מאת: ;

תביעות מס רכוש וקבלת מקדמות במסלול האדום - ינואר פברואר 2024

רשות המיסים פרסמה את הנחייתה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום לחודש ינואר –  פברואר 2024 .
במסגרתה הוחלט על צמצום משמעותי של היישובים הזכאים למקדמות בחודש זה, כאשר כל היישובים שלא פונו הוסרו מהרשימה. בנוסף, בהנחיה זו צוין כי עסק אשר לא נמצא ברשימת היישובים המצומצמת, אולם סבור כי עונה על התנאים לקבלת מקדמה, עליו להגיש בקשה המפרטת מדוע זכאי למקדמה, וזו תיבחן על מנהל מס רכוש. בכך, הנחייה זו מייצרת משוכה משפטית נוספת עבור עסקים הנמצאים ביישובים אשר הוסרו מרשימת הזכאים, משוכה שלא נדרשה בבקשות המקדמה שקדמו - הוכחת זכאות.

 

מדוע צומצמה רשימת היישובים והאם עסקים שאינם ביישובים אלו זכאים עדיין לפיצוי ומקדמה?

צמצום הרשימה בא על רקע ריכוך הנחיות והגבלות פיקוד העורף, ריכוך אשר לטעם מס רכוש מאפשר לכל מי שאינו מיישוב מפונה לשוב לפעילות. משקמה לעסקים האפשרות לשוב לפעילות אינם זכאים עוד לפיצוי ולמקדמות.
 

על מנת שיהיה ניתן לתבוע כעת במסלול האדום, יש לעמוד ב 4 תנאים מצטברים:

על העסק להיות בקו עימות: הופעת היישוב ברשימה המצוינת בחוק אינה מספיקה ועל הניזוק להראות כי היישוב בו עסקו נמצא הינו גם קו עימות במלחמה הספציפית שבגינה תובע נזק עקיף.
על העסק שעוסק בתחום חריג להיות ביישוב ספר: על הניזוק להראות כי עסקו/נכסו ממוקם באזור המופיע ברשימה הסגורה בחוק המונה את יישובי הספר וכי הוא עוסק בתחום מוחרג.
הפסקת פעילות: על הניזוק להראות הפסקת פעילות, תנאי זה משתנה לפי ענפי תעסוקה בהתאם לתקנות מס רכוש.
קשר סיבתי: על הניזוק להראות כי הנזק בגינו תובע פיצוי נגרם עקב המלחמה ולא משום סיבה אחרת.
ריכוך ההגבלות בפיקוד העורף הקים עמדה במס רכוש, לפיה, מלבד עסקים הנמצאים ביישובים שפונו, העסקים שבשאר היישובים יכולים לשוב לפעילות. ומשכך תנאי הפסקת הפעילות אינו מתקיים ואינם זכאים עוד למקדמה.
 
על עסקים אשר סבורים שהם זכאים למקדמה, להגיש בקשה התומכת בכך ומסבירה את זכאותם למנהל מס רכוש, דהיינו מדוע אינם יכולים לשוב לפעילות או מדוע אינם נדרשים להפסקת פעילות. כאשר, ענפי התיירות והחקלאות אינם נדרשים להפסקת פעילות, ולכן זכאים להמשך מקדמות. ועסקים אשר נכפתה עליהם הפסקת פעילות אם בדרך של מניעה עקב הגבלת פיקוד העורף ואם כתוצאה מנזק ישיר שנגרם לעסקם, זכאים גם הם להמשך מקדמות.
כלומר, הנחיית רשימת היישובים המצומצמת שפורסמה בהנחיית רשות המיסים לחודש ינואר, אינה מבטלת את זכאותם של עסקים שאינם נמצאים ברשימה אלא רק מצמצמת את העסקים הזכאים מאותם יישובים שלא פורסמו.
 

אם כך אלו עסקים זכאים עדיין לפיצוי והמשך מקדמות?

  1. עסקים הפועלים בתחום התיירות
  2. עסקים הפועלים בתחום החקלאות
  3. עסקים שנמנע מהם לשוב לפעילות עקב הגבלת פיקוד העורף
  4. עסקים שנמנע מהם לשוב לפעילות עקב נזק ישיר בעסקם.
יודגש, עסקים אלו יהיה זכאים לפיצוי והמשך מקדמות רק אם ממוקמים ביישוב ספר שהוא גם קו עימות.
וביתר פירוט:                 
כאמור, הפסקת פעילות הינה תנאי שבהיעדרה אין הניזוק זכאי לפיצוי ומקדמה. משכך, בשונה מעסקים ביישובים שפונו שבעניינם ברור כי אינם יכולים לשוב לפעילות, על עסקים ביישובים שאינם פונו להראות את זכאותם בבקשה התומכת בכך. עסקים אלו יכולים להראות את זכאותם בשתי דרכים - הפסקת פעילות או אי דרישה בתקנות להפסקת פעילות:
עסקים בתחום חקלאות ותיירות אין חובה להפסקת פעילות.
לפי תקנות מס רכוש, משך הפסקת הפעילות הנדרשת משתנה בין ענפי תעסוקה. כך, ענפי התעסוקה - תיירות וחקלאות הוחרגו מהדרישה להפסקת פעילות, ענפים אלו זכאים למקדמות ולפיצוי במסלול האדום, גם אם לא הפסיקו את פעילותם.
יובהר, כאשר מדברים על ענף התיירות בחוק זה, תקנות מס רכוש מגדירות אותו כבית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אתר תיירות שקבע שר האוצר, מכאן, הסרת היישובים שעסקים בתחומם אינם יכולים להגיש מקדמות בגין חודש ינואר, אינה חלה על עסקים מענפי החקלאות והתיירות.
כך יוצא - חקלאים, בעלי מלונות, וילות, צימרים וכיוצא בזאת, וכן אטרקציות ואתרי תיירות. מצבם של עסקים אלו, שאינם ברשימת היישובים הזכאים למקדמה אינו השתנה והם עדיין זכאים למקדמות וכן לפיצוי היות ואינם נדרשים להפסקת פעילות לפי התקנות.
באשר למושג אתר תיירות, חשוב לציין כי עד היום לא נקבעה על ידי האוצר רשימה של אתרים אשר יוכרו כאתרי תיירות לפי תקנה זו, כך שהדבר אינו מוחלט, וכל מקרה של אתר תיירות כזה או אחר פתוח לפרשנות וייבחן לגופו.
 

