מאת: ; ;

קיבלתם דחייה על התביעה לפיצויים במסלול הירוק? - כעת ניתן להגיש השגה


מלחמת "חרבות ברזל" זעזעה את כל היבטי החיים בישראל, ובהם גם ההיבט הכלכלי. לצורך התמודדות עם השפעותיה השליליות של המלחמה על פעילותם של עסקים, ועל מנת לסייע לעסקים לצלוח את הקשיים שנגרמו עקב המלחמה נחקק חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), תשפ"ד-2023 (להלן:"החוק") אשר מעניק זכאות לעסקים שנפגעו במלחמה להגיש בקשה לקבלת מענק לסיוע והשתתפות בחלק מהוצאותיהם השוטפות שנוצרים קשיים לעמוד בהן עקב הירידה בפעילות העסקית.
 
החוק נחקק כהוראת שעה שתוקפה פג ב-31.12.2023, והוא למעשה פרק שהתווסף לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 אשר מיועד להעניק זכאות לפיצויים גם עבור עסקים שמציגים ירידה במחזורי פעילותם אך אינם נמצאים ב"יישוב ספר" ומשכך אינם זכאים לפיצוי בגין "נזק עקיף" (ה"מסלול האדום") – ולכן מכונה מסלול פיצוי זה ה"מסלול הירוק".
לפי הוראות החוק, עוסק שמחזורי פעילותו בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023 ירדו בשיעור מסוים ביחס למחזוריו בשנה הקודמת, וירידה זו נגרמה עקב המלחמה, זכאי להגיש למנהל מס רכוש תביעה לפיצויים בגובה הוצאותיו המזכות – הוצאות קבועות (תשומות שוטפות) בצירוף חלק מהשכר ששילם לעובדיו.
 
החוק קובע שמנהל מס רכוש נדרש להכריע בתביעת פיצויים בתוך 8 חודשים ממועד הגשתה ולנמק את החלטתו. במסגרת הכרעתו מוסמך המנהל לקבוע לגבי הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים ובין המלחמה, לקבוע מה הן ההוצאות המזכות, לקבוע לגבי עסקה שנערכה כי היא מלאכותית או בדויה ולהתעלם ממנה לצורך קביעת הפיצוי ואף להטיל קנסות במקרים מסוימים.
 
במקרים שבהם החליט המנהל לדחות בקשת מענק, או לקבל אותה באופן חלקי, העוסק זכאי לערער על כך בפני רשות המסים תוך 60 ימים מקבלת החלטת המנהל בבקשת הפיצוי, באמצעות הגשת כתב השגה שאליו ייצרף העוסק מסמכים שונים לצורך הוכחת טענותיו.
הנושאים המרכזיים שעוסק יידרש להוכיח במסגרת הליך השגה הם שאלת הקשר הסיבתי בין ירידת מחזוריו ובין המלחמה – אשר משפיעה על עצם הזכאות לפיצוי, ושאלת היקף ההוצאות המזכות שלגביהן נתבע הפיצוי – אשר משפיעה על סכום הפיצוי שישולם.
כתב השגה הנוגע למחלוקת לגבי הקשר הסיבתי יידרש בהוכחת הקשר בין הירידה במחזורים ובין המלחמה, וזאת באמצעות ראיות שונות ובהן חוות דעת, עדויות של לקוחות או ספקים, וכן בדרכים נוספות בהתאם לאופי פעילותו של העוסק.
כתב השגה הנוגע למחלוקת לגבי היקף ההוצאות המזכות דורש עבודה מקיפה של ניתוח פעילות העוסק והוצאותיו, כאשר יש לבחון את כלל הוצאותיו ולהוכיח לרשות המסים בהתבסס על אופי ההוצאה ועל הדין הקיים כי אלה מצדיקות תשלום פיצוי בגינן.
הליך ההשגה הנו הליך מעין-שיפוטי שבו נציג רשות המסים בוחן את טענות העוסק ואת ראיותיו, וניתן גם לערוך דיון בעל-פה בו ישמיע העוסק את טענותיו.
 
המעבר להליך מעין שיפוטי כולל החלתם של כללים משפטיים, העיקרי שבהם הוא הצורך להעלאת מלוא הטענות והבאת מלוא הראיות במסגרת הליך ההשגה. ניסוח השגה באופן מלא אף חיוני לשלב הערעור על ההחלטה בהשגה בפני ועדת הערר, שעלולות לדחות טענות וראיות חדשות שלא הועלו בכתב ההשגה (בדומה לעניין רע"א 777/14 יורם ליבוביץ וי.ליבוביץ בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן שם נקבע שגורל תיק עלול להיקבע כבר בשלב ההשגה, והודגש הצורך בהגשת השגה מנומקת ובה מלוא הטענות והראיות).
 
מלבד זאת, עובדת היות הליך ההשגה הליך מעין שיפוטי מאפשר העלאת טענות מקדמיות במסגרת ההשגה שלא ניתן היה להעלותן בשלב הגשת בקשת הפיצוי, ובהן טענות לגבי כללי הצדק הטבעי, פגיעה בזכות הטיעון, התיישנות, היעדר הנמקה וכד'.
לסיכום, דחיית בקשה למענק במסלול הירוק אינה סוף הדרך וניתן לערער עליה באמצעות הגשת השגה. השגה היא הליך מעין שיפוטי לגביו חלים כללים ייחודיים השונים מאלה החלים לגבי בקשת המענק ויש לנסחה באופן מלא ומדויק.
 
בשל כך מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מסים מנוסה שמכיר את הרקע המשפטי, ויידע לנסח את כתב ההשגה ולנהל את הדיון בהשגה. עורך דין יידע לנסח את טענות העוסק ואת הדרכים להוכחתן והכל על מנת להביא לקבלתה של ההשגה.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.