מאת:

פיצוי מלא לקבלני ביצוע בקו העימות - רק במסלול אדום!

האירועים והפשעים הנוראיים שארעו ב-7.10.23 הציפו במידה רבה והביאו לתודעת הציבור את פועלם השקט, הציוני, הערכי והראוי לכל ערכה אפשרית, של קבלני הביצועי אשר בחרו להקים את עסקם דווקא ביישובי ספר, של ההתיישבות  בסמיכות לגבול וכלל העסקים המצויים בסמיכות לגבול המדינה בדרום ובצפון, בכלל ואת משקלם ותפקידם הסגולי האדיר של תושבים ועסקים אלה אשר חלק לא מבוטל הימנו בחר, מטעמים ציוניים וערכים גרידא, תוך יצירת רצועת בטחון לכלל תושבי המדינה, להוות חיץ והגנה של ממש עבור ולמען כלל תושבי המדינה. 
המציאות המרה הראתה לכולנו כי אותם מתיישבים ועסקים חצצו במידה רבה בין הרוע, השחיטה והחורבן לבין כלל המדינה. המחיר הכבד ששולם ומשולם עד עתה, בין השאר, על ידי קבלני ביצוע בכל הענפים (בניה, חקלאות, מחשבים, תוכנה, בריאות, פרסום, אדריכלות, נגרות, הסעדה ועוד - להלן – קבלן ביצוע), אם בנפש ואם בממון וברכוש, ייזכר לדורות ובפועל אין בנמצא סעד או תרופה של ממש אשר יש בהם כדי לכפר על שאירע, לפצות או לרפא את הפצע המדמם שנפער. האמור נכון הן לקבלני ביצוע אשר הקימו את עסקם בקו עימות לטובת עבודות בכל שטח המדינה והן קבלני ביצוע אשר הקימו את עסקם מחוץ ליישובי ספר, אך הקימו פעילות – סניף בתוך יישובי הספר. 

יחד עם זאת, ברור וגלוי הוא, כי קבלני ביצוע ועסקים נוספים הממוקמים בסמוך לגבול, בסמוך ליישובי ספר, בקו עימות, אשר במשך שנים, מתיישבים, מפתחים ומקדמים התיישבות, עשייה, תרבות ועסקים לאורך יישובי קו העימות ומחוצה לו נפגעו ונפגעים כלכלית עקב המצב. קבלני ביצוע אלו לא אמורים לספוג את הנזק הכלכלי האדיר שנגרם להם רק משום שבחרו להקים את עסקם באזור בו לכל תושבי המדינה לראות התיישבות ועשיה, כמו לדוגמה -  קבלני ביצוע מאשקלון, נהריה, שדרות, קיבוצי עוטף עזה, יישובי הגליל העליון ויישובי הגליל המערבי. קבלני ביצוע אלה  חייבים לכל הדעות לזכות לתמיכה מלאה של המדינה ותושביה. המדינה הוקמה לשם כך, לשם מניעת אירועים שכאלה ומפגיעה באלה ומשאלה אירעו, מחויבת המדינה, ללא כל עכבה וללא כל חריגה או מעצור, לכל הפחות, ע"פ דין, ליתן לקבלני ביצוע הנפגעים כלכלית ביישובי קו עימות מענה כלכלי מידי, תהא העלות אשר תהא וזאת מתוך מטרה וראיה להעמיד את אותם עסקים במקום הכלכלי בו הם אמורים היו להימצא היום ובעתיד לבוא, באם מלחמת חרבות ברזל כלל לא הייתה באה לעולם. 

לשם כך בדיוק חוקק מס רכוש. זהו החוק היחיד (!!!) המקנה לקבלני ביצוע את האפשרות המלאה והאמיתית לקבל פיצוי מלא בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו להם או בלשון החוק – את ה-"נזק הממשי".  