הפסקת פעילות

על עסקים שאינם מענפי התיירות והחקלאות, ואינם ברשימת היישובים הזכאים להראות הפסקת פעילות שנגרמה להם. בעל עסק אשר הפסיק פעילותו על דעת עצמו אינו עונה לתנאי הפסקת פעילות. הפסקת הפעילות אינה יכולה להיות יזומה אלא חייבת להיות כזו שנכפתה עליהם. דבר זה יכול לקרות בשני מצבים:
הפסקת פעילות עקב מניעה שמקורה בהגבלת פיקוד העורף:
עסקים הנמצאים ביישובים בהם הגבלות פיקוד העורף מונעות מהם להפעיל את עסקם, עונים לתנאי הפסקת פעילות, שכן תקנות מס רכוש מגדירות הפסקת פעילות כך: "הפסקת פעילות" – "הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף"
כך לדוגמא - קניון בעיר נהריה אשר לו אין יכולת לפקח על מספר האנשים הנכנסים ויוצאים בכל רגע, ומשכך אינו יכול לפעול תחת הגבלה זו. עקב כך חנויות ומסעדות בתחומו נאלצות לעצור פעילות, וגם אלו עונים על תנאי הפסקת הפעילות.
הפסקת פעילות עקב מניעה שמקורה בנזק ישיר:
עסק ביישוב ספר אשר ניזוק באופן ישיר מפעולות האויב או מפעולת כוחותינו, ועקב כך נאלץ להפסיק את פעילותו, עונה להגדרת הפסקת פעילות. ולכן יהיה זכאי למקדמה ולפיצוי על נזקיו העקיפים שנגרמו עקב הפסקת הפעילות.
יובהר, כי פיצוי בגין נזקים עקיפים באופן מלא שמורים לעסקים ביישובי ספר בלבד, גם אם אלו נגרמו עקב נזק ישיר. בעל עסק שאינו ביישוב ספר וספג נזק ישיר בעסקו, זכאי לפיצוי בגין הנזק הישיר בלבד וכן לפיצוי חלקי בגין נזקים עקיפים במסלול הירוק (במידה ועומד בתנאים הרלוונטים.
 
שימו לב! אל לבעלי עסקים, בין אם חייב בהפסקת פעילות ובין אם לא חייב, "לנוח על זרי הדפנה" ולא לפעול לחזרת פעילות כשיתאפשר לו. חזרה לפעילות עסקית כשמתאפשר מתכתבת באופן ישיר עם חובת הקטנת הנזק. אי עמידה בחובה זו תקטין ואף תבטלו את הפיצוי לו זכאי הניזוק.

 משרדנו, המורכב מעו"ד, רו"ח, כלכלנים, חלקם יוצאי משרד המשפטים ומס רכוש.
צוות משרדנו טיפל במהלך השנים במאות רבות של תביעות לפיצוי ע"פ חוק מס רכוש וזאת משני צידי המתרס, אם בגין נזקים ישירים ואם בגין נזקים עקיפים / אובדן רווחים וכדומה.
צוות משרדנו ידע להנחות ו/או ללוות את הניזוק, כבר מהשלבים הראשונים, בכל הקשור בהתנהלות אל מול מנהל מס רכוש והרשויות  וזאת לטובת מתן מענה אופטימאלי, כזה המפצה את הניזוק -  באופן מלא !!!.
צוות משרדנו ידע גם להדריך את הניזוק, במיידי, בכל הנדרש ובכל הקשור בתיעוד הנזק ובמתן הנחיות קריטיות לטובת הבטחת פיצויי אמת.
אנו, מעומק ובדם ליבנו נתונים  בזמינות מלאה עבור כלל אזרחי המדינה.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הבהרות רשות המיסים בנוגע לתביעות מס רכוש - מרץ 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

רשות המס פרסמה שתי הבהרות חשובות: מתי וכיצד ניתן לעבור בין המסלול הירוק למסלול האדום? ומי זכאי למסלול האדום ביישובים שפונו וביישובים שלא פונו.

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.