מאת: ;

פיצוי מלא לקיבוצים ומקדמות מידיות - במסלול האדום בלבד !!!

האירועים והפשע הנוראיים שארעו ב- 7.10.23 הציפו במידה רבה, והביאו לתודעת הציבור את פועלם השקט, הציוני, הערכי והראוי של ההתיישבות הקיבוצית בסמיכות לגבול המדינה בדרום או בצפון, ואת משקלם ותפקידם הסגולי האדיר של קיבוצי המדינה, אשר חלק לא מבוטל בחר, במודע ומטעמים ציוניים וערכים גרידא, ותוך יצירת רצועות בטחון לכלל תושבי המדינה, להוות חייץ והגנה של ממש עבור ולמען כלל תושבי המדינה.  
המציאות המרה הראתה לכולנו כי אותם מתיישבים, קיבוצים ואחרים, לרבות כיתות הכוננות האמיצות, התושבים והחברים בקיבוצים, בגופם ובנפשם,  חצצו בין הרוע, השחיטה והחורבן לבין כלל המדינה. המחיר הכבד ששולם ומשולם עד עתה על ידי אותם גיבורים, ייזכר לדורות ובפועל אין בנמצא סעד או תרופה של ממש אשר  יש בה כדי לכפר על שאירע, לפצות או לרפא את הפצע המדמם שנפער.
 
יחד עם זאת, ברור וגלוי הוא, כי הקיבוצים והמתיישבים, אשר נפגעו כאמור וכלל הקיבוצים אשר בעידוד המדינה, וזאת על פני שנים. אותם מתיישבים, אשר מפתחים ומקדמים התיישבות, חקלאות, פריחה וצמחיה לאורך גבולות המדינה, הם לא אלה אשר אמורים לספוג את הנזק הכלכלי האדיר שנגרם להם, לצד הפגיעה בגוף ובנפש. קיבוצים אלה, ראויים לכל הדעות, לזכות לתמיכה מלאה של המדינה ותושביה. המדינה הוקמה לשם כך, לשם מניעת אירועים שכאלה ומשאלה אירעו, מחויבת המדינה, ללא כל עכבה וללא כל חריגה, לכל הפחות ליתן לקיבוצים הנפגעים מענה כלכלי מידי, תהא העלות אשר תהא. זאת, מתוך מטרה וראיה להעמיד את הקיבוצים כלכלית במקום בו הם אמורים היו להימצא היום ובעתיד לבוא, באם מלחמת חרבות ברזל לא הייתה פורצת.
הקיבוצים אומנם לעולם לא יוכלו להשיב את יקיריהם או את בריאותם הנפשית, שעה בה היא נפגעה, אך לכל הפחות, זכאים הם בדין וביושר לקבל את הפיצוי הכלכלי המלא בגין התיישבותם, מה שיעזור להם, במידה כזו או אחרת, לנסות ולחזור לשגרת חיים, גם אם שונה מבעבר, מה שבסופו של יום עשוי לסייע לאלו להתמודד נפשית  ולו באופן חלקי, עם שאירע.
לשם כך בדיוק חוקק מס רכוש. זהו החוק היחיד (!) המקנה לקיבוצים את האפשרות המלאה והאמיתית לקבל פיצוי מלא בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו להם.
אין בנמצא דרך אחרת, פרט למסלול האדום, ע"פ חוק מס רכוש. המסלול האדום הוא מסלול משפטי, במסגרתו רשאים הקיבוצים, בהישען על טיעון משפטי ברור ואיתן, לקבל את כל הפיצוי הכלכלי לו הם זכאים לקבל עקב המלחמה בגין כל אחת ואחת מהפעילויות של הקיבוץ.
עסקינן במסלול משפטי, המבוסס רובו ככולו על טיעונים משפטיים ותחשיבים כלכלים אותם יש "להושיב" על טיעונים משפטיים. המסלול האדום הוא מסלול נוח, גמיש וראוי עליו אסור לקיבוץ הנמצא בקו עימות, בשום פנים ואופן לוותר.
 
המסלול האדום יודע ליתן לקיבוץ הנפגע את כל הפיצוי אותו מתיימרים ליתן המתווים הירוקים ובנוסף, ליתן לקיבוצים פיצויים מהותיים רבים ונוספים, המבוססים על ראשי נזק אותם יש להתאים לפעילות הקיבוצית, אם ברמה הקהילתית ואם ברמות האחרות, המתייחסות לאופן פעילות הקיבוץ, אופן התאגדותו ואופן התנהלותו.
המסלול האדום מאפשר משפטית ליתן לקיבוץ פיצוי כלכלי התואם במדויק את מידותיו של הקיבוץ ואין הוא מוגבל לסכום ו/או למשבצות או לנוסחאות יבשות אשר הקשר בינן לבין המסלול המשפטי האדום, הוא מקרי בהחלט. המסלול האדום מאפשר, ולשם כך הוא נועד, לבחון כלכלית את כל אופן פעילות הקיבוץ וליתן לקיבוץ את הפיצוי על פי צרכיו ועל פי מידותיו ממש וזאת תחת חלופה של פיצוי על פי המתווה הירוק, מתווה המבוסס על נוסחאות קשיחות, מוגבלות, צרות, יבשות  ולא מתאימות בעליל להתנהלות של הקיבוץ.
המסלול האדום מאפשר לקיבוץ לפרוס באופן משפטי בפני מנהל מס רכוש את כלל פעילותו, כלל תאגידיו, וכך בלבד לתבוע את הפיצוי המלא, פיצוי שבאמת ובתמים יעמיד אותו במקום בו יכול הוא היה להימצא כלכלית לו לא הייתה מתרחשת המלחמה דנן, מולה אנו מתמודדים.
אכן, המסלול האדום, להבדיל ממתווים ירוקים מוצעים, אינו טכני. ההפך - הוא משפטי, הוא גמיש, הוא מבוסס פסיקה, הוראות חוק, הצעות חוק, פרשנות משפטית, דברי כנסת, הסברי חוק, פסקי דין ועוד סוגיות משפטיות. אך יודגש, כי אין בכל אלה כדי להרתיע את הקיבוץ מלתבוע את המגיע לו וכל המנסה לדחוף את הקיבוץ לעבר מתווים ירוקים גורם לקיבוץ, לעניות דעת כותב שורות אלה (על סמך ניסיון של 13 שנה כעו"ד של מס רכוש ובסך הכול 30 שנות ניסיון בתביעות ע"פ חוק מס רכוש) נזק כלכלי בהיקפים אדירים. מה גם שהמסלול האדום מקנה לקיבוצים ולניזוקים בכלל אפשרות לקבלת מקדמות מהירות ובפועל, לא אחת, עשוי להעניק הוא לקיבוץ מאות אחוזים, מעבר לניתן במסלולים הירוקים או מתווים אחרים המתיימרים ליתן לקיבוץ מענה.
אכן המתווים הירוקים, פחות מורכבים ליישום בהשוואה למסלולים האדומים ואכן המתווים הירוקים לכאורה יותר פשוטים, אולם בעודנו מעמידים את הפשטות אל מול הזכאות האמיתית ומול הפערים האדירים שבין השניים, הרי שברור כשמש כי אין כל התלבטות, אין ולא יכולה להיות כל מחלוקת, שהרי אין בנמצא כל מסלול, פרט למסלול האדום, אשר באמת ובתמים ידע ליתן מענה לנזקים הכלכליים האמיתיים של הקיבוץ. זה המסלול היחיד שידע להיות מספיק גמיש בכדי לגעת ולהתייחס לנזקים המאפיינים את הקיבוצים, את הקהילה בקיבוצים ואת אופי הפעילות של הקיבוצים, על כל המשתמע מכך.
אין חולק כי אירוע דוגמת זה ומלחמה שכזו המדינה טרם חוותה ואנו תקווה כי אירוע ומחדל שכזה לא יחזור עוד על עצמו, מה שאומר כי יש בנמצא, שעה בה נלחמים אנו על הפיצוי הראוי לו זכאי לקבל הקיבוץ, מגוון רחב של אתגרים משפטיים, אשר מטרתם היא להביא לקיבוץ את המגיע  לו.
אין ספק כי מחסור בפסיקה תקדימית והעדר החלקות מחייבות יעוררו מגוון רחב של שאלות ומחלוקות משפטיות בנוגע לראשי הנזק המשפטיים אותם זכאי הקיבוץ לתבוע, ברם, לעניות דעתנו, אין בנמצא כל ברירה אלא להציף את הדברים משפטית, להגדיר משפטית את ראשי הנזק, לבנות את ראשי הנזק המאפיינים פעילות התיישבותית, קהילתית וקיבוצית ולדרוש מהמדינה, בפה מלא וללא כחל וסרק, את שבאמת ובתמים מגיע לקיבוץ וזאת גם אם אין בנמצא פסיקה מפורשת וגם אם אין בנמצא תקדימים אשר ניתן יהיה להישען עליהם לטובת קבלת מלא הנזק אשר נגרם להתיישבות חשובה זו, התיישבות המיישמת על בשרה את הציונות במלא יופייה, תוך שמירה על כלל שטח המדינה, על אף הסכנות הגלומות בכך.
אין חולק כי המטרה והאינטרס של כל תושבי המדינה הוא ליישב את השטחים  הצמודים לגבול ומשכך כלל תושבי המדינה, מתוך הקופה הציבורית, מחויבים לשפות את הקיבוצים הממוקמים בקו העימות, בגין העשייה ההתיישבותית הברוכה שלהם, ללא מגבלה של ראשי נזק ו/או כל מגבלה אחרת אשר יש בה כדי לפגוע בעקרון לפיו על הקיבוץ לקבל פיצוי הפונה פני עתיד, משמע פיצוי כספי אשר יעמיד את הקיבוץ במקום בו יכול הוא היה להימצא באם הוא היה ממוקם במרכז הארץ ו/או באם האירוע כלל לא היה מתקיים.
לשם כך, ועם כל הכבוד הרב אותו כותב שורות אלה רוכש למנהל מס רכוש, לכלכלנים, לשמאים וליועצים מטעמו, ברור וגלוי הוא כי בסופו של דבר יש בנמצא ניגוד עניינים מובנה בין מנהל מס רכוש לבין הקיבוצים שכן המנהל, המגובה בלשכה משפטית, החלטות ממשלה, מצוקה ומגבלה כלכלית, עלויות מלחמה, סדרי עדיפויות, הסכמים קואליציוניים ועוד, חייב להתנהל על סמך המגבלות והפרשנות הקובעת לשכתו המשפטית, מה עוד שהמנהל, ובצדק, מבין ומודע לכך כי התקציב מוגבל וכי יש לקחת בחשבון את עלויות המלחמה. אין בנמצא די משאבים כדי לפצות את כלל הניזוקים באופן מלא, כפי שאולי אופטימאלית מבקש הוא היה לפצות. מנגד, הקיבוץ מחובתו להתמקד, שעה זו בעצמו ובהמשך קיומו ולעמוד על זכותו, באמצעות המסלול האדום, שלא לספוג את הנזק שנגרם עקב התיישבותו הציונית ולהביא לידי קבלת פיצוי מלא הבא לנטרל כלכלית את נכונותו להתיישב באופן המגן על כלל אזרחי מדינת ישראל.
את האבדות בנפש אין בנמצא אפשרות להשיב, את הנזק הנפשי לילדים ולכלל החברים ידרשו שנים רבים לשקם, אם בכלל, כך שלכל הפחות יש להשיב כלכלית את המצב למקום הנכון, למקום בו הקיבוץ יעמוד איתן על רגליו, כשזה ממשיך בפועלו המבורכת, והכל בדרך של נטרול כלכלי של אירועי המלחמה והעמדה של הקיבוץ, משפטית, לפי המסלול האדום וראשי הנזק המשפטיים התואמים לו - לאופיו ולענפיו השונים.

 
במסגרת התביעה במסלול האדום, בגין הקיבוצים הממוקמים בקו העימות, יש בנמצא חובה משפטית, להגיש תביעה אשר תושתת על ראשי נזק מבוססים משפטית, כאלה המתיישבים עם תכלית חוק מס רכוש אשר תכלול בין השאר, על אף המחלוקות המשפטיות הצפויות, פיצוי בגין מרכיבים דוגמת אלו:
 1. פיצוי בגין כל הנזקין הישירים אשר נגרמו ונגרמים לקיבוץ, אם כתוצאה מפעולות האויב, אם בדרום ואם בצפון ובכלל זה פיצוי בגין פגיעה במבנים חוקיים ולא חוקיים, בנכסים, בשדות חקלאיים ,בעדרים של בקר, במטעים של תפוחים, אבוקדו ועוד.
