מאת: ;

זכויות לפיצוים ממס רכוש וקרן פיצויים לחברות ועסקים עקב מלחמת "חרבות ברזל"

בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק ניכר מהעסקים, וזאת לאור מגבלות והנחיות פיקוד העורף, סגירת מערכת החינוך והתגייסות של מאות אלפים למילואים. כתוצאה מכך ישנם עסקים שחוו ירידת מחזורים ו/או חוו פגיעות כלכליות נוספות במסגרת ההתמודדות עם המצב המיוחד בעורף בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023. לאור האמור לעיל המדינה החליטה על מתווה פיצויים נרחב עבור נזקים ישירים ועקיפים.
על מנת לעשות מעט "סדר" בסוגיית הפיצויים, משרדנו תמצת באופן מדויק את מתווה הפיצויים הנרחב כדלקמן:  
 

נזקים ישירים עקב המלחמה או פעולות איבה

מהו נזק ישיר?

נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה או איבה של האויב או פעולת מלחמה של צה"ל.

דוגמאות לסוגי הנזקים ישירים:

 • פגיעת טיל/רקטה
 • פיצוץ/שריפה
 • הצפה
 • נזקים שנגרמו על ידי צה"ל
הזכאות לפיצוי בגין הנזקים הישירים הנה בכל רחבי הארץ ללא תלות במיקום העסק או הנכס

מהות הפיצוי:

הפיצוי שניתן - השבת הנכס לקדמותו – פיצוי כספי מלא, כולל הוצאות שיקום
מגבלות:
 • פיצוי בגין תכולת בית מוגבל לתקרת פיצויים שנקבעה בחוק
 • סוגיה העלולה להיות במחלוקת הנה בהתייחס למבנים שנבנו שלא כחוק


מתווה פיצויים לעניין נזקים עקיפים

סדרי הדין בתביעת נזק עקיף

 • הגשת תביעה לפיצויים בתוך שלושה חודשים
 • החלטת מנהל מס רכוש בתוך 6 חודשים
 • תיקון הנזק - ניתן לביצוע באופן עצמאי או באמצעות קבלני מס רכוש
 • הגשת ערר במידת הצורך בתוך 30 ימים מהחלטת מנהל מס רכוש

נזקים עקיפים

ישנם שלושה מסלולים בהם ניתן לתבוע נזק עדיף, וזאת בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות המפורטים בחוק כדלקמן:
 

1. מסלול אדום - רלוונטי ליישובי ספר בלבד בצפון או בדרום

תנאי זכאות:
 • עסקים שנגרמה להם הפסקת פעילות בעסק/סניף המצוי ביישוב ספר שנמצא ב"קו עימות"
 • קיימת הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף
מה נדרש להוכיח בתביעה לנזק עקיף (רשימה לא סגורה)?
 • אובדן רווחים
 • קשר סיבתי בין הנזק לבין המלחמה
 • עריכת תחשיב כלכלי ספציפי  אשר מפרט מהם ראשי הנזק העקיף שנגרמו לעסק
 • ניתן לקבל פיצוי בגין מלוא הנזק, ללא מגבלת סכום
 • במסלול זה ניתן לתבוע כל הפסד או אובדן רווחים
 • חובת הקטנת נזק
 • היעדר רשלנות
ראשי נזק שבגינם ניתן לתבוע נזק עקיף:
 • אובדן רווחים
 • אובדן רווחים עתידי
 • אובדן התקשרויות חוזיות
 • הוצאות קבועות שירדו לטמיון
 • הוצאות להקטנת הנזק
 • פגיעה במוניטין
 • מכירה בשיעורי רווח נמוכים
מקדמות:
יש להגיש את הבקשה למקדמות עד לתאריך 30.11.2023
גובה המקדמות הנו הגבוה מבין:
 • מסלול מחזורים – 70% ממחזור אוקטובר 2022 כשהוא מוכפל ב"משלים הוצאה נחסכת" (דומה לשיעור רווח גולמי)
 • מזלול שכר – 70% משכר העבודה (ברוטו) לחודש אוקטובר 2022
*ישנם סוגי עסקים שזכאים למקדמות רק לפי מסלול שכר (קבלני כ"א, חקלאות, יזמים)
 
סדרי הדין בתביעת נזק עקיף
 • הגשת תביעה בתוך שלושה חודשים
 • החלטת מההל מס רכוש בתוך 6 חודשים
 • הגשת ערר במידת הצורך בתוך 30 ימים מהחלטת מנהל מס רכוש
 
