאה או מאטה את הפעילות של הצימרים וכן את ההכנסות הנובעות מהם, עד לכדי "אפס הכנסה" ממש, בעוד שעצם אי הפעלת המתקן גורמת נזקים של ממש גם למבנה עצמו, לגינתו ולסובב אותה.
האמור נכון הן לגבי וילות אירוח, הן לגבי צימרים כפריים המאפשרים לאורחים לקטוף מהמטעים הסובבים את הצימר ללא עלות, לרכב על אופניים המיועדים לאורחים ולבצע מגוון רחב של פעילויות. כך גם לגבי וילות הסמוכות לערים, שם מתאפשרת ביתר קלות גישה לערים, למסעדות, להצעות התיור והבילוי של המקום ועוד.
כך גם רואים אנו צימרים רבים המעניקים שירותי ספא ושירותים אחרים אשר אף הם נעצרו ביחד עם האירוח של הדיירים עצמם.
במסגרת האמורה, על סמך ניסיון של 30 שנה, אשר 13 שנה מתוכן ייצגנו את מס רכוש, ברור לנו כי מדובר בענף שנפגע קשות.
בעוד שבחלק מהענפים האחרים יש בנמצא ירידה חלקית בהכנסות, הרי שכאן, בעולם הצימרים,  אנו רואים איפוס בהכנסות, כלומר מצב של "אפס הכנסות".
יתרה מזאת, אנו רואים היעדר יכולת של הבעלים לגשת לצימרים לשם הטיפול בהם, בחינת מצבם ועוד.
כמו כן, המצב הנוכחי לא מאפשר לבעלים של הצימרים לאשר הזמנות לחודשים הבאים וזאת בשל אי הוודאות באשר למועד החזרה, קל וחומר - לשגרה מלאה.
ברור כי ייקח לאזרחים זמן רב עד אשר הם ירגישו מספיק בטוח ומספיק רגועים  לחזור ולנפוש בצימרים הממוקמים ביישובי ספר סמוכי גדר.
כל הנתונים דלעיל מערערים למעשה את בעלי הצימרים, הן מבחינה נפשית והן מבחינה כלכלית, ובהחלט גורמים להם לזעזוע כלכלי של ממש, כזה שטרם ידעה מדינתנו.
למרות האמור, לצערנו נחשפים אנו מידי יום לבעלי צימרים המבצעים טעות משפטית של ממש, במובן זה שבעוד הם יכולים להגיש תביעות במסלול האדום, בפועל הם ממהרים להגיש תביעה במסלול הירוק בגין חודש אוקטובר, אשר לכאורה נותן להם פיצוי בגין פער המחזורים בגין חודש 10.22 ל 10.23.
לצערנו, אלו אינם מבינים כי בעשותם כן הם מסבים לעצמם נזק משפטי של ממש, זאת משום שבחירתם במסלול הירוק, מביאה לוויתור סופי על המסלול האדום. נכון כי המסלול הירוק "המשודרג", המוגבל עתה לחודש אוקטובר, הינו לכאורה אטרקטיבי, אך אל לנו להתבלבל, גם המסלול הירוק "המשודרג" איננו מקיף, מבחינת ראשי נזק ברי תביעה, למה שיוכל בעל הצימר לתבוע במסגרת המסלול האדום. בנוסף, מסלול המחזורים כרגע מוגבל לחודש אוקטובר, ואין זה ידוע האם המסלול הירוק "המשודרג" יאושר אף לחודשים נוספים, ואילו יאושר, אין זה ידוע באילו תנאים ובגין אילו יישובים.
כל זאת בעוד המסלול האדום מקנה לבעלי הצימרים את הזכאות שבדין, ע"פ חוק מס רכוש וללא כל החלטה משפטית או החלטת ממשלה נוספת -  לתבוע את כל מה שניתן לתבוע במסגרת המסלול הירוק ומעבר. חשוב לציין כי המסלול האדום לא מותנה בהחלטות ממשלה, באורכות, בסכומים ו/או בראשי נזק. כמו כן, אין הוא מוגבל בזמן ואף יש בו את הנתיב המאפשר לפעול לטובת תביעת נזק עתידי בגין תקופת התאוששות, ככל וניתן להוכיח כי תנאי הפסקת הפעילות מתקיים גם לגבי הנזק העתידי. יתרה מזאת , בעוד שהמסלול האדום הוא המסלול היחיד אשר מקנה זכאות לטובת קבלת מקדמות מהירות בטרם הגשת התביעה, הרי שהמסלול הירוק לא עושה כן.
 
יחד עם זאת חשוב להבהיר כי ייתכן ויש בנמצא אפשרות לבעל הצימר, אשר בשוגג הגיש במסלול הירוק, "להחזיר את הגלגל לאחור" ולהגיש את תביעתו במסלול האדום וזאת כל עוד לא התקבלה החלטה חלוטה בתביעה שהוגשה. הנהלת מס רכוש באדיבותה מאפשרת לניזוקים בקו עימות אשר בשוגג הגישו תביעה במסלול האדום למהר ולבטלה ולהגיש את התביעה במסלול האדום וזאת כל עוד התביעה במסלול הירוק לא טופלה וזאת כל עוד מדובר בפעם אחת בלבד. משכך, ניזוקים רבים, לרבות בעלי צימרים רבים המבינים כי המסלול הירוק הוא לא המסלול המתאים להם, פועלים נמרצות לטובת ביטול תביעתם זו והגשת תביעה במסלול האדום.
ראוי לציין כי לעיתים מתעוררות בעיות טכניות בכל הקשור בביטול התביעה אשר הוגשה במסלול הירוק, אולם אלה פתירות באמצעות התנהלות נכונה מול מנהל מס רכוש ניתן לפעול לטובת אותן תביעות שהוגשו במסלול הירוק.
הניזוקים אשר הגישו בשוגג במסלול הירוק, מבינים כי עצם הגשה במסלול זו עלולה להשאיר אותם במעלה הדרך ללא כל פיצוי ריאלי ובוודאי שאין במסלול הירוק כדי לפצות אותם בגין הנזק הממשי בגין כל תקופת המלחמה, בעוד שרק המסלול האדום מאפשר להם לעשות כן. 
יתרה מזאת, בעלי צימרים מבינים כי רק במסלול האדום, ולמרות שאין ערובה להצלחה, יוכלו הם לתבוע על סמך ראשי הנזקים אשר יגובשו משפטית עבורם ובכלל זה יוכלו הם להגיש תביעה אשר תכלול ראשי נזק, אשר מטרתם היא לנטרל את נזקי המלחמה, דוגמת אלו:
  1. אובדן הכנסות בגין תקופת המלחמה - ירידה במחזורים / בפעילות.
  2. היעדר קבלת הזמנות במהלך המלחמה, המתייחסות לחודשים הבאים, מה שמביא לידי כך שההכנסות העתידיות בגין הצימרים יפגעו.
  3. פיצוי בגין בלימה בקצב הגדילה הטבעי של העסק ובהקשר זה אנו רואים צימרים רבים אשר מידי שנה התפוסה שלהם הולכת וגדלה, בעוד שהשנה הצמיחה האמורה תיבלם. הכוונה היא לתבוע את הפער בין שיעור צמיחה הצפויה לבין שיעור הצמיחה בפועל.
  4. פיצוי בגין נזקים למתקנים, גינות ועוד אשר נגרמו עקב נטישת המקום. יש בנמצא פסיקה המדברת על זכות לפיצוי בגין ביזה שעה בה מתפנים, כך שלגישתנו יהיה נכון להרחיב את הפיצוי גם לתשלום בגין השבת הנכס לקדמותו.
  5. תשלומים בגין ציוד ו/או מוצרים אשר היה צריך להשמיד עקב המלחמה, אם עסקינן באוכל ואם עסקינן במוצרים אחרים.
  6. תשלומים בגין הוצאות פרסום שירדו לטמיון וכן הוצאות נוספות שידרשו לטובת השבת הנכס לפעילות מלאה.
את ראשי נזק אלה ועוד ראשי נזק רבים אחרים ניתן יהיה לתבוע בשם בעלי הצימרים רק כאשר אלו מגישים תביעה במסלול האדום. המסלול האדום, ברוב המקרים, הוא המסלול המתאים ביותר לבעלי צימרים הממוקמים ביישובי קו עימות. המסלול האדום יביא לבעל הצימר את המקדמות המגיעות לו ובנוסף יאפשר הוא לבעל הצימר להגיש תביעה אשר תהא מושתתת כלכלית על מלא הנזק ולתבוע בצורה שקופה ומלאה את כל הנזקים וזאת בהינתן העובדה לפיה אירוע דוגמת זה הנוכחי טרם ארע, כך שאין בנמצא דיי פסיקה באשר לכלל ראשי הנזק.  
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.