מאת:


בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") אשר פורסם במהלך חודש אוגוסט 2016, לא יעסוק אדם במתן שירותים בנכס פיננסי או במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות פיננסי או רישיון למתן אשראי, לפי העניין, ובהתאם לתנאי האישור.
 
השאלה אשר עולה כאן, האם מטבע וירטואלי עונה על הגדרת נכס פיננסי אשר מתן שירותים פיננסיים לגביו מצריכה רישיון? בהתאם להוראות סעיף 11א לחוק, "נכס פיננסי" מוגדר כך:
 
"נכס פיננסי" – כל אחד מאלה:
  1. מזומן;
  2. שיק, שטר חוב או שטר חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות;
  3. המחאה בנקאית או המחאת נוסעים;
  4. פיקדון כספי;
  5. נייר ערך למוכ"ז כמשמעותו בחוק החברות;
  6. לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים, שניתן לצבור בהם ערך כספי מעל סכום שקבע השר;
  7. מטבע וירטואלי;
  8. נכס פיננסי אחר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;
כפי שניתן לראות, מטבע וירטואלי עונה על הגדרת "נכס פיננסי". אשר על כן, מי שנותן שירות לגבי מטבעות וירטואליים יהיה מחויב להוציא רישיון מיוחד לנותני שירותים פיננסיים. יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק, מפקח מטעם משרד האוצר (הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון) הוא זה שיהיה מוסמך לתת רישיונות והיתרים לנותני שירותים פיננסיים. כמו כן, המפקח יפקח על פעילותם של נותני שירותי פיננסיים.
לצורך קבלת רישיון כאמור, על העוסק להגיש בקשה לקבלת רישיון בהתאם להוראות החוק והנוהל לרישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי מיום 5 בנובמבר 2017. רישיון למתן שירותים פיננסים יכול שיהיה רישיון בסיסי או רישיון מורחב כאשר לכל רישיון נקבעו תנאים מסוימים במסגרת החוק.  
 
חשוב להבהיר כי...
מן החשוב להדגיש, כי תחילתו של החוק לגבי מי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי היתה אמורה להיות בתאריך 1 ביוני 2018 (להלן: "מועד התחילה") אך מועד זה הוארך לתאריך 1 באוקטובר 2018 או עד ליום פרסומו של צו איסור להלבנת הון לעניין נותני שירותים פיננסיים - לפי המוקדם (להלן: "מועד התחילה המעודכן"). במילים אחרות, חובת הרישום והוצאת רישיון מיוחד לנותני שירותים פיננסיים חלה החל ממועד התחילה המעודכן.
יובהר כי מי שעסק במתן שירותי מטבע לפני מועד התחילה, והחזיק בתעודת רישום שירותי מטבע בתוקף עד 31.5.2018, תמשיך תעודה זו להיות בתוקף עד מועד התחילה המעודכן. עוד יובהר כי עוסקים אשר עסקו במתן שירותים פיננסיים לפני יום התחילה המעודכן, יהיו רשאים להגיש בקשה לקבלת רישיון למתן שירותים פיננסיים לפני יום התחילה המעודכן. 
 
משרדנו העוסק בתחום, מלווה עוסקים המבקשים להוציא רישיון למתן שירותים פיננסיים.

 
חלפנים של מטבעות דיגיטליים - האם נדרש רישיון מיוחד?

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שוק מטבעות הקריפטו לשנת 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

הביטקוין סוגר בזינוק של 300% - הישראלים קופצים על המטבע המצליח, אך מס הכנסה מתעקש שביטקוין אינו מטבע – סיכום שנת 2020 ואיך צולחים את 2021 בשוק מטבעות הקריפטו?

המרת מטבע דיגיטלי / קריפטו מסוג אחד לאחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מיוחד לממירי מטבעות דיגיטליים / קריפטו מסוג אחד לסוג אחר במטרה להביא לידי הכשרת מטבעות וארנקים דיגיטליים, הלבנה של מטבעות שחורים וכו' - קראו כאן בהרחבה בנושא.

דיווח ותשלום מס על מכירת מטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

לאחרונה פרסמה רשות המסים את טופס 1399 לשנת המס 2019, המכונה "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019", במסגרתו ישנה התייחסות מפורשת לדיווח אודות מכירה של מטבע וירטואלי בעמודה חדשה וייעודית לכך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים