עדכוני הלקוחות שלנו מכסים מגוון רחב של נושאים בתחומי המיסים, החברות, שוק ההון ודיני עבודה.

הישארו מעודכנים בהחלטות המשפטיות המעניינות ביותר והיחשפו גם למאמרים משפטיים בתחומי עניין שונים.

מקווים גם כאן להביא לידי ביטוי מקצועיותהתמדה, מתן שירות ללא פשרות, יחס אישי ומצוינות.

 

תנאים להטלת מעצר עד תום ההליכים

מאת: ;

מאחר ופגיעה בחירות האדם מוגדרת כאקט מחמיר, החוק קובע, כי נדרשת התקיימותם של שלושה תנאים מצטברים על מנת שבית המשפט יקבל את בקשת המעצר עד תום ההליכים המשפטיים..

רכישת אזרחות אוסטרית לצאצאי קורבנות רדיפות הנאצים

מאת: ;

אנו תומכים כיום ביותר מ-100 ישראלים ברכישת אזרחות אוסטרית שאבותיהם נאלצו לעזוב את אוסטריה עקב רדיפות המשטר הנאצי. חשוב לציין כבר מההתחלה שזהו אחד מהמקרים המיוחדים שבה האזרחות האוסטרית מוענקת ללא שלילת האזרחות הישראלית הקיימת.

יורשים, שותפים עסקיים, סכסוכים

מאת:

רבות דובר על הצורך להגדיר בצורה מסודרת ומשפטית את הסכם השותפות או תקנון החברה, במטרה למנוע סכסוכים עתידיים. אך מה קורה, כאשר אחד השותפים נפטר ויורשיו נאלצים לנהל את השותפות בעסק או בנכס יחד עם שותפיו לשעבר של המנוח?

הקניית מקרקעין לנאמנות

מאת: ;

העברת נכסי מקרקעין לנאמנות רצונית מחייבת דיווח ותשלום, וזאת בניגוד להורשת נכסי מקרקעין בה קיים פטור תוך דחיית המס.

תושבות מס ותושבות ביטוח לאומי

מאת: ;

ישראלים רבים, החיים בחו"ל, מקבלים הודעה מהמוסד לביטוח לאומי בדבר הפסקת תושבותם במדינת ישראל, החלטה אשר בעטיה עלולות להיות השלכות כספיות בלתי מבוטלות. באשר להשלכות כאמור, נסקור בשורות הבאות בקצרה את סוגיית התושבות ומשמעותה מבחינת יחסי הגומלין שבין הביטוח הלאומי למס הכנסה.

ביהמ"ש העליון הכריע לטובת מקבלי מענקי הקורונה

מאת: ;

ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של רשות המיסים וקבע כי עליה הנטל להוכיח שגורם אחר ולא הקורונה הוביל לירידה במחזורי העסק, וזאת כאשר היא מבקשת לשלול את המענק מבעלי עסקים. בית המשפט העליון קיבל את טענת רשות המיסים כי איחור במתן החלטה בהשגה לא יביא לקבלה אוטומטית של ההשגה כאשר אין המדובר בעיכוב משמעותי, אך קבע, כי יש מקום לייחס משקל נכבד לעיכוב במתן החלטה בהשגה, בפרט שמדובר בעיכוב משמעותי. כך נקבע בפסק הדין בעניין פודולסקי

התקשרות עסקית לפי מודל זכיינות

מאת: ;

יש לייחס חשיבות רבה לניסוח מוקפד של הסכם זכיינות תוך מתן דגש למלוא ההשלכות המשפטיות אשר עלולות להיווצר במהלך תקופת הזכיינות.

סוגיות מס בעסקאות מקרקעין

מאת: ;

אנו עדים למגמה עולה של ישראלים הבוחרים להשקיע בנדל"ן. בדומה לכל השקעה, חשוב להכיר ולהבין לעומק את השלכות המס האפשריות עוד טרם השקעה בנכסים מסוג זה.

רכישת נדל"ן באוסטריה עבור ישראלים

מאת: ;

אנו מקבלים פניות רבות מישראלים שמעוניינים ברכישת נדל"ן באוסטריה, בין אם דירה באזור עירוני או בית באזור כפרי. הסיבות לכך מגוונות - היציבות הפוליטית של המדינה במרכז אירופה מהווה יתרון מובהק להשקעה בטוחה עבור ישראלים רבים המבלים זמן רב באוסטריה, למשל בוינה או זלצבורג, או לחילופין אתרי הסקי המלאים, כמו גם התפוסה במסלולי הטיול והאטרקציות התיירותיות במדינה מוכיחים מעבר לכל ספק שהתיירות פורחת לאחר תום תקופת הקורונה.

ערר לגבי מענק קורונה שהגיש משרדנו התקבל - החברה תותיר בידיה 900,000 ש"ח

מאת: ;

ביום 17.1.23, ועדת ערר לענייני קורונה - השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים, הכירה בהוצאות קבועות של חברה העוסקת בענף התיירות ואשר התהוו בטרם פרוץ משבר הקורונה בישראל וזאת במסגרת עררים מס' 1385-22 ומס' 1390-22. ועדת הערר דחתה את עמדת רשות המיסים לפיה אין ליתן מענק בגין הוצאות קבועות שהתהוו לעוררת בטרם החלה התפשטות נגיף הקורונה בישראל (מרץ 2020).

קריאה אחרונה לנדרשים להחזיר את מענק הקורונה באופן מלא או חלקי

מאת: ; ;

רשות המיסים הודיעה לאחרונה על מתן ארכה 'רוחבית' למועד הגשתן של השגות על דחיית בקשות למענקי קורונה, ותאפשר להגישן עד ה-28.2.2023. משמעות הדבר היא הזדמנות אחרונה בהחלט עבור עוסקים שקיבלו מענקים ונדרשו להשיבם להסביר לרשות המיסים מדוע הם זכאים למענקים, כאשר עוסק שקיבל מענק אך נמצא שאינו זכאי ובחר שלא להגיש השגה על החלטה זו - יידרש בהשבת המענק.

מכתב לשר האוצר בעניין נוהל גילוי מרצון​

מאת: ;

משרדנו פנה לשר האוצר הנכנס במכתב ובו הצעה מנומקת להחלתו המחודשת של נוהל 'גילוי מרצון', תוך עריכת תיקונים לנוהל זה כך שיפנה הוא לחלקים רחבים יותר באוכלוסייה אשר לא דיווחו על הכנסותיהם ממשלח יד ומהכנסות פסיביות (ריבית או דיבידנד).

ארכה להגשת השגות על דחיית בקשות למענקי קורונה

מאת: ; ;

רשות המיסים הודיעה לאחרונה על מתן ארכה 'רוחבית' למועד הגשתן של השגות על דחיית בקשות למענקי קורונה, ותאפשר להגישן עד ה-28.2.2023. משמעות הדבר היא הזדמנות אחרונה בהחלט עבור עוסקים שקיבלו מענקים ונדרשו להשיבם להסביר לרשות המיסים מדוע הם זכאים למענקים.

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

מאת: ;

נושא הביטוח הפנסיוני לעובדים זרים, מעורר שאלות רבות, בין היתר, האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיוניות? ככל שכן, האם ניתן לבצע הפרשות על שמו? האם עובדים זרים מסתננים זכאים גם כן להפרשות פנסיות? ועוד. במאמר זה, ננסה לענות על השאלות אשר הצטברו במשרדנו מקהל לקוחותינו הרחב.

חברת הביטוח מסרבת לשלם על תגמולי ביטוח אובדן חוסר עבודה

מאת: ; ;

חשיבותו של ביטוח אובדן כושר עבודה וכיצד יש לפעול כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם את תגמולי הביטוח.

המרת כופר מס חלף ההליך הפלילי

מאת: ;

ברוב המקרים, אדם החשוד כי ביצע עבירה פלילית, תחילה נחקר על כך על ידי רשויות החקירה, במידה וישנן ראיות מספקות מוגש כנגדו כתב אישום, מתנהל הליך פלילי שלם ולאחר מכן בהתאם להחלטת בית המשפט או שאותו נאשם מורשע בביצוע העבירה ונגזר עליו עונש בהתאם, או שאותו נאשם מזוכה.

בית המשפט העליון דן בסיווג פעילות עסקית במכירת מקרקעין

מאת: ; ;

מדובר בערעור על פס"ד של המחוזי בעניין אדם שביצע עסקאות נדלן מרובות במשך 20 שנה. הפס"ד עוסק בשאלה כיצד יש לסווג את אותן עסקאות מקרקעין, האם כפעילות 'הונית' שנערכה על ידי אדם פרטי או כחלק מפעילות עסקית מסוג 'פירותית' החייבת במע"מ?

הגשת השגות לבקשת השבת מענק הקורונה

מאת: ;

משרדנו מתמחה בליווי וסיוע לבעלי עסקים להגיש השגה (ערעור) על החלטת רשות המסים בנוגע לבקשה למענק הסיוע בשל משבר הקורונה - קראו כאן בהרחבה.

סיוע בהליך השגה וערר להשבת מענקי קורונה

מאת:

משרדנו מטפל בימים אלו בשורה ארוכה של עסקים שנדרשו באופן מפתיע להשיב את מענקי הקורונה ששולמו להם על ידי המדינה כמענק השתתפות בעד הוצאות קבועות, אם באופן מלא ואם באופן חלקי.

דחיית תשלום המס בהעברת נכס מיחיד לחברה

מאת: ; ;

רבים מגיעים למסקנה כי עדיף לפעול באמצעות חברה בע"מ. אך מה לגבי הנכסים שבבעלות היחיד ונדרשים לפעילות העסק? האם חובה לשלם את המס מיד עם העברתם לחברה? סעיף 104 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] מייצר פתרון טוב למקרים אלו, ומאפשר דחיית מס.


זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.