הליך רישום בית משותף

בתים רבים בישראל עדיין לא הסדירו את רישום הבית כמשותף במנהל רישום המקרקעין (טאבו). לרישום בתים משותפים יתרונות חשובים ובהעדרו עלולות לצוף בעיות משפטיות וחיובים כספיים מיותרים, ואלה מובאים בסיקור להלן. 
 
מהו בית משותף?
במדינת ישראל רוב הבניה הינה במסגרת בנייה מרוכזת של בתים משותפים (מספר יחידות במבנה אחד ו/או מספר מבנים הבנויים על חלקה אחת או יותר). רבים מאתנו רוכשים דירות בבית משותף, ולמעשה רוכשים דירה פרטית המהוה חלק בלתי נפרד ממבנה או מבנים, המוגדרים כרכוש משותף של כלל בעלי הדירות ו/או הנכסים באותו מבנה/ים. יש להבין, כי חתימת הסכם מכר לבדו, אין בכך כדי להקים לרוכש זכות קניינית בדירה שרכש, כי אם זכות חוזית. על מנת שזכות זו תהווה זכות קניינית, יש להשלימה ברישום בלשכת רישום מקרקעין (טאבו). זכות קניינית במקרקעין, כאמור, טעונה רישום על פי חוק (המקרקעין), ומהוה זכות כלפי כל אל עלמה.
 
למה חשוב להסדיר את רישום הנכס בלשכת רישום מקרקעין (טאבו)?
כאשר רוכשים זכויות בדירה המהווה חלק מבניין יש לרשום תחילה את הבית המשותף. רישום הזכות לגבי הדירה בבעלות (ו/או חכירה) תתאפשר רק לאחר שנרשם הבית המשותף, ולאחר שתיוחד חלקת משנה ספציפית לכל דירה בבניין.
 
הליך רישום הבית המשותף, הינו הליך פרוצדוראלי האורך מטבעו זמן רב ודורש מומחיות בתוך שימת לב והקפדה על הפרטים הנרשמים והמצוינים בתשריט הרישום. כאשר, בסופו של הליך, ניתן צו רישום הבית המשותף, בו מתוארת כל יחידה ויחידה בבית המשותף, על כל השטחים הצמודים לה, והכל על פי תסריט חלוקה מפורט, היוצר הבדלה ואבחנה בין היחידות, שטחיהם ובין הרכוש המשותף בו. כן נקבעים כללים ניהוליים עפ"י תקנון בית משותף (מוסכם ו/או מצוי). חוק המקרקעין, בפרק הבתים המשותפים, מסביר את חשיבותו ומהותו של אותו תקנון בית משותף, הקובע כללים ומסדיר את מערכת היחסים ואיזון הכוחות בין בעלי הזכויות בדירות באותו בניין ואו בניינים המהווים את "הבית המשותף".
 
מטרת רישום הבית המשותף וחשיבותו
רישום הבית המשותף כאמור, מסדיר את חלוקת הזכויות בשטחי הבית המשותף, כל יחידה מוגדרת באופן ספציפי הכולל:
תיאור היחידה, שטחה, מיקומה במבנה, כולל השטחים היוצאים מהרכוש המשותף והצמודים לה בהצמדה מיוחדת, ולרבות החלק היחסי המשויך לה מתוך כלל השטח המהוה את הרכוש המשותף.
  • בזאת ניתן תוקף וודאי לחלוקת השטחים והזכויות לגביהם, כל אחד על פי חלקו ולמעשה ניתנת הגדרה לזכות הקניין הפרטי של בעל הדירה, הנפרדת מהזכות הכללית של כלל דיירי הבניין בשטח המהוה את הרכוש המשותף.
     
  • כל עוד שלא נרשם הבית המשותף, בעלי הזכויות (רכשי הדירות) בבית המשותף, רשומים יחד כשותפים לגבי כל הזכויות במקרקעין, ובחלקים בלתי מסוימים לכל אחד מהם.  באופן זה, לא ניתן ליחס ו/או לזהות את בעלי הזכויות עם הדירה שנרכשה, וכן לא ניתן להפריד בין השטח של הדירה לבין זה המהוה את הרכוש המשותף, ולא ניתן ליחס בוודאות את השטחים השייכים והמגדירים את היחידה והצמדותיה כגון: חניה, ו/או מחסן ו/או מרפסת, גג וכיו"ב.
     
  • מטרת הרישום אפוא, הינה יצירת וודאות ביחס לזכויות הבעלות/חכירה בדירה והגדרת אותן זכויות ונועד להביא לידיעת הכלל, ולאשר לכולי אלמא, את הזכות קניינית של בעלי הזכויות לגבי דירה ספציפית אותה רכש על ידי הגדרת שטח הדירה, תיאורה ניתן לשייכה, לבעליה ולזהותה כרכושו הבלעדי והייחודי אופן הנפרד מכל יחידה אחרת המוגדרות בבית המשותף. רישום הזכויות בטאבו, הינו השלב האחרון והסופי בהשלמת עסקת המכר במקרקעין.
     
  • עוד בעת הרישום, נקבעים גם תנאים וכללים לניהול הבית המשותף, ובכך נמנעים סכסוכים בין בעלי הזכויות, ביניהם, ו/או בקשר לזכויותיהם, ו/או לגבי השטח המשותף דרכי ניהולו ואחזקתו. וכן מהוה הרישום הוכחת הזכויות של כל אחד מבעלי הזכויות ביחס ליחידה שרכש על כל הנובע ומשתמע מכך.
 
העדר רשום, מונע קיום הוראת חוק המקרקעין, לפיה עסקת מכר תושלם ברישום, וכפועל יוצא מכך, הדבר משליך גם על ערכו הכספי של הנכס, על יכולת עבירותו של הנכס, שיעבוד הזכויות כנגד הלוואה המובטחת במשכנתא, מימוש הזכויות, לרבות זכויות בניה ו/או כל זכות אחרת המוקנית בדרך כלל לבעלי זכויות רשומים. רישום זה קיומו אפוא, הינו הכרחי, ונדרש.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בעניין?
אנו במשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן & גרוס מתמחים ברישום מעין זה ופועלים לטובת לקוחותינו בכל הנדרש בתחום המקרקעין והרישום אך לא רק. מחלקת רישום בתים משותפים, מנוהלת על ידי עורכת הדין איריס בורקום שהינה בעלת ותק וניסיון בתחום מזה שנים רבות ופעלה לרישומם של בתים משותפים בעשרות פרויקטים ובהצלחה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

ייצוג דיירים בהתחדשות עירונית

במאמר זה נסקור את החשיבות בבחירת עו"ד בעל ידע וניסיון בתהליך התחדשות עירונית, נבחן את אבני הדרך ואת מקומו של עו"ד בכל אחת מנקודות זמן אלו.

הוצאות פיתוח מגרש אינן מהוות חלק ממחיר המקרקעין לצורך חישוב מס רכישה

בית המשפט העליון דן בשני ערעורים שבמרכזם השאלה האם בעת רכישת מקרקעין שלא עברו פיתוח, תוך התחייבות לשאת בהוצאת הפיתוח של המגרש, יש לראות בסכום שאותו מתחייב לשלם הרוכש עבור פיתוח המגרש כחלק ממחיר המקרקעין המחויב במס רכישה או שמא יש לראות את ההתחייבות לשאת בהוצאות הפיתוח כהתחייבות נפרדת מההתחייבות לרכישת המקרקעין שאין לשלם עליה מס רכישה.

חברה קבלנית או איגוד מקרקעין ?

ביהמ"ש קבע, כי חברה שחתמה על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, אך בפועל לא פעלה באופן שוטף ורציף לביצוע הפרויקט, כך שבפועל כל מה שהיה בידי החברה הוא בגדר זכות במקרקעין, תסווג כאיגוד מקרקעין. כפועל יוצא מכך נקבע כי מכירת מניותיה של חברה כזאת - תהיה בגדר פעולה באיגוד מקרקעין ותחויב במס רכישה כדין.

העברת נכס מקרקעין לנאמנות

החל בשלב בו נוצרת הנאמנות, ולאור השוני וחוסר הבהירות בין הוראות הדין לעמדת רשות המיסים בעניין, מתעוררות שאלות רבות אשר יש לתת עליהן את הדעת - לדוגמא, האם יצירת הנאמנות מהווה אירוע מס? בהנחה שכן, האם אירוע שכזה יהיה חייב במס או שמא פטור?

רכישת דירה בזמן קורונה

נגיף הקורונה (COVID-19) הגיח אל עולמנו בתחילת שנת 2020 והביא עמו סט של כללים חדשים בעולם כולו ובעולם הנדל"ן בפרט - מדריך זה, מטרתו להתוות את עשרת הדיברות למעוניין ברכישת דירה בתקופת משבר הקורונה.

רכישת / מכירת דירה בימי הקורונה

משרדנו יודע להיכנס במהירות לפרטי העסקה, לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות לטובת הבטחת השלמת עסקה ברורה חלקה ונקייה ובנוסף לייעץ לך, הרוכש או המוכר, בכל הקשור לשיקולי המס.

השקעות נדל"ן בווינה

משרדנו יידע לתת לכבודכם את הליווי המשפטי המתחייב ברכישת נכס בווינה וכן לסייע מול גורמים רלוונטיים עבורכם לרכישת נכסים מגוונים כגון דירות ליחידים (קטנות וגדולות), מקבצי דירות, בנייני שירות שלמים, מלונות להשקעה, משרדים, מסעדות, דירות אלט-בלו והכל בהתאם לתקציב ומטרות הרכישה.

רישום בית משותף

הליך רישום הבית המשותף הינו הליך ארוך הדורש הבנה בתחום המקרקעין ועשוי להיות כרוך בקשיים, אך בהחלט כדאי וחשוב לבצעו בשל ההשלכות החשובות והישירות בהעדר רישום, ויש לזכור כי לא כל עורך דין העוסק בתחום המקרקעין הינו בעל הידע לגבי הליך הרישום עצמו.

עסקת דירה משומשת

למחלקת הנדל"ן של משרדנו ניסיון בן עשרות שנים בכל הקשור בייצוג רוכשי דירות ומוכרי דירות, אם חדשות ואם משומשות – מגורם פרטי.

רישום בית משותף בהליך יעיל ובזמן קצר

ישנם יתרונות רבים לרישום בית, ככל שיהיה, כבית משותף - במאמר זה נמנה את היתרונות האמורים ואף נבהיר את חשיבות הכנת המסמכים הרלוונטיים כדי למנוע תסבוכות ומסכת עינויים מיותרת.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.