מאת:

ביום 26.10.17 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי כב' השופט קובי ורדי המתמחה בדיני מכרזים, במסגרתו בוטל מכרז שפורסם על ידי תאגיד המים "מי רמת גן" וכן בוטלה זכיית הקבלן שנבחר לעבודה זו (עת"מ 917-10-17 ארזים נ' מי רמת גן ואח').

העילה העיקרית לביטול המכרז נבעה מכך שהקבלן הזוכה הגיש את הצעת המחיר יחד עם מסמכי חוברת המכרז ולא במעטפה נפרדת, וזאת בניגוד לתנאי המכרז שקבעו מפורשות שאם הצעת המחיר תוגש יחד עם חוברת המכרז, הצעת הקבלן תיפסל לאלתר, הרי שלא הייתה כל ברירה אלא לפסול את הצעתו.

העובדה העצובה מבחינת הקבלן שנפסל, היא שאותו קבלן נשאר מציע יחיד לאחר שכל המציעים האחרים נפסלו ואילולא הטעות הטכנית, לכאורה, שעשה, סביר להניח שבית המשפט לא היה פוסל את זכייתו ואת המכרז בכלל. במקרה זה, העובדה שעורך דין המתמחה בתחום המכרזים לא בדק את מסמכי המכרז, הביאה לכך שאותו קבלן הפסיד עבודה בהיקף מוערך של מיליון ₪ לשנה.

במקרים אחרים, טעה מציע והגיש ערבות בנקאית בנוסח שונה מזה שנדרש במכרז ולא עזרו הטיעונים בדבר טעות טכנית בתום לב של סניף הבנק שהנפיק את הערבות, והצעת המציע נפסלה. נפוצים גם מקרים בהם מציעים לא קיבלו את מקסימום הדירוג ברכיב האיכות כיוון שלא שמו לב אלו מסמכים עליהם לצרף כדי להוכיח את ניסיונם.

חשיבות הגשת המסמכים כנדרש

במקרה אחר שטופל על ידי כותבת מאמר זה, ועדת המכרזים נמנעה מלקבוע כי מציע זכה במכרז למרות שאותו מציע זכה במלוא הניקוד, הן בגין איכות העבודה והן בזכות מחיר הנמוך שהציע, וזאת רק בשל הגשת מסמכים בצורה לא מסודרת עד כדי שקשה היה לאתר ולבדוק האם כל המסמכים הנדרשים אכן הוגשו. במקרה זה, נאלץ אותו מציע להתפשר בבית המשפט על מחצית מתקופת העבודה המתוכננת ולחלוק אותה עם מציע אחר. הפסד ברור של כסף בסכומים גבוהים.

לאחרונה, כותבת מאמר זה התבקשה לבדוק מסמכי מכרז טרם הגשתו והתברר כי לא צורפו והוכנו המסמכים הנכונים וכי נוסח הערבות שגוי. בנוסף, המציע לא שם לב שהתבקש לתת הנחה ממחיר שכבר כלל מע"מ והיה משוכנע, בשל מלל שגוי במכרז, שמדובר על מחיר מקסימום לא כולל מע"מ. סידור המסמכים, תיקון מלל הערבות והסבת תשומת ליבו של המציע לסכום המקסימום במכרז, שינו את סיכויי זכייתו במכרז. כלומר, לא תמיד מספיק שהצעת המחיר נמוכה ושלמציע יש את כל הכישורים בכדי לזכות במכרז, שכן לדרישות הטכניות של תנאי המכרז קיימת חשיבות רבה, ואי עמידה בהם עלולה בסבירות רבה למדי להביא לפסילת ההצעה.

סיוע וליווי של עו"ד בעניין

רבות הן הפעמים שהמציעים נפסלים בשל כשלים טכניים או נגררים לבתי משפט בעתירות מנהליות בשל העלאת טענות, על ידי מציעים מתחרים, כנגד הצעתם (הזוכה), טענות שחלקן היו יכולות להתייתר וזאת באם ההצעה למכרז הייתה מוגשת תחת פיקוח עורך דין מומחה לעניין. בדיקה של עורך דין המתמחה בתחום המכרזים והמאשר את התאמת כל המסמכים לדרישות המכרז, צירוף כל התעודות והאישורים המבוקשים ובדיקת מלל הערבות, יכולה במקרים רבים למנוע פסילת מציעים, שאילולא כשלו כשלים טכניים היו זוכים במכרז.

ליווי על ידי עורך דין המתמחה בתחום המכרזים דרוש גם לצורך בדיקת תנאי המכרז, קודם להגשה ההצעה, וזאת כדי לאפשר למציע לפנות בשאלות למפרסם המכרז ולנסות לשנות תנאי סף מקפחים או לא שוויוניים ו/או לא רלוונטיים (סיווג לא רלבנטי, דרישה לרכבים חדשים, איסור שימוש ברכבים בהסכם ליסינג, נפח מנוע לא סביר, מספר עובדים במשרד בהיקף שאינו פרופורציונלי להיקף העבודה הנדרש במכרז  וכו'). טענות כנגד תנאי המכרז המועלות לראשונה לאחר שהמציע ניגש למכרז ולא זכה בו, ככלל לא יתקבלו.

יצוין כי עו"ד וכלכלנית אורית פפר, המתמחה בתחום המכרזים ברשויות מקומיות ממשלתיות וציבוריות, ייצגה את הקבלן שעתר כנגד המכרז והביא לביטול המכרז שפורסם ע"י תאגיד המים והביוב מי רמת גן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הפחתת חיובי ארנונה

מאת: אלי דורון, עו"ד

למשרדנו סוללת עורכי דין המומחים בניהול הליכים בתחום הארנונה, חיובי ארנונה, בביטול והפחת - קראו כאן בנושא.

האם אתם משלמים יותר מדי ארנונה?

מאת: אורית פפר, עו"ד כלכלנית

אל תישארו עם זה לבד, הטעות הגדולה והבסיסית היא שלא מתייעצים עם המומחים בתחום. הקדימו רפואה למכה ופנו למומחים בתחום להתייעצות, כל איחור וכל פספוס מועדים יכול לעלות בהרבה מאוד כסף ובהליכים משפטיים מיותרים.

מדוע לא לגשת למכרז ללא ליווי של עו"ד המתמחה בדיני מכרזים?

מאת: אורית פפר עו"ד (כלכלנית)

רשויות מקומיות, תאגידי מים וגופים ציבוריים וממשלתיים מחויבים על פי דין לפרסם מכרזים טרם חתימה על התקשרות עם ספק או נותן שירות (מעל סכום מסוים). מכרזים אלו כפופים לדין המנהלי ולהוראות המכרז שאין לסטות מהן. משכך , יש להקפיד על מילוי כל התנאים בעת הגשת הצעת המחיר בהתאם להוראות במכרז.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.