מאת: ; ;

הצהרת פרודים והמשמעות המיסוייות

בני זוג נשואים, המנהלים משק בית משותף, נחשבים לעניין מס הכנסה כיחידה אחת, ועליהם להגיש דוח לפקיד השומה אשר כולל הכנסות כל אחד הם.
סיטואציות של גירושין הן נושא שכיח להן נדרשת רשות המיסים. במקרים של הליכי גירושין והנתק המתחולל בין בני הזוג קיים מצב ביניים בו בפועל בני הזוג עדיין מוגדרים כנשואים וככאלו עליהם להגיש דו"ח משותף למס הכנסה ומתנהל עבורם תיק אחד כאשר מנגד אין בני הזוג מעוניינים שבן הזוג האחר יהיה חשוף לדיווח ולנתונים אותם הוא מציג בפני רשויות המס.
 

האם על בני זוג פרודים לדווח במשותף על הכנסותיהם עד לגירושם

בעניין זה, בני זוג נשואים אשר אינם חיים יחד, ואינם מנהלים משק בית משותף, אינם נחשבים ל – "בני זוג" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה אלא לפרודים, ופרוד אינו נדרש לכלול את הכנסות בן הזוג לו הוא נשוי ואת פרטיו. מאחר ומס הכנסה פועל בעניין זה בהתאם לזוגות הרשומים במשרד הפנים – יש לעדכן את רשות המיסים בדבר פרידת הזוג והליך הגירושין הצפוי.
 

מה ההליך הנדרש לצורך דיווח בנפרד בתקופת הפרידה

עדכון רשות המיסים בדבר פרידת הזוג, יעשה באמצעות תצהיר נשואים החיים בנפרד באמצעות טופס 4440. על הטופס להיות חתום על ידי שני בני הזוג וכשחתימותיהם מאושרות על ידי עו"ד, כמו כן, יש לצרף מסמך מבית הדין לגירושין המעיד על הליך גירושין קיים. הזוג יגיש זאת לפקיד השומה אשר ישנה את מצבם המשפחתי במרשם רשות המיסים.
 

אם אחד מבני הזוג מסרב לחתום על התצהיר

כאמור, התצהיר צריך להיחתם בידי שני בני הזוג, אולם מפאת רגישות הנושא, ומפאת העובדה כי לרבים מהזוגות הפרודים קיימים יחסים מתוחים, ולעיתים אף נתק ביחסים, התצהיר יכול להישלח לפקיד השומה כשהוא חתום בידי אחד מבני הזוג, ופקיד השומה יעביר את התצהיר לבן הזוג השני לצורך חתימה. ככל ובן הזוג אינו מסכים לחתום, וככל ובן הזוג השני עומד על היותם פרודים וכן הזוג עונה למבחנים שנקבעו – יראו אותם כפרודים בחלוף 21 ימים לאחר שלא התקבלה תשובת בן הזוג.
 

מהם התנאים למעמד פרוד

התנאי העיקרי לצורך דיווח לרשויות המס בדבר מעמד פרוד הוא אי קיום משק בית משותף, כלומר על הזוג לחיות בנפרד ובבתים שונים. תנאי זה הוא גם פרט המידע היחיד עליו מצהירים הזוג בטופס 4440, בנוסף נדרש לצרף מסמך כלשהו מביה"ד אשר יצביע על הליך גירושין קיים. למעשה ככל וקיימת הסכמה וחתימה של שני הצדדים די בתנאים אלו, קרי אי קיום משק בית משותף והליך גירושין קיים.
בהינתן ואחד הצדדים מסרב לחתום, בהוראות הביצוע בדבר קבלת דוחות הנישומים אשר פורסם ע"י רשות המיסים, מצוין כי במקום בו אחד הצדדים מסרב לחתום, יראו בהם כפרודים בחלוף 21 ימים, אם פקיד השומה שוכנע שבני הזוג אכן פרודים בהתאם למבחנים. אולם, לא מצוינים מהם אותם מבחנים עליהם מתבסס פקיד השומה, אך בעניין זה אנו בדעה, כי מקום בו בני הזוג לא מקיימים משק בית משותף, וכי קיים מסמך מביה"ד כי קיים הליך גירושין קיים – פקיד השומה יכיר בהם כפרודים.
חשיבות הצהרת פרודים אנה מסתכמת רק בעריכת דיווח הכנסות בנפרד בין בני הזוג אלא יש להצהרה זו משמעויות משפטיות. כך למשל כאשר בין זוג מוגדרים כפרודים אין אחד מבני הזוג חייב בחובות המס של בין הזוג השני אשר נוצרו בתקופה בה היו נשואים. ונבהיר, מס הכנסה רואה בזוג נשוי כיחידה מיסויית אחת, ומשכך כל אחד מבני הזוג אחראי למחדלי המס של הצד השני לרבות חובות, קנסות, דיווח וכיוצ"ב. ולכן טוב יעשו בני זוג פרודים שאינם מנהלים משק בית משותף ויודיעו לפקיד השומה על היותם פרודים ובכך לא ישא אחד מבני הזוג במחדלו של בן הזוג השני.
 

לסיכום

בני זוג אשר רשומים במשרד הפנים כזוג נשוי נחשבים בפני רשויות המס כיחידה מיסויית אחת, ועל כן עליהם להגיש דוחות מס הכנסה ולכלול את הכנסות שני בני הזוג בדוח. זוגות אשר חיים בנפרד ונמצאים בהליך גירושין, יכולים לדווח על הכנסותיהם בנפרד, באמצעות טופס 4440 – "תצהיר נשואים החיים בנפרד", אשר יוגש לפקיד השומה אשר יעניק להם מעמד של זוג פרוד במרשם מס הכנסה.
להליך גירושין והיפרדות בני זוג השלכות מיסוי משמעותיות בעת חלקות רכוש, קופות גמל, פנסיה,  נדל"ן, דיווחים לפקיד השומה, חלוקת נכסים, העברת מניות, חובות עבר ועוד. רצוי להימנע מלהתנהל באופן עצמאי מול רשות המיסים ויש לכלכל צעדים בראש עוד טרם קבלת ההחלטה על ההיפרדות שכן, קיימת חשיבות רבה לאופן בו נעשה ההליך.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.