ראשית, היכן ניתן למצוא למעשה פרסומים על מכרזים?
- בימי שני וחמישי מתפרסמת מודעה מרוכזת של מכרזי רשויות מטעם מכרזי רשויות מטעם מרכז השלטון המקומי בעיתונים "גלובס" ו-"כלכליסט". את אותם פרסומים ניתן למצוא גם באתר משכ"ל.
- מאגר פרסומים של יפעת, בין היתר גם מכרזי רשויות מקומיות.
- מאגר פרסום מיוחד לרשויות מקומיות בכתובת http://www.govo.co.il
- באתרי האינטרנט של כל אחת מהרשויות המקומיות.
 
איך לבחור לאיזה מכרז לגשת?
בהתאם לתחום עיסוק, מיקום גיאוגרפי של הרשות המפרסמת ביחס למיקום העסק, בדיקה כלכלית ומגבלת מחירים, מכרז מתמשך או חד פעמי. קיימים גם שיקולים נוספים כגון עומס בעבודה, חלוקת טריטוריות.
 
ידע והכרת השטח יכולים להיות שווים הון רב ולכן חשוב לאסוף מידע מראש!
המידע יכול להיאסף באמצעות עיון במכרז ללא רכישת, בדיקת התקשרויות של הרשות במכרזים דומים קודמים, בדיקת מוסר תשלומים של הרשות. לאחר רכישת מכרז - השתתפות בסיור קבלנים והגשת שאלות הבהרה לרשות. ניתן לשנות תנאי סף ותנאים כספיים טרם הגשת ההצעות.

 
טרם הגשת ההצעה במכרז יש לבדוק האם עומדים בתנאי סף:   
ניסיון נדרש בעיסוק נשוא המכרז, עמידה בהיקף כספי נדרש, איזה ציוד נדרש והאם יש להציג בעלות או התקשרויות משנה, רישיון עסק בתוקף במידה ויש צורך, אישורים בתוקף כגון - אישור חברת כרטיס אשראי, רישיון חשמלאי, אישור הובלת  שפכים, סיווג קבלני מתאים, רישום כמשרד הסעות.
מה ניתן לעשות כאשר מגלים שתנאי מכרז בעיתיים?
(לא רלוונטיים, פוגעים בשוויון, מכוונים מציע מסוים)
א. ניתן לפנות בשאלות הבהרה ובקשה לשנות תנאים  ובמידה והרשות מסרבת לשנות תנאים ונראה שהמכרז תפור/ תנאים לא רלוונטיים, או שנראה שהמכרז פיקטיבי - יש לפנות מיד לבית המשפט ולבקש צו מניעה.
ב. מחליטים לא לגשת אבל לאסוף מידע בדבר תוצאות המכרז.
חשוב מאוד לדעת שלא ניתן לגשת למכרז ולאחר שנפתחות המעטפות לטעון כנגד תנאי המכרז.

 
למה חשוב לשים לב שכמכינים את מסמכי ההצעה להגשה למכרז?
1. לוח זמנים להגשת המכרז, איזה מסמכים יש לצרף - איסוף כל המסמכים, דרך בחירת הזוכה - מחיר/ איכות או שניהם ואיך מחושב, מי המתחרים הפוטנציאליים.
2. חשוב להקפיד על פניה מוקדמת לבנק להכנת ערבות ובדיקה בחברת הביטוח לגבי עלות ביטוחים.
3. הכנת חוברת מכרז מסודרת ואסתטית ולשים לב האם נדרשים שני העתקים או אחד של חוברת ההצעה.
4. תכנון קפדני של ריאיון או מצגת במידה ויש ניקוד בגין איכות.

 
איך להתכונן להגשת ההצעה?
הכנת צ'ק ליסט של כל המסמכים הנדרשים, בדיקת נוסח הערבות שהוכנה בבנק, פניה ללקוחות לקבלת מכתבי המלצה, הכנת כל המסמכים שדורשים אישור רו"ח / עו"ד לפחות יומיים מראש כדי לא לפספס חתימות, איסוף כל האישורים והרישיונות;  מתן תשומת לב לתשובות לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור, הגשת המסמכים במבנה שצוין במכרז (מעטפות, חוברות); שמירת עותק של כל החוברת שהוגשה לצורך מעקב המציע.

המלצות:
 • הכינו סטים של  אישורים, רישיונות והמלצות כדי לחסוך זמן בעת הגשת ההצעה.
 • הגיעו לישיבת פתיחת המעטפות בכדי ללמוד מה הייתה הצעת המחיר של המתחרים.
 • במידה ולא זכיתם - פנו לוועדת המכרזים לקבלת כל החומר.
 • נצלו את הזכאות שיש לכל מי שניגש למכרז זכאי לקבל את כל המידע הרלוונטי להליך בחירת הזוכה (לפעמים כדאי להשתתף רק לצורך זה).

מתי יש צורך בהתייעצות עם עורך דין מומחה בנושא?
 • מיד עם רכישת ממסמכי המכרז:
  - בדיקת הבעיות המשפטיות האפשריות.
  - הכנת שאלות הבהרה (שייתכן ויהיו חלק מהליך משפטי).
  - בדיקת סנכרון סעיפי מכרז עם סעיפי הסכם ודרישות מכרז.
 • לצורך קבלת החלטה האם לגשת למכרז או לפנות לעתירה מנהלית וצו מניעה?
 • בעת הגשת מסמכי ההצעה למכרז:
  - חתימה על כל האישורים הנדרשים
  - בדיקה שכל המסמכים הנדרשים קיימים 
  - בדיקת חתימות וחותמות במקומות הנדרשים
  - בדיקת נוסח ערבות ביצוע
 • בעת קבלת הזמנה לשימוע בפני ועדת המכרזים
 • בעת קבלת תוצאות המכרז אם התקבלה הודעה על אי זכיה:
- פניה לרשות לקבלת מסמכי המכרז.
- בדיקה משפטית של כל מסמכי המכרז שהוגשו על ידי הזוכה ופרוטוקולים.
- הכנת פניה לוועדת המכרזים לאחר ניתוח המסמכים.
- קבלת החלטה האם לגשת לעתירה ולערער על הזכייה.
- ניהול הליך משפטי.
 • בעת קבלת תוצאות המכרז אם התקבלה הודעה על זכיה:
- סיוע בהכנת מסמכים נדרשים לחתימת הסכם.
- מתן מענה לפניית מתחרים שלא זכו.
- במידת הצורך ניהול הליך משפטי.
 

>> עוד מידע בעניין הגשת הצעות למכרזים, תוכלו למצוא כאן.

 
להתייעצות תוך כדי וגם אחרי פרסום תוצאות המכרז, צרו עמנו קשר!
 
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

מידע מקצועי

ייצוג מציע, זוכה או מפסיד במכרז

חוק המכרזים מטיל חובה על גופים ציבורים, מוניציפליים ואחרים לפרסם מכרז בגין עבודות הנדרשות לביצוע ע"י אותם גופים ולהתקשר חוזית לביצוע עם הגורם המתאים ביותר, אובייקטיבית

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים