מאת:

רשויות מקומיות, תאגידי מים וגופים ציבוריים וממשלתיים מחויבים על פי דין לפרסם מכרזים טרם חתימה על התקשרות עם ספק או נותן שירות (מעל סכום מסוים). מכרזים אלו כפופים לדין המנהלי ולהוראות המכרז שאין לסטות מהן. משכך, יש להקפיד על מילוי כל התנאים בעת הגשת הצעת המחיר בהתאם להוראות במכרז.

ביום 26.10.17 ניתן פסק דין (עת"מ 917-10-17 ארזים נ' מי רמת גן ואח') על ידי כב' השופט קובי ורדי המתמחה בדיני מכרזים, המבטל מכרז שפורסם על ידי תאגיד המים "מי רמת גן" וכן מבטל את זכיית הקבלן שנבחר לעבודה זו. העילה העיקרית לביטול המכרז נבעה מכך שהקבלן הזוכה הגיש את הצעת המחיר יחד עם מסמכי חוברת המכרז ולא במעטפה נפרדת כפי שנדרש בתנאי המכרז.

תנאי המכרז קבעו מפורשות שאם הצעת המחיר תוגש יחד עם חוברת המכרז, הצעת הקבלן תיפסל לאלתר, ולכן וועדת המכרזים הייתה מחוייבת לפסול את אותה ההצעה אך לא עשתה זאת, עובדה שהביאה לעתירה שהגישה עו"ד אורית פפר, לפסילת המכרז. העובדה העצובה מבחינת הקבלן שנפסל, היא שאותו קבלן נשאר מציע יחיד לאחר שכל המציעים האחרים נפסלו ואילולא הטעות הטכנית לכאורה, שעשה, ייתכן ובית המשפט לא היה פוסל את זכייתו ואת המכרז בכלל.

במקרה זה, העובדה שעו"ד המתמחה בתחום המכרזים לא בדק את מסמכי המכרז, אלא עסקו בכך צוות פקידות במשרד הקבלן, הביאה לכך שהוא הפסיד עבודה בהיקף מוערך של מיליון ש"ח לשנה.

מקרים נוספים...

לא אחת, מציע טעה והגיש ערבות בנקאית בנוסח שונה מזה שנדרש במכרז ולא עזרו הטיעונים בדבר טעות טכנית בתום לב של סניף הבנק שהנפיק את הערבות, והצעת המציע נפסלה.

במקרה אחר, ועדת המכרזים נמנעה מלקבוע  כי מציע זכה במכרז - למרות שניתן לו  מלוא הניקוד, הן בגין איכות העבודה והן בזכות מחיר הנמוך שהציע - רק בשל הגשת מסמכים מבולגנים שקשה היה לאתר ולבדוק האם כל המסמכים הנדרשים אכן הוגשו. במקרה זה, נאלץ אותו מציע להתפשר בבית המשפט על מחצית מתקופת העבודה המתוכננת ולחלוק אותה עם מציע אחר. הפסד ברור של כסף בסכומים גבוהים.

לאחרונה התברר בבדיקה מקדימה של מסמכי ההצעה למכרז טרם הגשתו, שביצעה עו"ד פפר, שלא צורפו והוכנו המסמכים הנכונים וכי נוסח הערבות שגוי. בנוסף, עוד התגלה בבדיקה כי המציע לא שם לב שהתבקש לתת הנחה ממחיר שכבר כלל מע"מ והיה משוכנע, בשל מלל שגוי במכרז, שמדובר על מחיר מקסימום שאינו  כולל מע"מ. סידור המסמכים, תיקון מלל הערבות והסבת תשומת ליבו של המציע לסכום המקסימום במכרז, שינו את סיכויי זכייתו במכרז.

בחלק מהמקרים מציעים לא קיבלו את מקסימום הדירוג ברכיב האיכות כיוון שלא שמו לב אלו מסמכים עליהם לצרף כדי להוכיח את ניסיונם. כלומר - לא תמיד מספיק שהצעת המחיר נמוכה ושלמציע יש את כל הכישורים לזכות במכרז.

החשיבות של ליווי ופיקוח עו"ד בהליך

רבות הן הפעמים שהמציעים נפסלים בשל כשלים טכניים או נגררים לבתי משפט בעתירות מנהליות בשל העלאת טענות על ידי מציעים מתחרים, כנגד הצעתם (הזוכה), טענות שחלקן היו יכולות להתייתר וזאת באם ההצעה למכרז הייתה מוגשת תחת פיקוח עורך דין מומחה לעניין.

ברור שבדיקה של עו"ד המתמחה בתחום המכרזים והמאשר את התאמת כל המסמכים לדרישות המכרז, צירוף כל התעודות והאישורים המבוקשים ובדיקת מלל הערבות, היו יכולים במקרים רבים למנוע פסילת מציעים, שאילולא כשלו כשלים טכניים היו זוכים במכרז.

ליווי מקצועי על ידי עורך דין המתמחה בהגשת הצעות למכרזים דרוש גם לצורך בדיקת תנאי המכרז קודם להגשה ההצעה, וזאת כדי לאפשר למציע לפנות בשאלות למפרסם המכרז ולנסות לשנות תנאי סף מקפחים או לא שוויוניים ו/או לא רלוונטיים. לא ניתן לגשת למכרז, לא לזכות בו ואז להעלות טענות כנגד תנאי המכרז - סיווג לא רלבנטי, רכבים חדשים, איסור שימוש ברכבים בהסכם ליסינג, נפח מנוע לא סביר, מספר עובדים במשרד בהיקף שאינו פרופורציונלי להיקף העבודה הנדרש במכרז וכו'.

עו"ד וכלכלנית אורית פפר, בעלת תואר שני במדיניות ציבורית, לשעבר גזברית עיריית רמת השרון ומועצות מקומיות אורנית וגני תקוה, יו"ר ועדת הדרכה באיגוד הגזברים וחברת הנהלת האיגוד, מתמחה בניהול הליכי מכרז ברשויות מקומיות, ממשלתיות וציבוריות. 

>> קראו כאן איך לגשת למכרז רשויות מקומיות ולהשאר "בחיים".

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הפחתת חיובי ארנונה

מאת: אלי דורון, עו"ד

למשרדנו סוללת עורכי דין המומחים בניהול הליכים בתחום הארנונה, חיובי ארנונה, בביטול והפחת - קראו כאן בנושא.

האם אתם משלמים יותר מדי ארנונה?

מאת: אורית פפר, עו"ד כלכלנית

אל תישארו עם זה לבד, הטעות הגדולה והבסיסית היא שלא מתייעצים עם המומחים בתחום. הקדימו רפואה למכה ופנו למומחים בתחום להתייעצות, כל איחור וכל פספוס מועדים יכול לעלות בהרבה מאוד כסף ובהליכים משפטיים מיותרים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.