מאת: ;

פיצוי מלא למושבים ולחקלאים - במסלול האדום בלבד !!!

האירועים והפשע הנוראיים שאירעו ב- 7.10.23 הציפו במידה רבה, והביאו לתודעת הציבור את פועלם השקט, הציוני, הערכי והראוי של ההתיישבות המושבית בסמיכות לגבול המדינה בדרום או בצפון, ואת משקלם ותפקידם הסגולי האדיר של מושבי המדינה, אשר חלק לא מבוטל בחר, במודע ומטעמים ציוניים וערכים גרידא, ותוך יצירת רצועות בטחון לכלל תושבי המדינה, להוות חייץ והגנה של ממש עבור ולמען כלל תושבי המדינה. 
המציאות המרה הראתה לכולנו כי אותם מתיישבים, מושבים ואחרים, לרבות כיתות הכוננות האמיצות, התושבים והחברים במושבים, בגופם ובנפשם,  חצצו בין הרוע, השחיטה והחורבן לבין כלל המדינה. המחיר הכבד ששולם ומשולם עד עתה על ידי אותם גיבורים, ייזכר לדורות ובפועל אין בנמצא סעד או תרופה של ממש אשר יש בה כדי לכפר על שאירע, לפצות או לרפא את הפצע המדמם שנפער.
יחד עם זאת, ברור וגלוי הוא, כי המושבים והמתיישבים, אשר נפגעו כאמור וכלל המושבים אשר בעידוד המדינה, וזאת על פני שנים. אותם מתיישבים, אשר מפתחים ומקדמים התיישבות, חקלאות, פריחה וצמחיה לאורך גבולות המדינה, הם לא אלה אשר אמורים לספוג את הנזק הכלכלי האדיר שנגרם להם, לצד הפגיעה בגוף ובנפש. מושבים אלה, ראויים לכל הדעות, לזכות לתמיכה מלאה של המדינה ותושביה. המדינה הוקמה לשם כך, לשם מניעת אירועים שכאלה ומשאלה אירעו, מחויבת המדינה, ללא כל עכבה וללא כל חריגה, לכל הפחות ליתן למושבים הנפגעים מענה כלכלי מידי, תהא העלות אשר תהא. זאת, מתוך מטרה וראיה להעמיד את המושבים כלכלית במקום בו הם אמורים היו להימצא היום ובעתיד לבוא, באם מלחמת חרבות ברזל לא הייתה פורצת.
המושבים אומנם לעולם לא יוכלו להשיב את יקיריהם או את בריאותם הנפשית, שעה בה היא נפגעה, אך לכל הפחות, זכאים הם בדין וביושר לקבל את הפיצוי הכלכלי המלא בגין התיישבותם, מה שיעזור להם, במידה כזו או אחרת, לנסות ולחזור לשגרת חיים, גם אם שונה מבעבר, מה שבסופו של יום עשוי לסייע לאלו להתמודד נפשית  ולו באופן חלקי, עם שאירע.
לשם כך בדיוק חוקק מס רכוש. זהו החוק היחיד (!) המקנה למושבים את האפשרות המלאה והאמיתית לקבל פיצוי מלא בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו להם.
אין בנמצא דרך אחרת, פרט למסלול האדום, ע"פ חוק מס רכוש. המסלול האדום הוא מסלול משפטי, במסגרתו רשאים המושבים, בהישען על טיעון משפטי ברור ואיתן, לקבל את כל הפיצוי הכלכלי לו הם זכאים לקבל עקב המלחמה בגין כל אחת ואחת מהפעילויות של המושב.
עסקינן במסלול משפטי, המבוסס רובו ככולו על טיעונים משפטיים ותחשיבים כלכלים אותם יש "להושיב" על טיעונים משפטיים. המסלול האדום הוא מסלול נוח, גמיש וראוי עליו אסור למושב הנמצא בקו עימות, בשום פנים ואופן לוותר.
 
המסלול האדום יודע ליתן למושב הנפגע את כל הפיצוי אותו מתיימרים ליתן המתווים הירוקים ובנוסף, ליתן למושבים פיצויים מהותיים רבים ונוספים, המבוססים על ראשי נזק אותם יש להתאים לפעילות המושבית, אם ברמה הקהילתית ואם ברמות האחרות, המתייחסות לאופן פעילות המושב, אופן התאגדותו ואופן התנהלותו.
המסלול האדום מאפשר משפטית ליתן למושב פיצוי כלכלי התואם במדויק את מידותיו של המושב ואין הוא מוגבל לסכום ו/או למשבצות או לנוסחאות יבשות אשר הקשר בינן לבין המסלול המשפטי האדום, הוא מקרי בהחלט. המסלול האדום מאפשר, ולשם כך הוא נועד, לבחון כלכלית את כל אופן פעילות המושב וליתן למושב את הפיצוי על פי צרכיו ועל פי מידותיו ממש וזאת תחת חלופה של פיצוי על פי המתווה הירוק, מתווה המבוסס על נוסחאות קשיחות, מוגבלות, צרות, יבשות  ולא מתאימות בעליל להתנהלות של המושב.
המסלול האדום מאפשר למושב לפרוס באופן משפטי בפני מנהל מס רכוש את כלל פעילותו, כלל תאגידיו, וכך בלבד לתבוע את הפיצוי המלא, פיצוי שבאמת ובתמים יעמיד אותו במקום בו יכול הוא היה להימצא כלכלית לו לא הייתה מתרחשת המלחמה דנן, מולה אנו מתמודדים.
אכן, המסלול האדום, להבדיל ממתווים ירוקים מוצעים, אינו טכני. ההפך - הוא משפטי, הוא גמיש, הוא מבוסס פסיקה, הוראות חוק, הצעות חוק, פרשנות משפטית, דברי כנסת, הסברי חוק, פסקי דין ועוד סוגיות משפטיות. אך יודגש, כי אין בכל אלה כדי להרתיע את המושב מלתבוע את המגיע לו וכל המנסה לדחוף את המושב לעבר מתווים ירוקים גורם למושב, לעניות דעת כותב שורות אלה (על סמך ניסיון של 13 שנה כעו"ד של מס רכוש ובסך הכול 30 שנות ניסיון בתביעות ע"פ חוק מס רכוש) נזק כלכלי בהיקפים אדירים. מה גם שהמסלול האדום מקנה למושבים ולניזוקים בכלל אפשרות לקבלת מקדמות מהירות ובפועל, לא אחת, עשוי להעניק הוא למושב מאות אחוזים, מעבר לניתן במסלולים הירוקים או מתווים אחרים המתיימרים ליתן למושב מענה.
אכן המתווים הירוקים, פחות מורכבים ליישום בהשוואה למסלולים האדומים ואכן המתווים הירוקים לכאורה יותר פשוטים, אולם בעודנו מעמידים את הפשטות אל מול הזכאות האמיתית ומול הפערים האדירים שבין השניים, הרי שברור כשמש כי אין כל התלבטות, אין ולא יכולה להיות כל מחלוקת, שהרי אין בנמצא כל מסלול, פרט למסלול האדום, אשר באמת ובתמים ידע ליתן מענה לנזקים הכלכליים האמיתיים של המושב. זה המסלול היחיד שידע להיות מספיק גמיש בכדי לגעת ולהתייחס לנזקים המאפיינים את המושבים, את הקהילה במושבים ואת אופי הפעילות של המושבים, על כל המשתמע מכך.
אין חולק כי אירוע דוגמת זה ומלחמה שכזו המדינה טרם חוותה ואנו תקווה כי אירוע ומחדל שכזה לא יחזור עוד על עצמו, מה שאומר כי יש בנמצא, שעה בה נלחמים אנו על הפיצוי הראוי לו זכאי לקבל המושב, מגוון רחב של אתגרים משפטיים, אשר מטרתם היא להביא למושב את המגיע  לו.
אין ספק כי מחסור בפסיקה תקדימית והעדר החלקות מחייבות יעוררו מגוון רחב של שאלות ומחלוקות משפטיות בנוגע לראשי הנזק המשפטיים אותם זכאי המושב לתבוע, ברם, לעניות דעתנו, אין בנמצא כל ברירה אלא להציף את הדברים משפטית, להגדיר משפטית את ראשי הנזק, לבנות את ראשי הנזק המאפיינים פעילות התיישבותית, קהילתית ולדרוש מהמדינה, בפה מלא וללא כחל וסרק, את שבאמת ובתמים מגיע למושב וזאת גם אם אין בנמצא פסיקה מפורשת וגם אם אין בנמצא תקדימים אשר ניתן יהיה להישען עליהם לטובת קבלת מלא הנזק אשר נגרם להתיישבות חשובה זו, התיישבות המיישמת על בשרה את הציונות במלא יופייה, תוך שמירה על כלל שטח המדינה, על אף הסכנות הגלומות בכך.
אין חולק כי המטרה והאינטרס של כל תושבי המדינה הוא ליישב את השטחים  הצמודים לגבול ומשכך כלל תושבי המדינה, מתוך הקופה הציבורית, מחויבים לשפות את המושבים הממוקמים בקו העימות, בגין העשייה ההתיישבותית הברוכה שלהם, ללא מגבלה של ראשי נזק ו/או כל מגבלה אחרת אשר יש בה כדי לפגוע בעקרון לפיו על המושב לקבל פיצוי הפונה פני עתיד, משמע פיצוי כספי אשר יעמיד את המושב במקום בו יכול הוא היה להימצא באם הוא היה ממוקם במרכז הארץ ו/או באם האירוע כלל לא היה מתקיים.
לשם כך, ועם כל הכבוד הרב אותו כותב שורות אלה רוכש למנהל מס רכוש, לכלכלנים, לשמאים וליועצים מטעמו, ברור וגלוי הוא כי בסופו של דבר יש בנמצא ניגוד עניינים מובנה בין מנהל מס רכוש לבין המושבים שכן המנהל, המגובה בלשכה משפטית, החלטות ממשלה, מצוקה ומגבלה כלכלית, עלויות מלחמה, סדרי עדיפויות, הסכמים קואליציוניים ועוד, חייב להתנהל על סמך המגבלות והפרשנות הקובעת לשכתו המשפטית, מה עוד שהמנהל, ובצדק, מבין ומודע לכך כי התקציב מוגבל וכי יש לקחת בחשבון את עלויות המלחמה. אין בנמצא די משאבים כדי לפצות את כלל הניזוקים באופן מלא, כפי שאולי אופטימאלית מבקש הוא היה לפצות. מנגד, המושב מחובתו להתמקד, שעה זו בעצמו ובהמשך קיומו ולעמוד על זכותו, באמצעות המסלול האדום, שלא לספוג את הנזק שנגרם עקב התיישבותו הציונית ולהביא לידי קבלת פיצוי מלא הבא לנטרל כלכלית את נכונותו להתיישב באופן המגן על כלל אזרחי מדינת ישראל.
את האבדות בנפש אין בנמצא אפשרות להשיב, את הנזק הנפשי לילדים ולכלל החברים ידרשו שנים רבים לשקם, אם בכלל, כך שלכל הפחות יש להשיב כלכלית את המצב למקום הנכון, למקום בו המושב יעמוד איתן על רגליו, כשזה ממשיך בפועלו המבורכת, והכל בדרך של נטרול כלכלי של אירועי המלחמה והעמדה של המושב, משפטית, לפי המסלול האדום וראשי הנזק המשפטיים התואמים לו - לאופיו ולענפיו השונים.
במסגרת התביעה במסלול האדום, בגין המושבים הממוקמים בקו העימות, יש בנמצא חובה משפטית, להגיש תביעה אשר תושתת על ראשי נזק מבוססים משפטית, כאלה המתיישבים עם תכלית חוק מס רכוש אשר תכלול בין השאר, על אף המחלוקות המשפטיות הצפויות, פיצוי בגין מרכיבים דוגמת אלו:
פיצוי בגין כל הנזקין הישירים אשר נגרמו ונגרמים למושב, אם כתוצאה מפעולות האויב, אם בדרום ואם בצפון ובכלל זה פיצוי בגין פגיעה במבנים חוקיים ולא חוקיים, בנכסים, בשדות חקלאיים ,בעדרים של בקר, במטעים של תפוחים, אבוקדו ועוד.
פיצוי בגין הנזקים הישירים אשר נגרמו ונגרמים למושבים כתוצאה מפעילות צה"ל בשטח המושב כתוצאה מהמלחמה ובהקשר זה ברור לכולנו כי יש בנמצא מושבים אשר הלכה למעשה הפכו לשמש כמוצב קדמי עבור כוחותינו. לכן, יש בנמצא חובה לפצות את המושבים בגין נזקים, לדוגמה, הנובעים מנסיעה של טנקים וכלים כבדים בתוך שטח המושב ושטחיו ,חפירות ופעולות צבאיות אחרות המבוצעות על ידי צהל לטובת הערכות להמשך לחימה ועוד.
פיצוי, אם ע"פ חוק מס רכוש ואם באופנים אחרים, בגין עלויות הנגרמות למושבים אשר באדיבותם מאפשרים לארח אין ספור חיילים העושים שימוש במשאבי ונכסי המושב, לרבות שימו  במים, חשמל, מגורים ועוד.
פיצוי למושבים, לחברים ולתושבים בגין הפגיעה הפיזית בנכסים וזאת תוך התייחסות לאופי המושב ואופן חלוקת הקניין בו, כך שיש להתייחס לבעלויות ולפצות בנפרד את המושב עצמו ותאגידיו  בגין הפגיעה הפיזית והישירה בנכסיו, את החברים - בגין פגיעה ישירה בנכסיהם ששויכו להם וכן את התושבים במושבים, בגין הפגיעה בנכסים שבבעלותם.
פיצוי בגין נזק עקיף, משמע אובדן רווחים, לכל אחד מהתאגידים ההמושבים, תוך מיפוי התאגידים, הבנה של הפעילויות תחת כל תאגיד ותאגיד והגשת תביעה במסלול האדום בגין כל תאגיד, אם זה החקלאי, אם זה הקהילתי, אם זה החינוכי, אם על זה התיירותי, אם זה המרכז את מכירת האנרגיה, אם זה האחראי על החי, הרפת, העדרים ועוד ועם על כל תאגיד אחר במושב אשר נפגע ממונית עקב המלחמה.
פיצוי בגין פגיעה בהווה כתוצאה מהפסקת פעילות, תחת כל אחד מהתאגידים, אם בחקלאות ואם בענפים אחרים, כאשר בהקשר זה, עם כל הכבוד הרב לשמאים והכלכלנים מטעם מס רכוש, כמו גם קבלני המשנה, יש בנמצא חשיבות מכרעת לבצע בדיקות עצמאיות, ע"י שמאים, משפטנים ואחרים מטעמו שיפעלו ע"ס אסטרטגיה משפטית מובנת, לטובת הערכת הנזקים בהווה ובעתיד, כמו לדוגמא, פגיעה בשתילים ובמטעים אשר נרמסו או הושמדו או נפגעו, פגיעה עקב קטיף מאוחר, פגיעה עקב העדר קטיף ושבירת ענפים , פגיעה במחיר היבול עקב קטיף מאוחר, פגיעה עקב העדר יכולת ריסוס ו/או טיפול בחקלאות, פגיעה עקב העדר יכולת לטפל במרעה, פגיעה כתוצאה מפוסט טראומה ממנה סובלות הפרות ברפת או הצאן בכלל, תרגום עלויות הנובעות כתוצאה ממחלות, דלקות, קרציות בקרב הפרות, הפלות של פרות עקב האירועים ועד אין ספור נזקים מההווה ו/או נזקים עתידיים צפויים אותם יאלץ המושב לספוג עקב אירועי המלחמה.
פגיעה כלכלית במושב ותאגידיו השונים כתוצאה מזליגה של חברים אשר לא יחזרו למושב ו/או החלטה של חברים בתהליך קליטה  ו/או תושבים בתהליך קליטה אשר מחליטים שלא לממש את חזונם ההתיישבותי ותחת העתקת חייהם לכותלי המושב מחליטים אלה להישאר במיקומים בטוחים יותר, מרוחקי גבול, במרכז הארץ, מה שבסופו של יום יפגע בהכנסות המושב מהתשלומים אותם אמורים היו אותן משפחות לשלם דרך קבע למושב ועוד.
פגיעה כלכלית כתוצאה ירידה בתשלומי דמי שכירות אותם גבו המושבים משוכרים במושב, אם פרטיים ואם עסקים , אשר נדרשו ו/או נאלצו להפסיק את השימוש במושכרים של המושב, לרבות כאלה שלא יחזרו בעתיד, גם בחלוף המלחמה.
נטישה של בתי הארחה, צימרים או בתי מלון של המושב , מה שאילץ את המושב להשיב למזמינים כספים או לדחות את ההזמנות למועדים אחרים, מה שבפני עצמו צפוי לעורר שאולות האם עסקינן באובדן רווח המזכה בפיצוי או שמא עסקינן בדחיית הכנסה בלבד, מה שאינה מזכה בפיצוי.
תשלומים בגין התאוששות עתידית, משפע פיצוי אשר אמור לקחת בחשבון כי פעילויות רבות של המושב לא יחזרו במהרה לתפקוד, לרבות לא בתחום התיירות וזאת גם בחלוף המלחמה, מה שאומר, לגישתנו, כי המושבים חייבים לקבל פיצוי בגין תקופת התאוששות, הלוקחת בחשבון את התקופה שתידרש לאחר המלחמה עד למועד בו המצב יושב לקדמותו.
ביטולם של מיזמים אשר היו מתוכננים במושב, כמו הקמה של תעשיה משותפת, תיירות, בתי מלון ומגוון פעילויות אשר כתוצאה מהאירועים הנתונים בוטלו ו/או יבוטלו, מה שמטבע הדברים יפגע בהכנסות העתידיות של המושבים עקב אי הוצאת המיזמים המתוכננים אל הפועל.
עצירת מערכת החינוך של המושב והפסקת מתן שירותי חינוך של המושב, אם לחברים, אם לתושבים ואם לישובים סמוכים, מה שבפני עצמו פוגע בתמורה וברווח אותו אמור היה המושב לקבל כתוצאה מהפעלת אותם תאגידים.
לכל הדוגמאות דלעיל ולעוד רבות אחרות, חייב להינתן מענה משפטי באמצעות המסלול האדום והאדום בלבד.
המסלול האדום, ע"ס טיעונים משפטיים, אמור להביא ליישום מטרת המחוקק ע"פ חוק מס רכוש ולנטרל כלכלית את הנזקים הכלכליים אשר נגרמים ויגרמו למושבים כתוצאה מהמלחמה.
אין בנמצא כל מנגנון אחר, בוודאות לא המתווים הירוקים, העשויים להתייחס לקשת הנזקים וליתן למושב את הפיצוי המגיע לו באופן מלא. הגשת תביעה משפטית מפורטת ומבוססת משפטית למנהל מס רכוש, כשזו מגובה בטיעונים משפטיים מלאים, רק היא יכולה להביא למושב את המגיע לו.
לטובת האמור, כאמור, יש לקחת בחשבון כי יש בנמצא חוסר בפרשנויות ובפסקי דין וכי אין ערובה כי כל הטענות יתקבלו.
יחד עם זאת, אין חולק כי המסלול האדום הוא הכלי הנכון, היחיד  והמדויק ביותר לטובת התייחסות מלאה ואמיתית לטובת מתן מענה כלכלי ראוי למושבים. המסלול האדום הוא היחיד היכול לאפשר למושב לקבל את שהמחוקק התכוון, להתייחס לכלל הנזקים, לאופי הפעילות ולמגוונים הנושאים המאפיינים ומייחדים את פעילות המושבים.
לעניות דעת כותב שורות אלה, הפער בין תביעה במסלול המשפטי האדום לבין ניסיון להצטופף ולהיכנס לתוך מתווה שבלוני מוגבל וחסר ביותר - הוא המסלול ירוק, מסתכם בסכומי עתק, כך שאם המושב רוצה באמת ובתמים לקבל פיצוי המשקף את נזקו האמיתי, משמע - לקבל את המגיע לו ממש - חייב הוא, לתבוע ע"פ המסלול האדום ובכלל זה לפעול לטובת הגשת תביעה למנהל, המשדרת עוצמה ובסיס משפטי, כמו גם נכונות, היה ויידרש, להביא את הנושאים שבמחלוקת בפני ערכה שיפוטית גבוהה יותר, למרות שהרוב המכריעה של המקרים מסתיים בהתנהלות משפטי נכונה מול מנהל מס רכוש ולשכתו המשפטית.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

זכאות לפיצוי בגין תקופת התאוששות - רק במסלול האדום

מאת: אלי דורון, עו"ד

בפסיקה עולות שתי פרשנויות בהקשר פסיקת פיצויי התאוששות, האחת מצומצמת והשנייה מרחיבה. כל הפרטים במאמר>>

הנחייה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום - ינואר פברואר 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

רשות המיסים פרסמה הנחייה על אופן הגשת המקדמות במסלול האדום 2024. בהנחיה צוין כי עסק אשר לא נמצא ברשימת היישובים המצומצמת, אולם סבור כי עונה על התנאים לקבלת מקדמה, עליו להגיש בקשה המפרטת מדוע זכאי למקדמה. כל הפרטים במאמר >>

תיירות וחקלאות ביישובי ספר זכאים למקדמות ינואר פברואר 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

בעלי צימרים וחקלאים ביישובים שיצאו מרשימת הזכאות למקדמות לחודשים ינואר פברואר 2024 - עליכם לפנות להמשך קבלת מקדמות ולהגשת תביעה במסלול האדום

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.