עדכוני הלקוחות שלנו מכסים מגוון רחב של נושאים בתחומי המיסים, החברות, שוק ההון ודיני עבודה.

הישארו מעודכנים בהחלטות המשפטיות המעניינות ביותר והיחשפו גם למאמרים משפטיים בתחומי עניין שונים.

מקווים גם כאן להביא לידי ביטוי מקצועיותהתמדה, מתן שירות ללא פשרות, יחס אישי ומצוינות.

 

פסק דין חשוב של ביהמ"ש העליון בתביעת רשלנות מקצועית של רואה חשבון

מאת: ;

לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק דין חשוב בנוגע לתביעת רשלנות מקצועית כנגד רואה חשבון, הקובע מהו סטנדרט התנהגות ראוי ומצופה מרואה חשבון ומתי התנהגות זו מהווה הפרה של חובות רואה החשבון כלפי לקוחו.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: ;

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

תשלום מס עסקאות עודף

מאת: ;

חוק מס ערך מוסף מטיל חבות במס על עסקאות בישראל. אלא, שישנם מקרים שבהם משולם מס מבלי חבות לשלמו. באילו מקרים ניתן לפעול על מנת לקבלו בחזרה? מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה טרם העסקה, וכן מיד לאחר כל שינוי שחל בתנאיה.

עבירות סמים בצה"ל

מאת: ;

צה"ל נוקט בעמדה מחמירה כלפי עבירות סמים ומטפל בהן באופן רחב באמצעות אכיפה, מניעה וענישה. לפיכך מדיניות הענישה בצה"ל הינה מחמירה וכוללת בדרך כלל מאסר בפועל. העזרות בליווי משפטי מקצועי יכולה לחסוך במקרים רבים חודשי מאסר ממושכים ורישום פלילי המכתים את החייל לתקופה ממושכת בחייו האזרחיים.

הודעת גירעון מס בגין רכב ביבוא אישי

מאת: ;

פסיקת בית המשפט השלום בנצרת בתביעה למתן סעד הצהרתי נגד בית המכס אשדוד בגין הודעת חיוב גירעון מס, שקיבל התובע על יבוא אישי של רכב. בכל מקרה של מחלוקת עם רשויות המכס, רצוי להיוועץ בעו"ד הבקיא בתחום אשר יידע להכווין, למזער נזקים ולייצג נאמנה את היבואן.

תשלומי מע"מ שקוזזו מחשבוניות מזויפות

מאת: ;

האם קמה לעוסק זכות שיפוי על תשלומי מע"מ שהוחזרו לאחר שנקבע, כי קוזזו מחשבוניות מזויפות? על שאלה זו נדרש לאחרונה לענות בית משפט השלום בתל אביב.

העלמת מס

מאת: ;

העלמת מס הינה פעולה המבוצעת במכוון או שלא במכוון לרוב על ידי בעל עסק, קטן או גדול, עסק רשום או עסק שכלל לא פתח תיק במס הכנסה, וכאשר במקרה של גילוי המחדל היא הופכת לעבירת מס ובגינה מוטלות סנקציות אזרחיות ופליליות על ידי רשות המיסים. משרדנו מתמחה בייצוג הדוק ואישי של אזרחים וחברות הנחשדים בביצוע עבירות מס בכל רחבי הארץ. במשרדנו עורכי דין עבירות מס המטפלים במסירות, בדיסקרטיות ובנאמנות חסרת פשרות בכל לקוח, ללא כל עיכוב ותוך התחשבות מרבית בכל הנוגעים בדבר. למשרדנו רקורד וניסיון מוצלח של טיפול במאות לקוחות אשר נחשדו בביצוע עבירות מס.

הלבנת הון

מאת: ;

הלבנת הון היא פעולה כלכלית אשר ייעודה הסוואה של מקורות כספיים, אשר הושגו בדרכים לא חוקיות או הושגו באמצעים חוקיים, אולם בעליהם נמנע מלהצהיר עליהם כחוק, במטרה להימנע מחבויות מס. במשרדנו עורכי דין הלבנת הון, בעלי ניסיון ומומחיות בתחום הפלילי והאזרחי, לטיפול בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פשיעה כלכלית וצווארון לבן.

עבירות מס

מאת: ;

עבירות מס הינן עבירות המוגדרות על ידי המדינה כגזלה או גניבה מקופת המדינה ולכן ההתייחסות לעבירות מס על ידי רשויות המס ובתי המשפט רצינית ומחמירה. עיקר עבירות המס עניינן בפעולות שאזרחים עושים או נמנעים מלעשות ואשר יש בהן כדי לפגוע בהכנסות המדינה ממיסים. לפעמים מדובר בעבירות המיוחסות לאדם פרטי ולפעמים מדובר בעבירות המיוחסות לחברה בע"מ ו/או למנהליה.

ניהול עמותת בתי כנסת

מאת: ;

'גוף ציבורי' בהגדרתו הלשונית הוא התארגנות של אנשים למען מטרה משותפת, ובהגדרתו המשפטית הוא מכונה לרוב מלכ"ר. גם גוף ציבורי דתי, בדגש על בית כנסת, בית מדרש, בית חב"ד נחשב כמלכ"ר. במאמר זה נצביע על מספר 'כללי אצבע' לניהול גוף ציבורי דתי.

עמותות וגופים מלכ"רים - הכנסות והוצאות

מאת: ;

עמותות ותאגידים ללא כוונת רווח כפופים לכללים רבים, ולדרישות רבות מצד גופים שונים החל ממשרדי ממשלה וכלה בתאגידים בנקאיים. להלן מספר כללי אצבע להתנהלות תאגידית נכונה בהיבט של הכנסות והוצאות עבור אלה המבקשים להפעיל תאגידים מסוג זה.

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

מאת: ;

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

שינוי הכללים לגבי הגדרת תושב ישראל ותושב חוץ

מאת: ;

רשות המסים מקדמת רפורמה במיסוי הבינלאומי במסגרתה יחול שינוי בכללים לסיווג "תושב ישראל" ו-"תושב חוץ", תוך קביעת כללים גורפת על בסיס ימי שהייה בלבד המתעלמת מנסיבותיו הפרטניות של הנישום ומכללים דומים הבוחנים את מיקום מרכז חיי הנישום כפי שקבועים ברשויות מס מקבילות לצורך סיווג יחיד כ"תושב מס".

מיסוי הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל

מאת: ;

בעל דירה להשקעה המשכיר את דירתו ידרש לשלם בגינה מס על הכנסתו מדמי שכירות. הדין בישראל מתווה שלושה מסלולי מיסוי על הכנסות משכר דירה אשר הופקו על-ידי יחידים בעלי דירות מגורים אשר משכירים אותן למגורים ליחיד.

פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים במבצע "מגן וחץ"

מאת: ;

בעלי עסקים אשר ניזוקו מפעולות מלחמה ואיבה במבצע "מגן וחץ" והמצויים "באיזור המיוחד" זכאים להגיש תביעה לפיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו להם בין ה- 9.5.2023 ל- 15.5.2023 לפי אחד מהמסלולים הרלוונטיים בעניינם.

תביעה נגד מפעל הפיס - חוק ההתיישנות

מאת: ;

האם בקשה לסעד זמני המוגשת ללא תביעה עיקרית, עוצרת את מרוץ ההתיישנות? בית המשפט העליון קבע לאחרונה, כי בקשה לסעד זמני שהוגשה ללא תביעה עיקרית, ואף לא הוגשה תביעה תוך 7 ימים מיום הבקשה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות ואין לייחס לה משמעות כלשהי במישור זה.

התנגדות לצו קיום צוואה

מאת: ;

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

פסק הדין נוסף בעניין יינות ביתן - קנס גירעון והטלתו

מאת: ; ;

בית המשפט העליון דחה ערעור מס הכנסה שהגישה רשת מרכולים לממכר קמעונאי של מוצרי מזון בעקבות דיווח על הכנסה חייבת והפחתת מס שעליה לשלם.

זומנת לחקירת מס?

מאת: ;

חקירת מס הכנסה יכולה להיות אירוע טראומתי עבור הנחקר, במאמר עצות זהב להנהלות נכונה מול חוקרי מס ההכנסה.

עורך דין בחיפה

מאת:

משרדנו מספק שירותים משפטיים כוללים לבסיס לקוחות רחב, הבוחרים בנו כשהם זקוקים למומחיות, "חשיבה מחוץ לקופסא" ומקצועיות. המשרד מלווה ומייצג מגזרים גדולים במשק הישראלי, פועל לסיוע לעסקים במשבר ומייצג חברות וארגונים מול מוסדות המדינה לאור משבר הקורונה ובהתמודדות מול הליכי חדלות פירעון ומול רשויות המס.


זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.