מאת:

בית המשפט קבע - במכרזים ציבוריים יש להקפיד על תנאי המכרז, קלה כבחמורה

בית המשפט המחוזי בירושלים דן בעתירה לביטול מכרז של המוסד לביטוח הלאומי לרכישת בנין משרדים בעיר נצרת בשל ליקויים שונים שהתגלו בעת פתיחת מעטפות המכרזים ובדיקת ההצעות. בית המשפט קבע, כי אכן נפלו ליקויים בעבודת ועדת המכרזים ואמנם מדובר בליקויים טכניים, כאשר מדובר במכרז ציבורי יש להקפיד על תנאי ניהול המכרז באופן דקדקני ומשך יש לבטל את המכרז שנערך ולאפשר לשתי המציעות להגיש הצעות חדשות שיעברו בדיקה מחודשת.
 

רקע עובדתי

המוסד לביטוח הלאומי הוציא מכרז משולב במסגרתו הוא ביקש לקבל הצעות חלופיות לרכישת בנין משרדים או לשכירות של בנין משרדים לצורך פעילותו בעיר נצרת. כל אחד מהמציעים היה רשאי להגיש הצעה למכירת בנין משרדים או להשכרת בנין משרדים או שתי הצעות- הן למכירה והן להשכרה של בנין משרדים.
בין היתר, נקבע בתנאי המכרז כי מי שמגיש שתי הצעות מחוייב לעשות זאת בשתי מעטפות נפרדות שאותן יש להכניס יחד למעטפה שלישית.
ועדת המכרזים של המוסד לביטוח הלאומי ערכה תחילה הליך של פתיחת המעטפות ורישום תוכנן ללא בדיקת ההצעות לגופן. בתום פתיחת ההצעות, אלה הונחו בכספת ורק כעבור זמן מה נערך הליך של בדיקת ההצעות. כפי שנקבע על ידי בית המשפט במהלך הליך פתיחת תיבת המכרזים ופתיחת ההצעות נפלו מספר ליקויים שהינם ליקויים טכניים במהותם וזאת כדלקמן:
  1. בעת פתיחת תיבת המכרזים נערך פרוטוקול במסגרתו נרשמו ההצעות שנמצאו בתיבה, לרבות זהות מגיש ההצעה וסוג ההצעה (אם מדובר בהצעה למכירה או להשכרה). לא נרשם במסגרת הפרוטוקול הסכום של כל אחת מההצעות וזאת בניגוד לכללי המכרז הפימיים שקבע לעצמו המוסד לביטוח הלאומי;
  2. לגבי אחת המציעות, נרשם בפרוטוקול כי הוגשה מטעמה הצעה להשכרה בלבד ולא נרשם כי הוגשה מטעמה הצעה למכירה של בנין משרדים.
  3. רק כעבור כחודשיים, לאחר פניה של אותה מציעה ובדיקה חוזרת של המעטפות נמצאה בהן גם הצעה למכירת בניין משרדים, אלא שהפרוטוקול שנערך לאותה בדיקה חוזרת נערך ללא רישום של הנוכחים. 
  4. מלבד כל אלה הפרוטוקול שנערך בעת בדיקת ההצעות לגופן נערך ללא חתימה וללא תאריך.
בסופו של יום דווקא אותה הצעה שלא נרשמה בעת פתיחת תיבת המכרזים ואשר נמצאה רק כעבור חודשיים נמצאה כהצעה הזולה ביותר וועדת המכרזים הכריזה על המגישה של אותה הצעה, חב' כרם אל חורי בע"מ, כזוכה.
חברת בסט ייזום בע"מ, אשר הצעתה הייתה השניה הזולה ביותר הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים במסגרתה היא הצביעה על הליקויים השונים אשר נפלו בהליך המכרז וביקשה לבטל את זכייתה של חב' כרם אל חורי במכרז ולהצהיר על כך שהצעתה הינה ההצעה הזוכה.
 

הכרעת בית המשפט

על רקע הנסיבות הללו קבע בית המשפט, כי לא ניתן להכשיר את הפגמים הרבים אשר נפלו בהתנהלות המכרז וכי יש לבטלו.
בית המשפט קבע, כי כאשר מדובר במכרז ציבורי, בייחוד מכרז בסכום נכבד של כ- 100 מיליון ₪ מחויבת הרשות להקפיד באופן דווקני על קיום הליך מכרזי תקין ולקיים בדקדקנות את כל תנאי המכרז. עוד קבע בית המשפט, כי אמנם מדובר בליקויים טכניים אשר, ככל הנראה, נגרמו בתום לב וכי אמנם לא ניתן לקבוע כי ההצעה הזוכה הוגנבה למעטפת המכרז בדיעבד, יחד עם זאת, נגרמה פגיעה מהותית במראית פני הצדק המחייבת את ביטול המכרז.
על אף האמור, בית המשפט קיבל את טענתה של הזוכה, כי אין זה ראוי שהצעתה תיפסל עקב ליקויים בהתנהלות של עורך המכרז (המוסד לביטוח הלאומי). בנסיבות אלה קבע בית המשפט, כי יש לערוך מכרז מחודש בין שתי המציעות הרלוונטיות בלבד, כאשר כל אחת מהן תהיה רשאית להגיש הצעה חדשה כראות עיניה וועדת המכרזים תבחן את ההצעות מחדש. בית המשפט ציין כי פתרון זה מאזן בין השיקולים השונים העומדים לטובתם ולחובתם של כל הצדדים להליך, כך שמחד שתי המציעות שהגישו את ההצעות הזולות ביותר יקבלו הזדמנות נוספת לזכות במכרז ובמקביל יובטח אינטרס הציבור, כי ההצעה הזולה ביותר תהיה ההצעה הזוכה.
בשולי הדברים דן בית המשפט בטענה נוספת שהעלתה העותרת והיא, כי המגרש שאותו הציעה המציעה הזוכה, אינו מאפשר בניה בשטח הנדרש על פי תנאי המכרז ועל כן ההצעה אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז. המשיבות טענו מנגד, כי אמנם זכויות הבניה הקיימות במגרש אינן מאפשרות בניה בשטח הנדרש, אולם על פי תנאי המכרז נדרש כי הנכס המוצע יעמוד בתנאי המכרז עד למועד המסירה ולא נרדש שהוא יעמוד בתנאי המכרז במועד הגשת ההצעה. לטענת המשיבה לאחר קבלת הקלה בזכויות הבניה למגרש שאותו היא הציעה, ניתן יהיה לבנות עליו מבנה בשטח הנדרש עד למועד המסירה ובכך הוא עונה על תנאי המכרז. בית המשפט קיבל את טענת המשיבות בעניין זה, אולם קבע, כי ככל שלאחר עריכת מכרז מחודש עדיין תזכה חב' כרם אל חורי בע"מ וככל שלא יעלה בידה לקבל היתר בניה בשטח הנדרש תבוטל זכייתה והעותרת תוכרז כזוכה באופן אוטומטי.
 

לסיכום

פסק דין זה ממחיש פעם נוספת, כי החלטת ועדת המכרזים במכרז ציבורי אינה סוף פסק. גם לאחר מתן ההחלטה יש מקום לבחינה מדוקדקת של ההליך המכרזי שהתקיים, שכן לא מן הנמנע שנפלו הליך זה פגמים, אשר יכולים להביא לביטול המכרז ולמתן הזדמנות נוספת להשתתפות במכרז.
כאשר קיים חשש להתנהלות לא תקינה של המכרז, זכותו של כל משתתף לקבל לידיו את כל החומר של המכרז, לבדוק אותו באופן קפדני וככל שמתגלים ליקויים לעתור לבית המשפט בדרישה לביטול הזכיה של ההצעה הזוכה או לביטול המכרז כולו ולעריכתו המחודשת.
בדיני מכרזים ניתן משקל רב להקפדה על תנאים טכניים של המכרז לרבות עמידה של ההצעה בתנאי הסף של המכרז, צירוף כל המסמכים הנדרשים, קיום הליך בדיקה תקין ותיעוד מסודר של כל שלבי ההליך. אי קיומם של איזה מבין התנאים הללו, עשויים להביא לביטול המכרז.
(עתמ (י-ם) 57096-07-21‏ ‏ בסט ייזום בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי)

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.