עדכוני הלקוחות שלנו מכסים מגוון רחב של נושאים בתחומי המיסים, החברות, שוק ההון ודיני עבודה.

הישארו מעודכנים בהחלטות המשפטיות המעניינות ביותר והיחשפו גם למאמרים משפטיים בתחומי עניין שונים.

מקווים גם כאן להביא לידי ביטוי מקצועיותהתמדה, מתן שירות ללא פשרות, יחס אישי ומצוינות.

 

עשרת הדיברות לחייל בחקירת מצ"ח

מאת: ;

מדריך שימושי להתנהלות נכונה של חייל בעת חקירה על ידי מצ"ח – המשטרה הצבאית החוקרת. מדריך זה נכתב מניסיון רב שנים של הכותב כתובע צבאי לשעבר שעיין במאות חקירות מצ"ח במהלך השנים, וכיום חלק ממשרדנו.

כתב אישום כנגד חיילים

מאת: ;

המונח "כתב אישום" נשמע רבות במחוזותינו, אך לעיתים לא ברור מה משמעותו של מסמך זה, וכיצד הוא משפיע על זכויותיו של אדם שמצא עצמו מעורב בהליך פלילי האזרחי והצבאי. נביא להלן סקירה קצרה של המסגרת המשפטית הנוגעת לכתב אישום.

היפוך נטל הראיה ונטל ההוכחה

מאת: ; ;

משרדנו מייצג חברה ישראלית שהעניקה שירותים לחברות שונות בתחום הפרסום באינטרנט לחברות זרות ובאמצעותן, בערעור על דרישת פקיד השומה לייחס את מלוא ההכנסות לחברה הישראלית, ולחייבה במס בסכום אסטרונומי של כחצי מיליארד ש"ח. ההליך תלוי ועומד בפני בית המשפט, ולאחרונה דחה בית המשפט את בקשת החברה להורות לפקיד השומה להביא ראיותיו ראשון בהתאם לטענתו שהחברה ערכה עסקה מלאכותית.

יחידת בתי הדין הצבאיים

מאת: ;

יחידת בתי הדין הצבאיים או יבד"ץ 205 היא יחידה צבאית מוסמכת מכוחו של חוק השיפוט, הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן: "חוק השיפוט").

עבירות נפקדות, עריקות והשתמטות מצה"ל

מאת: ;

עבירת העדר מן השירות שלא ברשות הנה עבירה המוגדרת על ידי החוק כחמורה ומשכך ברוב המקרים הפרקליטות הצבאית דורשת מאסר בפועל של מספר חודשים ובנסיבות מסוימות אף מעל לשנה. היעזרות בליווי משפטי מקצועי, תוך העלאת הטענות הרלוונטיות והצגת נסיבות המקרה בפני בתי הדין הצבאיים יכול לחסוך במקרים רבים חודשי מאסר ממושכים ורישום פלילי המכתים את החייל לתקופה ממושכת בחייו האזרחיים.

ייעוץ לפני חקירה

מאת: ;

זכות ההיוועצות של נחקר הנה זכות יסוד בשיטתנו המשפטית ואף מעוגנת בחקיקה סטטוטורית. על כן, שימוש הנחקר בזכות זו לה משמעות מכרעת לאופן התפתחות התיק, שכן מתן ייעוץ לפני חקירה יגרום לכך שהחשוד יכיר בכלל זכויותיו עוד בטרם תחילת החקירה וכן בשמירה על תקינות החקירה והאמצעים המופעלים בה.

'היחלצות' מהפעלת סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף

מאת: ; ;

למשרדנו הגיעה לאחרונה חברה שעמדה בפני הפעלת סעיף 106 לחוק מע"מ כלפיה, באופן שהיה מביא להטלת מס נוסף עליה, מבלי הצדקה. משרדנו ניהל מטעם החברה את השימוע מול מנהל מע"מ, שקיבל טענות אלה ונמנע מהפעלת סעיף 106 לחוק מע"מ כלפי החברה.

צוואה הדדית משותפת

מאת: ; ;

צוואה הדדית הינה צוואה המשותפת לשני בני הזוג, שמנוסחת במשותף. מהן יתרונותיה ומדוע קיימת חשיבות לערוך צוואה זו ע"י עורך דין המומחה בתחום?

פאנל הערכות לתום שנת המס 2022 ותחילת 2023 - וובינר 05.12.22

מאת: ; ; ; ;

ב-05 בדצמבר 2022 קיים משרדנו פאנל של מומחי המשרד בהשתתפות 150 רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס ולקוחות – שעסק בסוגיות של מיסוי, התחדשות עירונית, הקמת עסק והסכם מייסדים וחדלות פירעון. צפו בהרצאות>

בית המשפט קבע - פלסטיני שזכה בטוטו חייב במס בישראל

מאת: ; ;

זכייה בהגרלות מפעל הפיס היא חלומם של אנשים רבים במדינת ישראל, אך חשוב לדעת שגם עליה יוטל מס הכנסה. לאחרונה אף קבע בית המשפט שגם מי שאינו תושב ישראל חייב לשלם מס על זכיותיו בהגרלות שנערכות בישראל.

העליון ביטל הטלת אשם תורם על עובד שנפצע בתאונת עבודה

מאת: ;

בית משפט העליון הפך את החלטתו של בימ"ש המחוזי וקבע כי עפ"י המקרה לא ניתן להטיל אשם תורם על עובד בניין אשר נפל מגובה ונותר נכה, וכי צריך להחמיר דווקא עם מעסיקיו.

חובות מחזיק מאגר מידע

מאת: ;

דיני הגנת הפרטיות בישראל מטילים חובות החלות על כל עסק שאוסף מידע על אנשים בישראל, בעל מאגר מידע או מחזיק במאגר מידע.

ביטול עסקה לצרכי מיסוי מקרקעין והשבת המס ששולם - לא בכל מקרה

מאת:

בית המשפט המחוזי בחיפה נתן לאחרונה החלטתו וסילק על הסף בקשה להורות למנהל מיסוי מקרקעין חיפה לבטל עסקת קומבינציה ולהשיב את המס ששולם בגינה. בית המשפט קבע שאין בנסיבות העניין הצדקה להתערבותו ולהורות למנהל כמבוקש, בנסיבות בהן לא בוטלה העסקה על ידי הצדדים או על ידי בית המשפט - פעל המנהל כנדרש.

פרסום רואה חשבון

מאת:

בדומה למקצועות אחרים המוסדרים על ידי הוראות החוק, גם על רואי חשבון חלה מגבלה לגבי הדרכים המותרות לפרסום פעילותם, וזאת לטובת שמירה על כבוד המקצוע והגנה על השירות הניתן בידי הפרופסיה בלבד.

פירוק שותפות בנכסי נדל"ן

מאת:

יש חשיבות מכרעת בבניית אסטרטגיה אשר תאפשר הוצאת המתבקש אל הפועל בתבונה ובמינימום מס והכול תוך שמירה על עקרונות של חוקיות ושקיפות מלאה.

הסכם שומה לשנים מסוימות מחייב את מס הכנסה גם בשנים הבאות

מאת:

האם הסכם שומה שנחתם ביחס לשנות מס מסוימות במסגרתו סווגו תקבולים ממכירת פטנט כרווח הון, מחייב את פקיד השומה גם בשנות מס הבאות ביחס לתקבולים עתידיים שנוצרו מאותו מקור הכנסה, או שמא רשאי מס הכנסה לסטות מההסכם ולסווג את התקבולים העתידיים כהכנסות פירותיות המחויבות לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה?

בעלי זכויות בחשבון זר - פנו לרשות המיסים

מאת:

מאז החלת תקן ה-CRS החלה רשות המסים לקבל מידע בהיקף רב מרשויות המס המקבילות, והליך בירורן של העובדות עלול לקחת זמן רב – אך יתרחש בוודאות.

אופן ההקמה של תאגיד ביטוח - "סוכן תאגיד"

מאת: ;

בחודש מאי 2022, הוגש תזכיר חוק על ידי המפקח על הביטוח להחיל ענף ביטוח חדש מפני תאונות ומחלות. דהיינו ענף חדש שיכלול תחתיו ביטוחי בריאות, תאונות אישיות, מחלות ואשפוז (ביטוח הוצאות רפואיות, סיעוד, מחלות קשות ועוד). החוק אוסר על אדם שאינו...

חבות במס בגין פרסום במדיה החברתית

מאת:

כיום יותר ויותר מפרסמים עושים שימוש ב'אושיות רשת' על מנת לפרסם את מוצריהם / שירותיהם באמצעותם. אך מה לגבי חבות המס כתוצאה מפרסום באופן זה?

מתנות ומזומנים המתקבלים בירושה

מאת:

נישומים הנדרשים על ידי פקיד השומה בהתאם לסעיף 135 לפקודה להגיש דין וחשבון על רכוש והתחייבויות ליום מסוים, מספקים תמונת מצב מלאה לרשות המיסים בדבר הונם והתחייבותם לנקודת זמן ספציפית, בדרך כלל יום אחרון של השנה שנסתיימה. הנישום מפרט מידע אישי בדבר תכולת בית, נירות ערך, פיקדונות ותוכניות חסכון, כלי רכב ונדל"ן, השקעות בחברות ושאר נכסים שהוחזקו ליום ההצהרה וכן כל ההתחייבויות לאותו יום הכוללות הלוואות, משכנתאות, יתרות חובה בבנקים וכן התחייבויות נוספות אחרות.


זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.