מאת:


טיפול בשומת מס המבוססת הפרשי הון בלתי מוסברים

אחד הכלים הנפוצים העומדים לשימוש מס הכנסה לטובת בחינת סבירות הדיווח השנתי של אזרח על הכנסותיו הינו הצהרת הון, או ליתר דיוק השוואת הון בין הצהרות הון אותן נדרש האזרח להמציא על פני מספר שנים. כך יוצא שרשות המיסים בישראל מוציאה לאזרחים, במיוחד לבעלי עסקים, לעצמאים ולבעלי חברות, דרישה להמצאת הצהרת הון לתאריך יום 31/12 של השנה שהסתיימה.


במסגרת אותה דרישה, על האזרח להמציא לרשות המסים נתונים מהם ניתן ללמוד מהו הונו נכון למועד היום המוגדר בהצהרת ההון, משמע 31/12. לשון אחר, במסגרת הצהרת ההון על האזרח להמציא לרשות המס פירוט אשר יכלול את סך כל נכסיו וסך כל התחייבויותיו נכון למועד המוגדר, למשל 31/12/2020, כך שלאחר סיכום כלל הנכסים וכלל ההתחייבויות, ניתן יהיה לדעת מה שווי הונו של אותו אזרח נכון למועד האמור. הלכה למעשה רשות המס דורשת המצאת הצהרת הון מאזרחים רבים בסמוך למועד בו הם פתחו עסק ובהמשך מוציאה היא דרישה להמצאת הצהרת הון אחת לחמש שנים, כך שניתן יהיה לדעת בחלוף 5 שנים מה אירע להונו של האזרח - האם גדל או קטן ולקבל החלטות בהתאם. יובהר כי במסגרת הצהרת ההון, על האזרח לכלול גם נכסים אותם קיבל בירושה ו/או במתנה ו/או בכל דרך אחרת, כך שלרשות המס תהא תמונה כוללת בדבר כלל הנכסים של האזרח.


לטובת בחינת סבירות דיווחיו של האזרח, רשות המס רשאית לערוך השוואה בין שתי הצהרות הון ולבחון בכמה הונו של האזרח גדל במהלך תקופת ההשוואה. הנחת העבודה היא כי גדילה בהון התאפשרה וזאת לאחר שהאזרח עשה שימוש בהכנסתו לטובת מחייתו וכי הכספים שנותרו הם אלה שאיפשרו לו להגדיל את הונו. לטובת האמור, רשות המס תבחן מה היו ההכנסות עליהן דיווח האזרח במהלך תקופת ההשוואה, מה היו הוצאות המחייה שלו ושל משפחתו בתקופה המדוברת וזאת אל מול הגדילה בהון. היה והגדילה בהון אינה מתיישבת עם הנתונים, משמע "גבוהה מהמצופה", בהינתן הפרמטרים האמורים ואחרים, אזי על האזרח להמציא הסברים לגידול הבלתי מוסבר בהון. אם לדוגמא ההכנסות עליהן הצהיר האזרח אמורות היו להספיק למחיית ביתו ולא מעבר לכך, בעוד מהצהרת ההון עולה כי ישנה גדילה בהון של מיליון ש"ח, אזי על האזרח להמציא הסבר כיצד יתכן המצב שנותרו לו מיליון ש"ח. במצב שכזה על האזרח להמציא לרשות המס הסברים להון כשאלה יכולים להיות הסברים דוגמת מתנות כספיות שקיבל מבני משפחה, מתנות עקב אירועים משפחתיים, זכיות בפרסים, צוואות וירושות, תשלומי ביטוחים שהתקבלו עקב אירוע ביטוחי כזה או אחר ועוד. כמו כן, יכול האזרח לחלוק את האופן בו נערכה השוואת ההון ולטעון, במקרה המתאים, כי הוצאות המחייה שלו נמוכות מאלה שיוחסו לו ו/או שהון הפתיחה שלו, כעולה מהצהרת ההון הראשונה, גדול מזה העולה הימנה ועוד ועוד טיעונים כאלה ואחרים אותם יידרש להוכיח באמצעות מסמכים ו/או תצהירים ו/או נתונים אחרים. היה ויצליח האזרח להסביר את פשר הפערים, יוכל פקיד השומה לקבל את הצהרותיו השנתיות לרשות המס בדבר הכנסותיו, אולם היה וההסברים אינם מספקים ו/או משכנעים ו/או אמינים דיים, לשיטת רשות המס, אזי הפער שלגישת הרשות יוותר כבלתי מוסבר ייחשב כהכנסה אותה האזרח השמיט מדו"חותיו השנתיים ובגין השמטה זו יכול פקיד השומה להוציא לאזרח שומה. הפקיד בדרך כלל ייקח את הפער האמור וייחלק אותו בין השנים נשוא ההשוואה, כך שבגין כל שנה תצא לאזרח שומה. על השומה האמורה ישנה אפשרות להגיש השגה והיה וההליך לא יסתיים בשלב ההשגה, אזי יש בנמצא אפשרות להגיש ערעור בפני בית המשפט המחוזי.

