ייעוץ מס וייעוץ משפטי לישראלים אשר השקיעו במטבעות דיגיטליים, ביטקוין ואחרים, בסיוע עו"ד רו"ח מומחה קריפטו ומטבעות דיגטליים

ישראלים רבים השכילו בשנים האחרונות להשקיע במטבעות דיגיטליים - יש כאלה שהשקיעו במטבעות אלה במקרה ויש שעשו כן תוך חשיבה ומתוך הכרה מעמיקה של עולם המטבעות הדיגיטליים, אופן התפתחותו והפוטנציאל הכלכלי הגלום בו. מרבית הישראלים השקיעו בביטקוין, שהוא המטבע המוכר והידוע ביותר מכל מטבע דיגיטלי אחר, אך בהחלט יש בנמצא ישראלים אשר העדיפו להשקיע במטבעות אחרים, מתוך 900 קיימים, וזאת מתוך הנחה שהביטקוין כבר עשה את הקפיצה שלו וכי את הגדילה האמיתית הבאה בשווי המטבעות הדיגיטליים ניתן יהיה למצוא דווקא במטבעות דיגיטליים אחרים. חלק מהישראלים רכשו את המטבעות שבבעלותם באמצעות זירות מסחר בין-לאומיות, אחרים רכשו ממכרים או מאתרי אינטרנט המאפשרים רכישה ויש כאלה, יותר טכנולוגיים, אשר הקימו חוות שרתים בארץ או בעולם ו/או השקיעו בבנייה של חוות שרת שכזו, לטובת כריה של מטבעות דיגיטליים המועברים לארנקם הדיגיטלי כנגד מלאכת הכרייה.
 

פעולות המרה, מסחר וחליפין במטבעות

בתוך קהילת הרוכשים מטבעות דיגיטליים נתן למצוא ישראלים רבים אשר רכשו מטבעות שכאלה ופשוט "שכחו" אותם בארנק הדיגיטלי או במחשב לתקופה של מספר שנים ועתה, משהנושא עלה לכותרות, נזכרו הם בדבר קיום אותם מטבעות ויש כאלה, יותר פעילים, אשר למדו את התחום, רכשו בתחילה ביטקוינים אבל מהר מאוד למדו על מטבעות אחרים, על זירות מסחר המאפשרות מסחר במטבעות דיגיטליים, למדו על כך שיש מטבעות אשר צפי הגדילה בשווים גדול יותר מאשר אחרים ובהישען על כל המידע שנצבר בפורומים או באופנים אחרים, פעלו לטובת ביצוע עסקאות חליפין, של המרה של מטבע במטבע ורכישה של אחד מתוך 900 המטבעות הדיגיטליים הקיימים היום בשוק המטבעות הדיגיטליים. כך יוצא שחלק נכבד מאותם ישראלים ביצעו ו/או מבצעים מגוון רחב של פעולות במטבעות הדיגיטליים, לרבות פעולות של המרה לשקלים או החלפה למטבעות מוכרים אחרים בעולם ו/או רכישה של שירותים ומוצרים שונים וזאת ללא ייעוץ וליווי משפטי של עורך דין לענייני מסים הבקיא בדיני המס החלים על מימוש של מטבעות שכאלה, מה שבסופו של יום, שלא בידיעת המשתמשים, גרם לאלה לבצע, תוך כדי תהליך ותוך כדי המרה או רכישה, עבירות פליליות על פי פקודת מס הכנסה, אם עבירות של אי דיווח, עבירות של אי תשלום מס או עבירות של הגשת דיווחים כוזבים לרשויות המס בישראל.
 

חבויות המס בתחום

כל עוד רשות המס הישראלית נמנעה מלהביע עמדה בדבר חבויות המס המתחייבות מרכישה ומימוש של מטבעות דיגיטליים, יכול היה אותו ישראלי לנסות ולהיתמם, אלא שלאחרונה רשות המס הוציאה נהלים והוראות מאוד ברורים, המבהירים ברחל בתך הקטנה את האופן בו היא רואה את חבות המס של אותם ישראלים אשר רכשו מטבעות דיגיטליים ועשו בהם פעולה. על פי עמדת רשות המס הישראלית, יאמר מיד, מטבעות דיגיטליים אינם "מטבע" כמו השקל או מטבע אחר אותו אנו מכירים ולכן, בניגוד למטבעות מקובלים כמו השקל או הדולר, רשות המס דורשת תשלום מס גם על עליית שער המטבע. רשות המס הבהירה כי מבחינתה מטבעות דיגיטליים הם "נכס" לכל דבר ועניין החייב במס בגין כל פעולה המתבצעת בו. משכך הרשות קובעת כי היה ולפלוני מטבע דיגיטלי ובאמצעותו נרכש שירות מסוים – אזי, יש לראות בכך משום מימוש החייב במס. באותה מידה היה ובעל מטבע החליט להמיר את המטבע הדיגיטלי שלו במטבע דיגיטלי אחר, אזי גם פעולה זו תחשב כמימוש החייב במס.
 

שיעורי המס השונים

רשות המס קובעת כי יש מצבים בהם הפעילות חייבת בשיעור מס של 25% ויש מצבים בהם הפעילות חייבת ב-50%, לפעמים הפעילות חייבת במע"מ ולפעמים אין היא חייבת במע"מ, לפעמים יש בנמצא חבות בביטוח לאומי בשיעור של 12% ולפעמים אין בנמצא חבות שכזו. שיעורי המס בגין פעילות כזו או אחרת יקבעו על ידי רשויות המס בגין כל מקרה ומקרה בנפרד. בגין כל מקרה, רשות המס תבקש להבין בדיוק מה הייתה ההתנהלות, מה נרכש, באיזה אופן, מה הבקיאות של המעורבים, כמה עסקאות נעשו, מה הייתה תדירותן, האם היה מינוף בנקאי ומה הייתה כוונת הצדדים. בהסתמך על כל אלה, רשות המסים תבקש לבחון את כל העובדות והנתונים ובסופו של יום לקבע האם על פי עמדתה יש לשלם מס 25%, 50% או שיש לשלם סך אחר - בהתאמה יחול גם המע"מ והביטוח הלאומי.
 

נטרול החשיפה הפלילית

כך יוצא שהלכה למעשה הישראלי אשר ביצע שורת עסקאות, ארוכה יותר או פחות, לא בהכרח יודע בזמן אמת מה תהא חבות המס בגין התנהלותו, מה שמחייב ייעוץ מס צמוד של עו"ד רו"ח לענייני קריפטו ו/או עו"ד מסים המתמחה במיסוי קריפטו ו/או עו"ד רו"ח מומחה במיסוי מטבעות דיגיטליים בכלל ומיסוי ביטקויין בפרט. כך יוצא שישראלים אשר מימשו מטבעות דיגיטליים או המירו בין מטבעות, מבלי לדווח ולשלם מס, ביצעו אם בידיעה ואם שלאו, עבירות מס - עבירות המייצרות חשיפה עונשית וחבות מס אזרחית - ואת אלה נכון יהיה לנסות לנטרל בהקדם! 
 

 
משכך, עמדתנו הנחרצת אל מול קהל המתלבטים בתחום היא כי נכון לפעול במיידי לטובת נטרול החשיפה הפלילית הנגזרת מאותה התנהלות,  אם בדרך של גילוי מרצון, אם בדרך של דיון שומתי יזום ואם בדרכים חוקיות אחרות המלוות בדיווח ותשלום מס אמת. עמדתנו היא שאל לו לאותו ישראלי לשבת ולא לעשות דבר, עליו ליזום ולפעול לטובת הכשרת פעילותו ובכך להבטיח לעצמו שקט נפשי והימנעות מבעיות מס ובנקאיות אחרות. מבלי לפגוע באמור, נוסיף כי בחלק גדול של המקרים, ישראלים מחזיקים רווחים אותם עשו ממימוש של מטבעות דיגיטליים בחשבונות בנק בחו"ל ועתה עת מבקשים הם להעביר את הכספים לישראל, מבינים הם כי עליהם להראות לבנק בישראל כי הפעילות והרווחים דווחו למס הכנסה בישראל וכי שולם המס בגין הרווחים בתחום הקריפטו. אותם ישראלים מגלים כי כל עוד הם לא מיישרים קו מול רשויות המס ולא משלמים את המתחייב, לא יוכלו הם להכניס את הכסף לארץ. כך יוצא שלישראלי אשר פעל בתחום המטבעות הדיגיטליים, נכון וראוי לפנות לעו"ד מומחה בתחום הקריפטו והמטבעות הדיגיטליים, אם לטובת נטרול החשיפה הפלילית ואם לטובת הבאת הכספים לחשבון הבנק הישראלי שלו.
 

כיצד אנחנו יכולים לסייע לך בנושא?

כאן בדיוק נכנסת לתמונה המומחיות שלנו - אנו משרד עורכי דין המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס אשר מומחה בכל הקשור בהתנהלות מול רשויות המס ובגיבוש הסכמים עימם אשר יש בהם כדי לנטרל חשיפה פלילית ולהסדיר את חבות המס של הלקוח עקב התנהלותו בעולם הקריפטו, במינימום עלות ובאופן שקוף וחוקי, כזה המתיישב עם האינטרסים של הלקוח. למשרדנו נסיון עשיר בייצוג ישראלים אשר הרוויחו כספים, אם מקריפטו ואם ממקורות אחרים, עליהם הם לא דיווחו כנדרש למס הכנסה ובשלב מסוים החליטו כי לטובת נטרול הסכנות הפליליות ולטובת "הלבנה" חוקית של הכסף והבאתו לישראל – נכון יהיה לפעול משפטית על ידי מומחה בתחום. משרדנו יודע לייצג את אותו ישראלי מול מס הכנסה במיידי ובמינימום עלות, לנטרל את החשיפה הפלילית ולהביא לידי תשלום מס חוקי ומינימלי. אנו יודעים לקחת בחשבון את החשיפות הקיימות, את דבר היות התחום בחיתוליו ובהשען על כל אלה לגבש הסכם שומה ראוי ונכון. אנו עו"ד המתמחים בתחום הקריפטו והביטקוין יודעים לנטרל החשיפה במהירות, ביעילות ובחוקיות - נדע לפעול במיידי מול רשויות המס, ללא כל מעורבות שלך ומבלי לחשוף אותך בכל דרך שהיא, ובסופו של יום להביא לך את המוצר המוגמר – הסכם שומה המכשיר את ההתנהלות והרווחים שלך.
 
הצעתנו לכל ישראלי אשר הרוויח או פעיל בעולם המטבעות הדיגיטליים, לפעול במיידי ולהביא לידי התנהלות חוקית ושקופה המנטרלת טעויות. אל לו לחכות, המתנה עלולה להביא לידי כך שרשות המס תחשוף אותו ותעניש אותו בגין מחדליו...

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף חיפה 04-8147500 סניף מרכז 03-6109100

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

מידע מקצועי

הכשרת ארנקים דיגיטליים

המתנה ואי נקיטה בפעולות מידיות לטובת הסדרת המתחייב חושפת עוד יותר את בעל הארנק הדיגיטאלי ומעמידה אותו בפני מצב בו חשיפתו על ידי רשויות המס תסתיים בענישה מחמירה ולצידה חבות מס גדולה....

שוק מטבעות הקריפטו לשנת 2021

הביטקוין סוגר בזינוק של 300% - הישראלים קופצים על המטבע המצליח, אך מס הכנסה מתעקש שביטקוין אינו מטבע – סיכום שנת 2020 ואיך צולחים את 2021 בשוק מטבעות הקריפטו?

המרת מטבע דיגיטלי / קריפטו מסוג אחד לאחר

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מיוחד לממירי מטבעות דיגיטליים / קריפטו מסוג אחד לסוג אחר במטרה להביא לידי הכשרת מטבעות וארנקים דיגיטליים, הלבנה של מטבעות שחורים וכו' - קראו כאן בהרחבה בנושא.

דיווח ותשלום מס על מכירת מטבעות דיגיטליים

לאחרונה פרסמה רשות המסים את טופס 1399 לשנת המס 2019, המכונה "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019", במסגרתו ישנה התייחסות מפורשת לדיווח אודות מכירה של מטבע וירטואלי בעמודה חדשה וייעודית לכך.

בנקים בישראל מסרבים לקבל כסף שמקורו במטבעות ווירטואליים

לא פעם, אנו נתקלים במשקיעים אשר מבקשים להעביר את תמורת השקעתם ורווחיהם מפעילותם במטבעות ווירטואליים לחשבונות בנק בארץ אך נתקלים בסירוב על ידי הבנקים. מדובר במצב לא הגיוני כלל אשר מוביל לעיוות חוקי חמור, כאשר ניתן להתגבר עליו באמצעות הגשת תביעה כנגד הבנק המסרב לקבל את הכספים ולהכריח אותו באמצעות צו בית משפט לקבל את הכסף.

בתי המשפט מתירים פעילות בביטקוין

ביום 3/6/19 קבע ביהמ"ש העליון כי חברת "ביטס אוף גולד", חברת המסחר במטבעות וירטואליים הגדולה בישראל, תוכל להמשיך לנהל את חשבון הבנק שלה בבנק לאומי לצורכי פעילותה במסחר במטבעות וירטואליים. מדובר בהחלטה משמעותית, אשר גורמים רבים בענף ייחלו לה, כזו שמטבע הדברים וודאי תשפיע רבות על ענף המטבעות הווירטואליים המקומי כבר באופן מיידי.

בית המשפט הכריע: ביטקוין אינו "מטבע" אלא "נכס"

ביום 19.5.19 נתן כב' השופט בורנשטין את פסק דינו בע"מ 11503-05-16 קופל נ' פ"ש רחובות - ערעור זה נגע לשאלת סיווג הביטקוין לצורך מתן פטור לפי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961. בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי במציאות דהיום ביטקוין אינו נחשב "מטבע" אלא "נכס", ומשכך כפוף למיסוי בהתאם.

הנפקת ICO - השלכות מס

לאחרונה נתקלים אנו בציבור משקיעים יודעי חן, המבקשים ליטול חלק בפלטפורמה חדשה ואטרקטיבית למכירה וחלוקה ראשונית של טוקנים חדשים - פלטפורמה חדשנית זו מוכרת בשם IEO (Initial Exchange Offering).

דיווח הכנסה ממטבעות וירטואליים במסגרת דו"ח שנתי

בימים אלה נערכים הנישומים להגשת דוחותיהם האישיים לשנת 2018 לרשות המסים. במסגרת טפסי 1301, נדרשים לראשונה נישומים לדווח על פעילותם במטבעות הווירטואליים ועל הכנסותיהם (או הכנסות בני זוגם) מפעילות זו שיכולות לנבוע מכרייה או ממימושם של המטבעות.

חברות הכורות ביטקוין רשאיות להחזיק חשבון בנק בישראל​

בית המשפט קבע: חברות ה"כורות" ביטקוין רשאיות להחזיק חשבון בנק בישראל​ - סיקור התובענה אשר נדונה במסגרת ת"א (מחוזי ת"א) 14643-04-18 ישראמיינרס בע״מ נ' בנק אגוד הרצליה סניף איזור התעשייה אשר בסיומה קבע בית המשפט כי החלטותיו של הבנק כנגד החברה אינן סבירות ועל כן ייפסלו.

איסור הלבנת הון באמצעות מטבעות וירטואליים

משרדנו מתמחה בניהול הליכים בשם בעלי ארנקים ומטבעות דיגיטליים מול רשויות מס הכנסה אשר יש בהם כדי להלבין ולהכשיר את ההון הדיגיטלי שנצבר, בחוקיות ובשקיפות.

הלבנת קריפטו, ביטקוין ומטבעות דיגיטליים

ישראלים המחזיקים מטבעות דיגיטליים הנמנעים מלטפל בנושא, המוקסמים מכמות המטבעות אותם הם צוברים תוך התעלמות מהמגבלות, תוך התעלמות מבעיות הצפויות להתעורר בעתיד הקרוב, שוגים. זה הזמן לפעול. זה הזמן להביא להכשרה, בטרם יהיה מאוחר מדי!

