מאת:

האם ניתן לבטל צוואה ישנה אם בית המשפט משתכנע שהמנוח שכח שהוא ערך אותה

אדם העורך צוואה בגיל צעיר עלול עם הזמן לשכוח על קיומה, מה יהיה דינה של אותה צוואה ישנה אם בחלוף השנים השתנו נסיבות חייו של המנוח והצוואה אינה משקפת עוד את רצונו? זוהי השאלה אשר נדונה על ידי בית המשפט המחוזי.
ב עמש (ת"א) 55729-10-21 פלוני 1 נ' אלמוני.
 

רקע עובדתי

המנוח ערך צוואה כ- 30 שנה לפני פטירתו כאשר הוא בגיל 46. למנוח היה ילד אחד מקשר קודם שהיה לו ואשר הסתיים. בעת עריכת הצוואה לא התקיימו כל יחסים בין המנוח לבין בנו שהיה עדיין קטין. משכך, במסגרת צוואתו הוריש המנוח את עיקר רכושו לחמשת אחיו, למעט סכום סמלי אותו הוא הוריש לבנו הקטין שעימו לו היה לו כל קשר, כאמור.
לאחר הגיע הבן לגיל בגרות הוא יצר קשר עם אביו, אשר בינתיים הכיר בת זוג חדשה ממנה לא היו לו ילדים. הקשר בין האב לבן הלך והתחזק על פני למעלה מעשרים שנה וכאשר נולדו לבן ילדים, הפך הקשר עם האב ועם בת זוגו לקשר חם ותכוף. המנוח ובת זוגו שימשו כסבם וסבתם של הנכדים לכל דבר ועניין. כל בני המשפחה נהגו לבקר האחד אצל השני לעיתים קרובות ולהיפגש באירועים משפחתיים. שנים אחדות לפני מותו שינה המנוח את המוטבים בקופת הגמל שלו וקבע את בנו ואת נכדיו כמוטבים.
גם בת הזוג של המנוח, הגם שלא הייתה אמו הביולוגית של הבן, ראתה את הקשר עם הבן ועם הנכדים כקשר משפחתי לכל דבר ועניין והיא ערכה צוואה במסגרתה היא הורישה לבן מחצית מעזבונה.
על אף כל האמור עם פטירתו של המנוח לא נמצאה כל צוואה אחרת שהוא ערך מלבד אותה צוואה שנערכה בגיל 46, כאשר לא התקיים כל קשר בין המנוח לבין בנו ובה נקבע כי עזבונו של המנוח יתחלק בין חמשת האחים שלו. הצוואה נמצאה בדפדפת מסמכים בתוך ארון המסמכים של המנוח, כאשר דפדפת זו כללה גם מסמכים חדשים יותר, לרבות הסכם רכישה של דירה שנרכשה בסמוך לפני מותו של המוח וכן את צוואת בת זוגו של המנוח.
אחיו של המנוח הגישו בקשה לקיום הצוואה לרשם לענייני ירושה ואילו הבן הגיש התנגדות אשר נדונה בבית המשפט לענייני משפחה. במסגרת התנגדותו העלה הבן שתי טענות:
  • כי על פי הידוע לו מפי המנוח, הוא ערך צוואה מאוחרת יותר אך זו לא נמצאה ו/או הועלמה על ידי אחד האחים אשר נבר לכאורה בארון המסמכים של המנוח לאחר פטירתו. בית המשפט דחה טענה זו וקבע שהיא לא הוכחה במידה הנדרשת.
  • כי אם המנוח לא ערך כל צוואה חדשה, הרי שהדבר מעיד על כך שהמנוח שכח על קיומה של אותה צוואה ישנה שהוא ערך בגיל 46 שכן רצונו של המנוח היה להוריש את מרבית רכושו לבן ולנכדים, כפי שעשה המנוח בעת קביעת המוטבים בקופת גמל.
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את טענתו השניה של הבן וקבע על בסיס המסמכים שהוצגו בפניו ועדויות של עדים, כי כל הנסיבות החיצוניות מעידות על כך שרצונו של המנוח היה להוריש את עיקר רכושו לבנו, דבר המעיד על כך שהמנוח לא זכר על קיומה של הצוואה משנת 1986, אחרת היה דואג לעשות צוואה חדשה. בנסיבות אלה קבע בית המשפט, כי אין לקיים את הצוואה משנת 1986 שאינה משקפת את רצונו של המנוח ואשר נשתכחה מליבו של המנוח.
האחים הגישו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה לבית המשפט המחוזי, אשר קיבל את הערעור על סמך נימוקים שיובאו להלן.
 

הכרעת בית המשפט המחוזי

ראשית, בית המשפט קבע כי אין בדין עילה לביטול צוואה שנשתכחה, גם אם במישור העובדתי משתכנע בית המשפט שהמנוח שכח על קיומה של צוואה ישנה שהוא ערך, אין לבית המשפט סמכות לבטל צוואה זו רק בשל שכחת המנוח שכן, אין הוראת חוק המאפשרת לבית המשפט לעשות זאת. בהקשר זה הפנה בית המשפט להלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון בע"א 5654/92 מסר נ' בורנשטיין ואשר גם במסגרתה נקבע, כי לא ניתן להתעלם מצוואה שנחתמה כדין גם אם עולה בידי התובע להוכיח שהמנוח שכח על קיומה של אותה צוואה. עצם העובדה שבמועד מסוים בעבר המנוח ערך צוואה שמשקפת את רצונו, אינה מאפשרת לבית המשפט להתעלם מרצון זה ולקבוע הוראות אחרות, גם אם ברור שאם היו שואלים את המנוח לפני פטירתו הוא היה מעדיף לבטל את הצוואה.
עם זאת, בית המשפט הוסיף וקבע, כי יתכן שבמקרים חריגים ניתן יהיה לפרש את הצוואה כך שהתוקף שלה יהיה מוגבל לנסיבות קונקרטיות אשר התקיימו בעת עריכת הצוואה. כך למשל, במקרה שבו לזוג הורים יש כמה ילדים שביניהם ילד אחד נזקק והם ערכו צוואה שבה הם הורישו לו את כל רכושם והסבירו את רצונם בכך שאותו ילד נזקק לכספים, ולאחר חלוף שנים רבות שכחו מאותה צוואה ובינתיים אותו ילד הפסיק להיות נזקק ו/או הלך לעולמו. במקרה כזה רשאי יהיה בית המשפט לפרש את הצוואה כך שכוונת המוריש הייתה שהצוואה תעמוד בעינה כל עוד מתקיימות הנסיבות אשר עמדו בבסיס הצוואה ומשנפסק המצב פוקע גם תוקפה של הצוואה. אולם, בית המשפט הדגיש והבהיר שבית המשפט רשאי לעשות שימוש בכלי פרשני של הגבלת תוקף הצוואה, רק אם הוכח מעבר לכל ספק סביר שהמנוח שכח על קיומה של אותה צוואה.
במקרה הנוכחי, קבע בית המשפט המחוזי שלא הוכח מעבר לכל ספק סביר שהמנוח שכח את הצוואה. הצוואה נמצאה בתוך קלסר מסמכים שבו היו גם מסמכים חדשים מהשנים הסמוכות לפטירתו והדבר מעיד על כך שהייתה אפשרות סבירה שהמנוח ראה את הצוואה הישנה גם בשנים היותר מאוחרות ובכל זאת בחר שלא לבטל אותה. בנוסף, במקרה הנוכחי הבן העיד כי באחת השיחות סיפר לו אביו על כוונתו לעשות צוואה חדשה ובית המשפט הסיק מכך שאם המנוח השתמש במילים "צוואה חדשה" ולא סתם "צוואה", אזי הוא כנראה היה מודע לכך שיש לו גם צוואה קודמת ולא שכח עליה.
 

לסיכום

קיומה של צוואה ישנה שנערכה לפני שנים רבות או תחת נסיבות חיים קודמות, אשר השתנו במהלך השנים, עשויה להביא לתוצאות קשות ובלתי רצויות, כך שאותה צוואה תקבל תוקף משפטי מחייב, למרות שינוי נסיבות החיים. תוצאה זו יכולה להתרחש בייחד במקרה שבו בחרתם לא לערוך יותר שום צוואה אך גם במקרה שבו ערכתם צוואה חדשה אך לא דאגתם להפקיד אותה ו/או להשאיר עותק ממנה אצל עורך דין צוואות וירושות וליידע את המוטבים בצוואה בדבר קיומה. במקרה כזה, גם אם ערכתם צוואה חדשה היא עלולה ללכת לאיבוד או במקרים קיצוניים היא יכולה גם להיגנב על ידי מי שאינו מעוניין בכך שהיא תימצא. בכל אחד מהמקרים הללו עשוי להינתן תוקף מחייב לצוואה ישנה שאינה רלוונטית עוד.
על מנת להימנע ממצב חמור זה תדאגו לבטל  כל צוואה ישנה שערכתם (להשמיד או לכל הפחות להוסיף עליה סימני מחיקה בצירוף המילים "מבוטל") ואם אינכם בטוחים אם ערכתם צוואה קודמת תדאגו לערוך צוואה חדשה וכן תדאגו שעותק ממנה יישמר ברשם הישרוה או בידיים נאמנות של צד שלישי ושהמוטבים לצוואה ידעו היכן למצוא אותה.
אם אתם יורשים של אדם שערך צוואה ישנה שהתגלתה לפתע בחלוף השנים, יתכן שיהיה באפשרותכם להביא לביטולה של אותה צוואה באמצעות הליך משפטי מתאים אולם זאת רק בתנאי שיש בידיכם הוכחות חד משמעיות ומשכנעות המעידות על כך שהמוריש שכח על קיומה של אותה צוואה.
 

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קיומן והעדרן של הוראות ירושתיות בהסכמי ממון

מאת: אלי דורון, עו"ד

בפסק דין שניתן לפני כחודש ימים, בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את טענת המערערים לפיה, יש לראות בהסכם הממון שכרת אביהם המנוח עם אשתו, צוואה שבכוחה לגבור על סדרי הירושה הקבועים בדין. זהו פסק דין שמבטא היטב את הצורך ואף החובה של כל אדם להסדיר את ענייניו הרכושיים עוד בעודו בחיים.

התנגדות לצו קיום צוואה

מאת: אלי דורון, עו"ד

צו קיום צוואה הוא צו אשר נדרש לצורך חלוקת עזבון בין יורשים על-פי צוואה אשר הותיר אחריו המצווה לאחר פטירתו. כל המבקש לערוך צוואה אשר - לאחר אריכות ימים - תקוים כלשונה, הרי שעליו ליתן את הדעת לכל הסייגים אשר נקבעו בדין מכוחם ניתן יהיה לפסול את הצוואה.

פסילת צוואה שנכתבה בהשפעת אדם אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד

השפעה בלתי הוגנת היא אחת הטענות השכיחות המועלות על ידי המתנגדים לצוואה לצורך הוכחת העדר תוקפה של הצוואה. על המתנגד לקיום הצוואה הטוען להשפעה בלתי הוגנת, מוטל הנטל להוכיח כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה ושהצוואה נעשתה מתוך אותה השפעה אסורה שהופעלה על המצווה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.