מחלקת הליטיגציה המסחרית של משרדנו מתמחה בתחום התובענות הייצוגיות והינה בעלת ניסיון רב הן בהגשת תביעות ייצוגיות והן בייצוג גופים מסחריים החשופים לתביעה ייצוגית.
תחום התובענות הייצוגיות הינו תחום ייחודי ודינמי המאופיין בסדרי דין מיוחדים ומחייב ניסיון והתמחות מצד עורך הדין המייצג. ייחודו של הליך התובענה הייצוגית נובע מכך שהוא מאפשר לאדם אחד אשר סבל נזק קטן יחסית, להגיש תביעה בשם קבוצה גדולה של מאות אלפי ואף מיליוני אנשים שסבלו מאותו הנזק ולתבוע מהגורם האחראי פיצוי מלא על נזקיהם של כלל חברי הקבוצה.
 
התחומים הנפוצים ביותר שבהם מוגשות תובענות ייצוגיות הם:
 • תובענות בשם ציבור צרכנים - פעולות של גופים מסחריים גדולים המעניקים שירות או מוכרים מוצרים לציבור הרחב עשויים לעיתים לגרום נזק לציבור הלקוחות שלהם. נזק זה עשוי לנבוע כתוצאה מאי קיום דקדקני של הרגולציה הצרכנית כגון הפרת חוקי הגנת הצרכן, הפרת התקנים המחייבים, ליקויים במוצר, תקלות בקו הייצור, גביית יתר או חישובים שגויים של עמלות ותעריפים, פרסומים מטעים, אי גילוי של מידע רלוונטי לציבור הלקוחות וכו'. לרוב נזקים העשויים להיגרם לכל אחד מהצרכנים כתוצאה מפעולות אלה הינם קטנים יחסית באופן שאינו מצדיק הגשת תביעה אישית, אולם הליך התובענה הייצוגית מאפשר הגשת תביעה בגין הנזק הכולל אשר נגרם לכלל ציבור הלקוחות של אותו גוף מסחרי ואשר עשוי להצטבר לכדי מיליוני שקלים.
   
 • תובענות בתחום דיני חברות - התנהלות לקויה של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה ואשר מניותיהן מוחזקות בידי הציבור הרחב עשויות לגרום לפגיעה בערך המניה של אותה חברה וכתוצאה מכך לפגיעה בבעלי המניות. התנהלות החברה עשויה להקים עילת תביעה מצד ציבור בעלי המניות במקרים רבים ומגוונים ובין היתר כאשר החברה מקבלת החלטות שגויות הנגועות ברשלנות, כאשר החברה מפרסמת פרסומים מטעים או לא מפרסמת פרסומים מלאים אודות פעולותיה לציבור בעלי המניות, כאשר בעלי תפקיד בחברה מקבלים החלטות או מבצעים פעולות שהם אינם מוסמכים לבצע וכד'. גם כאן, ההשפעה שעשויה להיות לפעולה מסוימת על שער המניות של החברה יכולה להיות מינורית ולהתבטא בסכומים שאינם משמעותיים עבור רוב בעלי המניות אולם, הליך התובענה הייצוגית מאפשר הגשת תביעה בגין הנזק הכולל אשר נגרם לכלל ציבור בעלי המניות ואשר עשוי להתבטא במיליוני שקלים.
   
 • תובענות בתחום איכות הסביבה - איכות הסביבה שבה אנו חיים מושפעת רבות מפעילותם של מפעלי תעשיה, תאגידי ביוב, חברות נפט וגז וגופים דומים נוספים. כל אלה כפופים לרגולציה דקדקנית אשר מטרתה להקטין, ככל הניתן, את השפעתם המזיקה על איכות הסביבה. אך גם גופים אלה פועלים לעיתים תוך רשלנות או תוך הפרת החוקים החלים עליהם והדבר עשוי להביא לקשת רחבה של נזקים לציבור הרחב החל ממטרדי ריח ורעש לא נעימים ועד לאסונות אקולוגיים קשים. הליך התובענה הייצוגית מאפשר לאדם בודד אשר סבל נזק כתוצאה מפגיעה סביבתית להגיש תביעה ייצוגית בגין הנזק הכולל אשר נגרם לכלל הציבור אשר נחשף לאותה פגיעה, נזק העשוי אף הוא להתבטא במיליוני שקלים.
   
 • תובענות נגד רשויות ציבוריות - רשויות ציבוריות, גופים ממשלתיים ומוניציפליים כפופים גם הם למערכת מורכבת של חוקים וכללים שעליהם הן מחויבות להקפיד. רשות ציבורית הפועלת בניגוד לכללים החלים עליה ובכך גורמת נזק לציבור הרחב עשויה אף היא להיות נתבעת בתביעה ייצוגית. בדומה לכך גם במקרים שבהם הרשות מבצעת גביית יתר רוחבית של ארנונה, מיסים, היטלים, אגרות וכד' שלא בהתאם לכללים החלים עליה, עשויה להיתבע בתביעה ייצוגית ולהידרש להשיב את הסכומים שנגבו על ידה ביתר מכלל הציבור.
   
תגמול הולם לפרט ולכלל הקבוצה
אדם היוזם הגשת תביעה ייצוגית אשר מתבררת כמוצדקת עשוי לקבל בסופו של יום לא רק פיצוי בגין הנזק האישי אשר נגרם לו אלא תגמול הולם על השירות שהוא עושה לכלל הקבוצה, תגמול העשוי להגיע לעשרות ובמקרים מסוימים אף למאות אלפי שקלים. כתוצאה מכל אלה, חברות מסחריות וגורמים ציבוריים אשר התנהלותם משפיעה על ציבור רחב של אנשים עשויים להיות חשופים לתביעות של מיליוני שקלים כאשר מעשיהם גרמו נזק לקבוצה רחבה של אנשים, גם אם הנזק אשר נגרם לאדם הבודד היה נמוך יחסית והסתכם בכמה עשרות שקלים.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בעניין?
למשרדנו ניסיון והישגים משמעותיים הן בהגשת תביעות ייצוגיות והן בייצוג גופים מסחריים אשר נחשפו לתביעה ייצוגית. 
כמייצג של תובעים ייצוגיים הביא משרדנו בעבר לתיקון של עוולות צרכניות ולהסדרים משמעותיים בתחומים שונים. מאידך כמייצג של גופים מסחריים אשר נחשפו לתביעות ייצוגיות הביא משרדנו בעבר לדחייה של תביעות ייצוגיות ובמקרים המתאימים להסדרים מצומצמים אשר אפשרו להקטין ככל הניתן את החשיפה הכספית שהגוף המסחרי היה נתון לה. עורכי הדין המנוסים של משרדנו יודעים לעשות שימוש בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר האפשרית עבור הגורם שאותו הם מיצגים בין אם זה הציבור הרחב ובין אם זה הגוף המסחרי הנתבע בתביעה ייצוגית.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

מידע מקצועי

התמודדות עם תובענה ייצוגית

כיצד להתמודד עם תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדך? על אף היותה של התובענה הייצוגית מאיימת ומרתיעה, ניתן בהחלט באמצעות ניהול נכון, ניסיון ופתרונות יצירתיים, למזער את הנזק הפוטנציאלי לנתבע למינימום - קראו כאן.

הגנה מפני תביעה ייצוגית

למשרדנו ניסיון והישגים משמעותיים בייצוג גופים מסחריים אשר נחשפו לתביעות ייצוגיות - משרדנו הביא בעבר לדחיית תביעות ייצוגיות במקרים המתאים ולהסדרים מצומצמים אשר אפשרו להקטין ככל הניתן את החשיפה הכספית שהגוף המסחרי היה נתון לה; עורכי הדין במשרדנו יודעים לעשות שימוש בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותם על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.

ביג זול: סולקה תביעה ייצוגית על סך 3 מיליון שקל בשל אי הצבת מתקני מים צוננים בכל סניף

בית המשפט המחוזי בחיפה אישר בקשת הסתלקות מוסכמת בתובענה ייצוגית נגד רשת המזון "ביג זול". זאת בהמשך להסכמה שגובשה לאחרונה בתובענה ייצוגית שהוגשה בבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד רשת הסופרמרקטים מהצפון. בתובענה הייצוגית, שהוגשה על סך 3,000,000 ₪ נטען כי הרשת לא דאגה להציב בסניפיה מתקני שתיה למים צוננים כנדרש על פי חוק בניינים ציבוריים (מתקני שתייה למים צוננים).

נדחו שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית בטענה להפרת חובת סימון מוצרים, הטעיה והפרת חובות חקוקות בנוגע למשקאות חלב שונים של חברת תנובה

ביום 20/8/15 ניתנה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה החלטה בשתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד תנובה (ת"צ 57403-02-14 אורן נ' תנובה). בפרשה זו טען התובע להפרות שונות ומרובות שביצעה חברת תנובה בכל הנוגע לסימון ולכינוי משקאות החלב השונים המיוצרים על ידיה.

דחיית בקשה להגשתה של תובענה ייצוגית בגין עילת "הטעיה צרכנית" עקב אי עמידה בתנאי חוק התובענות הייצוגיות

סעיף3 לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו- 2006, (להלן: "חוק התובענות") קובע רשימת נושאים שבעניינם ניתן להגיש תובענה ייצוגית. סעיף 4 לחוק התובענות מגדיר מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית, ובשם מי.

איסור התניית עסקה באופן התשלום

מטרת הסעיף היא מניעת המצב הקיים בו חברות התקשורת נוהגות להתנות את ההתקשרות עם הלקוח בכך שהתשלום יתבצע אך ורק בהוראת קבע או בכרטיס אשראי - קראו כאן בהרחבה בנושא.

ביטול אפשרות להארכה אוטומטית של עסקה לתקופה קצובה

תשלום מופחת למס' חודשים, מסלולים במחירים אטרקטיביים לתקופה מסוימת כאשר לאחר התקופה המסוכמת, מחיר השירות עולה אוטומטית בעשרות אחוזים מהמחיר שנקבע מלכתחילה.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים