מאת:


מטבעות דיגיטליים - דיווח ותשלום מס על מכירה (עידכון טופס 1399 לשנת 2019)

כידוע, מכירת נכס הוני מהווה אירוע מס החייב בדיווח על ידי המוכר לרשויות המס ותשלום מס ככל הנדרש - בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, הגדרת "נכס" הינה רחבה וכוללת "כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל".
 
הדיווח אודות המכירה של הנכס ההוני מתבצע באמצעות טופס מספר 1399 – "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס" אשר מפורסם על ידי רשות המיסים מדי שנה. במסגרת אותו טופס, יש לדווח גם על רווח ההון, ככל שנוצר, מאירוע המכירה. יצוין, כי על המוכר חלה החובה לדווח על אירוע המכירה באמצעות הטופס, כאמור, לא יאוחר מ- 30 יום ממועד ביצוע העסקה, וכן לשלם מקדמה על חשבון המס שנוצר עקב המכירה.
 
כפי שפורסם לא פעם, רשות המיסים רואה במטבע וירטואלי כנכס לצרכי מס בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה. לשיטת רשות המיסים, מטבע דיגיטלי הוא רכושו של אדם המחזיק בו (גם אם לא באופן פיזי מוחשי) ומשכך הוא נכלל בהגדרת המונח "נכס". עמדה זו של רשויות המס קיבלה ביטוי, בין היתר, במסגרת חוזר מס הכנסה מספר 05/2018 מיום 17/1/2018 בנושא "מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואליים')" וכן בפסק הדין בעניין קופל (ע"מ 11503-05-16) שבמסגרתו אף נתקבלה עמדתה של רשות המסים על ידי בית המשפט המחוזי. ראוי לציין, כי בנסיבות מסוימות רשות המיסים יכולה לראות בהכנסות של נישום ממטבעות דיגיטליים כהכנסה מעסק (בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה), ולמסותו בהתאם כהכנסה פירותית מעסק בשיעורי מס הקבועים בסעיפים 121 או 126 לפקודת מס הכנסה. בנוסף, יש לציין גם, כי קבלת מטבעות דיגיטליים באמצעות פעילות של כריה (תהליך "הפקה" או "קבלה" של המטבעות בדיגיטליים באמצעות "כוח מחשוב"), נחשבת לשיטת רשות המיסים כהכנסה עסקית, ותמוסה בהתאם לסעיפים 121 או 126 לפקודת מס הכנסה.
 
נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה פרסמה רשות המיסים את טופס 1399 לשנת המס 2019, המכונה "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019", במסגרתו ישנה התייחסות מפורשת לדיווח אודות מכירה של מטבע וירטואלי בעמודה חדשה וייעודית לכך. לאור האמור, על כל נישום המוכר מטבע וירטואלי, חלה החובה לדווח באמצעות טופס 1399 המעודכן, תוך 30 יום ממועד המכירה, וכן לשלם מקדמות על חשבון המס ככל שנוצר עקב המכירה.
דיווח ותשלום מס על מכירת מטבעות דיגיטליים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שוק מטבעות הקריפטו לשנת 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

הביטקוין סוגר בזינוק של 300% - הישראלים קופצים על המטבע המצליח, אך מס הכנסה מתעקש שביטקוין אינו מטבע – סיכום שנת 2020 ואיך צולחים את 2021 בשוק מטבעות הקריפטו?

המרת מטבע דיגיטלי / קריפטו מסוג אחד לאחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מיוחד לממירי מטבעות דיגיטליים / קריפטו מסוג אחד לסוג אחר במטרה להביא לידי הכשרת מטבעות וארנקים דיגיטליים, הלבנה של מטבעות שחורים וכו' - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים