מאת: ;

אסטרטגיה משפטית לטובת הגשת תביעה לפיצויים במסלול האדום - הדרך להגשמת מטרות החוק

כידוע, נכון לעתה יש בנמצא שלושה מסלולים באמצעותם יכול, מי שניזוק כלכלית כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", לפעול לטובת קבלת פיצוי כספי מהמדינה.
שלושת המסלולים נגזרים מהמיקום בו נמצא העסק או הנכס הנדון וביכולת שלו, במקרים מסוימים, לבחור בין המסלולים, כך שככל שהניזוק נמצא קרוב יותר לקו העימות, כך זכאותו לפיצוי גדלה.
כך, יוצא אפוא כי ניזוקים הנמצאים בסמוך לגבול, זכאים לתבוע פיצוי בגין אובדן רווחים ובגין נזק ישיר בהתאם לחוק מס רכוש "במסלול האדום", בעוד שניזוקים הנמצאים ברצועת ה-40 ק"מ מגבול עזה (דרום) ורשימת יישובים מוגדרים מגבלת בצפון, רשאים לתבוע במסלול ירוק משודרג. שאר הניזוקים בשטח המדינה זכאים לתבוע במסלול הירוק הבסיסי (השתתפות בהוצאות).
לכל אחד מהמסלולים המתוארים יש את המורכבות המשפטית משלו, שכן גם במסגרת המסלולים הירוקים יש בנמצא שורה ארוכה של סוגיות משפטיות המחייבות פרשנות, כמו גם אפשרות לדרוש ממנהל מס רכוש, בבקשה מנומקת משפטית וכלכלית, לעשות שימוש בסמכותו לטובת הגדלת מקדמים עד לפי 1.5. יחד עם זאת, המורכבות המשפטית המרכזית טמונה במסלול האדום.
 
כבר מעתה יאמר, במרבית מן המקרים, ניזוק אשר זכאי להגיש תביעה במסלול האדום, מחובתו לעשות זאת ואל לו לעשות שימוש במסלולים הירוקים, שכן המסלולים הירוקים הינם במידה רבה כוללניים ומוגבלים בסכום וביכולת הטיעון, בעוד שהמסלול האדום הינו מסלול שאינו מוגבל בסכום הפיצוי, גמיש, בר התאמה לעסק הספציפי ובפועל מאפשר לניזוק, בהישען על טיעונים משפטים נכונים, לתבוע ראשי נזק רבים, אותם לא ניתן לתבוע במסגרת המסלולים הירוקים, והכל ללא מגבלה של סכומים וללא כל צורך בתשלום אגרה.
 
המסלול האדום, הלכה למעשה, מאפשר לניזוק להגשים את המטרה המרכזית העומדת בבסיס חוק מס רכוש והיא לפצות "על מלא" את הניזוקים אשר נפגעו כלכלית כתוצאה מהמלחמה. תביעה זו מצריכה בניית אסטרטגיה משפטית חכמה אשר בסופו של יום אמורה לקחת בחשבון את מכלול הנזקים הממשיים שנגרמו לניזוק ולא רק את מה שנקבע במסלולים הירוקים, כך שבפועל מתאפשר לפצות את הניזוק בסכומים אשר אמורים להעמיד אותו במקום בו הוא יכול היה להימצא באם המלחמה לא הייתה מתרחשת.
 
הפער בין המסלול האדום לבין המסלולים הירוקים הינו מהותי, פער בבחינת "שמיים וארץ", בעוד שהמסלולים הירוקים באו לכל היותר לסייע באופן מוגבל לניזוק, הרי שבמסלול האדום, באה המדינה ואומרת לניזוק אשר הקים את עסקו בצמוד לגבול כי היא ,הלכה למעשה, מבינה ומעריכה את תרומתו להתיישבות ולעשיה ומשכך היא מוכנה לפצות אותו בצורה מלאה. כך, הניזוק רשאי לתבוע פיצוי בגין אובדן רווחים אשר מבוסס על ראשי נזק משפטיים מורכבים, בגין כל הנזקים, תוך נטרול אירועי המלחמה, ובכלל זה לפצות אותו (כך אנו טוענים) בגין נזקים כדוגמת:
 
אובדן הכנסות, אובדן רווח, ירידה בשיעורי הרווח, אובדן לקוחות, פגיעה בפיתוח, הוצאות עודפות עקב המלחמה, נזקים בהווה, נזקים בעתיד, נזקים בהתפתחות העסקים של העסק, נזקים בתדמית של העסק, נזקים הנובעים ממכירות ממלאים של העסק, נזקים הנובעים מהצורך בתשלום שעות נוספות לעובדים ועוד אין ספור ראשי נזק אחרים , משפטים גרידא, אשר מטרתם היא להביא בסופו של יום לפיצוי הניזוק באופן ראוי ומלא.
 
יחד עם זאת, בעוד אנו מפנימים כי כל היכול להגיש תביעה במסלול האדום, הרי ש עליו, בין השאר, לקחת בחשבון, כי אין עסקינן בתביעה במסלול ירוק, כלומר אין מדובר ב "סתם" בהצבת נתונים בנוסחה סגורה, גורפת ורוחבית אשר אמורה לפצות חלקית ביותר את מרבית המדינה, אלא - המדובר בתביעה משפטית מסוג אחר, בתביעה משפטית/ כלכלית/נזיקית מורכבת ביותר, אשר יש בה כדי לפצות את הניזוק באופן מלא ביותר בגין כל הנזקים שנגרמו לו.

לשון אחר, תביעה במסלול האדום חייבת להיות מורכבת משורה ארוכה של ראשי נזק המותאמים למקרה של הניזוק, ומשכך, לשם הגשת תביעה שכזו יש בנמצא, בראש ובראשונה בטיעון משפטי של ממש, כזה המבוסס על מטרות החוק, פסקי דין קיימים, החלטות ועדה , הסכמי פשרה שלא פורסמו ועוד, והכל מתוך מטרה לגרום למנהל מס רכוש להסכים כי אין לקפח את הניזוק הספציפי, יש להעניק לו את המגיע לו ובטח שאין להחמיר עמו או להעניש אוותו ע"כ שהוא בחר להקים את עסקו ביישוב ספר, המהווה קו עימות. התביעה במסלול האדום הנה קטגוריה שונה לחלוטין בהשוואה לכל מסלול הירוק. תביעה במסלול האדום, הינה תביעה משפטית המוגשת בשם הניזוק לרשות המס וכל מרכיב כלכלי הנכלל בה חייב להיות מגובה בבסיס משפטי איתן, בראש נזק משפטי אותו יש להצדיק , תוך הישענות על הוראות החוק, כוונת המחוקק , הדין והשכל הישר.
 
מניסיון של 30 שנה, כמי שייצג את מס רכוש 13 שנה וכמי שייצג ניזוקים במאות מקרים, ברור וגלוי כי למרות המורכבות, אסור בשום פנים ואופן לוותר על המסלול האדום, שעה בה קיימת זכות לעשות כן. הפער בין הפיצוי במסלול האדום בהשוואה למסלולים הירוקים יכול להסתכם במאות אחוזים, שלא לדבר ע"כ שהמסלולים הירוקים מקובעים, מוגבלים בסכומים ואינם תואמים את פעילות הניזוק ומעבר לכך, הניסיון מלמד – כי הגשת תביעות במסלול האדום מביאה לניזוק במהירות האפשרית את אשר מגיע לו ואף מעניקה לו מקדמה במהירות האפשרית. הניסון מלמד כי בסופו של יום הנהלת מס רכוש מבינה את הייחוד של המסלול האדום, פתוחה לטיעונים משפטיים ובהחלט קשובה לנטען, כך שהיה ומוצגים בפניה הטיעונים בצורה משפטית נכונה, מקדמת היא, ברוב המכריע של המקרים, את התביעה ומאשרת, משפטית, את עיקר הנזקים הנתבעים על ידי הניזוק.
 
יחד עם זאת, על הניזוק, אשר תובע במסלול האדום, לקחת בחשבון כבר בתחילת המלחמה, עוד בטרם הוגשה התביעה, כי הנטל הוא עליו. על הניזוק להוכיח את שיטען על ידו בעתיד ובנוסף, עליו להיות מודע לכך כי הפסיקה בכל הקשור למסלול האדום מאוד מוגבלת ולא מפורסמת. ולמרות הקושי ומפאת היתרונות האדירים של המסלול האדום , על הניזוק הזכאי לתבוע, לעשות את הנדרש לטובת הצלחת ההליך, שכן רק באמצעות המסלול האדום הוא יכול לתבוע את הנזקים המלאים שלו, אם עקב אובדן רווחים, אם עקב רווחיות נמוכה מהמצופה ואם מטעמים וראשי נזק משפטיים רבים אחרים.
 
על התובע במסלול האדום, לקחת בחשבון כי התחשיב הכלכלי עליו תושתת תביעתו חייב להיות מבוסס על ראשי נזק תקדימיים ו/או ראשי נזק אשר אין בגינן פסיקה ו/או ראשי נזק אשר הפסיקה ו/או התמיכה בגינם דלה. המשמעות היא כי על עוה"ד המטפל בתביעה לפעול בתחילה לטובת ביסוס ראש הנזק משפטית, אם בדרך של השענות על מטרות המחוקק ואם בהישען על חומרים משפטיים מגוונים היכולים לסייע לו , לרבות על עקרונות הקבועים בדין הכללי ורק לאחר שניבנה הטיעון המשפטי יוכל הניזוק לתרגמו לפיצוי כספי של ממש. למעשה כל התחשיב הכלכלי של הנזק, כל הבנייה של חוות הדעת הכלכלית או כל הצגה מספרית אחרת של הסכום הנדרש כפיצוי חייב יהיה להיות מושתת על ראשי נזק משפטיים אשר יידרש עוה"ד לבסס. בהעדר ביסוס משפטי, לא ניתן יהיה לבנות את התחשיב הכלכלי כראוי. הטיעון המשפטי וההצדקה המשפטית לתבוע את שיטען יעמוד בלב ליבה של המחלוקת וההתנהלות מול מס רכוש והערכאות, ככל שיידרש.
 
בשל האמור, שעה בה מוגשת תביעת פיצויים במסלול האדום למנהל מס רכוש, אזי - עו"ד מנוסה , ינהג בה כתביעה שמוגשת לבית המשפט, משמע - על התביעה להיות מוגשת כך שהיא מבוססת על ראשי נזק תואמי ניזוק, כלומר ראשי נזק המשקפים את שארע ללקוח כלכלית ממש, ראשי נזק – אשר מקיימים  את מטרת החוק ומסייעים ללקוח הניזוק להימצא במקום בו יכול הוא היה להימצא לו לא הייתה מתרחשת מלחמה. את הזכאות לראשי הנזק יש לגבות בטיעון משפטי, המשמעות היא להוכיח משפטית כי אכן החוק מקנה לניזוק את הזכאות לתבוע תחת אותו ראש נזק ייעודי ולאחר שהתשתית העובדתית נבנית, לשלב ולהרכיב עליה את הטיעון הכלכלי.
כך, מחד יש צורך לבסס משפטית את כל הטענות, כך שאלה ברמת הזכות יתמכו בנדרש משפטית ובמקביל, יש בנמצא צורך להפיק תחשיב כלכלי, אם כחוות דעת ואם כחלק מהתביעה ואם באופנים אחרים, אשר מתכתבת נכונה עם הטיעון המשפטי.
ללא ספק, החלק המורכב בסיפור הוא הטיעון המשפטי, היכולת לבסס טענות מתוך הפסיקה הדלה, מהוראות החוק, מהצעות החוק, מדברי ההסבר לחוק ועוד, ובהישען על כל אלה להגיע למסקנה משפטית לפיה הזכאות קיימת. רק לאחר שנוכל באמת ובתמים לבסס את הטיעון המשפטי, ניתן יהיה לגשת לחלק היותר טכני בהליך והוא לבנות את התחשיב הכלכלי. 
 
לאור פני הדברים, מבחינה אסטרטגית אותה תביעה המוגשת למנהל מס רכוש חייב להיות מוגשת כך שלכל המעורבים יהיה ברור כי לאור החדשנות , לאור היעדר הפסיקה בתחום ולאור הנזקים הגדולים החייבים בפיצוי, בכוונת הניזוק לפעול ולמצות את מלא זכויותיו וככל שנדרש, לנהל מו"מ ענייני עם מנהל מס רכוש, המגלה ממלכתיות אך מוגבל בפרשנות . ברם, על מנהל מס רכוש לראות כי היה והמחלוקות לא יגיעו לכלל הבנה בפני המנהל , אזי בנקל, לאור אופן עריכת התביעה והנטען בה, ניתן יהיה להגישה לדיון בפני ועדת ערר, המורכבת מרו"ח, עו"ד ונציג ציבור ובפני אלה תידון המחלוקת המשפטית והכלכלית ובפני אלה יוצגו הראיות, העדים, הטיעונים המשפטים ועוד. על החלטה של הועדה ניתן כמובן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, אולם יש לקחת בחשבון כי ערעור למחוזי ניתן להגיש  בגין שאלות משפטיות בלבד , כי לא ניתן יהיה להוסיף ראיות לערעור, כך שיש להמציא את כל הראיות  ולהעיד את כל העדים בפני הועדה ולהיערך לדיון משפטי בפני בית המשפט המחוזי.   
 

לסיכום

 יובהר ויודגש, לשם הסר כל ספק, כי ברוב המכריע של המקרים, שעה בה ניזוק יכול להגיש תביעה במסלול האדום, מחובתו לעשות כן. תביעה במסלול האדום, למרות שהיא תביעה משפטית ולמרות שהיא מחייבת בסיס משפטי איתן, צפויה לפצות את הניזוק באופן מלא בגין הנזקים הכלכליים שנגרנו לו וברוב המכריעה של המקרים תעניק לו הרבה מעבר למתווים הירוקים, ללא מגבלה של סכומים, ללא מגבלה של נוסחאות, עם סדרי דין הרבה יותר משפטיים, ע"ס הרבה יותר ראשי נזק, תוך התאמת הנזק והתחשיבים לעסק הספציפי. לעניות דעתי, ע"ס ניסיון של 30 שנה של כותב שורות אלה בתחום, בתור מי שייצג את מס רכוש בעניינים אלה ממש 13 שנה, ברור וגלוי לי כי חטא יעשה הניזוק היכול לתבוע במסלול האדום, שעה בה יתבע במסלול הירוק.
המורכבות המשפטית מטופלת ונשלטת מזה עשרות בשנים, אין לחשוש ממנה, המדינה ערוכה לטיפול בה וכך גם עוה"ד הבקיאים בתחום, כך שגם אם תהא מחלוקת עם מנהל מס רכוש, תמצא הדרך לפתרון מהיר ועל כך ניתן להוסיף כי המגיש תביעת מס רכוש במסלול האדום זכאי לקבל מקדמה מהירה וכי המגיש במסלול הירוק, לא יוכל, במעלה הדרך לעבור ממסלול למסלול, כך שנכון וראוי לתבוע במסלול האדום, במסגרתו כאמור, הפוטנציאל לפיצוי ממשי גדול שבעתיים.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.