אין בנמצא דרך אחרת, פרט למסלול האדום, ע"פ חוק מס רכוש היכול להעניק לאותם קבלני ביצוע את שמגיע להם. המסלול האדום הנו מסלול משפטי גרידא (!!!), במסגרתו רשאים קבלני הביצוע, בהישען על טיעון משפטי ברור ואיתן, לקבל את כל הפיצוי הכלכלי, לרבות מקדמות מהירות,  לו הם זכאים בדין  עקב המלחמה בגין כל אחת ואחת מהפעילויות העסקיות של העסק, מיזמים, עסקאות שנפלו ועוד.  

עסקינן במסלול משפטי, המבוסס רובו ככולו על טיעונים משפטיים ותחשיבים כלכלים ניתן "להושיב" רק על טיעונים משפטיים המגבשים את עצם הזכאות לתבוע את האמור. 

המסלול האדום הוא מסלול נוח, גמיש וראוי, המעניק בנוסף מקדמות מהירות ומשכך - עליו אסור, לקבלני הביצוע הנמצאים בקו עימות, לוותר.  

המסלול האדום יודע ליתן לקבלני ביצוע הנפגעים את כל הפיצוי אותו "מתיימרים" ליתן המתווים הירוקים ובנוסף, ליתן לקבלני ביצוע פיצויים מהותיים רבים ונוספים, המבוססים על ראשי נזק משפטיים אותם יש להתאים לפעילות של קבלני הביצוע, המתייחסות לאופן פעילותם, התאגדותם התנהלותם.  
המסלול האדום מאפשר משפטית ליתן לקבלני ביצוע מענה כלכלי התואם את מידות עסקם ואין הוא מוגבל לסכום ו/או למשבצות או לנוסחאות יבשות, דוגמת המסלולים הירוקים,  אשר הקשר בינם לבין המסלול המשפטי האדום, הוא מקרי בהחלט.  

המסלול האדום מאפשר, ולשם כך הוא נועד, לבחון כלכלית את כל אופן פעילות קבלני הביצוע, את סוג הפרויקטים, את סוג הכלים, את אופי העבודה, את מיקום הפעילות, את מבנה החברות ו/או ההתארגנות של קבלן הביצוע  וליתן להם את הפיצוי על פי צרכיו ועל פי מידותיו של העסק וזאת תחת חלופה של פיצוי מוגבל ודל ע"פ המתווים הירוקים - מתווים המבוססים על נוסחאות קשיחות, מוגבלות, צרות, יבשות ולא מתאימות בעליל להתנהלות של קבלני ביצוע. המסלולים הירוקים נועדו מלכתחילה ליתן מענה מצומצם מאוד ורחוק מהנזק הממשי לכלל קבלני הביצוע, לאלה שאינם פעילים ביישובי ספר וזאת מתוך הבנה כי יש בנמצא שיקולי תקציב וכי את עיקר המשאבים יש לייעד לקבלני הביצעו ביישובי הספר ובקו העימות. 

המסלול האדום מאפשר לקבלני ביצוע לפרוס משפטית בפני מנהל מס רכוש את כלל פעילותם, את הראייה הכלכלית של קבלני הביצוע וכך בלבד לתבוע את הפיצוי המלא, זה שבאמת ובתמים יעמיד אותו במקום בו יכול הוא היה להימצא כלכלית לו לא הייתה מתרחשת המלחמה דנן, מולה אנו מתמודדים. המסלול האדום הוא זכות שבדין המוקנית לקבלני ביצוע שלא חששו לכרוך את גורלם הכלכלי בביטחון המדינה.  

