מאת: ; ;

מקסום המסלול האדום, טיעון משפטי מבריק ומה שביניהם

מלחמת חרבות ברזל המתרחשת בימים אלו הביאה עמה נזקים עצומים לבעלי עסקים מכל רחבי הארץ. וזאת, באופן רחב הרבה יותר מאלו הזכאים לפיצוי מכוח חוק מס רכוש. מדינת ישראל הכירה בכך, וחוקקה באופן של הוראות שעה מתווים ירוקים, שמטרתם להרחיב את מעגל הזכאים לפיצוי על נזקי המלחמה. כך, במתווה המקל ביותר - המסלול הירוק, זכאים לפיצוי עסקים מכל רחבי הארץ. מעגל הזכאים כאמור גדל אך לא כולם זכאים לאותו פיצוי.
המסלולים הירוקים = השתתפות בהוצאות או פיצוי חלקי.
המתווים הירוקים אשר התווספו לחוק (הוראת שעה – זמני) מתחלקים לשניים:
מסלול ירוק: זהו מסלול אשר מיועד לעסקים שנפגעו מכל רחבי הארץ. מסלול זה מפצה עסקים באמצעות השתתפות בהוצאותיהם הקבועות וכן בהוצאות השכר שלהם, כלומר מסלול זה כלל אינו מפצה על הפסדים או אבדן רווחים.
המסלול הירוק המיוחד: מיועד לבעלי עסקים בטווח של 7-40 ק"מ מרצועת עזה ואזורים נוספים בצפון הנקראים אזור מיוחד. מסלול זה מציע 3 מתווים לפיצוי – מחזורים, שכר וחקלאות. על הניזוק לבחור במתווה שמטיב עמו ביותר, זאת כאשר:
מסלול שכר מעניק לניזוק פיצוי, המתבטא בהשתתפות בהוצאות השכר של עובדים, אשר שולם להם שכר, ונעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני – מפורטים בתקנות מהם המקרים אשר ייחשבו "ימי היעדרות בשל המצב הביטחוני".
מסלול מחזורים מעניק לניזוק פיצוי על הפרש מחזורי העסקאות שבין תקופת המלחמה, דהיינו, 7 באוקטובר ואילך, לבין השנה שקדמה לה. יודגש, כי תנאי סף למסלול זה הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו עקב המלחמה, וכן, יש להוכיח קשר סיבתי כי ההפרש ביו המחזורים מקורו בהשפעות המלחמה. ועל כל מקרה, הרי שבסוף, הפיצוי שמתקבל בגין הפרש המחזורים, לאחר שאלו חושבו בנוסחה, הוא אינו פיצוי מלא אלא חלקי בלבד.
מסלול חקלאות: מיועד לניזוקים המחזיקים בשטחים חקלאיים הנמצאים באזור מיוחד המפורט בחוק. מסלול זה מתבטא בפיצוי כספי אשר מוכפל בכמות העובדים של הניזוק המועסקים באותם שטחים. גם כאן, תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו בשל המצב הביטחוני, הינו תנאי סף להגשת הבקשה.
 
תביעה במסלול האדום המוגשת למנהל מס רכוש - הערוץ האופטימלי היחיד שמפצה באופן מלא עד סוף המלחמה ואף לאחריה.
בניגוד למסלולים הירוקים, המסלול האדום הוא מסלול קבוע בחוק מס רכוש זה עשרות שנים. מסלול זה מיועד לעסקים הממוקמים ביישובי ספר על פי רשימה מצומצמת וסגורה הקבועה בחוק. בשונה מהמסלולים הירוקים אשר מעניקים פיצוי חלקי, המתבטא בהשתתפות בהוצאות, המסלול האדום מקנה פיצוי מלא שמתבטא בפיצוי על הפסדים ואבדן רווח למשך כל תקופת המלחמה, ולשיטתנו אף לאחריה, בנסיבות מסוימות. זהו המסלול היחיד שמעניק לניזוק פיצוי מלא על הנזקים שהמלחמה גרמה לו, וזאת מתוך הכרת המדינה לאלו אשר כרכו את גורלם הכלכלי בביטחונה של מדינת ישראל.
המסלול האדום אמנם, מצריך מהניזוק "עבודה" רבה יותר, במובן שעליה להיות מגובה בתחשיבים כלכליים ובביסוסים משפטיים, וזאת בשונה מהמסלולים הירוקים, אשר מחושבים לפי נוסחאות טכניות. ועדיין, אל לאלו הזכאים לו להתפתות ולפנות לקבלת פיצוי דרך המסלולים הירוקים. שכן, זהו המסלול היחיד שבכוחו לספק לניזוק פיצוי מלא על הנזקים שהמלחמה גרמה לו.
 
