מאת:


לאור השלכות המס הקיימות (בחלק מהמקרים מדובר בהשלכות מס כבדות למדי) בעת מימוש מטבעות ווירטואליים, כדאי להכיר את הדברים הבאים:
 
האם רווח שנוצר כתוצאה משינוי בערכו של מטבע ווירטואלי הינו פטור ממס?
מטבע ווירטואלי אינו מהווה "מטבע" או "מטבע חוץ" לעניין חוק בנק ישראל ומשכך גם לעניין פקודת מס הכנסה. אשר על כן, רווחים הנוצרים מהשינויים מערכו לא יסווגו כהפרשי הצמדה והרווח שנוצר לא יהיה פטור בידי יחיד בהתאם להוראות סעיף 9(13) לפקודה.
 
אם כך, כמה מס עליי לשלם בעת מכירת מטבע ווירטואלי?
רשות המיסים קבעה בטיוטת חוזר שפרסמה כי מטבע וירטואלי מהווה "נכס" בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה. אשר על כן, מימוש נכס זה יהווה מכירה החייבת במס בשיעור של 25% על הרווח שנוצר כאשר הרווח מחושב לפי סכום המכירה פחות עלות הרכישה של אותו המטבע.
 
בהחלט! ניתן לקזז את עלויות המכירה שנוצרו (כגון שכר טרחת עו"ד, שכר טרחת רואה חשבון, עמלות וכו') מהרווח החייב במס וכך להקטין את חבות המס.
 
האם חבות המס מוטלת רק בעת מכירה בפועל של מטבעות ווירטואליים?
בהתאם לעמדתה של רשות המיסים, גם המרת מטבע ווירטואלי מוביל (דוגמת הביטקויין) למטבעות ווירטואליים אחרים תהא חייבת במס על רווח הון.
 
האם עליי לתעד את המסמכים הקשורים למסחר ב-"מטבע הווירטואלי"?
כן. יש לשמור מסמכים המתעדים את המסחר ב-"מטבע הווירטואלי" כגון: מכתב מבהיר של המוכר בו יפורטו דרכי רכישת המטבע הווירטואלי ודרך מכירתו, חשבונות הבנק באמצעותם הועברו כספי המכירה והרכישה, ואף צילום מסך מחשב בעת ביצוע העסקה (תוך הצגת המכירה והקניה של המטבע הווירטואלי וזמן החזקתה בידי המוכר).
תיעוד המסמכים חשוב מאוד בשל העובדה כי במסגרת ביקורות שמבוצעות על ידי פקיד השומה, יבקשו פקידי המס לראות את המסמכים המתעדים את כל הפעולות שבוצעו ובמידה ולא הצליחו הם להתחקות אחר כל נתיבי ההעברות בקשר עם העסקאות שבוצעו, רשאי פקיד השומה לקבוע את הרווחים מהעסקאות בהתאם לשיקול דעתו. למותר לציין, כי קביעתו של פקיד השומה לרוב הינה לרעתו של הנישום.
 
האם עליי לדווח על מכירת מטבע ווירטואלי למס הכנסה? 
יש לדווח לפקיד השומה במסגרת טופס 1399 על מכירת מטבעות וירטואליים ולשלם מקדמה על חשבון הרווח שנוצר תוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה.
 
האם יכול להיות מצב שאשלם על הרווח מס בשיעור גבוה יותר מ-25%?
כן. במקרים שבהם הכנסותיו של יחיד ממטבעות ווירטואליים מגיעות לכדי "עסק", יסווגו הכנסותיו כהכנסה מעסק או משלח יד אשר חייבות במס בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיפים 121 או 126 לפקודה שיכולים להגיע עד ל-50% (כולל מס יסף)(!)
 
איך אפשר לדעת אם הכנסותיי מגיעות לכדי "עסק"?
בפסיקתו של בית המשפט נקבעו מבחנים רבים שעל פיהן ניתן לסווג את הכנסותיו של יחיד כהכנסות מ-"עסק" כגון: מבחן תדירות העסקאות, תקופת החזקה בנכס, בקיאות ומומחיות, היקף השקעה וכד'. אנו ממליצים לקבל ייעוץ מקצועי בעניין זה בשל חשיבותו הרבה. שכן במידה והכנסותיו של יחיד מגיעות לכדי עסק, יש לפנות לרשות המיסים ולפתוח תיק ולהתנהל באופן שוטף מול הרשויות (מס הכנסה ומע"מ).
 
האם העסקאות במטבע הווירטואלי חייבות במע"מ?
במידה ופעילותו של הנישום במסחר במטבעות הווירטואליים, שיווקם או כרייתם עולה לכדי עסק, יראו בו כ-"עוסק" לצרכי חוק מס ערך מוסף והכנסותיו יהיו חייבות במע"מ בהתאם לסעיף 2 לחוק מע"מ.
עסקה חד פעמית: כאשר לעסקה החד-פעמית שביצע הנישום יש אופי מסחרי, יראו בו כמי שביצע "עסקת אקראי", עסקה אשר חייבת בדיווח בהתאם לתקנות מס ערף מוסף (רישום), התשל"ו-1976.
 
מימשתי מטבעות בעבר ולא דיווחתי על כך - מה ניתן לעשות?
ניתן להסדיר את חבות המס כתוצאה ממימוש מטבעות ווירטואליים בעבר אשר לא דווח כדין במסגרת הגשת בקשה לגילוי מרצון. נזכיר כי ניתן להגיש את הבקשה באופן אנונימי וכי קיימת הבטחה מצד רשות המיסים כי לא יינקטו הליכים פליליים נגד הנישום בקשר עם העבירה שביצע (בהתקיימות תנאים מסוימים).
 

בשל חוסר הוודאות אשר שרוי בכל עניין מיסוי המטבעות הווירטואליים, רצוי להתנהל בנושא זה במשנה זהירות תוך הבטחת התנהלות חוקית ושקופה ובמקרים המתאימים, ככל ונדרש, תוך פניה לגורמי אכיפת החוק לטובת קבלת אישורם מראש לביצוע של עסקאות כאלה או אחרות.
 
משרדנוהמורכב מעו"ד ורו"ח מומחים  בדיני מס ואיסור הלבנת הון ישמחו לעמוד לרשותכם בכל סוגיה ושאלה בעניינים אלו.
 
10 הדיברות בעת מימוש מטבעות ווירטואליים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שוק מטבעות הקריפטו לשנת 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

הביטקוין סוגר בזינוק של 300% - הישראלים קופצים על המטבע המצליח, אך מס הכנסה מתעקש שביטקוין אינו מטבע – סיכום שנת 2020 ואיך צולחים את 2021 בשוק מטבעות הקריפטו?

המרת מטבע דיגיטלי / קריפטו מסוג אחד לאחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מיוחד לממירי מטבעות דיגיטליים / קריפטו מסוג אחד לסוג אחר במטרה להביא לידי הכשרת מטבעות וארנקים דיגיטליים, הלבנה של מטבעות שחורים וכו' - קראו כאן בהרחבה בנושא.

דיווח ותשלום מס על מכירת מטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

לאחרונה פרסמה רשות המסים את טופס 1399 לשנת המס 2019, המכונה "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019", במסגרתו ישנה התייחסות מפורשת לדיווח אודות מכירה של מטבע וירטואלי בעמודה חדשה וייעודית לכך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם