מאת:

בית המשפט קבע:
צירוף תצהיר כוזב במסגרת מכרז הוא פגם שאינו ניתן לתיקון ומחייב פסילת הצעה

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בעתירה שעניינה במכרז של עיריית רמת גן לאספקת שירותי פינוי אשפה. במסגרת המכרז נדרשו המציעים למסור הצהרה המשפיעה על הניקוד שלהם במכרז, בעוד אחד המציעים צירף להצעתו הצהרה שהתבררה בדיעבד ככוזבת. במסגרת בירור שערכה ועדת המכרזים התבררה ההצהרה הכוזבת, הניקוד שניתן למציע הופחת בהתאם אולם גם לאחר הפחתת הניקוד הצעתו נמצאה כבעלת הניקוד הגבוה ביותר וועדת המכרזים הצהירה עליה כהצעה הזוכה.

בית המשפט החליט לבטל את החלטת ועדת המכרזים וקבע כי לא ניתן היה להכשיר בדיעבד הצעה שאליה צורף תצהיר כוזב.

 

רקע עובדתי ביתר הרחבה

בשנת 2021 פרסמה עיריית רמת גן מכרז למתן שירותי פינוי אשפה. במסגרת ההצעה נקבעה שיטת ניקוד אשר נסמכה על מרכיבים שונים בהצעה. בין היתר, נדרשו המציעים לצרף להצעתם תצהיר במסגרתו היה עליהם לפרט האם התנהלו בעבר ו/או מתנהלים בהווה הליכים משפטיים בינם לבין רשות מקומית כלשהי. מתן תצהיר בדבר היעדר הליכים משפטיים כאמור, העניקה למציע ניקוד גבוה יותר.
אחד המציעים (להלן: "המציע התכססן") צירף להצעתו תצהיר לפיו לא מתנהלים על ידו ולא התנהלו בעבר הליכים משפטיים נגד רשות מקומית כלשהי. עם פתיחת ההצעות הופנתה תשומת לבה של ועדת המכרזים על ידי אחד המציעים האחרים לכך שההצהרה שהוגשה על ידי "המציע התכססן" הינה הצהרה כוזבת וכי בפועל מתנהלים בינו לבין רשות מקומית אחרת הליכים משפטיים. ועדת המכרזים ערכה בירור עם המציע התכססן, אשר טען כי מדובר בטעות בתום לב, כי הוא חתם על מסמכי המכרז בחבילה אחת ועל כן לא הבחין בכך שהתצהיר אינו רלוונטי עבורו.
לנוכח הסבריו של המציע, תיקנה ועדת המכרזים את הניקוד אשר ניתן לאותו מציע, אולם גם לאחר התיקון זכתה הצעתו לניקוד הגבוה ביותר מבין כל יתר ההצעות. משכך, החליטה ועדת המכרזים להצהיר על הצעתו של "המציע התכססן" כהצעה הזוכה.
אחד המציעים האחרים לא השלים עם החלטת ועדת המכרזים והגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים במסגרתה הוא טען כי לנוכח התצהיר הכוזב היה על ועדת המכרזים לפסול את הצעתו של "המציע התכססן" ולא ניתן היה להכשירה.

 

הכרעת בית המשפט

תקנה 20(א) לתקנות העיריות (מכרזים) קובעת, כי ככל שהיה יסוד לוועדת המכרזים לחשוד בכך שהוגשה הצעה הכוללת שגיאות מכוונות שמטרתן להוליך את ועדת המכרזים שולל, רשאית הועדה (אך אינה חייבת) לפסול את ההצעה ולא לדון בה. הוראה דומה נקבעה גם בתנאי המכרז הרלוונטי.
על פי פסיקת בתי המשפט לוועדת המכרזים נתון שיקול דעת האם לפסול הצעה "תכססנית" מסוג זה כאשר לא כל שגיאה במסמכי המכרז מחייבת את פסילתה של ההצעה. כך לדוגמא נקבע בעבר כי טעות טכנית שהינה גלויה על פניה אינה מחייבת את פסילת ההצעה וככלל בית המשפט לא יתערב בשיקול דעתה של הועדה במידה והיא בוחרת לתקן את הטעות ולא לפסול את ההצעה.
עוד נקבע, כי על מנת שניתן יהא לתקן את הטעות, צריכה זו להיות טעות שאינה יורדת לשורש העניין ואשר תיקונה אינו פוגע בעקרון השוויון בין המציעים במכרז.
כך גם נקבע בעבר כי יש להבחין בין פגם שנפל בתנאי סף של המכרז (כגון צירוף ערבות בנקאית אשר צירופה נדרש כתנאי סף), כאשר במקרה כזה אי עמידה בתנאי סף מחייבת את פסילת ההצעה לבין תנאי שהינו בגדר "תנאי משקל" שאי קיומו אינו מחייב את פסילת ההצעה.
על אף האמור, קבע בית המשפט כי מדובר בפגם מהותי שלא ניתן היה להכשירו ואשר חייב את פסילת ההצעה של "המציע התכססן". בעניין זה הפנה בית המשפט לפסק דינו של בית המשפט העליון אשר ניתן בעניין טלדור ובו נקבע כי כאשר מדובר בטעות שאינה גלויה על פניה אלא בטעות המחייבת ברור עובדתי, הדבר מעיד על כך שלא מדובר בטעות סופר אלא על קושי מהותי בהצעה.
מעל לכל קבע בית המשפט, כי מדובר בעניין עקרוני שכן אמנם במקרה הנוכחי הטעות התגלתה ואף לאחר הפחתת הניקוד נותרה ההצעה – בעלת הניקוד הגבוה ביותר, אולם הכשרת ההצעה פותחת פתח מסוכן למציעים אחרים לכלול בהצעותיהם "טעויות" דומות מתוך תקווה שאלה לא יתגלו ומתוך תקווה כי בכך יינתן להם אותו יתרון קטן שיאפשר להם לזכור במכרז. לנוכח האמור קבע בית המשפט, כי יש לפסול את ההצעה, על מנת להרתיע מציעים אחרים מפני טעויות מכוונות.
רק כך- קבע בית המשפט- ידעו המשתתפים במכרזים להקפיד הקפדה יתרה על קיום תנאי המכרז ולהימנע מטעויות בהצעותיהן, בין אם מדובר בטעויות בתום לב ובין אם בטעויות מכוונות ותכססניות.
 

לסיכום

ככלל, לוועדת המכרזים נתון שיקול דעת רחב בכל הנוגע לבדיקת ההצעות וקבלת פרטים נוספים מהמציעים השונים, ככל שאלה נדרשים. על אף האמור, פסק דינו הנ"ל של בית המשפט שולח מסר ברור למשתתפים במכרזים וכן לוועדות המכרזים, כי כאשר מדובר במתן הצהרה כוזבת במסגרת מסמכי המכרז אשר ניתנה בטעות, בין אם בתום לב ובין אם באופן מכוון, וכאשר לא מדובר בטעות שהינה בגדר טעות טכנית ו/או טעות סופר גרידא- יתערב בית המשפט בהחלטת הועדה ויפסול את ההצעה המטעה.

לנוכח האמור, קיימת חשיבות יתרה במילוי מוקפד ובבדיקה יסודית של מסמכי המכרז, על מנת להימנע מטעויות מסוג זה אשר עשויות להביא לפסילת המכרז.

בדיקה שכזו ראוי לה שתיעשה על ידי כל אחד מהמציעים ביחס להצעתו שלו בעת מילוי מסמכי המכרז והן ביחס להצעות של המציעים האחרים, לאחר פתיחת מסמכי המכרז, שכן במקרים המתאימים עשוי הדבר להביא לשינוי מהותי בתוצאות המכרז.
(עתמ (ת"א) 60324-01-22 י.ר.א.ב. שרותי נוי 1985 בע"מ נ' עיריית רמת גן)
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.