הסדרת מיסוי רווחים ממטבעות דיגיטליים

סמנכ"ל רשות המיסים הבהיר לאחרונה כי הרשות לא תתעקש על שיטת ה-FIFO בעת חישוב המס הנובע מרווחים במכירת מטבעות דיגיטליים, וכי קיימת אפשרות לחישוב מס המתייחס למטבע הספציפי לגביו התבצעה עסקה, במקרים בהם ניתן לזהותו במדויק. שינוי זה מיועד להביא לגבייתו של "מס אמת" בעסקאות מכירת מטבעות דיגיטליים, וכתוצאה מכך אף עשוי להפחית את שומות המס בעסקאות אלה.

ליווי משפטי ועסקי בתחום הקריפטו

פעילות זו באה לתן מענה במגוון רחב של סוגיות משפטיות, סוגיות מס וסוגיות חשבונאיות הקשורות במטבעות דיגיטליים - סחר, קניה, מכירה, הקמת מבנים ועסקים בתחום, כריה ועוד.

העברת כספים ממכירת מטבעות דיגיטליים לישראל

משרדנו מתמחה בייצוג ישראלים המבקשים להעביר לארץ כספים שהתקבלו ממכירת מטבעות דיגיטליים דוגמת ביטקוין ואחרים - לחצו כאן לכל הפרטים בנושא.

הרגולציה הבנקאית על מטבעות וירטואליים

קיימים כיום עוסקים רבים אשר כל עיסוקם הנו השקעות במטבעות וירטואליים המניבות להם רווחים. עם זאת, כאשר אותם משקיעים מבקשים להפקיד את כספיהם בבנקים על מנת שיוכלו למשוך אותם בעתיד, הבנקים מערימים עליהם קשיים באופן שאינו מאפשר למשקיעים ליהנות מפירות השקעותיהם.

תושבות ישראלית, מימוש מטבעות דיגיטליים ומה שביניהם

ישראלים רבים המשתייכים לקהילת הקריפטו בישראל נוטים לנוע בעולם, עוברים הם ממדינה למדינה, לטובת מגוון רחב של עניינים, אם לטובת פעילות עסקים ואם מטעמים אחרים. כך יוצא שחברים רבים בקהילה רוכשים מטבעות דיגיטליים בעוד הם מתגוררים בישראל ובהמשך יורדים הם מהארץ ומממשים מטבעות בחול, אם באופן מלא ואם באופן חלקי.

מחלקת קריפטוקרנסי

למשרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד האוצר, רשויות מס, מע"מ ומשרד הפנים - מחלקה משפטית המתמחה בדיני מטבעות דיגיטליים, קריפטוקרנסי וכל המשתמע מאלה.

קיזוז הפסדים במסחר במטבעות דיגיטליים

עניין קיזוז ההפסדים הנו בעל משמעות רבה עבור הנישום שכן הוא מאפשר להפחית, לעתים באופן משמעותי, את חבות המס ולמעשה לשלם מס רק על הרווח האמיתי שנוצר לנישום. אשר על כן, על הנישומים להתנהל בקפדנות תוך מילוי הוראות החוק וניצול מלוא הזכויות על פי דין.

חלפנים של מטבעות דיגיטליים - האם נדרש רישיון מיוחד?

בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 אשר פורסם במהלך חודש אוגוסט 2016, לא יעסוק אדם במתן שירותים בנכס פיננסי או במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות פיננסי או רישיון למתן אשראי, לפי העניין, ובהתאם לתנאי האישור.

אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים

בהמשך למבזקים קודמים בנושא, בו עדכנו אתכם בדבר פרסומו של חוזר מס הכנסה מספר 5/2018 בעניין מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (מטבעות וירטואליים), נבקש לעדכנכם כי רשות המסים פרסמה לאחרונה החלטת מיסוי בהסכם מספר 209/18 בנושא אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים.

גילוי מרצון למחזיקי מטבעות דיגיטליים

תחום המטבעות הדיגיטליים מעורר שורה של סימני שאלה, תהיות ובעיות, כצפוי מענף חדש, הנובעות מאופיו המיוחד של המטבע, מזמינותו, מהתחרות אותה הוא מייצר אל מול המערכת הבנקאית ובעיקר בשל האנונימיות והחששות המתלווים אליו בכל הקשור להכשרת הון שחור, שימוש לא ראוי בכספים דיגיטליים והמקור ממנו נבעו אותם כספים.

