מאת: ;

מטרת המחוקק במסלול האדום להבדיל מבמסלול​ הירוק

נכון למועד כתיבת שורות אלה מתקבל הרושם כי יש בנמצא בלבול של ממש בקרב ישראלים רבים אשר ניזוקו ו/או עדיין ניזוקים כלכלית עקב מלחמת חרבות ברזל, בכל הקשור למסלול הפיצויים שעליהם לבחור.
ישנם ניזוקים שאינם מצויים ביישובי הספר או באיזור המיוחד, ומשכך הם זכאים למסלול הירוק הבסיסי (הוצאות מזכות) וישנם כאלו אשר עסקם או נכסיהם נמצאים במקום המאפשר להם לבחור בין מספר מסלולים והדילמה, העומדת לנגד עיניהם, גדולה.
אותם ניזוקים לא אחת מתלבטים, מתייעצים, שואלים את המייצג ו/או גורמים אחרים ולבסוף, ולא אחת מקבלים החלטות שגויות אשר יש בהן כדי להסב להם נזק ממשי, היכול להסתכם במאות אחוזים ו/או להעמיד אותם במצב בו הם מקבלים פיצוי בגין תקופה מוגבלת ולא תתאפשר להם הגשת תביעה לפיצויים בגין החודשים הבאים.
הדילמה של אותם ניזוקים יכולה לנבוע עקב אי הבנת האופציות המשפטיות ויכולה היא, לצערנו, לנבוע כתוצאה מייעוץ כושל מטעם גורמים מסוימים אשר לא בהכרח מבינים את האחריות ואת ההשלכות המשפטיות הנובעות מבחירת מסלול כזה או אחר.
בחירת המסלול המתאים היא קריטית, כאמור טעות בה יכולה לגזור את דינו של העסק. החלטה נכונה יכולה הציל את העסק ובעליו והחלטה שגויה יכולה, להביא לקריסתו, ממש כך. כמו כן, יש חשיבות מכרעת לקבל את ההחלטה הנכונה ולשם כך יש בנמצא חשיבות קריטית להיוועץ עם מומחים בתחום.
כאמור, כל עולם הפיצויים בגין נזקי מלחמה והמתווים ו/או המסלולים הקיימים - הינו עולם מורכב המתייחס עתה לאירוע מלחמתי אשר מדינתנו לא חוותה, אירוע המגלם ניסיון עז של האויב הנפשע לפגוע לא רק במורל ובאחדות שלנו כעם, אלא גם בחוסן הכלכלי שלנו, ובכלל זה בהתפתחות המדהימה של מדינתנו.
מנגד, המדינה וקברניטיה, פועלת במקביל לחוק מס רכוש, אשר חוקק לפני עשרות בשנים, לטובת סלילת מתווים ירוקים אשר יש בהם כדי לתת מענה לאזרחים וזאת במקביל למסלול האדום אשר מגולם ונמצא בתוך חוק מס רכוש. כך, מכלול המסלולים הירוקים והאדומים הם אלה אשר אמורים לעזור לעסקים לחצות את התקופה דנן במינימום נזק ותוך שמירה על העסק, תוך שמירה על הפעילות ותוך שמירת הראש "מעל המים".
 