2. מסלול 0-40 ק"מ (אושר בוועדת הכספים, ממתין לחקיקה בכנסת) - רלוונטי לעסקים עד 40 ק"מ מרצועת עזה וכן מספר יישובים בצפון
על אף שעסקים רבים במדינה נפגעו בשל המצב הבטחוני, ישנם אזורים שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך. המדינה, בכפוף לאישור סופי של המתווה, החליטה לקבוע פיצוי מוגדל לניזוקים באזורים שמצויים עד 40 ק"מ מרצועת עזה ומספר יישובים בצפון. אזורים אלו כוללים בין היתר את היישובים: אשדוד, יבנה, באר שבע, קריית גת, נתיבות, קריית שמונה, נהריה וכן יישובים סמוכים אליהם).
למעשה ישנם שלושה תתי מסלולי תביעה במסלול זה כדלקמן:
 • מסלול מחזורים - הפיצוי הפרש המחזורים מוכפל ב"משלים ההוצאה הנחסכת" (דומה לשיעור רווח גולמי). הפיצוי מוגבל עד 2.5 מליון ₪
 • מסלול שכר - הפיצוי הנו 520 ₪ בעבור כל יום עבודה של כל עובד ששולם בגינו שכר לעובד
 • מסלול חקלאות - הפיצוי עבור מי שנמצא עד 20 ק"מ מרצועת עזה הנו למעשה בחירה במתווה דומה למסלול האדום (נזק ממשי) או סכום של 12,844 ₪ כשהוא מוכפל במספר העובדים של הניזוק. החלופה השנייה היא למעשה גובה הפיצוי גם עבור עסקים חקלאיים שאינם מצויים עד 20 ק"מ מרצועת עזה. חשווב להדגיש כי תקרת הפיצוי הנה 3 מליון ₪.
על הניזוק לבחור מסלול אחד בלבד ועל כן חשוב מאוד לתכנן מראש ולבחון מהו המסלול אשר יטיב ביותר לניזוק!
 
3. מענק סיוע כלכלי - המשכיות עסקית - רלוונטי לכלל העסקים בכל רחבי הארץ
עסקים בכל רחבי הארץ שפעילותם נפגעה כאמור יכולים היו לצמצם את הוצאותיהם המשתנות, כגון רכישות מספקים, ואולם ישנן הוצאות לא יכלו להימנע מהן ובהן תשלומי שכירות, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ומים וכדומה.
לצד ההוצאות הקבועות למעסיק ישנן הוצאות שכר אשר רצוי שאת חלקן ימשיך וישלם לעובדיו על אף הירידה בנפח הפעילות. הממשלה פועלת במגוון דרכים על מנת לסייע לתושבים המושפעים מן הלחימה באופן ישיר ועקיף, ובין השאר, ליתן פיצוי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמצב המיוחד ועל רקע זה מוצע לקבוע מתווה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להשתתפות בהוצאותיהם הקבועות וכן בחלק מהוצאות השכר.
מהות הפיצוי:
פיצוי עבור השתתפות בהוצאות הקבועות והשתתפות בשכר עבודה ששולם
תנאי זכאות:
 • מחזור עסקאות שנת 2022 גבוה מ12 אלף ₪ ונמוך מ400 מליון ₪
 • ירידת מחזורים בשיעור העולה על 25%
 • קשר סיבתי בין ירידת המחזורים למלחמה
 • ספריו של העוסק לא נקבעו כבלתי קבילים
 • העוסק דיווח למע"מ דו"חות לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות
מוחרגים מזכאות:
 • המדינה, גופים מתוקצבים או תאגידי בריאות
 • קופות חולים, מוסדות ציבוריים, תאגידים ומוסדות פיננסיים
 • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי (יזמים)
 • מי שיותר מ50% מהעבודות שביצע בשנת 2022 או 2023 עולה על שנה, למעט קבלני ביצוע
 • מי שדיווח על מחזור עסקאות בשיעור 0 בחודשים יוני עד ספטמבר 2023
גובה המענק:
 • מענק בסכום קבוע לעסקים שמחזורם אינו עולה על 300 אלף ₪
 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 300 אלף ₪ ואינו עולה על 100 מיליון ₪ - פיצוי עד 600 אלף ₪
 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 100 מליון ₪ ואינו עולה על 300 מיליון ₪ - פיצוי עד 600 אלף ש"ח  בתוספת 0.3% מגובה המחזור העולה על 100 מיליון ₪
 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 300 מיליון ש"ח ואינו עולה על 400 מיליון ₪ - פיצוי עד  1.2 מליון ₪
ראשי נזק:
1. השתתפות בהוצאות קבועות – אופן חישוב הפיצוי:


גובה המקדם:
שיעור הירידה
גובה המקדם
40%-25%
 
7%
60%-40%
11%
80%-60%
15%
מעל ל80%
22%
 
2. השתתפות בשכר עבודה – אופן חישוב הפיצוי:
הנמוך מבין:
1.
2. 
 
סדרי הדין בתביעת נזק לפי מסלול זה:
 • הגשת תביעה לפיצויים בתוך 90 ימים
 • החלטת מנהל מס רכוש בתוך 8 חודשים
 • הגשת השגה בתוך 60 ימים
 • החלטה בהשגה על מנהל מס רכוש בתוך 8 חודשים
 • הגשת ערר במידת הצורך בתוך 60 ימים מהחלטת מנהל מס רכוש
 • ערעור למחוזי (שאלות משפטיות בלבד)

חשוב לדעת!
למנהל מס רכוש שיקול דעת רחב בדבר אופן החישוב והזכאות לפיצוי (בכל המסלולים) וכמו כן מנהל מס רכוש רשאי לקבל החלטה על סמך התביעה המוגשת, וזאת מבלי לקיים כל דיון או שיח ומשכך ישנה חשיבות מכרעת בהגשת התביעה באופן מלא ומדויק, כשזו מבוססת על אסטרטגיות משפטיות וכלכליות מדויקות.


נגרם לכם נזק?
צוות מס רכוש, ובראשו עו"ד אלי דורון, אשר שימש כעורך דין מטעם מס רכוש במשך 13 שנה ובסך הכל בעל ניסיון של למעלה מ-30 שנה בתחום, ישמח לייעץ ו/או לייצג אתכם ולדאוג לכך שכל חקלאי וחקלאי יקבל את הפיצוי שמגיע לו!


 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.