עורך דין לדיני משפחה

מחלקת דיני המשפחה של משרד DTKG&G הינה מחלקה ייחודית, חריגה בסגנונה ובאופי פועלה, זאת משום שהמחלקה מורכבת הן מעורכי דין והן מרו"ח וכלכלנים מקצועניים, יוצאי משרד המשפטים ורשויות המס, להם ניסיון ספציפי בטיפול אמין, נטול פשרות ומקצועי במאות לקוחות מרוצים, להם מחלוקות או סוגיות מעולם דיני המשפחה בכל הארץ.
 
משרדנו מאמין כי מחלוקות מעולם המשפחה מצריכות בדרך כלל בקיאות הן בדיני משפחה על ידי עו"ד המתמחים בדיני משפחה והן בקיאות בתחומים כלכליים, מסחריים וחשבונאיים, המהווים בחלק גדול מהמקרים מרכיב חשוב במחלוקת, מרכיב אותו חובה להבין, חובה לנתח וחובה לפרק לגורמים - הכל לטובת מתן מענה מושלם לצרכים של לקוח המשרד. ניסיוננו העשיר מלמד כי עורך דין לדיני משפחה חייב לבחון את הבעיה העומדת בפניו גם דרך משקפיים כלכליות וחשבונאיות ולא רק דרך משקפיים של עו"ד המתמחה בדיני משפחה וכי רק הסתכלות רחבה מסוג זה מאפשרת מתן מענה מלא ומקצועי ללקוח. אנו מאמינים כי הסתכלות רחבה וניתוח משולב של הבעיה מעולם דיני המשפחה הממוקד בדיני משפחה, פסיכולוגיה, כלכלה, חשבונאות, אקטואריה, דיני מס ודיני מסחר - אלה כמוצר אחד, כיחידה אחת מביאים ללקוח, באמצעות מחלקת המשפחה של משרדנו, את התוצר המנצח.
 
עו"ד דיני משפחה עם אסטרטגיה משפטית מנצחת
לאור זאת, מחלקת דיני המשפחה של משרדנו מורכבת משורת עורכי דין מנוסים להם, בנוסף על הניסיון המשפטי הספציפי לדיני משפחה, ידע, הסמכה והכשרה בכלכלה, מנהל עסקים וראיית חשבון, מה שמאפשר לנו, במסגרת בחינת עניינו של כל לקוח ולקוח לבנות עבורו אסטרטגיה משפטית מנצחת המאפשרת לנו לבחון את תיקו ואת עניינו הן כעורכי דין והן כרואי חשבון או ככלכלנים ולבנות עבורו קו התקפה או קו הגנה הנוגע בשורה של מישורים ומפיק את הפתרון הייחודי והחכם ביותר לעבר ניצחון, לעבר כיבוש היעד, לעבר הוצאת הלקוח מרוצה מהתוצאה המשפטית המתקבלת. אנו עושים זאת שנים, במקצועיות נטולת פשרות, אנו עושים זאת בשקט, בדיסקרטיות ובהצלחה. אנו רוצים לעשות זאת גם עבורך, כאן ועכשיו, ללא פשרות - רוצים להוציא גם אותך מרוצה מהתוצר שנדע להביא עבורך. הבקיאות המשפטית, הכלכלית והחשבונאית של משרדנו, מאפשרת לנו, בהתאם לצורך, לחלץ ולאתר נתונים מנצחים, עובדות חסרות, מרכיבים מהותיים ולשאול את השאלות הנכונות ובהישען על כל אלה – לדעת להציף טיעונים משפטים וכלכלים ייחודים ויצירתיים, כאלה, אשר בסופו של יום, בחלק גדול מהמקרים – הם אלה שיאפשרו לנו לנצח עבורך את התיק ובגדול!
 
