מאת: ; ;

הנחייתה החדשה של רשות המס קובעת - משוכה משפטית נוספת לעסקים שיישובם הוסר

ממש לאחרונה פרסמה רשות המיסים, את הנחייתה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום לחודש ינואר - פברואר. במסגרתה הוחלט על צמצום משמעותי של היישובים הזכאים למקדמות בחודש זה, כאשר כל היישובים שלא פונו הוסרו מהרשימה. בנוסף, בהנחיה זו צוין כי עסק אשר לא נמצא ברשימת היישובים המצומצמת, אולם סבור כי עונה על התנאים לקבלת מקדמה, עליו להגיש בקשה המפרטת מדוע זכאי למקדמה, וזו תיבחן על מנהל מס רכוש. בכך, הנחייה זו מייצרת משוכה משפטית נוספת עבור עסקים הנמצאים ביישובים אשר הוסרו מרשימת הזכאים, משוכה שלא נדרשה בבקשות המקדמה שקדמו - הוכחת זכאות.
 
מדוע צומצמה רשימת היישובים?
צמצום רשימת היישובים הזכאים בא על רקע ריכוך הגבלות פיקוד העורף, לדעת מס רכוש ההנחיות העדכניות שפרסמה פיקוד העורף מאפשר פעילות עסקית.
בעניין זה, המסלול האדום דורש 4 תנאים מצטברים:
 1. יישוב ספר: על הניזוק להראות כי עסקו/נכסו ממוקם באזור המופיע ברשימה הסגורה בחוק המונה את יישובי הספר.
 2. קו עימות: הופעת היישוב ברשימה המצוינת בחוק אינה מספיקה ועל הניזוק להראות כי היישוב בו עסקו נמצא הינו גם קו עימות במלחמה הספציפית שבגינה תובע נזק עקיף.
 3. הפסקת פעילות: על הניזוק להראות הפסקת פעילות, תנאי זה משתנה לפי ענפי תעסוקה ולפי נזקים בהתאם לתקנות מס רכוש.
 4. קשר סיבתי: על הניזוק להראות כי הנזק בגינו תובע פיצוי נגרם עקב המלחמה ולא משום סיבה אחרת.
ריכוך ההגבלות הקים עמדה במס רכוש, לפיה, מלבד עסקים הנמצאים ביישובים שפונו, העסקים שבשאר היישובים יכולים לשוב לפעילות. ומשכך תנאי הפסקת הפעילות אינו מתקיים ואינם זכאים עוד למקדמה. בעל עסק מהיישובים שהוסרו, אשר סבור כי עונה לתנאים, רשאי להגיש בקשה שתסביר מדוע אינו יכול לשוב לפעילות או מדוע אינו נדרש להפסקת פעילות. כלומר, הנחייה זו אינה סותמת את הגולל עבור בעלי העסקים מהיישובים שלא נכללו ברשימה האמורה, כל שהיא אומרת, שמעתה חובת ההוכחה עליהם להוכיח את זכאותם.
 

הפסקת פעילות - באיזה ענף ובאילו נסיבות

כאמור, הפסקת פעילות הינה תנאי שבהיעדרה אין הניזוק זכאי לפיצוי ומקדמה. משכך, בשונה מעסקים ביישובים שפונו שבעניינם ברור כי אינם יכולים לשוב לפעילות, על עסקים ביישובים שאינם פונו להראות את זכאותם בבקשה התומכת בכך. עסקים אלו יכולים להראות את זכאותם בשתי דרכים - הפסקת פעילות או פטור מהפסקת פעילות:
 1. עסקים בתחום חקלאות ותיירות אין חובה להפסקת פעילות.
  לפי תקנות מס רכוש, משך הפסקת הפעילות הנדרשת משתנה בין ענפי תעסוקה. כך, ענפי התעסוקה - תיירות וחקלאות הוחרגו מהדרישה להפסקת פעילות, ענפים אלו זכאים למקדמות ולפיצוי במסלול האדום, גם אם לא הפסיקו את פעילותם.
  יובהר, כאשר מדברים על ענף התיירות בחוק זה, תקנות מס רכוש מגדירות אותו כבית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אתר תיירות שקבע שר האוצר, מכאן, הסרת היישובים שעסקים בתחומם אינם יכולים להגיש מקדמות בגין חודש ינואר, אינה חלה על עסקים מענפי החקלאות והתיירות.
  כך יוצא - חקלאים, בעלי מלונות, וילות, צימרים וכיוצא בזאת, וכן אטרקציות ואתרי תיירות. מצבם של עסקים אלו, שאינם ברשימת היישובים הזכאים למקדמה אינו השתנה והם עדיין זכאים למקדמות וכן לפיצוי היות ואינם נדרשים להפסקת פעילות לפי התקנות.
  באשר למושג אתר תיירות, חשוב לציין כי עד היום לא נקבעה על ידי האוצר רשימה של אתרים אשר יוכרו כאתרי תיירות לפי תקנה זו, כך שהדבר אינו מוחלט, וכל מקרה של אתר תיירות כזה או אחר פתוח לפרשנות וייבחן לגופו.
 2. הפסקת פעילות.
  על עסקים שאינם מענפי התיירות והחקלאות, ואינם ברשימת היישובים הזכאים להראות הפסקת פעילות שנגרמה להם. בעל עסק אשר הפסיק פעילותו על דעת עצמו אינו עונה לתנאי הפסקת פעילות. הפסקת הפעילות אינה יכולה להיות יזומה אלא חייבת להיות כזו שנכפתה עליהם. דבר זה יכול לקרות בשני מצבים:
 • מניעה שמקורה בהגבלת פיקוד העורף:
  עסקים הנמצאים ביישובים בהם הגבלות פיקוד העורף מונעות מהם להפעיל את עסקם, עונים לתנאי הפסקת פעילות, שכן תקנות מס רכוש מגדירות הפסקת פעילות כך: "הפסקת פעילות" – "הפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף"
  כך לדוגמא – קניון בעיר נהריה אשר לו אין יכולת לפקח על מספר האנשים הנכנסים ויוצאים בכל רגע, ומשכך אינו יכול לפעול תחת הגבלה זו. עקב כך חנויות ומסעדות בתחומו נאלצות לעצור פעילות, וגם אלו עונים על תנאי הפסקת הפעילות.
 • מניעה שמקורה בנזק ישיר:
  עסק ביישוב ספר אשר ניזוק באופן ישיר מפעולות האויב או מפעולת כוחותינו, ועקב כך נאלץ להפסיק את פעילותו, עונה להגדרת הפסקת פעילות. ולכן יהיה זכאי למקדמה ולפיצוי על נזקיו העקיפים שנגרמו עקב הפסקת הפעילות.
  יובהר, כי פיצוי בגין נזקים עקיפים באופן מלא שמורים לעסקים ביישובי ספר בלבד, גם אם אלו נגרמו עקב נזק ישיר. בעל עסק שאינו ביישוב ספר וספג נזק ישיר בעסקו, זכאי לפיצוי בגין הנזק הישיר בלבד וכן לפיצוי חלקי בגין נזקים עקיפים במסלול הירוק (במידה ועומד בתנאים הרלוונטים.

לסיכום                 

רשות המיסים פרסמה לאחרונה את רשימת היישובים אשר עסקים בתחומם זכאים למקדמה בחודש ינואר, רשימה זו מצומצמת מאוד ביחס לרשימת היישובים הזכאים החודשים הקודמים. צמצום הרשימה בא על רקע ריכוך הנחיות והגבלות פיקוד העורף, ריכוך אשר לטעם מס רכוש מאפשר לכל מי שאינו מיישוב מפונה לשוב לפעילות. משקמה לעסקים האפשרות לשוב לפעילות אינם זכאים עוד לפיצוי ולמקדמות.
על עסקים אשר סבורים שהם זכאים למקדמה, להגיש בקשה התומכת בכך ומסבירה את זכאותם למנהל מס רכוש, דהיינו מדוע אינם יכולים לשוב לפעילות או מדוע אינם נדרשים להפסקת פעילות. כאשר, ענפי התיירות והחקלאות אינם נדרשים להפסקת פעילות, ולכן זכאים להמשך מקדמות. ועסקים אשר נכפתה עליהם הפסקת פעילות אם בדרך של מניעה עקב הגבלת פיקוד העורף ואם כתוצאה מנזק ישיר שנגרם לעסקם, זכאים גם הם להמשך מקדמות.
 
כלומר, הנחיית רשימת היישובים המצומצמת שפורסמה בהנחיית רשות המיסים לחודש ינואר, אינה מבטלת את זכאותם של עסקים שאינם נמצאים ברשימה אלא רק מצמצמת את העסקים הזכאים מאותם יישובים שלא פורסמו.
ועדיין, אל לבעלי עסקים, בין אם חייב בהפסקת פעילות ובין אם לא חייב, "לנוח על זרי הדפנה" ולא לפעול לחזרת פעילות כשיתאפשר לו. חזרה לפעילות עסקית כשמתאפשר מתכתבת באופן ישיר עם חובת הקטנת הנזק. אי עמידה בחובה זו תקטין ואף תבטלו את הפיצוי לו זכאי הניזוק.
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.