מאת: ;

זכויות לפיצוי ממס רכוש וקרן פיצויים לעסקי חקלאות עקב מלחמת "חרבות ברזל"

בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק ניכר מהחקלאים, וזאת לאור מגבלות והנחיות פיקוד העורף ומיקומם של השטחים החקלאיים בסמוך לקווי העימות. כתוצאה מכך ישנם חקלאים שחוו ירידת מחזורים ו/או חוו פגיעות כלכליות נוספות במסגרת ההתמודדות עם המצב המיוחד בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023. לאור האמור לעיל המדינה החליטה על מתווה פיצויים נרחב לחקלאים.
הנזקים שנגרמו לחקלאים למעשה מתחלקים לשני סוגי נזק – נזק ישיר ונזק עקיף. נזק ישיר הנו נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה או איבה של האויב או פעולת מלחמה של צה"ל. דוגמאות בולטות לנזק ישיר הן פגיעת טיל או רקטה, פיצוץ או שריפה, הצפה וכן פגיעות בנכסים שנגרמו על ידי כוחות צה"ל כחלק מהשלכות המלחמה.
הזכאות לפיצוי בגין הנזקים הישירים הנה עבור חקלאים בכל רחבי הארץ ללא תלות במיקום העסק או הנכס, כאשר סכום התביעה אינו מוגבל בתקרה. מהות הפיצוי הנו פיצוי "צופה פני עבר" כלומר השבת הנכס לקדמותו (תיקון הנזק). מדובר בפיצוי כספי מלא אשר כולל בתוכו את הוצאות השיקום לשטחים החקלאיים שניזוקו.
חקלאים אשר נגרם להם נזק ישיר עקב מלחמה או פעולות איבה נדרשים לדווח על הנזק בתוך 14 ימים ובתוך שלושה חודשים להגיש תביעה לפיצוי. במקביל, נציג מטעם מס רכוש יגיע לבחון ולהעריך את הנזק שנגרם ומהו סכום הפיצוי שיינתן. על מנהל מס רכוש לקבל החלטה בתביעה בתוך שישה חודשים, כאשר ככל שישנן אי הסכמות לגבי החלטת מנהל מס רכוש ניתן להגיש ערר לוועדת ערר ייעודית בתוך 30 ימים מקבלת ההחלטה בתביעה.
בשונה מהנזק הישיר, תביעה בגין נזק עקיף שחוו חקלאים רבים יכולה להיתבע תחת שלושה סוגי מסלולים שונים והם מסלול אדום (יישובי ספר בקו עימות), מסלול ירוק "משודרג" (עד 40 ק"מ מעזה וכן מספר יישובים בצפון) ומסלול ירוק לכלל החקלאים שאינם עומדים בתנאים של שני המסלולים האחרים. חשוב לציין כי חקלאים העומדים בתנאי הזכאות ויכולים להגיש תביעה ביותר ממסלול אחד מורשים להגיש תביעה רק דרך מסלול אחד בלבד, לבחירתם. 
 

המסלול האדום:

מסלול זה רלוונטי עבור חקלאים שחוו אובדן רווחים (בהווה או בעתיד) אשר מצויים ביישובי ספר (קו עימות - 0-7 ק"מ מרצועת עזה בדרום, 0-9 ק"מ מגבול לבנון בצפון). על הניזוק להגיש תביעה בצירוף תחשיב כלכלי ספציפי אשר מושתת על ראשי נזק מוכרים בפסיקה (למשל, אובדן רווחים, אובדן התקשרויות חוזיות, פגיעה במוניטין וכו'), להוכיח קשר סיבתי בין הנזק העקיף לבין המלחמה וכמו כן על הניזוק לפעול להקטנת הנזק ולהימנע מפעולות שיש בהן רשלנות. חשוב להדגיש שתביעת נזק עקיף מביאה לפיצוי בגין כל הנזק הממשי שנגרם לניזוק וכי סכום התביעה אינו מוגבל.

מקדמות

ניתן להגיש בקשה למקדמות (על חשבון התביעה) עד לתאריך 30.11.2023, גובה המקדמה יעמוד על 70% משכר העבודה (ברוטו) ששולם בחודש אוקטובר 2022. כל ניזוק שהגיש בקשה למקדמות מחויב להגיש תביעה לנזק עקיף בתוך שלושה חודשים ועל מנהל מס רכוש לקבל את ההחלטה בתביעה בתוך שישה חודשים, כאשר בדומה לנזק הישיר, ככל שישנן אי הסכמות עם החלטת מנהל מס רכוש ניתן להגיש ערר לוועדת ערר ייעודית בתוך 30 ימים מקבלת ההחלטה בתביעה.
 

המסלול הירוק ה"משודרג":

מסלול זה רלוונטי לחקלאים עד 40 ק"מ מרצועת עזה וכן לחקלאים ממספר יישובים בצפון (ראו תוספת שנייה ורביעית לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד, 2023). אזורים אלו כוללים בין היתר את היישובים אשדוד, יבנה, באר שבע, קריית גת, נתיבות, קריית שמונה, נהריה וכן יישובים סמוכים אליהם כאשר פיצוי דרך מסלול זה הנו בעבור חודש אוקטובר בלבד.
הפיצוי עבור חקלאים שנמצאים עד 20 ק"מ מרצועת עזה (כמפורט בתוספת השלישית לתקנות שהוזכרו לעיל) הנו למעשה מתווה דומה למסלול האדום (הנזק הממשי שנגרם לחקלאי) תחת תקרת פיצוי בגובה 3 מליון ₪.
עבור חקלאים שנמצאים מ-20 ק"מ ועד 40 ק"מ מרצועת עזה או שנמצאים בצפון הארץ, יינתן פיצוי בגובה של 12,844 ₪ כשהוא מוכפל במספר העובדים שהחקלאי מעסיק.
חשוב לציין כי לחקלאים שנמצאים עד 20 ק"מ ישנה אפשרות לבחור את המסלול שמיטיב איתם מבין השניים המפורטים לעיל.
 

המסלול הירוק:

רלוונטי לחקלאים בכל רחבי הארץ שפעילותם נפגעה עקב המלחמה. הפיצוי הנו בגין השתתפות בהוצאות הקבועות והשתתפות בשכר עבודה ששולם בחודשים אוקטובר ונובמבר 2023.
על מנת להיות זכאי להגיש תביעה דרך מסלול זה על העסק לעמוד במספר תנאי סף, כאשר התנאים הבסיסיים ביותר הם מחזור עסקאות שנת 2022 גבוה מ12 אלף ₪ ונמוך מ400 מליון ₪, ירידת מחזורים חודשים 9-12/2023 לתקופה המקבילה בשנת 2022 בשיעור גדול מ- 25% בין (12.5% למדווחים דו חודשי) וכן כי מתקיים קשר סיבתי בין ירידת המחזורים למלחמה.
כאמור, פיצוי דרך המסלול הירוק מפצה על שני ראשי נזק – הוצאות קבועות ושכר עבודה ששולם. באשר לראש הנזק בדבר הוצאות הקבועות, מהות הפיצוי הנה השתתפות בהוצאות הקבועות שהעסק לא יכל היה להימנע מהן. סכום זה מחושב בהתאם לממוצע התשומות המדווחות למע"מ של העסק בתקופה שמחודש ספטמבר 2022 ועד חודש אוגוסט 2023, כשהסכום המתקבל מוכפל במקדם הנזק הקבוע בחוק (המקדם גדל ככל ששיעור הירידה גדול יותר, עבור חקלאים המקדם גבוה פי 2.135 משאר העוסקים).
הפיצוי עבור ראש הנזק השני, שכר עבודה ששולם, יעמוד על סך 75% משכר העבודה ששולם בחודש אוקטובר/נובמבר 2023 כשתוצאה המתקבל מוכפלת ב1.25 (תיאום הוצאות סוציאליות) ובשיעור ירידת המחזורים. בחוק קיימת תקרה לפיצוי בגובה של מספר העובדים ששולמה להם משכורת כפול המשכורת הממוצעת במשק (11,870 ₪ לעובד) ושיעור ירידת המחזורים.
על הניזוק להגיש תביעה לפיצויים במסלול הירוק בתוך 90 ימים (החל מה15 לחודש העוקב לתקופת הזכאות) ועל מנהל מס רכוש לקבל החלטה בתביעה בתוך שמונה חודשים מיום הגשת התביעה. ניתן להגיש השגה על החלטת מנהל מס רכוש בתוך 60 ימים ובמידה ונדחתה ההשגה ניתן להגיש ערר ואף ערעור לבית המשפט המחוזי.
 
כדאי לדעת כי למנהל מס רכוש שיקול דעת רחב בדבר אופן החישוב והזכאות לפיצוי (בכל המסלולים) וכמו כן מנהל מס רכוש רשאי לקבל החלטה על סמך התביעה המוגשת , וזאת מבלי לקיים כל דיון או שיח ומשכך ישנה חשיבות מכרעת בהגשת התביעה באופן מלא ומדויק, כשזו מבוססת על אסטרטגיות משפטיות וכלכליות מדויקות.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.