אכן, המסלול האדום, להבדיל ממתווים ירוקים מוצעים, אינו טכני, אינו עניין של שיבוץ מהיר של מספרים בנוסחה שנבנתה לטובת מתן מענה רוחבי לכלל קבלני  המדינה ההיפך. המסלול האדום הנו מסלול משפטי הבא לתן פיצוי כספי בהתאם למידות המדויקות של הניזוק ובהתאם לנזקים הספציפיים שלו בהווה ובעתיד, מבלי לפגוע במהירות תשלום המקדמות . המסלול האדום הינו מסלול משפטי גמיש, מבוסס פסיקה, הוראות חוק, הצעות חוק, פרשנות משפטית, דברי כנסת, הסברי חוק, פסקי דין ועוד סוגיות משפטיות. נכון שהוא חייב עבודה משפטית, נכון שהוא מחייב טיעונים המלמדים על זכאות, ברם משפטן מומחה במס רכוש ידע ליתן מענה מהיר ביותר ולגרום לקבלן לקבל לפעמים במאות אחוזים יותר מהמסלולים הירוקים, במהירות וביעילות ומבלי לפגוע בקצב קבלת המקדמות. הפערים בין מסלול ירוק השקול לדרך הקלה והשגויה אל מול תביעה לפיצוי במסלול האדום הינם פערים של שמיים, כך שאין בכלל דילמה ולדעת כותב שורות אלה, קבלן ביצוע הזכאי למסלול אדום, המגיש במסלול הירוק, ככול הנראה מתרשל ופוגע בעקבו באופן רבתי !!! 

יודגש, כי אין בכל אלה כדי להרתיע את קבלני הביצוע מלתבוע את המגיע להם במסלול האדום וכל המנסה לדחוף את אותם קבלני ביצוע לעבר מתווים  ירוקים, שאינם מצריכים עבודה רבה,  גורם להן, לעניות דעת כותב שורות אלה, וזאת על סמך ניסיון של 13 שנה כעו"ד מס רכוש ובסך הכול 30 שנות ניסיון בתביעות ע"פ חוק מס רכוש, נזק כלכלי בהיקפים אדירים, מה עוד שהמסלול האדום מקנה לקבלני ביצוע וכן לניזוקים אחרים אפשרות לקבלת מקדמות מהירות ובפועל, לא אחת, מעניק הוא לקבלני ביצוע  מאות אחוזים, ממש כך, מעבר לניתן במסלולים הירוקים או מתווים אחרים המתיימרים ליתן מענה. 

אכן המתווים הירוקים לקבלני ביצוע, פשוטים ומהותית  פחות  מורכבים ליישום בהשוואה למסלולים האדומים ואכן הם לכאורה יותר פשוטים ( משום שזה כרוך בהצבת מספרים בנוסחה כללית שאינה אמורה ליתן פיצוי מלא, אל חלקי ביותר), אולם בעודנו מעמידים את הפשטות אל מול הזכאות האמיתית ואל מול הפערים האדירים שבין השניים, הרי שברור כשמש כי אין בנמצא כל דילמה, אין ולא יכולה להיות כל מחלקות, שהרי אין בנמצא כל מסלול, פרט למסלול האדום, אשר באמת ובתמים ידע ליתן מענה לנזקים הכלכליים האדירים האמיתיים של קבלני הביצוע. זה המסלול היחיד שידע להיות מספיק גמיש בכדי לגעת ולהתייחס לנזקים המאפיינים את קבלני הביצוע עקב המלחמה, בהווה ובעתיד, על כל המשתמע מכך.  

אין חולק כי אירוע, דוגמת מלחמה זו, טרם ארע  ואנו תקווה כי אירוע ומחדל שכזה לא יחזור עוד על עצמו, מה שאומר כי יש בנמצא, שעה בה נלחמים אנו על הפיצוי הראוי לו זכאי לקבל קבלן הביצוע, מגוון רחב של אתגרים משפטיים, אשר מטרתם היא להביא את שמגיע לו.  
אין ספק כי מחסור בפסיקה תקדימית והעדר פסיקות מחייבות יעוררו מגוון רחב של שאלות ומחלוקות משפטיות בנוגע לראשי הנזק המשפטיים אותם זכאים קבלני הביצוע לתבוע. ברם, לעניות דעתנו, אין בנמצא כל ברירה אלא להציף את הדברים משפטית, להגדיר משפטית את "ראשי הנזק", לבנות את ראשי הנזק המאפיינים את פעילותם של קבלני הביצוע ולדרוש מהמדינה, בפה מלא וללא כחל וסרק, את שבאמת ובתמים מגיע לעסק וזאת גם אם אין בנמצא פסיקה מפורשת וגם אם אין בנמצא תקדימים אשר ניתן יהיה להישען עליהם לטובת קבלת מלא הנזק אשר נגרם לפעילות חשובה זו, שהרי מטרתו של חוק מס רכוש ברורה וגלויה.  
אין חולק כי המטרה והאינטרס של כל תושבי המדינה הוא ליישב את היישובים המוגדים כקו עימות ולהקים שם עסקים שיתנו מענה לתושבים ומשכך כלל תושבי המדינה, מתוך הקופה הציבורית, מחויבים לשפות את אותם קבלני ביצוע הממוקמים בקו העימות, בגין העשייה הברוכה שלהם, ללא מגבלה של ראשי נזק ו/או כל מגבלה אחרת אשר יש בה כדי לפגוע בעקרון לפיו על כל קבלן וקבלן לקבל פיצוי הפונה פני עתיד, משמע פיצוי כספי אשר יעמיד את העסק במקום בו יכול הוא היה להימצא באם הוא היה ממוקם במרכז הארץ ו/או באם האירוע כלל לא היה מתקיים.  

לשם כך ועם כל הכבוד הרב אותו כותב שורות אלה רוכש למנהל מס רכוש, הכלכלנים, השמאים והיועצים מטעמו, אשר לא אחת עושים מלאכתם "תחת אש" תוך סיכון נפשם ממש, הרי שברור וגלוי הוא כי בסופו של דבר יש בנמצא ניגוד עניינים מובנה בין מנהל מס רכוש לבין העסקים וקבלני הביצוע שכן המנהל, המגובה בלשכה משפטית, החלטות ממשלה, מצוקה ומגבלה כלכלית, עלויות מלחמה, סדרי עדיפויות, הסכמים קואליציוניים ועוד מנהל מס רכוש, במסגרת תפקידו הממלכתי, חייב להתנהל על סמך המגבלות והפרשנות הקובעת לשכתו המשפטית, מה עוד שהמנהל, ובצדק, מודע לכך כי התקציב מוגבל וכי יש לקחת בחשבון את עלויות המלחמה הרבות וכי אין בנמצא די משאבים כדי לפצות את כלל הניזוקים באופן מלא, כפי שאולי אופטימאלית מבקש הוא היה לפצות, בעוד שקבלני ביצוע בקו עימות חייבים לעמודת על זכותם, אפילו להיות אגואיסטים, להתמקד, בשעה קשה זו בעצמם ובהמשך קיומם ולעמוד על זכותם, באמצעות המסלול האדום, שלא לספוג את הנזק שנגרם עקב הקמת העסק בקו עימות ולהביא לידי קבלת פיצוי מלא הבא לנטרל כלכלית את הנכונות להתיישב באופן הבא, בין השאר, ליתן מענה לתושבי קו עימות ולהגן, בעצם פועלו, על כלל אזרחי מדינת ישראל.  
את האבדות בנפש אין בנמצא אפשרות להשיב, את הנזק הנפשי לילדים ולכלל הניזוקים ידרשו שנים רבות לשקם, אם בכלל, כך שלכל הפחות יש להשיב ממונית את המצב למקום הנכון, למקום בו העסק יעמוד איתן על רגליו, כשזה ממשיך בפועלו המבורך והכול, בדרך של נטרול כלכלי של אירועי המלחמה ועמידה איתנה לצד קבלני הביצוע בקו העימות, משפטית, ע"פ המסלול האדום וראשי הנזק המשפטיים התואמים לו, לאופיו ולענפיו השונים. 

במסגרת התביעה במסלול האדום, בגין קבלני ביצוע הממוקמים בקו העימות, בעלי פרוייקטים בקו העימות ו/או להם "סניף" בקו עימות, יש בנמצא חובה משפטית, להגיש תביעה נזיקית/כלכלית אשר תושתת על ראשי נזק מבוססים משפטית, כאלה המתיישבים עם תכלית חוק מס רכוש אשר תכלול בין השאר, על אף המחלוקות המשפטיות הצפויות, פיצוי בגין מרכיבים דוגמת אלו:  

 1. פיצוי בגין כל הנזקין הישירים אשר נגרמו ונגרמים לקבלני ביצוע, אם כתוצאה מפעולות האויב, אם בדרום ואם בצפון ובכלל זה פיצוי בגין גניבת צמ"ה, גניבת ציוד, פגיע בעבודות בביצוע פגיעה במבנים חוקיים ולא חוקיים, בנכסים ועוד, כאשר הפגיע יכולה להיות גם כזו שנגרמה אגב לחימה על ידי צה"ל עצמו - כמו למשל נסיעה של טנקים על שטחים בעבודה ועוד. 

 1. פגיעה עקב עצירת פרויקטים, אם קבלת פרויקטים חדשים וביטול פרויקטים. 

 1. פגיעה בגין ירידה מהותית בהיקף ההכנסות בתקופת המלחמה. 

 1. פיצויי הנגרם לקבלני ביצוע הנגרם כתוצאה מחומרי גלם אותם נדרש העסק לזרוק. 

 1. השתתפות מלאה בכל ההוצאות שלא ניתן היה לנטרל ובכלל זה הוצאות תחזוקה, שכ"ד, ארנונה, משכורות ועוד הוצאות רבות אחרות אשר יש ליתן לגביהם את הדעת. 

 1. פגיעה בהוצאות שיווק ופרסום אשר ירדו לטמיון ועוד הוצאות פרסום רבות שידרשו בעתיד לטובת השבת הפעילות קדמותה. 

 1. פגיעה הנובעת מאובדן לקוחות, שעה בה ניתן להראות כי לקוחות מסוימים העתיקו את הפעילות שלהם לישובים אחרים או לקבלנים אחרים הממוקמים במיקומים  בהם אין בנמצא סכנה לעתירת עבודות וכדומה כשם שיש בקו עימות. 

 1. פגיעה במוניטין כתוצאה מחשש להעדפת יעדים ומקומות אחרים "בטוחים יותר. 

 1. פיצוי בגין תשלומים שהקבלן נדרש לשלם לספקים עקב המלחמה או למרות המלחמה. 

 1. פגיעה הנובעת מהחובה להמשיך ולהעסיק דמויות מפתחת בעסק, כמו מהנדסי בניין וכדומה, גם בשעה בה אין עבודה וזאת מתוך טענה לפיה יש בנמצא לשמר אותם שמא יעזבו לטובת עבודה במרכז הארץ או אצל מתחרים אחרים. 

 1. פגיעה בקצב הצמיחה השנתי הקבוע של העסק בהשוואה לשנים קודמות. כך שאם בשנות קודמות העלייה הייתה 10% והשנה היא תהא רק 2%, אזי ניתן לתבוע את הפרש בגובה 8% 

 1. עסקאות שלבסוף לא יצאו אל הפועל כמו התקשרות עם גופים מהותיים ועוד עסקאות אשר יכולים היו למנף את הפעילות של העסק. 

 1. עלויות ליסינג ו/או עלויות אחרות של ציוד הנמצא מושבת ונכון לעתה אין לעשות בו שימוש. 

 1. אובדן קבלנים ראשיים, אשר נהגו להעביר עבודה לאותם קבלני ביצוע אולם עתה בוחרים הם בקבלני ביצוע יותר בטוחים. 