דיווח על מסחר בביטקוין ומטבעות דיגיטליים לרשויות המס

טיפול משפטי וליווי מס לישראלים שסחרו בביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים מבלי לדווח על הרווחים ו/או על הפעילות לרשויות המס.

מימוש מטבעות דיגיטליים - תכנון וייעוץ מס

מרבית האוחזים במטבעות דיגיטליים נחשפים לחבויות מס ולחובות דיווח עקב פעולות אותן הם מבצעים עם המטבעות הדיגיטליים שבבעלותם, מה שמחייב אותם בהתנהלות מס נכונה, רצוי מאוד - על ידי עו"ד מס, המתמחה בדיני מטבעות דיגיטליים ותשלום מס בגינם.

בית המשפט חייב בנק לקבל כסף ממכירת ביטקוין

לאחרונה עדים אנו להסלמה קיצונית במלחמתם של הבנקים בביטקוין ובשאר המטבעות הוירטואליים. במה שנראה כמו מדיניות מתוכננת לחיסול ממוקד, מונעים הבנקים מלקוחותיהם את האפשרות להחזיר לחשבונותיהם בישראל כספים מחו"ל שמקורם במטבעות וירטואליים, אף שהלקוחות מבקשים להצהיר על תנועת הכספים ולשלם עליהם מסים כדין.

עו"ד קריפטו ועו"ד ביטקוין - ענף משפטי חדש?

אין זה מופרך שבעתיד הקרוב, יתווסף ענף משפטי העוסק כולו במטבעות הווירטואליים ועורכי הדין יתבקשו ללמוד ולספק שירות משפטי מקיף בנושאים אלה - קראו כאן עוד בנושא.

סחר במטבעות וירטואליים דרך הבנק

בהחלטה תקדימית שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, ניתן צו זמני האוסר על בנק ישראלי להפסיק באופן גורף את פעילות חשבון הבנק של חברת "ביטס אוף גולד", הקשורה למסחר בביטקוין.

העברת כסף לחו"ל עבור מסחר במטבעות דיגיטליים

כאשר סוחרי מטבעות וירטואליים ישראלים מעוניינים להשקיע ולרכוש מטבעות אלה, הם נדרשים להעביר כספים לזירות המסחר אשר ממוקמות לרוב באתרי אינטרנט מעבר לים - אך מדוע הבנקים בישראל דורשים ניכוי מס במקור?

חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי פעילות במטבעות ווירטואליים - מה נשתנה?

בהמשך למאמרנו מיום 14 בדצמבר 2017 בעניין טיוטת חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי פעילות מטבעות ווירטואליים, נבקש לעדכנכם כי לאחרונה פרסמה רשות המסים את החוזר הסופי - חוזר מספר 5/2018 בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים - מטבעות וירטואליים).

מדיניות רשות המס מקשה על משקיעים במטבעות דיגיטליים

על אף כי ברור לכל כי המשק העולמי הולך לכיוון טכנולוגיית הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים העומדים לשנות את פני העולם הפיננסי, דומה כי רשות המס הישראלית במדיניותה, עם כל הכבוד והערכה, מערימה קשיים רבים אשר יש בהם כדי להבריח ממש יזמים ואנשי עסקים ישראלים העוסקים בתחום מתוך שטח מדינת ישראל ועל כך אנו מצרים - טור דעה מיוחד בנושא.

ייצוג ישראלים המרוויחים כספים ממסחר במטבעות דיגיטליים

מטבעות דיגיטליים הם לכל הדעות הדבר הבא. יש הטוענים כי מטבעות אלו הם העתיד בהתגלמותו ובהישען על עמדה זו, כך רבים סבורים, יותר ויותר פעילות מסחרית ועסקית תעבור לזירה הדיגיטלית. יש הטוענים כי טכנולוגיה זו ופעילות זו תלך ותגדל, מה שבסופו של יום יוריד מהותית את המעורבות של המערכת הבנקאית, חברות האשראי, חברות הסליקה ועוד.

