מאת: ;

תביעת פיצויים ותשלום מקדמות לבעלי מסעדות ביישובי ספר - במסלול אדום בלבד !!!

האירועים הנוראיים שארעו ב-7.10.23 הציפו במידה רבה והביאו לתודעת הציבור את פועלם השקט, הציוני, הערכי והראוי לכל ערכה אפשרית, של ההתיישבות וכלל העסקים המצויים בסמיכות לגבול המדינה דרום/צפון, בכלל ואת משקלם ותפקידם הסגולי האדיר של תושבים ועסקים אלה, אשר חלק לא מבוטל הימנו בחר, מטעמים ציוניים וערכים גרידא, תוך יצירת רצועת בטחון לכלל תושבי המדינה, להוות חיץ והגנה של ממש עבור ולמען כלל תושבי המדינה ולהוות מקום בו יוכלו תושבים המתגוררים בסמוך לגבול לחגוג את החיים, אירועים ועוד.  

המציאות המרה הראתה לכולנו כי אותם מתיישבים ועסקים, חצצו במידה רבה בין הרוע, השחיטה והחורבן לבין כלל המדינה. המחיר הכבד ששולם ומשולם עד עתה על ידי בעלי המסעדות, אם בנפש ואם בממון וברכוש, ייזכר לדורות ובפועל אין בנמצא סעד או תרופה של ממש אשר יש בהם כדי לכפר על שאירע, לפצות או לרפא את הפצע המדמם שנפער.
יחד עם זאת, ברור וגלוי הוא, כי בעלי מסעדות ועסקים נוספים הממוקמים בסמוך לגבול, ביישובי ספר, בקו עימות, אשר במשך שנים, מתיישבים, מפתחים ומקדמים התיישבות, עשייה, תרבות ועסקים, פריחה וצמחיה לאורך יישובי קו העימות. אלו לא אמורים לספוג את הנזק הכלכלי האדיר שנגרם להם, לצד הפגיעה, בחלק מהמקרים, בגוף ובנפש. בעלי מסעדות מאשקלון, נהריה, שדרות, קיבוצי עוטף עזה, יישובי הגליל העליון ויישובי הגליל המערבי, חייבים לכל הדעות לזכות לתמיכה מלאה של המדינה ותושביה. המדינה הוקמה לשם כך, לשם מניעת אירועים שכאלה ומשאלה אירעו, מחויבת המדינה, ללא כל עכבה וללא כל חריגה או מעצור, לכל הפחות, ע"פ דין, ליתן לבעלי המסעדות הנפגעים כלכלית ביישובי קו עימות מענה כלכלי מידי, תהא העלות אשר תהא וזאת מתוך מטרה וראיה להעמיד את העסקים במקום הכלכלי בו הם אמורים היו להימצא היום ובעתיד לבוא, באם מלחמת חרבות ברזל לא הייתה פורצת.
הנפגעים בנפש אמנם לעולם לא יוכלו להשיב את יקיריהם או את בריאותם הנפשית, שעה בה היא נפגעה, אך לכל הפחות, זכאים הם בדין וביושר לקבל את הפיצוי הכלכלי המלא בגין התיישבותם ופועלם בתחום המסעדנות, מה שיעזור להם, במידה כזו או אחרת, לנסות ולחזור לשגרת חיים, גם אם שונה מבעבר, מה שבסופו של יום יסייע לאלה להתמודד נפשית וכלכלית ולו באופן חלקי, עם שאירע.
לשם כך בדיוק חוקק מס רכוש. זהו החוק היחיד (!!!) המקנה לבעלי המסעדות את האפשרות המלאה והאמיתית באמת לקבל פיצוי מלא בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו להם או בלשון החוק – את הנזק הממשי.
 
אין בנמצא דרך אחרת, פרט למסלול האדום, ע"פ חוק מס רכוש היכול להעניק לבעלי המסעדות את שמגיע להם. המסלול האדום הנו מסלול משפטי גרידא (!!!), במסגרתו רשאים בעלי המסעדות, בהישען על טיעון משפטי ברור ואיתן, לקבל את כל הפיצוי הכלכלי לו הם זכאים לקבל עקב המלחמה בגין כל אחת ואחת מהפעילויות של המסעדות.
 
עסקינן במסלול משפטי, המבוסס רובו ככולו על טיעונים משפטיים ותחשיבים כלכלים אותם יש "להושיב" על טיעונים משפטיים.
המסלול האדום הוא מסלול נוח, גמיש וראוי עליו אסור, לבעלי המסעדות הנמצא בקו עימות, לוותר.
 
המסלול האדום יודע ליתן לבעלי המסעדות הנפגעים את כל הפיצוי אותו "מתיימרים" ליתן המתווים הירוקים ובנוסף, ליתן לבעלי המסעדות פיצויים מהותיים רבים ונוספים, המבוססים על ראשי נזק אותם יש להתאים לפעילות של המסעדות, המתייחסות לאופן פעילותו, התאגדותו התנהלותו.
המסלול האדום מאפשר משפטית ליתן לבעלי המסעדות מענה כלכלי התואם במדויק את מידותיהם של העסק ואין הוא מוגבל לסכום ו/או למשבצות או לנוסחאות יבשות אשר הקשר בינן לבין המסלול המשפטי האדום, הוא מקרי בהחלט.
המסלול האדום מאפשר, ולשם כך הוא נועד, לבחון כלכלית את כל אופן פעילות המסעדות וליתן להם את הפיצוי על פי צרכיו ועל פי מידותיו של העסק וזאת תחת חלופה של פיצוי בהתאם למתווים הירוקים, מתווים המבוססים על נוסחאות קשיחות, מוגבלות, צרות, יבשות ולא מתאימות בעליל להתנהלות של המסעדות.
המסלול האדום מאפשר למסעדות לפרוס משפטית בפני מנהל מס רכוש את כלל פעילותו, את הראייה הכלכלית של המסעדות וכך בלבד לתבוע את הפיצוי המלא, זה שבאמת ובתמים יעמיד אותו במקום בו יכול הוא היה להימצא כלכלית לו לא הייתה מתרחשת המלחמה דנן, מולה אנו מתמודדים.
 
אכן, המסלול האדום, להבדיל ממתווים ירוקים מוצעים, אינו טכני, ההיפך. המסלול האדום הנו מסלול משפטי, גמיש, מבוסס פסיקה, הוראות חוק, הצעות חוק, פרשנות משפטית, דברי כנסת, הסברי חוק, פסקי דין ועוד סוגיות משפטיות.
ברם, יודגש, כי אין בכל אלה כדי להרתיע את המסעדות מלתבוע את המגיע לו וכל המנסה לדחוף את המסעדות לעבר מתווים ירוקים גורם להן, לעניות דעת כותב שורות אלה, וזאת על סמך ניסיון של 13 שנה כעו"ד מס רכוש ובסך הכול 30 שנות ניסיון בתביעות ע"פ חוק מס רכוש, נזק כלכלי בהיקפים אדירים, מה עוד שהמסלול האדום מקנה לבעלי המסעדות ולניזוקים בכלל אפשרות לקבלת מקדמות מהירות ובפועל, לא אחת, מעניק הוא לבעלי המסעדות מאות אחוזים, ממש כך, מעבר לניתן במסלולים הירוקים או מתווים אחרים המתיימרים ליתן מענה.
 
אכן המתווים הירוקים, פחות מורכבים ליישום בהשוואה למסלולים האדומים ואכן הם לכאורה יותר פשוטים, אולם בעודנו מעמידים את הפשטות אל מול הזכאות האמיתית ואל מול הפערים האדירים שבין השניים, הרי שברור כשמש כי אין בנמצא כל דילמה, אין ולא יכולה להיות כל מחלקות, שהרי אין בנמצא כל מסלול, פרט למסלול האדום, אשר באמת ובתמים ידע ליתן מענה לנזקים הכלכליים האמיתיים של המסעדות. זה המסלול היחיד שידע להיות מספיק גמיש בכדי לגעת ולהתייחס לנזקים המאפיינים את המסעדות , על כל המשתמע מכך.
אין חולק כי אירוע, דוגמת מלחמה זו, טרם קרה ואנו תקווה כי אירוע ומחדל שכזה לא יחזור עוד על עצמו, מה שאומר כי יש בנמצא, שעה בה נלחמים אנו על הפיצוי הראוי לו זכאי לקבל בעל המסעדה, מגוון רחב של אתגרים משפטיים, אשר מטרתם היא להביא את שמגיע לו.
אין ספק כי מחסור בפסיקה תקדימית והעדר פסיקות מחייבות יעוררו מגוון רחב של שאלות ומחלוקות משפטיות בנוגע לראשי הנזק המשפטיים אותם זכאי בעל המסעדה לתבוע. ברם, לעניות דעתנו, אין בנמצא כל ברירה אלא להציף את הדברים משפטית, להגדיר משפטית את ראשי הנזק, לבנות את ראשי הנזק המאפיינים פעילות של מסעדות ולדרוש מהמדינה, בפה מלא וללא כחל וסרק, את שבאמת ובתמים מגיע לעסק וזאת גם אם אין בנמצא פסיקה מפורשת וגם אם אין בנמצא תקדימים אשר ניתן יהיה להישען עליהם לטובת קבלת מלא הנזק אשר נגרם לפעילות חשובה זו.
אין חולק כי המטרה והאינטרס של כל תושבי המדינה הוא ליישב את היישובים המוגדים כקו עימות ולהקים שם עסקים שיתנו מענה לתושבים ומשכך כלל תושבי המדינה, מתוך הקופה הציבורית, מחויבים לשפות את בעלי מסעדות הממוקמים בקו העימות, בגין העשייה הברוכה שלהם, ללא מגבלה של ראשי נזק ו/או כל מגבלה אחרת אשר יש בה כדי לפגוע בעקרון לפיו על בעל מסעדה לקבל פיצוי הפונה פני עתיד, משמע פיצוי כספי אשר יעמיד את העסק במקום בו יכול הוא היה להימצא באם הוא היה ממוקם במרכז הארץ ו/או באם האירוע כלל לא היה מתקיים.
 
לשם כך ועם כל הכבוד הרב אותו כותב שורות אלה רוכש למנהל מס רכוש, הכלכלנים, השמאים והיועצים מטעמו, ברור וגלוי הוא כי בסופו של דבר יש בנמצא ניגוד עניינים מובנה בין מנהל מס רכוש לבין העסקים והמסעדות שכן המנהל, המגובה בלשכה משפטית, החלטות ממשלה, מצוקה ומגבלה כלכלית, עלויות מלחמה, סדרי עדיפויות, הסכמים קואליציוניים ועוד, חייב להתנהל על סמך המגבלות והפרשנות הקובעת לשכתו המשפטית, מה עוד שהמנהל, ובצדק, מודע לכך כי התקציב מוגבל וכי יש לקחת בחשבון את עלויות המלחמה הרבות וכי אין בנמצא די משאבים כדי לפצות את כלל הניזוקים באופן מלא, כפי שאולי אופטימאלית מבקש הוא היה לפצות, בעוד שבעל מסעדה בקו עימות חייב, להתמקד, בשעה קשה זו בעצמו ובהמשך קיומו ולעמוד על זכותו, באמצעות המסלול האדום, שלא לספוג את הנזק שנגרם עקב הקמת המסעדה בקו עימות ולהביא לידי קבלת פיצוי מלא הבא לנטרל כלכלית את נכונותו להתיישב באופן הבא ליתן מענה לתושבי קו עימות ולהגן, בעצם פועלו, על כלל אזרחי מדינת ישראל.
את האבדות בנפש אין בנמצא אפשרות להשיב, את הנזק הנפשי לילדים ולכלל החברים ידרשו שנים רבים לשקם, אם בכלל, כך שלכל הפחות יש להשיב ממונית את המצב למקום הנכון, למקום בו העסק יעמוד איתן על רגליו, כשזה ממשיך בפועלו המבורכת והכול, בדרך של נטרול כלכלי של אירועי המלחמה ועמידה איתנה לצד בעלי המסעדות בקו העימות, משפטית, ע"פ המסלול האדום וראשי הנזק המשפטיים התואמים לו, לאופיו ולענפיו השונים.
במסגרת התביעה במסלול האדום, בגין מסעדות הממוקמות בקו העימות, יש בנמצא חובה משפטית, להגיש תביעה אשר תושתת על ראשי נזק מבוססים משפטית, כאלה המתיישבים עם תכלית חוק מס רכוש אשר תכלול בין השאר, על אף המחלוקות המשפטיות הצפויות, פיצוי בגין מרכיבים דוגמת אלו:
 1. פיצוי בגין כל הנזקין הישירים אשר נגרמו ונגרמים למסעדות, אם כתוצאה מפעולות האויב, אם בדרום ואם בצפון ובכלל זה פיצוי בגין פגיעה במבנים חוקיים ולא חוקיים, בנכסים ועוד.
 2. פיצויי הנגרם למסעדות הנגרם כתוצאה ממלאים אותם נדרש העסק לזרוק.
 3. פגיעה בגין ירידה מהותית בהכנסות אם בתקופת המלחמה.
 4. השתתפות מלאה בכל ההוצאות שלא ניתן היה לנטרל ובכלל זה הוצאות תחזוקה, שכ"ד, ארנונה, משכורות ועוד הוצאות רבות אחרות אשר יש ליתן לגביהם את הדעת.
 5. פגיעה בהוצאות פרסום אשר ירדו לטמיון ועוד הוצאות פרסום רבות שידרשו בעתיד לטובת השבת הפעילות קדמותה.
 6. פגיעה הנובעת מאובדן לקוחות, שעה בה ניתן להראות כי לקוחות מסוימים העתיקו את הפעילות שלהם לישובים אחרים שי אין בנמצא סכנה כשם שיש בקו עימות.
 7. פגיעה במוניטין המסעדה כתוצאה מחשש של לקוחות להגיע למסעדה והעדפת יעדים ומקומות אחרים.
 8. פיצוי בגין תשלומים שבעל המסעדה נדרש לשלם לספקים עקב המלחמה או למרות המלחמה.
 9. פגיעה הנובעת מהחובה להמשיך ולהעסיק דמויות מפתחת כמו שפים וכדומה, גם בשעה בה אין עבודה וזאת מתוך טענה לפיה יש בנמצא לשמר אותם שמא יעזבו לטובת עבודה במרכז או אצל מתחרים אחרים .
 10. פגיעה בקצב הצמיחה השנתי הקבוע של המסעדות בהשוואה לשנים קודמות. כך שאם בשנות קודמות העלייה הייתה 10% והשנה היא תהא רק 2%, אזי ניתן לתבוע את הפרש בגובה 8%.
 11. מסעדות אשר היו בשלב של הרחבה והגדלה של שטחים, יש לתבוע את האובדן עקב העיכוב או עקב הדחיה וזאת גם במקרה של עיכוב בשיפוץ של המסעדה וכדומה.
 12. עסקאות שלבסוף לא יצאו אל הפועל כמו התקשרות עם גופים מהותיים ועוד עסקאות אשר יכולים היו למנף את הפעילות של המסעדה.
 13. עסקאות לפתיחה של סניפים נוספים אשר לא יצאו אל הפועל, ניתן יהיה לתרגמם לנזק כלכלי.
לכל הדוגמאות דלעיל ולעוד רבות אחרות, חייב להינתן מענה משפטי באמצעות המסלול האדום בלבד.