 1. הוצאות מימון אשר נבעו כתוצאה ממסירה מאוחרת של פרויקטים, עיכוב או ביטול. 

 1. גדילה בעלויות העבודה או קיטון בשיעור הרווח הצפוי עקב המלחמה. 

 1. עבודות שיקום נדרשות עקב נזקי המלחמה. 

 1. תגמול בגין עבודות שבוצעו ונגדעו עקב ה 7.10.23 ואשר בגינם הקבלן לא יקבל פיצוי. 

 1. פיצוי בגין תקופת התאוששות לאחר המלחמה . 

 1. פגיעה בצבר הזמנות עתידי - מה שיפגע בהכנסות העתידיות של הקבלן ביצוע. 

 1. עמידה ביעדים ע"ס שימוש במלאים, מה שיחייב בהמשך השלמת מלאים, שעות נוספות ועוד.   

לכל הדוגמאות דלעיל ולעוד רבות אחרות, חייב להינתן מענה משפטי באמצעות המסלול האדום בלבד.  
 
מודגש ומובהר שוב כי תביעה במסלול האדום מושתתת על 90% עבודה משפטית, שם יידרש הצורך להוכיח את זכאות המשפטית, בהישען על פסיקה חלקית, הוראות חוק וכוונת מחוקק. יחד עם זאת, אין לחשוש מהאמור, המדינה מודעת למצוקה, מודעת לחובה לפצות ומשכך בסבירות גבוהה מרבית התיקים, בשיעור העולה על 90% יסתיימו  בדרך של הסכמה ו/או החלטה אחרת בפני מנהל מס רכוש, ללא כל צורך בפניה לערכות. אין ספק כי ייעוץ משפטי נכון ומקצועי יביא לעסק את המגיע לו ממש ובלשון החוק את "הנזק הממשי" שנגרם לו. 
אין בנמצא כל מנגנון אחר, בוודאות לא המתווים הירוקים, העשוי להתייחס לקשת הנזקים וליתן לבעלי הקבלני ביצוע את הפיצוי המגיע להם באופן מלא. רק הגשת תביעה משפטית מפורטת למנהל מס רכוש, כשזו מבוססת משפטית למנהל מס רכוש ומגובה בטיעונים משפטיים מלאים, יכולה להביא לקבלני הביצוע  את הפיצוי אשר הם זכאים לו. 
 
לעניות דעת כותב שורות אלה, הפער בין תביעה במסלול המשפטי האדום לבין ניסיון לנסות להתכווץ ולהיכנס לתוך מתווה שבלוני מוגבל, צר, מצומצם וחסר ביותר - הוא המסלול ירוק, מסתכם בסכומי עתק, כך שאם קבלני הביצוע רוצים באמת ובתמים לקבל פיצוי המשקף את נזקיהם האמיתיים, משמע, לקבל את המגיע להם, חייבים הם להגיש תביעה דרך המסלול האדום ובכלל זה לפעול לטובת הגשת תביעה למנהל מס רכוש, אשר משדרת עוצמה ובסיס משפטי, כמו גם נכונות, היה ויידרש, להביא את הנושאים שבמחלוקת בפני ערכה שיפוטית גבוהה יותר, למרות שהרוב המכריעה של המקרים מסתיים בכפוף להתנהלות משפטי נכונה בכותלי מנהל מס רכוש ולשכתו המשפטית.  

במסגרת המסלול האדום יוכלו  קבלני הביצוע לתבוע את כל מה שמפצה אותם כל מתווה ירוק והרבה מעבר וגם לעניין המקדמות, יוכל הקבלן  לקבלם במהירות אשר תקדים את זו של המתווים הירוקים. 
 
האמור בשורות אלה מתייחס הן לקבלני ביצוע בתחום הבניה והן לקבלני ביצוע בכל תחום אחר, דוגמת – תוכנה, פרסום, גרפיקה, נגרות, עיצוב, הסעדה וכל תחום אחר. 

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.