עסקאות ארביטראז' בקריפטוגרפיה - פערים בין זירות מסחר

כולנו כבר יודעים על דבר קיומם של המטבעות הוירטואליים. המטבעות הוירטאולים דוגמאת ביטקוין ולייטקוין כבר מזמן הינם בגדר תופעה קיימת אשר רבים ברחבי העולם ואף בישראל משקיעים כספים רבים ברכישתם והמסחר בהם מתבצע באופן תדיר. הזינוק המטאורי בשווים של מטבעות אלה, מרתק אנשים רבים מהציבור הרחב.

ייצוג וליווי מיזמים מבוססי מטבעות דיגיטליים

ישראלים רבים מזהים כי יש בנמצא, לפחות נכון להיום, ציבור הולך וגדל של אנשים המחפש לרכוש שירותים מגוונים בתחום המטבעות הדיגיטליים, כך שביקושים קיימים וכל שנותר עתה, זה להתביית על המיזם הקריפטוני הנכון, לתכנן אותו פשוט ונכון ולמצוא עבורו את הפתרון החוקי המתחייב, לטובת מתן מענה או שירות, באופן חוקי וכזה שלא יחשוף את היזמים לבעיות מול רשויות אכיפת החוק.

פורסמה עמדת רשות המס בעניין מיסוי הנפקות "ICO"

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי בנושא "ICO - הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens). הטיוטה מתייחסת בין היתר להשלכות המס הנובעות בעת הנפקת אסימונים (מטבעות) דיגיטליים בתמורה להתחייבות למתן שירות/מוצרים בפיתוח בעתיד. לאור חשיבות נושא זה, הבאנו בפניכם את עיקרי ההוראות שנקבעו בטיוטת החוזר.

חבות המס במקרה של המרת ביטקוין במטבע וירטואלי אחר

ראינו לנכון לחזור ולהדגיש כי עמדתה של רשות המסים כפי שמשתקפת מטיוטת החוזר בנושא, מובילה לתוצאה כי גם המרת מטבע ווירטואלי מוביל כגון הביטקוין למטבעות ווירטואליים אחרים, מהווה אירוע מס החייב במס רווח הון בשיעור של 25%.

10 הדיברות בעת מימוש מטבעות ווירטואליים

לאור השלכות המס (בחלק מהמקרים מדובר בהשלכות מס כבדות) הקיימות בעת מימוש מטבעות ווירטואליים, כדאי להכיר את העובדות הבאות בנושא.

מסחר במטבעות דיגיטליים בישראל

ישראלים רבים משקיעים במטבעות הדיגיטליים, כאשר הם מקימים זירות מסחר מקומיות ובין לאומיות לטובת סחר במטבעות הדיגיטליים. עם זאת, נכון להיום, אין גישה אחידה בכל הקשור לרגולציה של השימוש בהם כמטבע. נכון להיום, סוגיית המטבעות הוירטואליים איננה מוסדרת בחוק והסוחרים בהם נמצאים במצב של חוסר וודאות בכל הנוגע לאופן בו צריך הסחר להתבצע ולרגולציה עליו.

מימוש מטבעות וירטואליים

חושבים על מימוש ביטקוין או כל מטבע וירטואלי אחר? תחשבו היטב, כי כעת יש לכך השלכות מס - רשות המסים פרסמה את עמדתה בנושא מיסוי מטבעות וירטואליים במסגרת "עמדות חייבות בדיווח" וקבעה כי על רווחים שנוצרים כתוצאה מהמימוש יחול מס רווח הון (במידה ולא מדובר בעסק).

תכנוני מס ומיזמים בתחום המטבעות הווירטואליים

יש הטוענים כי מטבעות וירטואליים הינם העתיד בהתגלמותו - עובדה זו עדיין לא מבוססת במלוא מאת האחוזים, אך בהחלט נראה, על סמך כמות מיזמי האינטרנט מבוססי המטבעות הווירטואליים המתגבשים מדי יום, כי אכן המשק העולמי צועד לעבר אותה התנהלות וירטואלית, מושתת מטבעות וירטואליים.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים