מאת:

עדכון מס: לראשונה, החלטת מיסוי בנוגע למועד תושבות ישראלית יחיד

שאלת התושבות הינה שאלה קריטית על פי פקודת מס הכנסה, שהרי לפי הפקודה "תושב" ישראל הוא זה שחייב לדווח ולשלם מס בישראל בגין הכנסותיו בישראל ובעולם בכלל. כמו כן, תושבות ישראלים לאחר תקופת נתק העולה על עשר שנים מקנה לחוזר, מעמד של "תושב חוזר ותיק", מה שמקנה לו פטור מדיווח ותשלום מס על פני תקופה של 10 שנים ממועד חזרתו לישראל כתושב, בגין הכנסות אותן הוא מפיק מחוץ לישראל.

מפאת חשיבות שאלת המועד ממנו יש לספור את עשר שנות ההטבה ו/או את המועד ממנו התושב התחיל להיחשב כתושב מדינת ישראל, מעדיפים עולים רבים לפנות לרשות המס לטובת קבלת עמדתה וזאת מוקדם ככל שניתן וזאת בדרך של בקשה לקבלת החלטת מיסוי. אותם פונים מעדיפים לזכות בוודאות ולהימנע ממצב של אי הסכמה בעתיד עם רשומת המס ומשכך, פונים הם לרשות, בדרך של הגשה משפטית מנומקת, לטובת קבלת החלטה, רצוי בהסכמה - החלטה לפיה יוכלו להישען ולתכנן את צעדיהם הכלכליים והעסקיים בהתאם. בהקשר זה, נבקש לעדכנכם אודות החלטת מיסוי שהתקבלה ביום 19.4.2021 בנושא קביעת מועד תושבות בישראל לראשונה ליחיד וזכאות להטבות מס בשל כך וכן מיסוי שירותים שהעניק היחיד לחברה זרה בשליטתו לאחר מועד העלייה – החלטת מיסוי בהסכם. פלוני (להלן: "היחיד") נולד בחו"ל בסוף שנות השמונים. במהלך חודש אוגוסט 2019 (להלן: "מועד העליה") הגיע היחיד לישראל והחליט להשתקע בה. עד למועד עלייתו של היחיד ארצה, שהה מדי שנה למעלה מ-183 ימים במדינתו ונחשב בה תושב לצורכי מס. בבחינת יתר התנאים הקובעים את מרכז חייו של היחיד התברר כר"מ:
1. עשר שנים שקדמו למועד העלייה לא קיבל היחיד קצבת ביטוח לאומי.
2. עשר שנים שקדמו למועד העלייה לא קיבל טיפול רפואי בישראל במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי.
3. ליחיד היה במדינתו בית קבע
4. עשר שנים שקדמו למועד העלייה לא חל על היחיד האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה התשס"ו-2006.
5. בשנים 2015-2017 ביקר בישראל לעיתים תכופות מאחר והיה בקשר זוגי עם תושבת ישראל. בביקוריו בארץ התגורר היחיד בבית מלון או בבית חבריו.
6. עד למועד העלייה עבד בחברה זרה אולם בפועל לא תוגמל ולא היו לו הכנסות ממנה.
 
"שנת המפנה" או מועד העלייה שהחל ממנו יחל מניין הימים של היחיד במעמד של תושב ישראל לראשונה נקבע לשנת 2019, מועד בו הגיע היחיד לישראל, החל לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות כחוק וכן בוטח בקופת חולים בנוסף החל להתגורר באופן קבע בבית ששכר לעצמו.
 
מהות הבקשה – קביעה כי היחיד ייחשב תושב ישראל לראשונה בהתאם לסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה "יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן", וכן לקבוע את הסדר המס בגין כלל הכנסותיו של היחיד בתקופת ההטבות.
 
ההחלטהבקשתו של היחיד להכרה במעמד של תושב ישראל לראשונה ממועד העלייה אושרה וזאת לטובת קבלת ההטבות שנקבעו בתיקון 168 לפקודה (התיקון קובע פטור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של עשר שנים, שיחול על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל. ההטבות מרחיבות ומקיפות את כל סוגי ההכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל ובהן: משכורת, עסק, עבודה, משלח-יד, ריבית, דיווידנד, שכירות, תמלוגים וגם רווחי הון ממכירת נכסים שמקורם בחו"ל).
 
זכאות זו תחול כל עוד מרכז חייו של היחיד ימשיך להתקיים ברציפות בישראל. עוד הוחלט כי שווי השירותים שהעניק היחיד לחברה הזרה יחשבו החל ממועד העלייה כהכנסה של יחיד שהופקה וצמחה בישראל. נקבע שככל שהיחיד יעניק שירותים לחברות זרות בשליטתו השירותים יינתנו במחיר השוק בהתאם לסעיף 85א לפקודת מס הכנסה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שינוי הכללים לגבי הגדרת תושב ישראל ותושב חוץ

מאת: אלי דורון, עו"ד

רשות המסים מקדמת רפורמה במיסוי הבינלאומי במסגרתה יחול שינוי בכללים לסיווג "תושב ישראל" ו-"תושב חוץ", תוך קביעת כללים גורפת על בסיס ימי שהייה בלבד המתעלמת מנסיבותיו הפרטניות של הנישום ומכללים דומים הבוחנים את מיקום מרכז חיי הנישום כפי שקבועים ברשויות מס מקבילות לצורך סיווג יחיד כ"תושב מס".

החזר מביטוח לאומי בעקבות שינוי תושבות

מאת: אלי דורון, עו"ד

האם מבוטחים אשר היגרו מישראל זכאים להחזר דמי ביטוח לאומי? - מומלץ לכל מי שבכוונתו לנתק תושבות מישראל לבחון את השלכות ניתוק התושבות גם בראי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ובמקרים המתאימים להגיש בקשה להחזרי באופן רטרואקטיבי.

רילוקיישן לאירופה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

החלטתם לעזוב את הארץ? חשוב מאוד שלא תזניחו את היבטי המס והביטוח הלאומי בישראל, ותתכננו מראש ובתבונה את עזיבת ישראל על מנת שלא להיקלע לחבויות כספיות לרשויות בישראל...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.