מאת: ; ;

מועד הגשת התביעות במסלול האדום

בהתאם לסעיף 36 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"ח 1961, תביעה לפיצוי בגין נזק עקיף במסלול האדום תוגש תוך שלושה חודשים מקרות הנזק. מאחר ומלחמת חרבות ברזל נמשכת כבר חודשים ארוכים, כך שבכל יום שחולף הנזק ממשיך להתגבש, הובהר בפרסומים שונים של רשות המיסים כי מועד קרות הנזק הוא המועד בו הנזק התגבש במלואו, קרי תום המלחמה, ומשכך את התביעה במסלול אדום יש להגיש בתוך 3 חודשים מתום המלחמה.
מיד בסמוך לאחר פרוץ המלחמה נפתחה לניזוקים אפשרות להגיש בקשות למקדמות על חשבון כספי הפיצויים שיפסקו להם במסלול האדום. אפשרות זו ניתנה לעסקים הממוקמים ביישובי ספר שבהם השתכנעה רשות המיסים, כי לאור הגבלות פיקוד העורף מתקיים באזורם התנאי של הפסקת פעילות. כך, ניתנו מקדמות לעסקים עבור חודש אוקטובר ובהמשך גם עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2023.
בשלהי חודש ינואר 2024 רוככו הגבלות פיקוד העורף ביחס לרשימה לא מבוטלת של ישובים, כך שניתן היה לחזור בהם לפעילות עסקית כמעט מלאה, כאשר היישובים היחידים אשר הגבלות פיקוד העורף לא השתנו לגביהן הם היישובים המפונים.
בהתאם, ברשימת היישובים הזכאים למקדמה עבור חודשים ינואר ופברואר 2024, שפורסמה על ידי רשות המיסים ביום 11.2.24 נכללו יישובים מפונים בלבד, וכל יתר הישובים שהיו זכאים להגשת תביעה במסלול האדום קודם לכן (ובהתאם גם למקדמות), נגרעו מהרשימה, והמדיניות המוצהרת של רשות המיסים הנה כי ישובים אלו אינם זכאים לפיצוי במסלול האדום בגין התקופה החל מיום 1/1/2024 ואילך, מאחר ולא מתקיים לגביהם התנאי של הפסקת פעילות באזורם (האמור אינו חל על עסקים בתחום התיירות והחקלאות לגביהם לא נדרש התנאי של הפסקת פעילות).
בהינתן מצב זה עלתה שאלה שלא ניתנה לגביה תשובה ברורה – מתי על ניזוקים אלו להגיש את תביעתם לפיצוי במסלול האדום?.
עניין זה לא היה ברור כלל בהתחלה – צמצום רשימת היישובים הזכאים למקדמות בעבור חודשים ינואר ופברואר 2024 בא כאמור על רקע ריכוך הגבלות פיקוד העורף אשר אפשר חזרה לפעילות עסקית באותם אזורים, ובהיעדר הפסקת פעילות שהינה אחד מתנאי הזכאות לפיצוי במסלול האדום, ניזוקים אלו אינם זכאים לפיצוי במסלול האדום בעבור נזקים שנגרמו להם באותה תקופה, ולכן לכאורה, ביחס לאותם ישובים הנזק התגבש במלואו וניתן להתחיל למנות את תקופת 3 החודשים להגשת התביעה.
גם בעניין זה עלתה השאלה ממתי יש להתחיל למנות את תקופת 3 החודשים- האם מיום 1/1/2024 הוא המועד הפורמלי של ריכוך ההגבלות, האם מיום קבלת ההחלטה על ידי ועדת הכספים בשלהי חודש ינואר 2024 בעניין ריכוך ההגבלות באופן רטרואקטיבי החל מיום 1/1/24 או שמא מיום 11/2/24- המועד שבו פורסמה רשימת הישובים המצומצמת על ידי רשות המיסים.
לאור מסמך משלים להוראות הביצוע להגשת תביעה במסלול האדום, ולאחר הבהרות שנתקבלו במשרדנו מרשות המיסים וקרן הפיצויים, נמצא כי גם מעסקים בישובים אלו לא מצופה שיוגשו תביעות כל עוד המלחמה מתנהלת וכי גם הם רשאים להגיש את התביעה במסלול האדום בתום המלחמה ועד 3 חודשים לאחריה. ויודגש- האמור מתייחס אך ורק לעניין מועד הגשת התביעה ולא לעניין מועד הזכאות לפיצוי, לגביו עמדת רשות המיסים הנה כי הפיצוי במסלול האדום לישובים שאינם מפונים הנו אך ורק בגין נזקים שהתגבשו עד ליום 31/12/2023.
עמדה זו קיבלה חיזוק בהחלטת רשות המיסים לפיה ישובים שאינם מפוניםואינם זכאים לפיצוי במסלול האדום החל מיום 1/1/2024, יוכלו להגיש תביעה לפי המסלול הירוק בגין החודשים ינואר ופברואר 2024. מהחלטה זו משתמע שגם לעמדת רשות המיסים הנזק העקיף עדיין לא התגבש במלואו. בעניין זה יודגש, כי עמדת רשות המיסים הנה כי ניזוק, כאמור, לא יפצל ויגיש 2 תביעות נפרדות, אלא יגיש תביעה אחת במסלול האדום במסגרתה יתבע את הנזק שנגרם לו עד וכולל יום 31/12/2023, ובמסגרת אותה תביעה יתבע כראש נזק נפרד את הפיצוי המגיע לו במסלול הירוק בגין חודשים ינואר ופברואר 2024.
 
אם כך, לגישתנו כעת כלל הניזוקים אשר היו רשאים להגיש תביעות לפיצוי במסלול האדום בחודשים אוקטובר – דצמבר 2023 יוכלו יחד עם כלל הניזוקים להגיש את התביעות עד 3 חודשים לאחר המלחמה, יתרה מכך, לאור כל אלה, ברור לנו עתה כי טוב ייעשו אותם ניזוקים באם יגישו תביעה אחת במסלול האדום הכוללת פרק נפרד הכולל פיצויי ע"פ המסלול הירוק בגין החודשים ינואר – פברואר 2024. ואולם נדגיש, כי אין באמור משום המלצה להמתין באופן גורף לסוך המלחמה לצורך הגשת התביעות וכי כל מקרה יש לבחון לגופו, וככל ובעסק מסוים הנזק התגבש במלואו ואין עוד השפעות של המלחמה על עסקו, הרי שאין מניעה, ואף מוטב לאותו עסק, לפעול כבר כעת ולהגיש את התביעה במסלול האדום לצורך מיצוי זכויותיו, ורשות המיסים אף מעודדת עסקים לעשות כן.
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.