 

כיצד משרדנו יכול לסייע במקרים מסוג זה?

משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי רשויות המס מתמחה בכל הקשור בייצוג אזרחים הנתונים במחלוקת שכזו הנוגעת בעניין הפרשי הון בלתי מוסברים אל מול הרשויות. אנו נדע לבחון את כל הפרמטרים הקשורים לעניין - את הצהרות ההון, את השוואת ההון שנערכה על ידי הרשות וכן לערוך השוואת הון נגדית כזו המבוססת על עמדת הלקוח האזרח ולנקוט בפעולות משפטיות נדרשות לטובת הוכחת טענותיו. בחלק גדול של המקרים המחלוקת הינה עובדתית גרידא, מה שמחייב, לא אחת, המצאת אסמכתאות ותצהירים, העדת עדים ועוד. יחד עם זאת, יודגש כי המטרה שלנו במחלוקות מסוג זה הינה להביא לידי פתרון הסוגייה בדרך של התנהלות בתוך כותלי משרדי רשויות המס, אם בדרך של דיון שומתי, אם בדרך של התנהלות מול מפקחי / רכזי המס, רפרנטים מקצועיים, סגני פקיד השומה ו/או התנהלות מול פקיד השומה עצמו, מתוך שאיפה להביא לידי סיום המחלוקת ללא צורך בהתערבות משפטית, בשקיפות ובחוקיות. במקרים חריגים בהם אין אפשרות להגיע להבנה עם רשויות המס, אזי יידע משרדנו לפעול מול בית המשפט, להעיד עדים ולנקוט בכל פעולה נדרשת, הכל מתוך שאיפה להוכיח את גרסת הלקוח והוכחת המקורות אותן סירב פקיד השומה להכיר לצורך השוואת ההון.

חשוב לדעת כי מחלוקות אלו רוויות בסוגיות עובדתיות ומשכך ישנה חשיבות מכרעת לאופן הצגתן בפני בית המשפט. יש לקחת בחשבון כי קביעות בית המשפט המחוזי שידון בערעור מס שכזה יכריעו במידה רבה את המקרה והיה ובית המשפט לא יקבל את הגירסה ו/או יקבע כי האמינות של מי מהעדים אינה מספקת, אזי בית המשפט העליון, הדן בערעורים על החלטות של בית המשפט המחוזי, בסבירות גבוהה, לא יתערב בממצאים. מטעמים אלה האסטרטגיה המנחה אותנו היא תמיד לנסות ולהביא את המחלוקת לידי הבנה ללא התערבות משפטית, משמע לנקוט בכל הפעולות האפשריות בדין לטובת הסדרת המחלוקת מבלי שתידרש פניה לערכאות. יחד עם זאת, בנסיבות המתחייבות משרדנו יידע לפעול אל מול בית המשפט המוסמך ולהעלות בפניו את הטענות הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית באופן אופטימלי. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי בחלק נכבד של המקרים בהם המחלוקת מגיעה לכותלי בית המשפט, מסתיימת היא עוד בטרם נשמעים עדים ועוד בטרם בית המשפט יכריע וזאת בדרך של הסכם שומה המקבל תוקף של פסק דין. משמע בחלק נכבד של המקרים בית המשפט, כבר בשלבים מקדמיים, ישלח את הצדדים להידברות בניסיון לחסוך זמן שיפוטי ומציאת פתרון ראוי ומוסכם על הצדדים.

 

משרדנו מתמחה בכל הקשור בייצוג אזרחים הנתונים במחלוקת עם מס הכנסה המבוססת על הצהרות הון, הפרשי הון וכדומה. לטובת קבלת מענה מידי התקשר עתה לעו"ד אלי דורון 054-4251054

טיפול בשומת מס מבוססת הפרש הון בלתי מוסבר

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

סיווג הקצאות אופציות כהכנסה מעבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנם כי בחודש פברואר 2021 ניתן פסק דין בעניינו של צבי ליבושור (להלן: "המערער") נגד פקיד שומה רחובות (להלן: "המשיב") שעסק במחלוקות בין הצדדים הנוגעת לסיווג הפיצוי שקיבל המערער על פי הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים עם סיום העסקתו של המערער.

תיקון תקנות מס רכוש וקרן פיצויים 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

בימים אלו עוסק משרד האוצר בגיבוש תקנות חדשות הבאות לתקן את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) - ברצוננו לעדכנכם כי בטיוטת התקנות המוצעת על ידי משרד האוצר נקבע כדלהלן:

הגשת דו"ח שנתי בשנת הקורונה 2020

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

שנת המס 2020, שהייתה במידה רבה שנת קורונה, הסתיימה ומשכך המועד להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לגבי שנה זו הולך ומתקרב. נזכיר כי חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מעוגנת במסגרת סעיף 131 לפקודת מס הכנסה אשר קובע מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בישראל.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים