עדכוני הלקוחות שלנו מכסים מגוון רחב של נושאים בתחומי המיסים, החברות, שוק ההון ודיני עבודה.

הישארו מעודכנים בהחלטות המשפטיות המעניינות ביותר והיחשפו גם למאמרים משפטיים בתחומי עניין שונים.

מקווים גם כאן להביא לידי ביטוי מקצועיותהתמדה, מתן שירות ללא פשרות, יחס אישי ומצוינות.

 

רישוי עסקים וצו סגירה מנהלי

מאת: ;

חוק רישוי עסקים קובע, כי כל עסק שמופיע בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק להפעלתו. כדי להימנע מסנקציות בעקבות הפעלת עסק ללא רישוי, חשוב להתעמק בדרישות המשפטיות והרישוי המתאימות לכל סוג עסק.

מכתב התראה מעו"ד ככלי לגבייה יעילה

מאת: ;

על מנת לייעל את הליכי הגבייה, נהוג לשלוח מכתב התראה לחייב שמטרתו להתריע על פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגדו. שליחת המכתב עשויה להוביל לשיפור בהליך הגבייה במספר אופנים.

מדוע כדאי להוציא דרכון אירופאי?

מאת:

להוצאת דרכון אירופאי יתרונות רבים. דרכון אירופאי מספק לבעליו גישה מורחבת להזדמנויות בינלאומיות במגוון תחומים.

כתב אישום בעבירות מס

מאת: ;

חוקי המס כוללים גם עבירות פליליות לגביהן ניתן להגיש כתב אישום. ישנם קווי דמיון רבים בין עבירות פליליות 'רגילות' ובין עבירות מס, אך ישנם גם מספר הבדלים שאותם כדאי להכיר.

חשיבות הייצוג המשפטי בחקירת מצ"ח

מאת: ;

חיילים רבים, שמצ"ח מזמנים אותם לחקירה או בפעמים רבות 'שולפים' אותם לחקירה, נוטים לחשוב כי מדובר בעניין צבאי מובהק ותו לא. אך מדובר בחקירה פלילית על כל המשתמע מכך. על חשיבות הייצוג המשפטי בחקירת מצ"ח במאמר זה.

תיקוני חקיקה של מיסוי מקרקעין בפרויקטים של התחדשות עירונית

מאת: ;

חוק ההסדרים לשנים 2023-2024 הביאו למספר תיקונים חשובים בתחום מיסוי המקרקעין המתייחסים לפרויקטים של התחדשות עירונית. במאמר נפרט את התיקונים המרכזיים ואת הדגשים לפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38.

הכנסות מראיית חשבון במקרה של שלילת רישיון

מאת: ;

תקנות רואי החשבון קובעות כללים הנוגעים, לדרך ההתנהגות של חברת רואי חשבון כאשר רישיוני של אחד מחבריה או מנהליה בוטל או הותלה.

אוסטריה - יעד אטרקטיבי להשקעות

מאת: ; ; ;

עם סביבה פוליטית וכלכלית יציבה, אליה מתווסף כח עבודה מיומן ביותר, אוסטריה מציעה הזדמנויות רבות ומגוונות למשקיעים. בנוסף, ישנה מידה גבוהה של ודאות משפטית באוסטריה, שזוכה להערכה רבה בקרב קהל המשקיעים.

קיזוז דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר והוחזרו

מאת: ;

במסגרת חוק ההסדרים 2023-2024 נקבע כי החל משנת 2025 דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר והוחזרו יקוזזו לעניין חישוב ההכנסה החייבת או יהוו הכנסה חייבת.

שינויים חשובים במיסוי שכירות ובעל עסק זעיר

מאת: ;

במסגרת חוק ההסדרים 23-24 תוקנו מספר תיקונים הנוגעים למיסוי דירות להשכרה ושונתה הגדרת היקף 'עוסק זעיר' ו'עוסק פטור', באופן שיסייע לבעלי העסקים הקטנים בישראל. "בעל עסק זעיר" יוגדר מעתה כיחיד תושב ישראל בעל עסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי קטן מ- 120,000 ש"ח.

רפורמה בעולם ניכוי מס התשומות והחשבוניות

מאת: ;

אחד התיקונים המשמעותיים בחוק ההסדרים, הוא יצירתו של הסדר חדש שנועד לסייע במלחמה בהון השחור, ויאפשר מעקב אחר חשבוניות פיקטיביות. על פי התקנות החדשות ניכוי חשבוניות בהן סכום העסקה נטו עולה על 25,000 ש"ח עד סוף שנת 2024 לא יתאפשר אלא באמצעות חשבוניות להן מספרים סידוריים שהקצו רשויות המע"מ. הסכום הקבוע צפוי לרדת בהדרגה במהלך מספר שנים, עד שיעמוד על סך של 5,000 ש"ח החל משנת 2028.

הטבות מס תמ"א 38

מאת: ;

אושרה הארכת הטבות המס במסגרת תיקון 99 לחוק מיסוי מקרקעין בגין מכירת זכויות מקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 - עד לחודש מאי 2026. כך גם סעיפי הפטור המאפשרים פטור ממס לבעלי דירות שחתמו מול יזמים על הסכמי תמ"א 38, בהתאם לעמידתם בתנאי הפטור שבסעיפים.

הגשת דיווח כוזב על עסקת מקרקעין

מאת: ;

רשות המיסים פרסמה הודעה לעיתונות על חשודים, שפעלו להגשת דיווח כוזב למיסוי מקרקעין לצורך הקטנת נטל תשלום מס השבח ומס הרכישה בעקבות מכירת מקרקעין שביצעו. המקרה מלמד, כי מומלץ תמיד לקבל ייעוץ מקצועי במיסוי מקרקעין בכדי לבחון את אפשרויות המיסוי המתאימות לעסקת המקרקעין שהינכם מתעדים לבצע וכן את זכאותכם להטבות במס שבח ובמס רכישה.

פסילת ספרי עוסק ושומות לפי מיטב השפיטה

מאת: ;

בעל עסק מחויב לנהל פנקסי חשבונות ולהקפיד על ניהולם בהתאם לכללים שקבע המחוקק. כאשר בעל עסק מפר חובותיו אלה, ומנהל פנקסי חשבונות שלא בהתאם לדין, יוכל פקיד השומה לפסול את פנקסיו. מומלץ לנהל באופן תקין את הפנקסים, שכן פסילתם עלולה לגרור גם הליכים פליליים מכוח הפקודה וכן שומות והליכים פליליים מכוח חוק מע"מ.

ניהול הליכי שומה לפי חוק מיסוי מקרקעין

מאת: ;

חוק מיסוי מקרקעין קובע כיצד מתנהל הליך קביעת השומה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, כיצד ניתן להגיש השגה על השומה, מהו נוהל הגשת ערר על החלטת המנהל בהשגה וכיצד ניתן להגיש ערעור על פסק הדין של ועדת הערר.

שומה על פי מיטב השפיטה וזכות ההשגה והערעור של הנישום

מאת: ;

במידה והוצאה לנישום שומה על פי מיטב השפיטה או אף נקבעה שומה בהסכם, עומדת בפניו הזכות להגיש השגה בכתב. כמו כן עומדת בפניו הזכות להגיש ערעור על הצו שהוציא לו פקיד השומה לאחר שלב ההשגה. במידה והחלטתם כי יש מקום להגיש השגה או ערעור על השומה שהוצאה לכם, הרי שמומלץ להיוועץ עם בעל מקצוע בתחום המס, הבקיא בהליכים הדיוניים והמשפטיים.

'חברת מיקרו' והתנאים להקמתה ברומניה

מאת: ; ;

החוק הרומני מאפשר הקמה של חברות מסוגים שונים, כאשר דיני המס המקומיים מציעים סיווג של פעילות עסקית גם כ'מיקרו-חברות', ובהתאם לכך מטילים מס חברות בשיעור מופחת ומיועדת בעיקר לאלה המבקשים לפעול בהיקף מוגבל.

תושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי

מאת: ;

בדומה למס הכנסה, שאלת מקום התושבות של היחיד משמעותית ביותר גם בכל הנוגע לביטוח הלאומי. כיצד מוגדר 'תושב ישראל' לפי החוק ומהם המבחנים האובייקטיבים והסובייקטיביים, הקובעים את מרכז החיים של האדם ותושבותו.

פיצויים לבעלי עסקים ביישובי ספר

מאת: ;

בעלי עסקים ביישובי ספר, הפועלים בתחום אולמות השמחה, גני אירועים ומוסדות תרבות ופנאי, זכאים לפיצויים בגין פגיעה בהכנסות ונזקים עקיפים במסגרת קרן הפיצויים של רשות המיסים. התיקונים שהוכנסו לתקנות מאפשרים לעסקים אלו להגיש תביעת פיצויים בשל היותם חשופים לביטולים של אירועים ולהפחתה משמעותית בפעילותם בעת ההסלמה הביטחונית וכן בשל הקושי להתאושש כלכלית נוכח ויתור על שירותיהם.

ביקורת מע"מ

מאת: ;

במידה ועולה חשד לביצוע עבירת מע"מ, רשות המיסים פותחת בהליך ביקורת, המתבצע על ידי מחלקת ביקורת מע"מ. מומלץ שלא להקל ראש בהליכי ביקורת או חקירה מצד רשות המיסים, בשל הנזקים הכלכליים על העוסק, שיכולים להגיע לעלויות כספיות גבוהות בגין שומות וקנסות, ואף להסתיים להליכים פליליים.


זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.