היכולת שלנו, במקביל להעלאת טענות משפטיות, לנתח את המקרה במישור הכלכלי, לערוך תחשיבים מדויקים, לבחון דוחות כספים, מאזנים וספרי הנהלת חשבונות של עסקים, להעריך את שווי הנכסים, לערוך אקטואירה מדויקת, לנתח את אופי הפעילות העסקית, את רווחיותה או את הפסדיה וחשיפתה בצורה המתיישבת עם האינטרסים שלך שעוזרים לנו, בסופו של יום, להציג בפני בית המשפט או גורמים אחרים את העובדות בשלמותם, שעוזרים לנו להציג במספרים ובתחשיבים ברורים את העוול שנגרם ללקוח המשרד, ובאופן זה לשכנע את בית המשפט ולהביא את התוצאה המנצחת. בקיאותנו החשבונאית והמשפטית והיכולת שלנו לנתח כל תיק משפחה - משפטית וכלכלית מאפשרת לנו להתמודד עם הסוגיות המשפחתיות המגיעות לטיפולנו באופן יצירתי, כך שבמקביל למרכיבים המשפחתיים והפסיכולוגים הנוגעים בתיק ואשר אותם נדע להציף בהרחבה ובמקצועיות נטולת פשרות, נציג, במקביל, טיעונים המגיעים מעולם המס, הכלכלה, החשבונאות, האקטואריה ועוד ובאופן זה נצליח לייצר את המנגנון הנדרש ו/או לבנות את הטיעון המשפטי הנכון, זה שישכנע את בית המשפט בצדקתך.
 
מחלקת המשפחה של משרדנו, פעילה בכל הארץ לאורכה ולרוחבה. היא עושה כן, תוך מתן מענה אינטנסיבי וצמוד לכל לקוח ולקוח באמצעות עו"ד המתמחים בדיני משפחה, במהירות המתחייבת, בתשומת הלב הנדרשת ותוך לקיחה בחשבון של כל המרכיבים המשפחתיים והפסיכולוגים הרבים, הנגזרים מהתיק, מדיני משפחה  ומהמקרה הספציפי. הכול מתוך בחינת טובת הלקוח, בחינת הרגישויות הפסיכולוגיות הנגזרת ממחלוקת פנים משפחתית, תוך גילוי רגישות מרבית לסיטואציה העומדת על הפרק וצמצום נזקים העלולים להיווצר או שכבר נוצרו כתוצאה מסיטואציה משפחתית כזו או אחרת.
 
כיצד עורך דין לדיני משפחה ממשרדנו יסייע לכם?
מחלקת המשפחה של משרדנו, על עורכי הדין המתמחים בדיני משפחה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנה, 
מתמחה במתן מענה במגוון רחב של שירותים מעולם המשפחה ובכלל זה עוסקת היא באלה:
1. עריכת צוואות מתוחכמות, לרבות עריכת צוואות זוגיות ולרבות עריכת צוואות המשלבות מנגנוני נאמנות ותכנוני מס שקופים וחכמים.
2. עריכת הסכמי יחסי ממון, לזוגות, לפני נישואים, לזוגות נישואים ולזוגות הנמצאים בפרק ב' לחייהם ו/או לזוגות הנמצאים בכל שלב אחר בחייהם.
3.  בנייה והקמה של נאמנויות משפחתיות, ישראליות ובין לאומיות, הבאות להבטיח את רצון הלקוח לדאוג לעתידו של בן משפחה ו/או לכך שכספים מוגדרים ינותבו לטובת מטרות שיוגדרו על ידו מראש.
4. מינוי אפוטרופוס עקב התדרדרות רפואית ו/או כתוצאה מהתבגרות ו/או סיבות לא צפויות אחרות, קבועות או זמניות, לרבות ניהול מאבקים משפטים סביב המינוי, זהות המתמנה וכדומה.
5. ניהול סכסוכים בתוך המשפחה, לרבות ניהול מאבקים וסכסוכים פנים-משפחתיים בין אחים, בין ילדים להורים וכדומה.   
6. ניהול הליכי גירושין, פשוטים, מורכבים ומורכבים מאוד תוך בניית אסטרטגיה משפטית וחשבונאית מנצחת, כזו הלוקחת בחשבון הן שיקולים משפטים והם שיקולים פסיכולוגיים ומביאה ללקוח את התוצאה במהירות האפשרית, במינימום עלות ומינימום נזק.
7. ניהול מאבקים משפטיים בין זוגות גרושים בנוגע למזונות, משמורת, הפרת הסכמים, מעבר מקום מגורים של מי מהצדדים, שינוי בנסיבות, הוצאות חריגות של מי מהילדים ועוד.
8. ניהול הליך גירושין בהסכמה, במסגרתו מייצג המשרד את שני הצדדים ומביא לידי חלוקה חכמה ונכונה של הרכוש המשותף.
9. הוצאת צו קיום צוואה ו/או צו ירושה וניהול הליכים של התנגדויות, אם כתוצאה מפגם בצוואה, השפעה לא הוגנת, זיוף חתימות, ניצול יחסי מרות ועוד.
10. ניהול עיזבונות, אם בהסכמה ואם בכפייה, לרבות ניהול של עיזבונות מורכבים, לרבות ניהול עסקים וחברות, מה שנותן לבקיאות של משרדנו ועו"ד המתמחים בדיני משפחה ולרו"ח והכלכלנים המהווים חלק מהמשרד יתרון יחסי מובהק.
 