מנהל מס רכוש שקול לשופט שלום, ולכן התביעה למנהל חייבת להיות מבוססת משפטית וכלכלית.
בהליכים אלו, החלטות של מנהל מס רכוש שקולות למעמד שופט בערכאה ראשונה, זאת מאחר, שעל החלטותיו ניתן להגיש ערר אשר יידון בפני 3 מוטבים. משמעות הדבר היא, שאין להקל ראש כלל בתביעה המוגשת למנהל מס רכוש, ויש לראותה ככל תביעה, אשר זקוקה לביסוס משפטי חזק כדי להביא לתובע את מבוקשו. שכן, בסופו של יום, תביעה במסלול האדום מתבססת ברובה המוחלט על טיעונים משפטיים, בעוד התחשיבים הכלכליים, באים בחשבון אך ורק לצורך חישוב ראשי הנזק, אשר קבלת כל אחד מהם מותנה בטיעון משפטי חזק ומגובה.
חשוב לזכור כי מדובר במסלול מורכב, ולא בכדי,  מסלול זה מעניק פיצוי לניזוקים הזכאים לו, בהיקף רחב הרבה יותר מהפיצויים המוצעים לו במסגרת המסלולים הירוקים, וחשוב לא פחות הוא אינו מוגבל בזמן, בכפוף להפסקת פעילות עקב הוראות כוחות הביטחון בענפים מסוימים. פיצוי זה אמור לנטרל עבור הניזוק את ההשפעות הכלכליות של המלחמה עליו, ולהשיב לו עד השקל האחרון.
וכאן בדיוק מצוי ההבדל בין המסלולים הירוקים, המחושבים לפי נוסחאות טכניות, לבין המסלול האדום, אשר דורש תחשיבים כלכליים מדויקים, שבכוחם להוכיח את גובה הנזק בכל אחד מראשי הנזק, וזאת לצד טיעונים וביסוסים משפטיים, אשר יוכיחו את דרישת הקשר הסיבתי, ואת הזכאות לפיצוי באופן שמתיישב עם הוראות חוק מס רכוש ומטרותיו.
דרישה זו הגיונית ביותר לאור רציונל הפיצוי אשר שואף להשיב לניזוק בעבור מלוא נזקיו. ועל מנהל מס הרכוש הנכבד, כמי שמוסמך לפצות את הניזוקים מכספי הקופה הציבורית, לוודא, כי אף ניזוק לא יפוצה מעבר לנזק שנגרם לו ומגיע לו מכוח החוק.
הגשת תביעה אדומה נכונה ומבוססת משפטית תבטיח את מקסום התביעה ותשדר למנהל כי הניזוק ערוך לערר היה ועמדתו תידחה.
ולכן, תביעת מס רכוש שאינה מבוססת משפטית תפגע אנושות בסיכויי הצלחתה. שכן, למנהל מס רכוש סמכות להעניק פיצוי לניזוק, רק אם תביעתו תתיישב עם הוראות החוק ומטרתו. ולכן, כל ראש נזק שיוגש בתביעה, ללא טיעון משפטי משכנע, כי מתן פיצוי בגינו, מתיישב ומקיים את הוראות החוק ומטרותיו, אינו יהיה שווה דבר וחצי דבר.
ולא פחות חשוב, הגשת תביעה אדומה, נכונה ומבוססת משפטית המבטאת יכולת להמשך ההליך בדרך של ערר, מעבירה מסר חשוב לא פחות, והוא, שהניזוק ערוך ומוכן בצורה מיטבית לערר באם תביעתו תדחה. וככל שמסר זה יהדהד חזק יותר, כך מקסום התביעה יובטח יותר. שכן, כוונת החוק ברורה כשמש, ומקבלי ההחלטות מבינים גם הם, כי ישנן מחלוקות, שטוב יהיה אם יפתרו באופן פרטני ולא יגיעו לכדי החלטה שיפוטית, שתקבע מסמרות ותשפיע באופן רוחבי על ניזוקים נוספים.
חשוב לציין, כי לא קיימת לניזוק זכות קנויה לתקן את התביעה לאחר הגשתה. לפיכך לכלכל צעדין מראש להגיש את התביעה באופן נכון מבוססת משפטית וכלכלית.
דברים אלו, מקבלים תוקף ביתר שאת בימים אלו.
 
מלחמת חרבות ברזל המתנהלת בימים אלו, הינה אירוע יוצא דופן במימדי עלותה והנזק שבא בעקבותיה, הרבה יותר מכל מלחמה אחרת. חודשים רבים של פינוי חסר תקדים של תושבים מצפון ומדרום, גיוס מילואים בשיעור של יותר מ- 100% למשך חודשים רבים, נזק רב ברכוש ובנפש, קיבוצים ויישובים שנשרפו כליל בבוקר ה-7 באוקטובר ועוד. כל אלו אומרים את המובן מאליו – הקופה הציבורית קטנה מלהכיל את כל אלו.
ואם בימים כתיקונם העדיפו שלא להביא מחלוקת לכדי הכרעה שיפוטית מחשש מתוצאותיה, אז הדברים נכונים שבעתיים במלחמת חרבות ברזל, אשר הביאה עמה כמות תביעות מס רכוש בהיקף חסר תקדים. ועל כן, ההחלטה אם להביא מחלוקת מסוימת לכדי הכרעה שיפוטית, אשר תוכל להשפיע רוחבית על מספר כה רב של ניזוקים, תיבחן באופן מחמיר ובמשנה זהירות רבה הרבה יותר מבעבר. שכן, גם האוצר מבין, כי לא יוכל לפצות את הניזוקים באופן מלא, ובאופן שיקיים את מטרת החוק. ומכורח נסיבות אלה, עליו יהיה לנסות ולהקנות לחוק פרשנות מצמצמת ביותר.
 
לסיכום
המסלולים הירוקים אשר התווספו לחוק מס רכוש במלחמת חרבות ברזל, הם אמנם מסלולים פשוטים להגשה ולחישוב, אך מעניקים פיצוי חלקי. לעומתם, המסלול האדום דורש תשתית וביסוס משפטי לכל אורכו ורוחבו, הוא דורש סדר ותיעוד נזקים מהרגע הראשון, לצד קשר סיבתי מפורט המצביע על התרחשותו עקב המלחמה, ולצד דוחות שמאי ותחשיבים כלכליים המוכיחים את גובהו. ועדיין, על אף מורכבותו אין לזכאים לו לוותר ולפנות למסלולים הירוקים. תביעה במסלול האדום המוגשת למנהל מס רכוש – הערוץ האופטימלי היחיד שמפצה מלא עד סוף המלחמה.
תביעה אדומה אשר תוגש ללא כל אלו, תפחית משמעותית את גובה הפיצוי ואף תוכל להביא לדחייתה. ומנגד, הגשת תביעה אדומה נכונה ומבוססת משפטית, תבטיח את מקסום התביעה, ותשדר למנהל כי הניזוק ערוך לערר היה ועמדתו תידחה. מסר זה למנהל מס רכוש חשוב ביותר בימים אלו, בהם, ישאפו באוצר ובמס רכוש, להעניק לחוק את הפרשנות המצומצמת ביותר שניתן, ובכך להקטין את היקף הפיצוי לו זכאים הניזוקים.
 
איתות למקבלי ההחלטות, כי התביעה מבוססת באופן שאינו משאיר מקום לספק, כי הניזוק זכאי לפיצוי אותו תובע. תשכנע את מקבלי ההחלטות, כי טוב יהיה עם מחלוקת זו, לא תגיע לכדי הכרעה שיפוטית, ונכון יהיה להגיע להסדר פרטני.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.