מאת:


גילוי מרצון בעולם הקריפטו, הכשרת ביטקויין שחור ונטרול חשיפה פלילית בסיוע עו"ד ורו"ח מומחה במס ובקריפטו 

עולם הקריפטו והביטקויין על שלל המטבעות הדיגיטליים שבו ומה שבינהם, הוא ללא ספק העתיד - אין חולק כי אלה נכנסו לעולמנו כרוח סערה וכי יישארו עמנו בעתיד לבוא.
 
הטכנולוגיה המתקדמת אל מול זו המיושנת, הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה העדכנית, הביקושים הבלתי מעורערים האמיתיים של מאות אלפי אנשים ומיליונים בעולם, המיזמים המתפתחים המתפשטים כאש בשדה קוצים, כל אלה מביאים את עולם הקריפטו למרכז הבמה העסקית. חלק מהשחקנים בעניין מעורבים כבר היום במיזמים, אתרים, זירות מסחר, חלפנות ועוד והחלק האחר, הוא זה היותר פסיבי, זה העושה שימוש בפלטפורמות עסקיות כאלה או אחרות, משקיע במטבעות דיגיטליים, ממיר מטבעות ומקדם מהלכים מבוססים מטבעות דיגיטליים, הכל לטובת הרחבת הפעילות וגריפת מקסימום רווחים. כך יוצא שהשוק במידה רבה מחולק לאלה היותר אקטיביים בעולם הקריפטו לבין אלה היותר פסיביים - אלה המשקיעים, הרוכשים מטבעות, ממירים מטבעות ומנהלים לא אחת תיק שלם של השקעות בתחום המטבעות הדיגיטליים. יש הפעילים באמצעות ארנק אלקטרוני משלהם ויש העושים שימוש באמצעות הבנקאות הבין-לאומית, לרבות בנקאות מובילה, כזו המאפשרת לקהל לקוחותיה לפתוח חשבון בנק בגין ביטקויין או כל מטבע קריפטו אחר, במקביל לחשבון בנק שקלי, דולרי או אחר.
 
תחום רווי סימני שאלה ותהיות...
תחום המטבעות הדיגיטליים, מטבעו, מעורר שורה של סימני שאלה, תהיות ובעיות, כצפוי מענף חדש, הנובעות מאופיו המיוחד של המטבע, מזמינותו, מהתחרות אותה הוא מייצר אל מול המערכת הבנקאית ובעיקר בשל האנונימיות והחששות המתלווים אליו בכל הקשור להכשרת הון שחור, שימוש לא ראוי בכספים דיגיטליים והמקור ממנו נבעו אותם כספים. בעניין זה יובהר כי אכן יש בנמצא גורמים פליליים העושים שימוש בכספים דיגיטליים לטובת תפעול פעילות פלילית תוך הסתרת זהות, מה שמטבע הדברים צובע את כל הנוגעים בדבר, גם את הכשרים שבכשרים, באור בעייתי ומה שמגדיל מהותית את מידת החשדנות של המערכת הבנקאית ושל גורמים רלוונטיים אחרים, לרבות רשויות המס והרגולטור. בנסיבות שכאלה, משברור כי יש בכלי זה כדי לסייע בהתנהלות לא חוקית, המחוקק והרגולטור פועלים, כל אחד בקצב שלו והשוני בולט בין מדינה למדינה – לטובת קידום הוראות חוק אשר יש בהן כדי לצמצם את היכולת של אותם גורמים פליליים לעשות שימוש בכלים האמורים לטובת קידום התנהלותם הפלילית.
 
התמודדות הרגולטורים במציאות הקריפטו
התפשטות הקריפטו בעולם המסחר והשתלבותו ההולכת וגדלה בחיי היום יום, מעמידים את המדינות ואת הרגולטורים בכל אחת מאותן מדינות, בפני דילמות לא פשוטות ובפני מגוון החלטות אותן יש לקדם, אם ברמות המס, אם ברמות הרגולציה ואם במישורים אחרים האמורים להבטיח התנהלות שאינה פוגעת באינטרסים ו/או בחוקים הנוגעים בדיני מס, דיני הלבנת הון ועוד. כל מדינה לומדת את המנגנון הכלכלי הנקרא כסף דיגיטלי וכל מדינה מחליטה כיצד לפעול בעניין. ואכן, הרגולטור, גם בישראל ובכלל זה רשויות מס הכנסה, הרשות לניירות ערך וכו', לומדות בקפידה את התחום ובאופן הדרגתי מפרסמות הן נהלים והוראות על פיהן מחוייבים השחקנים והפעילים בתחום להתיישר. כך יוצא שרשות המס בישראל קבעה, לא מכבר, כי מטבעות דיגיטליים אינם "מטבע" חוקי, דוגמת השקל או הדולר, אלא "נכס בלתי מוחשי" ומשכך כל חבויות המס בגין מימוש אלה מושתתות על עקרונות אלה.
 
עסקת קריפטו = אירוע מס!
בהישען על אלה, כל עסקת חליפין של מטבעות דיגיטליים, כל מימוש של מטבע דיגיטלי וכל עסקת חליפין של קריפטו בקריפטו וכדומה – מיצרים אירועי מס, אירועים החייבים בדיווח ובתשלום מס. כך יוצא שישראלי שהחזיר מטבע דיגיטלי ובאמצעותו נרכשו מוצרים באמזון, חייב הוא במס בגין ההכנסה שנבעה לו בגין עלייה בשווי המטבע הדיגיטלי החל מהמועד בו הוא רכש את המטבע ועד למועד המימוש בפועל. הבעיה היא שישראלים רבים מבצעים עסקאות בעולם הקריפטו תוך התעלמות מוחלטת מחבויות המס הנובעות מהתנהלותם זו. ישראלים אלה מבצעים אין ספור פעולות של מימוש, קניה מכירה, המרה ועוד פעולות באמצעות ביטקויין או מטבעות אחרות וזאת תוך התעלמות גורפת מחבויות המס הנובעות כתוצאה מכך. ישראלים רבים פשוט מתנהלים בעולם הקריפטו תוך הסתמכות על כך שיש קושי לדעת עליהם ועל הפעילות שלהם ומשכך נמנעים הם מלדווח ולשלם את המס הנובע מאותן פעולות. יתרה מזאת, יש ישראלים שסבורים בשוגג כי כל עוד הם לא המירו את המטבעות לשקלים, פטורים הם משתלום מס. באותה מידה, יש בנמצא ישראלים שלא לוקחים בחשבון כי גם רכישת מוצרים או שירותים באמצעות מטבעות דיגיטליים מייצרים אירוע מס החייב בדיווח ותשלום מס וזאת גם אם משוכנע אתה שלא ניתן יהיה לאתר אותך ולדעת על פעולת מימוש זו.

אותם ישראלים לא לוקחים בחשבון כי התעלמותם זו מהוראות החוק ומחובת תשלום המס מייצרת עבירות מס מהותיות וכי חשיפת עבירות אלו עלולה לחשוף אותם לסנקציות פליליות. יתרה מזאת, אותם ישראלים לא לוקחים בחשבון כי, הלכה למעשה, אי דיווח ואי תשלום מס בגין אותן פעולות מביא לידי השחרה של המטבעות הדיגיטליים אותם הם צוברים, מה שיקשה עליהם בהמשך הדרך להמיר חוקית את המטבעות למזומנים, להביא את הכסף לחשבון הבנק שלהם בישראל ולבצע באמצעותו רכישות לגיטימיות.
 
לטובת כל אלו, משרדנו המתמחה בדיני מטבעות דיגיטליים ישמח לעזור!
משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד המשפטים ורשויות מס מתמחה בליווי של ישראלים מעולם הקריפטו, ביטקויין וכדומה בשלבים השונים ובכלל זה משרדנו מתמחה בסיוע לישראלים אשר הרוויחו ממטבעות דיגיטליים תוך ביצוע עבירות מס ו/או מחדלים אחרים בתחום המס. עורכי הדין המתמחים במס וקריפטו מטעם משרדנו יודע לטפל באותם ישראלים שהשקיעו בעולם הקריפטו, ביטקוין ועוד ולהביא לידי נטרול החשיפה הפלילית בה הם נמצאים ולהביא לידי הכשרה של ההון והמטבעות הדיגיטליים ו/או התמורות שהתקבלו ממימוש של מטבעות דיגיטליים. משרדנו יודע להתנהל בשם הלקוחות באופן אנונימי מול רשויות מס הכנסה ומע"מ ולהביא לידי גיבוש הסכם שומה עם המדינה לטובת תשלום מינימום מס על פי דין ול-"הלבנה" של ההון הדיגיטלי או האחר, לרבות כספי מימוש, שנצבר על ידי הלקוח כתוצאה מהתנהלותו בעולם הקריפטו. משרדנו יודע לפעול אם בדרך של הליך גילוי מרצון בעולם הקריפטו ואם באמצעות הליכים שומתיים, אם מעצת עו"ד ורו"ח מתמחים בדיני מס ובדיני מטבעות דיגיטליים, כולם לטובת הסדרת מעמדו של הפעיל בתחום הקריפטו, נטרול עוולותיו והכשרת ההון שנצבר על ידו. משרדנו יודע לעשות כן ביעילות, תוך שמירה על האינטרסים של הלקוח, ביעילות ובדיסקרטיות.
 
משרדנו מייצג גורמים רבים בתחום הקריפטו ומביא לידי הסדרה והכשרה של אלה שפעלו בצורה לא תקינה. משרדנו מאמין כי נכון להתנהל בחוקיות ושקיפות וכי טעות היא שלא לטפל בהתנהלות עבר. משרדנו מודע לכך שרשות המס משפרת יכולות חקירה ולכן גם בשל כך נכון לא לקחת סיכונים וכי נכון לדווח ולנקות את השולחן בגין פעולות עבר. משרדנו גם יודע לתת ללקוח את ההנחיות לטובת הבטחת התנהלות תקינה בשוטף ובעתיד לבוא, לערוך חוות הדעת ולהכתיב ללקוח את הכללים הנדרשים על מנת להבטיח כי התנהלותו העתידית תהא כשרה ותקינה, שקופה וחוקית. התקשר אלינו עתה, ניפגש ונקדם במיידי את התנהלותך, ושם דר לא מצדיק נטילת סיכונים וכי בסופו של יום ניתן לישר קו ולהגיע להבנות בריאות וסבירות עם רשות המס מבעוד מועד, מבלי שאתה הלקוח תחשף. פנה אלינו בהקדם ונפעל במיידי להכשרת כל התנהלותך והונך במהירות וביעילות מבלי שיחקרו או יטריחו אותך...
 

משרדנו יתנהל למענך ולטובתך בדיסקרטיות, בזהירות ובהצלחה!
התקשר עתה לעו"ד אלי דורון
054-4251054  
גילוי מרצון למחזיקי מטבעות דיגיטליים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שוק מטבעות הקריפטו לשנת 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

הביטקוין סוגר בזינוק של 300% - הישראלים קופצים על המטבע המצליח, אך מס הכנסה מתעקש שביטקוין אינו מטבע – סיכום שנת 2020 ואיך צולחים את 2021 בשוק מטבעות הקריפטו?

המרת מטבע דיגיטלי / קריפטו מסוג אחד לאחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מיוחד לממירי מטבעות דיגיטליים / קריפטו מסוג אחד לסוג אחר במטרה להביא לידי הכשרת מטבעות וארנקים דיגיטליים, הלבנה של מטבעות שחורים וכו' - קראו כאן בהרחבה בנושא.

דיווח ותשלום מס על מכירת מטבעות דיגיטליים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

לאחרונה פרסמה רשות המסים את טופס 1399 לשנת המס 2019, המכונה "הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2019", במסגרתו ישנה התייחסות מפורשת לדיווח אודות מכירה של מטבע וירטואלי בעמודה חדשה וייעודית לכך.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים