ביטול ו/או הפחתת חיוב ארנונה, בסיוע עו"ד וכלכלן המומחה בדיני ארנונה

ארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות. סוגי הנכסים עליהם מוטלת הארנונה הם בניין, אדמה חקלאית וקרקע תפוסה הנמצאים בתחום שיפוט הרשות המקומית, על פי סיווגים ותתי סיווגים המיוחדים לכל רשות ורשות.
 
החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר לאותה שנה ונקבע לפי שטח הנכס במכפלת התעריף, אולם אופן המדידה של שטח הנכס שונה מרשות לרשות ולכל רשות שיטה משלה למדידת הנכס והחלטה משלה מה לכלול בשטח הנכס המחויב. חשוב מאוד לבחון כל חיוב בהתאם לצו הארנונה הרלוונטי למיקום הנכס וכן לבחון האם שינויים שחלו בצו הארנונה קיבלו אישור משרד הפנים והאוצר. תעריפי חיוב הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית וממילא שונים מרשות לרשות. עם זאת יצוין כי בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג מסכומים אלו. שתי הדרכים העיקריות להפחתת חיובי הארנונה הן בחינת השטח והסיווג לפיו נקבע החיוב.

חיובי ארנונה - אפשרויות הערעור

אם מתגלה, בבדיקה על ידי גורם מקצועי, כי יש טעות באופן בו חושב השטח, הסיווג או בגובה הפטור, קיימות כמה אפשרויות לערעור החל מפניה למנהל הארנונה, הופעה בפני ועדת ערר ועד לבית המשפט לעניינים מנהליים. הרשויות המקומיות פועלות בשני ערוצי גביה נפרדים - הליכי גביה מנהלית המאפשרים פעולות גביה אגרסיביות ללא עירוב בתי משפט, והליכי גביה משפטית. ניתן לטעון להתיישנות חוב בהליך משפטי במידה והחוב נוצר שבע שנים ויותר טרם פתיחה בהליך המשפטי. בשנים האחרונות חלה התפתחות בפסיקה ובהנחיות רשויות המדינה בכל הנוגע להעלאת טענת שיהוי גם בהליכי גבייה מנהלית לאחר שלוש שנים בהם לא בוצעו הליכי גבייה אקטיביים. הכוונה הן להליכי גבייה אקטיבית (כגון עיקולים, תפיסת רכוש) והן להליכי גביה פסיבית (כגון אי מתן אישור לטאבו בעת מכירת נכס). חשוב לדעת כי נקיטה בהליכי גביה מנהלית אינם עוצרים טענת התיישנות במקרה של הליך משפטי כנגד הנישום.

כיצד אנו יכולים לסייע בהפחתת חיובי ארנונה?

משרדנו מורכב מעו"ד, כלכלנים ורו"ח להם התמחות ספציפית בייצוג בעלי נכסים ו/או מחזיקים בהתנהלותם אל מול הרשות, לטובת ביטול ו/או הפחתת חיובי ארנונה.
בראש המחלקה המוניציפלית של משרדנו עומדת עו"ד אורית פפר, אשר לה עשרות שנות ניסיון בתחום.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

תשלום ארנונה: בין מדידה שגויה לערעור מוצלח

מאמר זה מתמקד בזכותם של תושבים לערער על תשלומי ארנונה לאור מדידה שגויה, תוך בחינת ההליך המשפטי והגורמים המשפיעים על סיכויי ההצלחה.

הפחתת חיובי ארנונה

למשרדנו סוללת עורכי דין המומחים בניהול הליכים בתחום הארנונה, חיובי ארנונה, בביטול והפחת - קראו כאן בנושא.

האם אתם משלמים יותר מדי ארנונה?

אל תישארו עם זה לבד, הטעות הגדולה והבסיסית היא שלא מתייעצים עם המומחים בתחום. הקדימו רפואה למכה ופנו למומחים בתחום להתייעצות, כל איחור וכל פספוס מועדים יכול לעלות בהרבה מאוד כסף ובהליכים משפטיים מיותרים.

ארנונת עסקים בתל אביב

צו הארנונה של עיריית תל אביב קובע כי נכסים המשמשים למגורים יחויבו כולל כל השטחים המשותפים ואילו נכסים שאינם משמשים למגורים יחויבו ללא השטחים המשותפים למעט אם בעל/השוכר של הנכס באותה הקומה/בניין מחזיק ביותר מ-80% משטח הקומה.

מדוע לא לגשת למכרז ללא ליווי של עו"ד המתמחה בדיני מכרזים?

רשויות מקומיות, תאגידי מים וגופים ציבוריים וממשלתיים מחויבים על פי דין לפרסם מכרזים טרם חתימה על התקשרות עם ספק או נותן שירות (מעל סכום מסוים). מכרזים אלו כפופים לדין המנהלי ולהוראות המכרז שאין לסטות מהן. משכך , יש להקפיד על מילוי כל התנאים בעת הגשת הצעת המחיר בהתאם להוראות במכרז.

עמידה בדרישות הטכניות של תנאי המכרז - דרישה מהותית לאישור הצעה

לא תמיד מספיק שהצעת המחיר נמוכה ושלמציע יש את כל הכישורים בכדי לזכות במכרז, שכן לדרישות הטכניות של תנאי המכרז קיימת חשיבות רבה, ואי עמידה בהם עלולה בסבירות רבה למדי להביא לפסילת ההצעה - להלן סיקור נרחב בנושא.

בית המשפט העליון אין פטור לבעלים מתשלום ארנונה בדירה מפוצלת ללא היתר

באחרונה בית משפט העליון הבהיר את עמדתו לגבי סוגיה רוחבית הנוגעת לחיוב ארנונה על דירה מפוצלת. רבות נכתב על דירות מפוצלות ובשנים האחרונות מתרבה גם הפסיקה בנוגע לקנסות שהוטלו על בעלי דירות שפיצלו את דירותיהם שלא כדין.

חברות מחפשות דרכים להמנע מתשלום חוב ארנונה

בזמנו, היו כאלה שנהגו להחביא דולרים "מתחת לבלטות" או להטמין שטרות ומטבעות בגרביים נושנות. בימינו אנו ובעידן המודרני מטמונים שכאלה מתגלים בדמות נכס שנרכש בחו"ל לפני שנים וכעת עובר במתנה או ירושה, חשבון בנק שהוחזק בשוויץ, או "סתם" מניות או אגרות חוב שנרכות המיוחדות המנויות בסעיף 119א(א) לפקודת מסשו אי שם בחו"ל, וכעת הגיע המועד הרצוי למימושן.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.