לטובת סיוע לניזוקים והסברת הדברים, ולו על קצה המזלג, נבקש להביא לידיעת הניזוקים את הדברים הבאים כדלקמן:
 1. כל ניזוק שיכול לתבוע במסלול האדום, שהינו מסלול משפטי, חייב לבחור במסלול זה. זהו מסלול אופטימאלי עבורו, אל לו ללכת לעבר מסלולים אחרים.
  המסלול האדום יעניק לו את כל מה שיקבל במסלולים ירוקים ועוד הרבה מעבר לכך. המסלול האדום הוא המסלול היחיד שאינו כרוך בהחלטות מממשלה, אינו קשור בהחלטות שמתקבלות תוך כדי מלחמה. המסלול האדום הוא מסלול שנמצא בתוך חוק מס רכוש, חוק שחוקק לפני שנים רבות וכל מי שיכול להנות ממנו חייב לעשות כן, אל לו להסתפק בפחות.
  לגישת כותב שורות אלה חוק מס רכוש בא לטובת שמירה על כל האזרחים אשר בחרו להקים את עסקם במקומות מסוכנים, בסמוך לגבול, ביישובי ספר, במקומות שאחרים חוששים להימצא בהם. החוק בא לעודד הקמה של חגורת בטחון באמצעות אזרחי המדינה והעסקים הממוקמים בחגורה זו ולשם כך בא המחוקק, במסגרת מס רכוש וקבע כי היה וציוני, ישראלי פטריוט, אשר בחר לכרוך את גורלו בביטחון המדינה לא יפגע כלכלית היה ועקב מלחמה עסקו נפגע, ומשכך חוק מס רכוש קובע כי אותו בעל עסק יהיה רשאי לקבל מהמדינה פיצוי בגין "הנזק הממשי" כלומר – פיצוי בגין "הפסד או מניעת רווח" אשר נגרמו כתוצאה מהמלחמה.
  החוק אינו מותנה במתווים, אינו מותנה בהחלטות ממשלה, אינו מוגבל בסכום או מוגבל בזמן. זהו חוק שמטרתו, לגישת כותב שורות אלה, היא למעשה להעמיד את הניזוק אשר הקים עסק בקו עימות במקום בו יכול הוא היה להימצא באם המלחמה לא הייתה מתרחשת.מדובר בחוק עם מטרה ברורה והיא לנטרל את הנזקים הכלכליים שהמלחמה גורמת, כלומר לבחון את המיקום הכלכלי בו יכול היה הניזוק להימצא באם לא הייתה פורצת המלחמה ולהעמידו שם.
  מדובר במסלול רחב והוגן אשר מגלם את תכלית המדינה, ובא ליתן מענה של ממש להתיישבות הישראלית, מסלול אשר בא לעודד התיישבות במקומות הכי מסוכנים ולנטרל את הסכנות שישראלים אמיצים לוקחים, כך שאלו שבחרו לסכן את עתידים לטובת כלל המדינה יקבלו את כל המגיע להם כלכלית עקב מצב זה.
  אבדות בנפש לא ניתן להשיב , אולם אבדות ברכוש ניתן גם ניתן ועל המדינה שלנו לעשות כן וביד רמה.
  לסיכום – מטרת המסלול האדום היא לנטרל 100%  מהנזק הכלכלי ולהעמיד את הניזוק במקום בו הוא יכול היה להימצא לו לא הייתה פורצת מלחמה.

   
 2. כל ניזוק אשר אינו מצוי בקו עימות, לא זכאי להגיש תביעה דרך המסלול האדום ולכן חוק מס רכוש אינו נותן לו את המענה בגין מכלול הנזקים שלו. יחד עם זאת, הממשלה מודעת למצוקת העורף, לחובה לעזור לעורף ולהימנע ממצב בו העורף נפגע.
  כך, המדינה צריכה לסייע לכל העסקים בארץ אשר חווים ירידה בהיקף פעילותם עקב המלחמה, אם מדובר בעסקים שבבעלות חיילי מילואים ואם בעסקים בכלל, שכן חוסנו של העורף משפיע על החזית וכל עוד העורף חזק, החזית יכולה לפעול ולהתקדם לעבר השגת יעדי המלחמה.
  לשם כך ולטובת האמור, הממשלה, תוך כדי מלחמת חרבות ברזל, ממפה את המדינה, מחלקת אותה לאזורים בהתאם למידת הפגיעה, ובהישען על אלו מחליטה על מתווה ירוק הולם.
  המתווים הירוקים, אינם מתקרבים בהיקפם למסלול האדום, הם באים במטרה לסייע לעסקים כלכלית, להשתתף בהוצאות הקבועות שלהם או לתת להם מענה מאוד חלקי ו/או מענה לתקופה מאוד מוגבלת/
  המתווים הירוקים לא באו לתת מענה כולל כשם שהמסלול האדום מעניק. אף לעניין המתווים הירוקים המשודרגים, אלו לא מתיימרים לתת פיצוי בגין "הנזק הממשי".
  המתווים הירוקים נותנים מענה חלקי ביותר, לתקופה מוגבלת, בסכומים מוגבלים ובתנאים מאוד מוגדרים וזאת כאמור בכדי לסייע לעסקים אלו. הפער בין המסלול האדום לבן המסלולים הירוקים יכול להסתכם במאות אחוזים שכן המתווים הירוקים מוגבלים לנוסחאות, אין הם מתייחסים לראשי נזק רבים כמו למשל נזק עתידי, אובדן של עסקאות עתידיות, אובדן של מלאים ושאו ירידה בשווים, ירידה בקצב הצמיחה של העסק, עצירת ייצור ועוד אין ספור ראשי נזק משפטיים אשר יכולים להיתבע רק במסגרת המסלול האדום.​
  לשון אחר- מטרת המתווים הירוקים היא לסייע חלקית בלבד וזמנית בלבד לעסקים שנפגעו ואין מטרת אלה ליתן פיצוי בגין הנזק הממשי של העסק.

   
 3. המשמעות היא כי אין כל מקום למחלוקת, כך שאם עסק נמצא ביישוב ספר, רק המסלול האדום יעניק לו מענה בגין הנזק הממשי. נכון שמדובר במסלול משפטי אשר מחייב הבנה של הפסיקה, החוק, הוראות החוק, דברי הסבר של הכנסת, פרוטוקולים, החלטות של מנהל מס רכוש מהעבר, החלטות ועדות ערר, פסקי דין, החלטת מחוזי - אולם כל אלה פתירים.
  כל משפטן המתמחה בדיני מס רכוש ידע לבנות את ראשי הנזק באופן מדויק ולתבוע את הנזק הממשי, ובטח לא להסתפק במתווה ירוק אשר בא לתת מענה מאוד חלקי, מצומצם ומוגבל ואשר המרחק בינו לבי המסלול האדום הינו מרחק מזרח ממערב.
  נכון שהמסלול הירוק הרבה יותר קל בד"כ ליישום, אבל הקלות היא לא זו שתעמוד לנגד עייני הניזוק. מה שצריך לעמוד לנגד עיניו זו היכולת לקבל פיצוי מירבי שישמור עליו ועל עסק. אין מה להשוות  בין המסלולים. בחירת במתווה ירוק, שעה בה ניתן לתבוע במסלול האדום, הינה לגישת כותב שורות אלה טעות קריטית.

   
 4. בתמיכה לאמור מעלה חשוב לחדד ולהדגיש כי הבוחר במסלול הירוק לטובת חודש פלוני לא יוכל לחזור במעלה הדרך למסלול האדום ובפועל המסלול האדום נסגר בפניו ברגע בו הוא בוחר במסלול הירוק. המשמעות היא מרחיקת לכת. כך שאם למשל פלוני החליט להשתמש במסלול הירוק בגין חודש אוקטובר, שם ניתן לו מסלול מחזורים, לא יוכל לחזור למסלול האדום, היה ומסלול המחזורים לא יחול עליו בגין חודש נובמבר ובכלל.
לסיכום מטרת המסלול האדום היא להעניק לניזוק 100% פיצוי וזאת בגין הנזק הממשי שנגרם לו עקב המלחמה בעוד שמטרת המתווים הירוקים היא לסייע חלקית לניזוקים. המסלול האדום הוא המסלול האופטימאלי והבוחר במסלול ירוק לא יוכל לחזור למסלול האדום. המסלול האדום מתייחס לכל תקופת המלחמה ללא כל מגבלה ומגלם את כל הפרמטרים המופיעים בתוך המסלולים הירוקים והרבה מעבר לכך.
המסלולים הירוקים הם זמניים ומוגבלים בעוד שהאדומים אינם מוגבלים בסכומים, בתקופות או בראשי נזק. המסלול האדום הינו מסלול משפטי השקול לתביעה כלכלית נזיקית – אולם עו"ד המתמחה בתחום ידע במהירות להביא לניזוק את המגיע לו.
ראוי לציין כי המדינה, בהגינותה, מגיעה עם הרוב המכריע של הניזוקים התובעים במסלול האדום להבנות מהירות, מה עוד שיש שהמגיש במסלול האדום זכאי במיידי למקדמות מאוד מכובדות, מה שלא קיים במתווה הירוק.
 
בשורה התחתונה - אין מחלוקת. מי שיכול להגיש במסלול המשפטי - הוא המסלול האדום שיעשה כן - וזאת באמצעות עו"ד המתמחה בתחום - שכן העניין הוא ברובו משפטי.
      

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.