בזמן כל מאבקי המשפחה, אנחנו כאן לצידך...
מאבקים בתוך המשפחה מאופיינים בהרבה אמוציות, רגישות ופגיעות, מה שמחייב אותנו כעורכי דין המתמחים בדיני משפחה, להיות חזקים במיוחד, במיוחד עבור הלקוח ולעשות ביחד עמו ועבורו את הנדרש לטובת קידום עניינו. עלינו לבלום את הלקוח מלבצע טעויות, עלינו להיות לו לעיניים, למצפן ולדרך ואל לנו לתת לו לחשוב או לפעול מהבטן. לשם כך, עלינו להיות מחוברים ללקוח, עלינו להיות צמודים אליו, עלינו להיות עמו בקשר יום יומי עד להשלמת המהלך לשביעות רצונו, ללא טעויות וללא פספוסים. אנו, כעו"ד מומחים לדיני משפחה, נדע להעיר עבורך הלקוח את הדרך, נדע לשמור עליך מפני טעויות ונדע לעשות הנדרש על מנת להביא אותך לעבר היעד שסימנת מראש, במינימום נזק ובמינימום עלויות. אנו מוקירים את האמון שכל לקוח ולקוח נותן בנו, אנו מבינים כי עבור הלקוח העניין בגינו פנה אלינו הוא עולם ומלואו ומשכך אנו עושים את כל הנדרש על מנת שהלקוח יהיה מרוצה, על מנת להביא ללקוח את התוצאה המיוחלת, כך שבסופו של יום נכבוש ביחד עמנו את היעד אליו ביקש הוא להגיע. משרדנו טיפל ומטפל במאות לקוחות עם סוגיות מעולם דיני המשפחה, כך שברור לנו כי נדע לטפל בחום, מקצועיות ובמסירות גם בעניינך.
 
עורך דין לדיני משפחה ממשרדנו, עו"ד מיומן ומקצועי בעל נסיון רב שנים בתחום, ידאג לייצג אתכם נאמנה בכל עת! 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

סכסוך משפטי בתוך המשפחה

משרדנו יידע לקבל שליטה על הסכסוך המשפחתי, להוציא מהמשוואה פרמטרים אמוציונליים לא רלוונטיים העלולים לפגוע בלקוח המשרד ולפעול לטובת המתחייב בתבונה ובזהירות מרבית.

העברת כספים בתוך המשפחה בימי הקורונה

משרדנו מתמחה בעריכת הסכמים דוגמת הסכמי הלוואה או הסכמי מתנה תוך שמירה על האינטרסים של כל בני המשפחה בתקופה רגישה זו - לחצו כאן לפרטים נוספים.

סכסוך בין זוגות חד-מיניים

משרדנו מתמחה בכל הנוגע בעולם המשפט החל על זוגות חד-מיניים, בקיא בכל הקשור בהתקשרות חוזית בין בני זוג מאותו מין ובאותה נשימה בקיא בטיפול בבעיות, סכסוכים, פירוק שיתוף, הליכים משפטיים, משמורת ילדים, טיפול בנכסים משותפים ועוד.

נישואים חד מיניים בווינה

אחת המדינות הרומנטיות בהן החוק מאפשר לזוגות חד מיניים להינשא באופן אזרחי היא אוסטריה, בה משרדנו פעיל, כתף אל כתף עם עו"ד אוסטרי המתמחה בתחום לטובת השלמת הליך של נישואים אזרחיים.

סכסוך עסקי בתוך המשפחה

משרדנו מתמחה בייצוג בנים או בנות הנתונים בסכסוך עסקי עם מי מהוריהם, אביהם ו/או אמם, וזאת באמצעות סיוע מקצועי של עורכי דין ורואי חשבון יוצאי משרד המשפטים ורשויות מס, לחצו כאן לפרטים.

עורך דין לגירושין עקב בגידה

ייצוג נשים המגלות כי הבעל בוגד בהן, לטובת בניית אסטרטגיה והערכות לגירושין בסיוע עו"ד ורו"ח מומחה בגירושין, פירוק, שיתוף ושמירה על זכויות האישה.

סכסוך בין אחים

משרדנו יודע לטפל במקרים סבוכים שכאלה ולבחון את המצב דרך משקפיים משפטיות וחשבונאיות זהירות, כאלה היודעות לאתר את הבעיה ולפתור אותה נכון.

טיפול משפטי בירושה ועיזבון ברומניה

בשל הסתירה בין הדין הישראלי לזה הרומני וייחודה של כל מדינה ומדינה, מומלץ מאוד שלא לפעול בתחום זה אלא באמצעות אנשי מקצוע מיומנים הבקיאים בדין שתי המדינות. חריגה מעקרון זה עלולה לפגוע קשות בזכויות של היורשים ולהביא לידי כך שחלקם בעיזבון יפגע מהותית, עד לכדי אבדן מלא הזכויות בעיזבון.

חיים משותפים

משרדנו מתמחה בליווי בני זוג בהם אזרח זר ואזרח או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, המקיימים חיים משותפים ללא נישואין (ידועים בציבור), לרבות בני זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין.

דרישה לשינוי הסכם משמורת

אף פעם לא מאוחר לדרוש משמורת משותפת ולגברים גרושים יש אפשרות לזכות במשמורת משותפת על ילדם, גם במצבים בהם הסכימו מלכתחילה אחרת במסגרת הסכם הגירושין.

זכות עקיבה בירושה

נושא מעניין בתחום דיני הירושה, הינו "תורת העקיבה" אשר נועדה למנוע עשיית עושר ולא במשפט, כך שכל מה שירש הראשון יועבר לשני וזאת על-פי ציווי המוריש. הכוונה היא שכל רכוש, ולא רק זה שבעין, אשר ניתן לראותו "כגלגולו" של הרכוש שניתן בירושה יועבר ליורש השני. בספרות המקצועית ולאורך שנותיו של המשפט הישראלי, כונתה דוקטרינה זו שליטת המת על החי (mortmais).

צוואה הדדית ודרכים להבטחת קיומה

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על כך שתוחלת החיים של האדם מתארכת עם השנים. יוצא שיותר ויותר אלמנים או אלמנות מאריכים ימים, לפעמים הרבה מעבר לבן הזוג האחר, מה שמאפשר להם לפתוח פרק חדש בחייהם, להקים זוגיות חדשה, לפעמים להביא ילדים נוספים לעולם ולבנות בית נוסף בישראל.

הליך גירושין - השלבים המרכזיים בדרך

מדי שנה מתגרשים בישראל אלפי זוגות. לאור המציאות הנוכחית, שבה דומה שמספר המתגרשים רק הולך ועולה, עולה גם החשיבות של ניהול נכון של תהליך הפרידה עצמו. לעתים ישנה אפשרות לנהל את הסכסוך בצורה מכובדת, ולהגיע להסכם מתוך הבנה. עם זאת, לעתים קרובות יותר קיימת נטייה לוחמנית, שמתקשה לראות את הצד השני.

קביעת "אומנה חזקה" ללא עילת אימוץ

במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון נקבע כי על אף חשיבותה המרובה של "טובת הקטין" אין היא נתפסת כעילה עצמאית לעניין הכרזת קטין כ"בר אימוץ" - סיקור מיוחד בעניין רע"א 4896/15 פלוני ופלונית ההורים האומנים נ' היועץ המשפטי ממשלה.

הכרה כידועה בציבור לטובת זכאות פנסיה שאירים

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קבע: אישה הוכרה כידועה בציבור של בן זוגה המנוח ולפיכך זכאית היא לזכויות פנסיה שאירים שלו על אף שהשניים לא חלקו יחד מגורים.

חלוקת רכוש בני זוג ידועים בציבור

לא מכבר, נפסק על ידי כב' השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בטבריה כי בנסיבות בהם בני זוג ידועים בציבור אשר חיו חיים משותפים יחדיו במשך 10 שנים, ולהם ילד משותף, יחלקו ביניהם את רכושם המשותף, תוך הסתייגויות שונות אשר באו לידי ביטוי בפסק הדין.

צוואה סתומה

הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה. במקרה של חוסר בהירות, רשאי בית המשפט לפרש את תוכן הצוואה ולהסתייע בנסיבות חיצוניות כדי להתחקות אחר כוונת המצווה. עם זאת, אין בקיומן של נסיבות חיצוניות, כדי להוות או להמחיש את רצון המצווה הכיצד לחלק את רכושו.

רישום אבהות ללא בדיקת רקמות

לאחרונה, התפרסם פסק דין (תמ"ש 21206-10-10) שניתן בבית המשפט למשפחה, המורה לנתבע, משרד הפנים, לרשום קטין כבנו של התובע, הגם שלא נרשם תוך שנה מיום הלידה, משאין חשש בעניין ממזרות ובמקום בו לא מתעוררת שאלה של מעמד.

רישום מכר על פי צוואה

האם ירושה היא עסקת מכר? סיקור מיוחד בענייני רישום הנכס בטאבו, העברת נכס בירושה - האם מדובר בעיסקה פטורה ממס שבח, או שמא מדובר במס נדחה?

חשיבות עריכת הסכם יחסי ממון

שני מסלולים עיקריים לחלוקת רכוש קיימים במשפט הישראלי הנקבעים על פי מועד נישואי בני הזוג. עניינם של זוגות הנישאו לפני שנת 1974 יידון על פי "חזקת השיתוף בנכסים" כפי שהתפתחה בפסיקת בתי המשפט בישראל.

הסדרי שהות

הכרעה בעניין הסדרי ראיה משפיעה על סדרי חייו של הילד, ההורה הלא משמורן וההורה המשמורן, ועל כן יש לתת את הדעת לאיזון הנכון והעדין שיש לעשות על מנת ליצור הסדרי ראיה שיתקיימו בהרמוניה (ככל האפשר), שכן שמירת קשר במשפחה גרושה דורש מאמץ גדול יותר מהילדים ומהוריהם גם יחד.

פירוק שיתוף בין בני זוג

הסמכות לדון בענייני הרכוש בין בני זוג הינה מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה ולביה"ד הרבני כאשר הסמכות תיקבע על פי מרוץ הסמכויות - לכל "שיטה" לחלוקת הרכוש ישנם חריגים ופסיקה ענפה בנושא, וכי בסופו של יום כל מקרה ייבחן לגופו ועל פי נתוניו הספציפיים.

צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה

במסגרת צו ההגנה, בסמכותה של הערכאה השיפוטית להשתמש באמצעים דרסטיים: להרחיק אדם ממקום מגוריו של בן משפחתו המוגן או לאסור עליו להימצא במרחק מסוים ממקום המגורים, אף אם יש לאדם זה זכות כלשהי בבית או בדירה הנ"ל; לאסור על אדם להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום ולאסור על אדם לפעול בכל דרך המונעת או מקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס; להורות לאדם המחויב בצו (לאחר קבלת תסקיר מפקיד סעד) לייתן התחייבות שיקבל טיפול מגורם שיקבע על ידי בית המשפט.

רכוש משותף בתא המשפחתי

בשעה טובה ומוצלחת מצא ילדכם את בן/ת הזוג שלו, כעת אתם מעוניינים לסייע לו ולזוגתו ברכישת דירה. השאלה העולה היא, איך מתרגמים את אותה עזרה מבחינת שמירת זכויות המשפחה בנכס למקרי חלילה וחס בהם הזוג מחליט להיפרד. הפתרון המוצע כמובן עלול להשתנות בשל הנסיבות, אשר הן למעשה מכריעות את הכף בעניינים מסוג זה.

הקמת נאמנות במסגרת צוואה

סיקור מיוחד בעניין הקמת נאמנות במסגרת צוואה בישראל, תוך התייחסות לחבויות דיווח על פי פקודת מס הכנסה - נאמנות תושב ישראל, תושב חוץ, נאמנות נהנה ונאמנות לפי צוואה.

התרת נישואי תערובת

התרת נישואי תערובת בין דתות שונות - איך זה עובד? על הליך התרת הנישואין, מתי קיים צורך בגירושין על פי דין דתי וכל מה שצריך לדעת בנושא הרגיש, כאן בסיקור מיוחד זה.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.