 2. פיצוי בגין הנזקים הישירים אשר נגרמו ונגרמים לקיבוצים כתוצאה מפעילות צה"ל בשטח הקיבוץ כתוצאה מהמלחמה ובהקשר זה ברור לכולנו כי יש בנמצא קיבוצים אשר הלכה למעשה הפכו לשמש כמוצב קדמי עבור כוחותינו. לכן, יש בנמצא חובה לפצות את הקיבוצים בגין נזקים, לדוגמה, הנובעים מנסיעה של טנקים וכלים כבדים בתוך שטח הקיבוץ ושטחיו ,חפירות ופעולות צבאיות אחרות המבוצעות על ידי צהל לטובת הערכות להמשך לחימה ועוד.
 3. פיצוי, אם ע"פ חוק מס רכוש ואם באופנים אחרים, בגין עלויות הנגרמות לקיבוצים אשר באדיבותם מאפשרים לארח אין ספור חיילים העושים שימוש במשאבי ונכסי הקיבוץ, לרבות שימו  במים, חשמל, מגורים ועוד.
 4. פיצוי לקיבוצים, לחברים ולתושבים בגין הפגיעה הפיזית בנכסים וזאת תוך התייחסות לאופי הקיבוץ ואופן חלוקת הקניין בו, כך שיש להתייחס לבעלויות ולפצות בנפרד את הקיבוץ עצמו ותאגידיו  בגין הפגיעה הפיזית והישירה בנכסיו, את החברים - בגין פגיעה ישירה בנכסיהם ששויכו להם וכן את התושבים בקיבוצים, בגין הפגיעה בנכסים שבבעלותם.
 5. פיצוי בגין נזק עקיף, משמע אובדן רווחים, לכל אחד מהתאגידים הקיבוציים, תוך מיפוי התאגידים, הבנה של הפעילויות תחת כל תאגיד ותאגיד והגשת תביעה במסלול האדום בגין כל תאגיד, אם זה החקלאי, אם זה הקהילתי, אם זה החינוכי, אם על זה התיירותי, אם זה המרכז את מכירת האנרגיה, אם זה האחראי על החי, הרפת, העדרים ועוד ועם על כל תאגיד אחר בקיבוץ אשר נפגע ממונית עקב המלחמה.
 6. פיצוי בגין פגיעה בהווה כתוצאה מהפסקת פעילות, תחת כל אחד מהתאגידים, אם בחקלאות ואם בענפים אחרים, כאשר בהקשר זה, עם כל הכבוד הרב לשמאים והכלכלנים מטעם מס רכוש, כמו גם קבלני המשנה, יש בנמצא חשיבות מכרעת לבצע בדיקות עצמאיות, ע"י שמאים, משפטנים ואחרים מטעמו שיפעלו ע"ס אסטרטגיה משפטית מובנת, לטובת הערכת הנזקים בהווה ובעתיד, כמו לדוגמא, פגיעה בשתילים ובמטעים אשר נרמסו או הושמדו או נפגעו, פגיעה עקב קטיף מאוחר, פגיעה עקב העדר קטיף ושבירת ענפים , פגיעה במחיר היבול עקב קטיף מאוחר, פגיעה עקב העדר יכולת ריסוס ו/או טיפול בחקלאות, פגיעה עקב העדר יכולת לטפל במרעה, פגיעה כתוצאה מפוסט טראומה ממנה סובלות הפרות ברפת או הצאן בכלל, תרגום עלויות הנובעות כתוצאה ממחלות, דלקות, קרציות בקרב הפרות, הפלות של פרות עקב האירועים ועד אין ספור נזקים מההווה ו/או נזקים עתידיים צפויים אותם יאלץ הקיבוץ לספוג עקב אירועי המלחמה.
 7. פגיעה כלכלית בקיבוץ ותאגידיו השונים כתוצאה מזליגה של חברים אשר לא יחזרו לקיבוץ ו/או החלטה של חברים בתהליך קליטה  ו/או תושבים בתהליך קליטה אשר מחליטים שלא לממש את חזונם ההתיישבותי ותחת העתקת חייהם לכותלי הקיבוץ מחליטים אלה להישאר במיקומים בטוחים יותר, מרוחקי גבול, במרכז הארץ, מה שבסופו של יום יפגע בהכנסות הקיבוץ מהתשלומים אותם אמורים היו אותן משפחות לשלם דרך קבע לקיבוץ ועוד .
 8. פגיעה כלכלית כתוצאה ירידה בתשלומי דמי שכירות אותם גבו הקיבוצים משוכרים בקיבוץ, אם פרטיים ואם עסקים , אשר נדרשו ו/או נאלצו להפסיק את השימוש במושכרים של הקיבוץ, לרבות כאלה שלא יחזרו בעתיד, גם בחלוף המלחמה.
 9. נטישה של בתי הארחה, צימרים או בתי מלון של הקיבוץ , מה שאילץ את הקיבוץ להשיב למזמינים כספים או לדחות את ההזמנות למועדים אחרים, מה שבפני עצמו צפוי לעורר שאולות האם עסקינן באובדן רווח המזכה בפיצוי או שמא עסקינן בדחיית הכנסה בלבד, מה שאינה מזכה בפיצוי.
 10. תשלומים בגין התאוששות עתידית, משפע פיצוי אשר אמור לקחת בחשבון כי פעילויות רבות של הקיבוץ לא יחזרו במהרה לתפקוד, לרבות לא בתחום התיירות וזאת גם בחלוף המלחמה, מה שאומר, לגישתנו, כי הקיבוצים חייבים לקבל פיצוי בגין תקופת התאוששות, הלוקחת בחשבון את התקופה שתידרש לאחר המלחמה עד למועד בו המצב יושב לקדמותו.
 11. ביטולם של מיזמים אשר היו מתוכננים בקיבוץ, כמו הקמה של תעשיה משותפת, תיירות, בתי מלון ומגוון פעילויות אשר כתוצאה מהאירועים הנתונים בוטלו ו/או יבוטלו, מה שמטבע הדברים יפגע בהכנסות העתידיות של הקיבוצים עקב אי הוצאת המיזמים המתוכננים אל הפועל.
 12. עצירת מערכת החינוך של הקיבוץ והפסקת מתן שירותי חינוך של הקיבוץ, אם לחברים, אם לתושבים ואם לישובים סמוכים, מה שבפני עצמו פוגע בתמורה וברווח אותו אמור היה הקיבוץ לקבל כתוצאה מהפעלת אותם תאגידים.
לכל הדוגמאות דלעיל ולעוד רבות אחרות, חייב להינתן מענה משפטי באמצעות המסלול האדום והאדום בלבד.
המסלול האדום, ע"ס טיעונים משפטיים, אמור להביא ליישום מטרת המחוקק ע"פ חוק מס רכוש ולנטרל כלכלית את הנזקים הכלכליים אשר נגרמים ויגרמו לקיבוצים כתוצאה מהמלחמה.
אין בנמצא כל מנגנון אחר, בוודאות לא המתווים הירוקים, העשויים להתייחס לקשת הנזקים וליתן לקיבוץ את הפיצוי המגיע לו באופן מלא. הגשת תביעה משפטית מפורטת ומבוססת משפטית למנהל מס רכוש, כשזו מגובה בטיעונים משפטיים מלאים, רק היא יכולה להביא לקיבוץ את המגיע לו.
לטובת האמור, כאמור, יש לקחת בחשבון כי יש בנמצא חוסר בפרשנויות ובפסקי דין וכי אין ערובה כי כל הטענות יתקבלו.
יחד עם זאת, אין חולק כי המסלול האדום הוא הכלי הנכון, היחיד  והמדויק ביותר לטובת התייחסות מלאה ואמיתית לטובת מתן מענה כלכלי ראוי לקיבוצים. המסלול האדום הוא היחיד היכול לאפשר לקיבוץ לקבל את שהמחוקק התכוון, להתייחס לכלל הנזקים, לאופי הפעילות ולמגוונים הנושאים המאפיינים ומייחדים את הפעילות הקיבוצית.

 
לעניות דעת כותב שורות אלה, הפער בין תביעה במסלול המשפטי האדום לבין ניסיון להצטופף ולהיכנס לתוך מתווה שבלוני מוגבל וחסר ביותר - הוא המסלול ירוק, מסתכם בסכומי עתק, כך שאם הקיבוץ רוצה באמת ובתמים לקבל פיצוי המשקף את נזקו האמיתי, משמע - לקבל את המגיע לו ממש - חייב הוא, לתבוע ע"פ המסלול האדום ובכלל זה לפעול לטובת הגשת תביעה למנהל, המשדרת עוצמה ובסיס משפטי, כמו גם נכונות, היה ויידרש, להביא את הנושאים שבמחלוקת בפני ערכה שיפוטית גבוהה יותר, למרות שהרוב המכריעה של המקרים מסתיים בהתנהלות משפטי נכונה מול מנהל מס רכוש ולשכתו המשפטית.
 
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.