מאת:


טיפול בשומת מס המבוססת הפרשי הון בלתי מוסברים

אחד הכלים הנפוצים העומדים לשימוש מס הכנסה לטובת בחינת סבירות הדיווח השנתי של אזרח על הכנסותיו הינו הצהרת הון, או ליתר דיוק השוואת הון בין הצהרות הון אותן נדרש האזרח להמציא על פני מספר שנים. כך יוצא שרשות המיסים בישראל מוציאה לאזרחים, במיוחד לבעלי עסקים, לעצמאים ולבעלי חברות, דרישה להמצאת הצהרת הון לתאריך יום 31/12 של השנה שהסתיימה.


במסגרת אותה דרישה, על האזרח להמציא לרשות המסים נתונים מהם ניתן ללמוד מהו הונו נכון למועד היום המוגדר בהצהרת ההון, משמע 31/12. לשון אחר, במסגרת הצהרת ההון על האזרח להמציא לרשות המס פירוט אשר יכלול את סך כל נכסיו וסך כל התחייבויותיו נכון למועד המוגדר, למשל 31/12/2020, כך שלאחר סיכום כלל הנכסים וכלל ההתחייבויות, ניתן יהיה לדעת מה שווי הונו של אותו אזרח נכון למועד האמור. הלכה למעשה רשות המס דורשת המצאת הצהרת הון מאזרחים רבים בסמוך למועד בו הם פתחו עסק ובהמשך מוציאה היא דרישה להמצאת הצהרת הון אחת לחמש שנים, כך שניתן יהיה לדעת בחלוף 5 שנים מה אירע להונו של האזרח - האם גדל או קטן ולקבל החלטות בהתאם. יובהר כי במסגרת הצהרת ההון, על האזרח לכלול גם נכסים אותם קיבל בירושה ו/או במתנה ו/או בכל דרך אחרת, כך שלרשות המס תהא תמונה כוללת בדבר כלל הנכסים של האזרח.


לטובת בחינת סבירות דיווחיו של האזרח, רשות המס רשאית לערוך השוואה בין שתי הצהרות הון ולבחון בכמה הונו של האזרח גדל במהלך תקופת ההשוואה. הנחת העבודה היא כי גדילה בהון התאפשרה וזאת לאחר שהאזרח עשה שימוש בהכנסתו לטובת מחייתו וכי הכספים שנותרו הם אלה שאיפשרו לו להגדיל את הונו. לטובת האמור, רשות המס תבחן מה היו ההכנסות עליהן דיווח האזרח במהלך תקופת ההשוואה, מה היו הוצאות המחייה שלו ושל משפחתו בתקופה המדוברת וזאת אל מול הגדילה בהון. היה והגדילה בהון אינה מתיישבת עם הנתונים, משמע "גבוהה מהמצופה", בהינתן הפרמטרים האמורים ואחרים, אזי על האזרח להמציא הסברים לגידול הבלתי מוסבר בהון. אם לדוגמא ההכנסות עליהן הצהיר האזרח אמורות היו להספיק למחיית ביתו ולא מעבר לכך, בעוד מהצהרת ההון עולה כי ישנה גדילה בהון של מיליון ש"ח, אזי על האזרח להמציא הסבר כיצד יתכן המצב שנותרו לו מיליון ש"ח. במצב שכזה על האזרח להמציא לרשות המס הסברים להון כשאלה יכולים להיות הסברים דוגמת מתנות כספיות שקיבל מבני משפחה, מתנות עקב אירועים משפחתיים, זכיות בפרסים, צוואות וירושות, תשלומי ביטוחים שהתקבלו עקב אירוע ביטוחי כזה או אחר ועוד. כמו כן, יכול האזרח לחלוק את האופן בו נערכה השוואת ההון ולטעון, במקרה המתאים, כי הוצאות המחייה שלו נמוכות מאלה שיוחסו לו ו/או שהון הפתיחה שלו, כעולה מהצהרת ההון הראשונה, גדול מזה העולה הימנה ועוד ועוד טיעונים כאלה ואחרים אותם יידרש להוכיח באמצעות מסמכים ו/או תצהירים ו/או נתונים אחרים. היה ויצליח האזרח להסביר את פשר הפערים, יוכל פקיד השומה לקבל את הצהרותיו השנתיות לרשות המס בדבר הכנסותיו, אולם היה וההסברים אינם מספקים ו/או משכנעים ו/או אמינים דיים, לשיטת רשות המס, אזי הפער שלגישת הרשות יוותר כבלתי מוסבר ייחשב כהכנסה אותה האזרח השמיט מדו"חותיו השנתיים ובגין השמטה זו יכול פקיד השומה להוציא לאזרח שומה. הפקיד בדרך כלל ייקח את הפער האמור וייחלק אותו בין השנים נשוא ההשוואה, כך שבגין כל שנה תצא לאזרח שומה. על השומה האמורה ישנה אפשרות להגיש השגה והיה וההליך לא יסתיים בשלב ההשגה, אזי יש בנמצא אפשרות להגיש ערעור בפני בית המשפט המחוזי.

 

כיצד משרדנו יכול לסייע במקרים מסוג זה?

משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי רשויות המס מתמחה בכל הקשור בייצוג אזרחים הנתונים במחלוקת שכזו הנוגעת בעניין הפרשי הון בלתי מוסברים אל מול הרשויות. אנו נדע לבחון את כל הפרמטרים הקשורים לעניין - את הצהרות ההון, את השוואת ההון שנערכה על ידי הרשות וכן לערוך השוואת הון נגדית כזו המבוססת על עמדת הלקוח האזרח ולנקוט בפעולות משפטיות נדרשות לטובת הוכחת טענותיו. בחלק גדול של המקרים המחלוקת הינה עובדתית גרידא, מה שמחייב, לא אחת, המצאת אסמכתאות ותצהירים, העדת עדים ועוד. יחד עם זאת, יודגש כי המטרה שלנו במחלוקות מסוג זה הינה להביא לידי פתרון הסוגייה בדרך של התנהלות בתוך כותלי משרדי רשויות המס, אם בדרך של דיון שומתי, אם בדרך של התנהלות מול מפקחי / רכזי המס, רפרנטים מקצועיים, סגני פקיד השומה ו/או התנהלות מול פקיד השומה עצמו, מתוך שאיפה להביא לידי סיום המחלוקת ללא צורך בהתערבות משפטית, בשקיפות ובחוקיות. במקרים חריגים בהם אין אפשרות להגיע להבנה עם רשויות המס, אזי יידע משרדנו לפעול מול בית המשפט, להעיד עדים ולנקוט בכל פעולה נדרשת, הכל מתוך שאיפה להוכיח את גרסת הלקוח והוכחת המקורות אותן סירב פקיד השומה להכיר לצורך השוואת ההון.

חשוב לדעת כי מחלוקות אלו רוויות בסוגיות עובדתיות ומשכך ישנה חשיבות מכרעת לאופן הצגתן בפני בית המשפט. יש לקחת בחשבון כי קביעות בית המשפט המחוזי שידון בערעור מס שכזה יכריעו במידה רבה את המקרה והיה ובית המשפט לא יקבל את הגירסה ו/או יקבע כי האמינות של מי מהעדים אינה מספקת, אזי בית המשפט העליון, הדן בערעורים על החלטות של בית המשפט המחוזי, בסבירות גבוהה, לא יתערב בממצאים. מטעמים אלה האסטרטגיה המנחה אותנו היא תמיד לנסות ולהביא את המחלוקת לידי הבנה ללא התערבות משפטית, משמע לנקוט בכל הפעולות האפשריות בדין לטובת הסדרת המחלוקת מבלי שתידרש פניה לערכאות. יחד עם זאת, בנסיבות המתחייבות משרדנו יידע לפעול אל מול בית המשפט המוסמך ולהעלות בפניו את הטענות הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית באופן אופטימלי. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי בחלק נכבד של המקרים בהם המחלוקת מגיעה לכותלי בית המשפט, מסתיימת היא עוד בטרם נשמעים עדים ועוד בטרם בית המשפט יכריע וזאת בדרך של הסכם שומה המקבל תוקף של פסק דין. משמע בחלק נכבד של המקרים בית המשפט, כבר בשלבים מקדמיים, ישלח את הצדדים להידברות בניסיון לחסוך זמן שיפוטי ומציאת פתרון ראוי ומוסכם על הצדדים.

 

משרדנו מתמחה בכל הקשור בייצוג אזרחים הנתונים במחלוקת עם מס הכנסה המבוססת על הצהרות הון, הפרשי הון וכדומה. לטובת קבלת מענה מידי התקשר עתה לעו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.