למשרדנו התמחות מיוחדת בתחום התובענות הייצוגיות המאפשר לנו לסייע ללקוחותינו הן בהגשת תביעה ייצוגית והן בייצוג גופים מסחריים וחברות החשופים לתביעה ייצוגית. לצוות המחלקה ניסיון רב בטיפול בתביעות ייצוגיות במגוון תחומים, לרבות צרכנות, פרסום, מזון, נגישות, דיני עבודה, הגנת הסביבה, אשראי, הגנת הצרכן ועוד.
 
תחום התובענות הייצוגיות הינו תחום ייחודי ודינמי המאופיין בסדרי דין מיוחדים. ייחודו של הליך התביעה הייצוגית נובע מכך שהוא מאפשר לאדם אחד אשר סבל נזק קטן יחסית להגיש תביעה בשם קבוצה גדולה של מאות, אלפי ואף מיליוני אנשים שסבלו מאותו הנזק ולתבוע מהגורם האחראי פיצוי מלא על נזקי כלל חברי הקבוצה.
 
התחומים הנפוצים ביותר שבהם מוגשות תביעות ייצוגיות הם:
  • תביעות ייצוגיות בשם ציבור צרכנים - גופים מסחריים גדולים, המעניקים שירות או מוכרים מוצרים לציבור הרחב עשויים לעיתים לגרום נזק לציבור הלקוחות שלהם. נזק זה עשוי לנבוע כתוצאה מאי קיום דקדקני של הרגולציה הצרכנית כגון הפרת חוקי הגנת הצרכן, הפרת התקנים המחייבים, ליקויים במוצר, תקלות בקו הייצור, גביית יתר או חישובים שגויים של עמלות ותעריפים, פרסומים מטעים, אי גילוי של מידע רלוונטי לציבור הלקוחות וכו'. לרוב, הנזק הנגרם לכל אחד מהצרכנים קטן יחסית באופן שאינו מצדיק הגשת תביעה אישית, אולם הליך התביעה הייצוגית מאפשר הגשת תביעה בגין הנזק הכולל שנגרם לכלל ציבור הלקוחות ואשר עשוי להצטבר לכדי מיליוני שקלים.
  • תביעות ייצוגיות בתחום דיני חברות - התנהלות לקויה של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה ואשר מניותיהן מוחזקות בידי הציבור הרחב עשויות לגרום לפגיעה בערך המניה של אותה חברה וכתוצאה מכך לפגיעה בבעלי המניות. התנהלות החברה עשויה להקים עילת תביעה מצד ציבור בעלי המניות במקרים רבים ומגוונים ובין היתר כאשר החברה מקבלת החלטות שגויות הנגועות ברשלנות, כאשר החברה מפרסמת פרסומים מטעים או לא מפרסמת פרסומים מלאים אודות פעולותיה לציבור בעלי המניות, כאשר בעלי תפקיד בחברה מקבלים החלטות או מבצעים פעולות שהם אינם מוסמכים לבצע וכד'.
  • תביעות ייצוגיות בתחום הגנת הסביבה - הסביבה שבה אנו חיים מושפעת רבות מפעילותם של מפעלי תעשיה, תאגידי ביוב, חברות נפט וגז וגופים דומים נוספים. כל אלה כפופים לרגולציה דקדקנית אשר מטרתה להקטין, ככל הניתן, את השפעתם המזיקה על איכות הסביבה. אך גם גופים אלה פועלים לעיתים תוך רשלנות או תוך הפרת החוקים החלים עליהם והדבר עשוי להביא לקשת רחבה של נזקים לציבור הרחב החל ממטרדי ריח ורעש לא נעימים ועד לאסונות אקולוגיים קשים. הליך התובענה הייצוגית מאפשר לאדם בודד אשר סבל נזק כתוצאה מפגיעה סביבתית להגיש תביעה ייצוגית בגין הנזק הכולל אשר נגרם לכלל הציבור אשר נחשף לאותה פגיעה.
  • תביעות ייצוגיות נגד רשויות ציבוריות - רשויות ציבוריות, גופים ממשלתיים ומוניציפליים כפופים גם הם למערכת מורכבת של חוקים וכללים שעליהם הן מחויבות להקפיד. רשות ציבורית הפועלת בניגוד לכללים החלים עליה ובכך גורמת נזק לציבור הרחב עשויה אף היא להיות נתבעת בתביעה ייצוגית. בדומה לכך גם במקרים שבהם הרשות מבצעת גביית יתר רוחבית של ארנונה, מיסים, היטלים, אגרות וכד' שלא בהתאם לכללים החלים עליה, עשויה להיתבע בתביעה ייצוגית ולהידרש להשיב את הסכומים שנגבו על ידה ביתר מכלל הציבור.
 
 
תגמול הולם לפרט ולכלל הקבוצה
אדם היוזם הגשת תביעה ייצוגית אשר מתבררת כמוצדקת עשוי לקבל בסופו של יום לא רק פיצוי בגין הנזק האישי אשר נגרם לו אלא תגמול הולם על השירות שהוא עושה לכלל הקבוצה, תגמול העשוי להגיע לעשרות ובמקרים מסוימים אף למאות אלפי שקלים. כתוצאה מכל אלה, חברות מסחריות וגורמים ציבוריים אשר התנהלותם משפיעה על ציבור רחב של אנשים עשויים להיות חשופים לתביעות של מיליוני שקלים כאשר מעשיהם גרמו נזק לקבוצה רחבה של אנשים, גם אם הנזק אשר נגרם לאדם הבודד היה נמוך יחסית והסתכם בכמה עשרות שקלים.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בעניין?
למשרדנו ניסיון רב ומוצלח בייצוג של נתבעים ושל תובעים בתביעות ייצוגיות במגוון רחב של תחומים.
כמשרד המלווה תובעים בתביעות ייצוגיות, הביא משרדנו, לא פעם, בעבר לתיקון של עוולות צרכניות ולהסדרים משמעותיים בתחומים שונים. אנו מנהלים את ההליך המשפטי החל מהכנת התשתית הראייתית לצורך הגשת התביעה הייצוגית ולאורך כל שלבי ההליך.
בנוסף, כמלווה של גופים מסחריים אשר נחשפו לתביעות ייצוגיות, הביא משרדנו לדחייה של תביעות רבות ובמקרים אחרים להסדרים מצומצמים אשר אפשרו להקטין ככל הניתן את החשיפה הכספית שהגוף המסחרי היה נתון לה. כמו כן, אנו מעניקים ליווי משפטי מקדים לאותם גופים, במטרה לסייע להם לצמצמם ככל הניתן את החשיפה האפשרית לתביעות אלו ולנזק אפשרי בתחום הציבורי והתקשורתי.
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

משרד המשפטים שם סוף לניצול הליך התובענות הייצוגיות

התיקון מקנה לבית המשפט סמכויות רחבות יותר מאלו הקיימות כיום כאשר התובענה תגיע לכתליו. כל הפרטים במאמר>>

תביעות נגישות

ישנן מספר תביעות ייצוגיות נפוצות בתחום הנגישות, אשר מקורן נמצא בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. במקרים רבים ניתן יהיה להקטין את סיכויי הגשתה של התביעה הייצוגית במתן ליווי משפטי מתאים אשר יידע לתת מעטפת מלאה וחזקה כבר בשלבים המקדמיים של ההליך.

פס"ד תקדימי בעניין תובענה ייצוגית נגד מונופול

בימ"ש מחוזי בפס"ד תקדימי, האוסר על בעל מונופולין לקבוע מחיר הוגן עבור נכס או שירות, כולל אף איסור על קביעת מחיר מופרז (עילת מחיר מופרז).

תובענה ייצוגית נגד הרשתות הקמעונאיות בעניין מבצעים

האם עלינו לצפות לתום לב מצד רשתות קמעונאיות בבואנו לרכוש מוצרים במבצע, או שעלינו להיות חשדנים יתר על המידה? בית המשפט העליון דן בנושא זה בהרחבה, בשבתו כבית משפט לערעורים.

ניהול הגנה מפני תביעות ייצוגיות בתחום הצרכנות

תובענות ייצוגיות הינן אמצעי משפטי רב עוצמה אשר ביכולתו לקדם מטרות ציבוריות בעלות חשיבות. יחד עם זאת, לא כל מחלוקת בין עוסק לצרכן מתאימה להליך של תובענה ייצוגית ולא בכל עניין יאשר בית המשפט ניהול תביעה ייצוגית נגד עוסק. יתרה מכך, תובע בתביעה ייצוגית נדרש לעמוד בתנאים מחמירים ובנטל שכנוע מכביד על מנת שבית המשפט יאשר לו לנהל תביעה ייצוגית.

תובענה ייצוגית כאמצעי להתמודדות עם עוולות צרכניות

שני פסקי דין המעידים פעם נוספת על חשיבותו של מוסד התובענה הייצוגית בתחום הגנת הצרכן.

תובענה ייצוגית - הכרה וטיפים מעשיים

בשלב כזה או אחר, כמעט כל אחד נתקל בסיטואציה מורטת עצבים מול חברה שמוכרת לנו מוצר או מספקת לנו שירות - חברת תקשורת, בנק, חברת ביטוח, קמעונאי, ועוד, שבה הוא חש כי אותה חברה הטעתה אותו, גבתה ממנו סכומים שלא הסכים להם או ביתר, מכרה לו מוצר או שירות קלוקל, לא סיפקה לו את הסחורה, וכיוצא באלו.

העליון אישר פסק דין מחוזי שקיבל תביעה ייצוגית נגד רשות המסים

בימ"ע דן בתובענה ייצוגית נגד רשות המסים ובו חויבה הרשות להשיב סך של למעלה מ- 12 מיליון ₪ בגין גביית מסים ללא סמכות חוקית מפורשת

תביעות ייצוגיות - הגנה / התקפה

הליך התביעה הייצוגית הינו מכשיר רב עוצמה המאפשר להתמודד עם נזקים או עוולות קטנות הנגרמים לקבוצה גדולה של אנשים, כאשר לכל אחד מהנפגעים אין כדאיות כלכלית לנקוט בהליכים בגין הנזק האישי שנגרם לו. בין אם מדובר בעוולה קטנה ומטרידה כגון משלוח דואר זבל או אי סימון מחירים במרכול ובין אם מדובר בעוולה מורכבת כגון אופן מסירת הדיווחים למשקיעים החוק קובע מנגנונים מתאימים המאפשרים לבית המשפט בסופו של יום להביא לפתרון המתאים ביותר של העוול שנגרם תוך מתן תמריץ הולם ליוזם התביעה הייצוגית עבור הטרחה שלו.

התמודדות עם תובענה ייצוגית

כיצד להתמודד עם תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדך? על אף היותה של התובענה הייצוגית מאיימת ומרתיעה, ניתן בהחלט באמצעות ניהול נכון, ניסיון ופתרונות יצירתיים, למזער את הנזק הפוטנציאלי לנתבע למינימום - קראו כאן.

הגנה מפני תביעה ייצוגית

למשרדנו ניסיון והישגים משמעותיים בייצוג גופים מסחריים אשר נחשפו לתביעות ייצוגיות - משרדנו הביא בעבר לדחיית תביעות ייצוגיות במקרים המתאים ולהסדרים מצומצמים אשר אפשרו להקטין ככל הניתן את החשיפה הכספית שהגוף המסחרי היה נתון לה; עורכי הדין במשרדנו יודעים לעשות שימוש בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.

ביג זול: סולקה תביעה ייצוגית על סך 3 מיליון שקל בשל אי הצבת מתקני מים צוננים בכל סניף

בית המשפט המחוזי בחיפה אישר בקשת הסתלקות מוסכמת בתובענה ייצוגית נגד רשת המזון "ביג זול". זאת בהמשך להסכמה שגובשה לאחרונה בתובענה ייצוגית שהוגשה בבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד רשת הסופרמרקטים מהצפון. בתובענה הייצוגית, שהוגשה על סך 3,000,000 ₪ נטען כי הרשת לא דאגה להציב בסניפיה מתקני שתיה למים צוננים כנדרש על פי חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתייה למים צוננים).

נדחו שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת תנובה

ביום 20/8/15 ניתנה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה החלטה בשתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד תנובה (ת"צ 57403-02-14 אורן נ' תנובה). בפרשה זו טען התובע להפרות שונות ומרובות שביצעה חברת תנובה בכל הנוגע לסימון ולכינוי משקאות החלב השונים המיוצרים על ידיה.

דחיית בקשה להגשתה של תובענה ייצוגית בגין עילת "הטעיה צרכנית" עקב אי עמידה בתנאי חוק התובענות הייצוגיות

סעיף3 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, (להלן: "חוק התובענות") קובע רשימת נושאים שבעניינם ניתן להגיש תובענה ייצוגית. סעיף 4 לחוק התובענות מגדיר מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית, ובשם מי.

איסור התניית עסקה באופן התשלום

מטרת הסעיף היא מניעת המצב הקיים בו חברות התקשורת נוהגות להתנות את ההתקשרות עם הלקוח בכך שהתשלום יתבצע אך ורק בהוראת קבע או בכרטיס אשראי - קראו כאן בהרחבה בנושא.

ביטול אפשרות להארכה אוטומטית של עסקה לתקופה קצובה

תשלום מופחת למס' חודשים, מסלולים במחירים אטרקטיביים לתקופה מסוימת כאשר לאחר התקופה המסוכמת, מחיר השירות עולה אוטומטית בעשרות אחוזים מהמחיר שנקבע מלכתחילה.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.