מאת: ;

מה אומר חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024?

כל עובד אשר השלים שנת עבודה במקום עבודתו זכאי לתשלום דמי הבראה, כאשר מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה, וכאשר גובה דמי ההבראה מתעדכן בכל שנה (לרוב בחודש יולי) בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן – נכון לשנת 2023 גובה דמי ההבראה ליום במגזר הפרטי הוא 418 ₪, ובמגזר הציבורי 471.4 ₪.
בחודש מרץ האחרון עבר בכנסת החוק להקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024, חוק זה בא על רקע הסכם שנחתם בין ההסתדרות ושר האוצר ומטרתו לקבוע מעין מיסוי נוסף על השכר לצורך מימון הטבות לאנשי מילואים.
 במסגרת חוק זה נקבע, כי גובה יום הבראה בשנת 2024 יוקפא ויעמוד בהתאם לגובהו בשנת 2023. כמו כן, נקבע כי על מעסיק להפחית מעובד מחיר יום הבראה אחד מימי ההבראה המגיעים לו, ולהעבירו לאוצר המדינה באמצעות העברתו לפקיד השומה כאילו היה מס שנוכה במקור.
 

סכום ההפחתה

בהתאם לכך, במועד תשלום דמי ההבראה על המעסיק להפחית מן העובד סכום השווה ליום הבראה אחד – סך של 418 ₪ במגזר הפרטי וסך של 471 ₪ במגזר הציבורי. על אף האמור, במקרים מסוימים על המעסיק יהיה להפחית סכום נמוך יותר, כך לדוגמא, לגבי עובדים אשר עובדים במשרה חלקית או על בסיס שעתי, הסכום שיופחת ייגזר מאחוז המשרה שלהם. באופן דומה הדבר תקף גם לגבי עובד אשר לצורך העניין היה בחל"ת ועבד רק חלק מהתקופה שבעבורה משולמים דמי ההבראה, גם במקרה זה גובה ההפחתה יעמוד ביחס לתקופה בה עבד בפועל.
עוד נקבע במסגרת החוק, כי מקום בו המעסיק מממן נופש בפועל על חשבונו חלף תשלום דמי הבראה לעובד,  יהיה עליו להפחית משכרו של העובד סכום השווה לשווי הנופש חלקי מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד – לדוגמא, עובד אשר המעסיק מימן לו נופש על חשבונו בשווי של 3,500 ₪ ואותו עובד זכאי ל-7 ימי הבראה בהתאם לותק שלו, , יהיה על המעסיק להעביר לפקיד השומה 500 שקלים.
זאת ועוד, על המעסיק להעביר לפקיד השומה גם את חלקו בתשלומים אשר "נחסכו" ממנו עקב ההפחתה בדמי ההבראה של העובד, כך למשל על המעסיק להעביר לפקיד השומה את ההפרש בין הסכום ששולם לביטוח לאומי לבין הסכום שהיה משולם לביטוח לאומי אלמלא ההפחתה. באופן דומה על המעסיק להעביר לפקיד השומה גם את ההפרש שנחסך ממנו בהפרשה לקרן השתלמות.   
 

על מי החוק חל

החוק חל הן על עובדים במגזר הפרטי ווהן על עובדים במגזר הציבוריכאשר במגזר הפרטי החוק חל גם על עובדים זרים אך לא על עובדי משק בית.  במגזר הציבורי החוק חל על עובדי מדינה, עובדי השלטון המקומי, חיילים בשירות קבע, עובדי המועצות הדתיות, עובדי האוניברסיטאות הציבוריות, עובדי מכון ויצמן, עובדי הסתדרות הדסה, עובדי ביטוח לאומי ועובדי שירות התעסוקה. כמו כן נושאי המשרה כמפורט בחוק.
יש לציין כי החוק לא חל על אלו שסיימו את העסקתם ושולם להם ימי הבראה עד לתאריך 18.3.24.
 
 
         
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.