מודגש ומובהר שוב כי תביעה במסלול האדום מושתתת על 90% עבודה משפטית, שם יידרש הצורך להוכיח את זכאות המשפטית, בהישען על פסיקה חלקית, הוראות חוק וכוונת מחוקק. יחד עם זאת, אין לחשוש מהאמור, המדינה מודעת למצוקה, מודעת לחובה לפצות ומשכך בסבירות גבוהה מרבית התיקים, בשיעור העולה על 90% יסתיים בדרך של הסכמה ו/או החלטה אחרת בפני מנהל מס רכוש, ללא כל צורך בפניה לערכות. אין ספק כי ייעוץ משפטי נכון ומקצועי יביא לבעל המסעדה את המגיע לו ממש ובלשון החוק את "הנזק הממשי" שנגרם לו.
אין בנמצא כל מנגנון אחר, בוודאות לא המתווים הירוקים, העשוי להתייחס לקשת הנזקים וליתן לבעלי המסעדות את הפיצוי המגיע להם באופן מלא. רק הגשת תביעה משפטית מפורטת ומבוססת משפטית למנהל מס רכוש, כשזו מגובה בטיעונים משפטיים מלאים, יכולה להביא להם את הפיצוי אשר הם זכאים לו.
לעניות דעת כותב שורות אלה, הפער בין תביעה במסלול המשפטי האדום לבין ניסיון להצטופף ולהיכנס לתוך מתווה שבלוני מוגבל וחסר ביותר – הוא המסלול ירוק, מסתכם בסכומי עתק, כך שאם בעלי המסעדה רוצים באמת ובתמים לקבל פיצוי המשקף את נזקיהם האמיתיים, משמע, לקבל את המגיע להם, חייבים הם להגיש תביעה דרך המסלול האדום ובכלל זה לפעול לטובת הגשת תביעה למנהל מס רכוש, אשר משדרת עוצמה ובסיס משפטי, כמו גם נכונות, היה ויידרש, להביא את הנושאים שבמחלוקת בפני ערכה שיפוטית גבוהה יותר, למרות שהרוב המכריעה של המקרים מסתיים בהתנהלות משפטי נכונה מול מנהל מס רכוש ולשכתו המשפטית.
במסגרת המסלול האדום יוכלו בעלי המסעדות לתבוע את כל מה שמפצה אותם כל מתווה ירוק והרבה מעבר וגם לעניין המקדמות, יוכל הוא לקבלם במהירות אשר תקדים את זו של המתווים הירוקים.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

זכאות לפיצוי בגין תקופת התאוששות - רק במסלול האדום

מאת: אלי דורון, עו"ד

בפסיקה עולות שתי פרשנויות בהקשר פסיקת פיצויי התאוששות, האחת מצומצמת והשנייה מרחיבה. כל הפרטים במאמר>>

הנחייה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום - ינואר פברואר 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

רשות המיסים פרסמה הנחייה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום 2024. בהנחיה צוין כי עסק אשר לא נמצא ברשימת היישובים המצומצמת, אולם סבור כי עונה על התנאים לקבלת מקדמה, עליו להגיש בקשה המפרטת מדוע זכאי למקדמה. כל הפרטים במאמר >>

תיירות וחקלאות ביישובי ספר זכאים למקדמות ינואר פברואר 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעלי צימרים וחקלאים ביישובים שיצאו מרשימת הזכאות למקדמות לחודשים ינואר פברואר 2024 - עליכם לפנות להמשך קבלת מקדמות ולהגשת תביעה במסלול האדום

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.