ייעוץ וליווי משפטי בסוגיית ניתוק תושבות

ישראלים רבים מקבלים מעת לעת החלטות קריטיות, לפעמים "ההחלטה" הגדולה והחשובה ביותר בחייהם, בדבר התנתקותם ממדינת ישראל ומעברם למדינה אחרת.
השיקולים למעבר למדינה אחרת מגוונים, בחלק מהמקרים מקורם בהזדמנות עסקית, הצעת עבודה ו/או הזדמנות עסקית אחרת ובחלק אחר מהמקרים יכול שההחלטה למעבר מקורה באי שביעות רצון מהמדינה, מההתנהלות במדינת ישראל והרצון לנסות ולפתוח דף חדש במדינה חדשה, מפותחת יותר או פחות - יש העושים כן מיד לאחר שירותם בצה"ל ויש המקבלים החלטות לעשות כן בשלבים מאוחרים יותר של החיים; יש העושים כן תוך היוועצות עם עו"ד מיסים המתמחה בדיני מס ויש העושים כן באופן ספונטני, ללא כל תכנון מראש; יש המבקשים לעשות כן בעודם רווקים ויש הבוחרים לעשות כן לאחר שנשאו ולאחר שהביאו ילדים לעולם; יש המנתקים תושבות בעוד יש להם כבר פעילות ו/או נכסים בישראל ויש העוזבים את ישראל מבלי להותיר מאחוריהם כל נכס - כל אחד וסיבותיו, כל אחד והנמקתו. יש העושים כן עקב אהבה ויש העושים כן עקב יצר של סקרנות, יש העושים בהדרגה ויש העושים כאן ועכשיו. ברם כולם, עקב המעבר, נחשפים להשלכות מס ישראלי/בין-לאומי אותם מחויבים הם לקחת בחשבון, השלכות אותן נכון יהיה לבחון באמצעות עו"ד המתמחה בדיני מס ישראלי ו/או מס בינלאומי.
 
אקט מיסוי משמעותי
עצם המעבר למדינה אחרת, העתקת מרכז החיים וניתוק התושבות, אם באופן הדרגתי ואם כאקט אחד ברור, מהווה אקט מיסוי משפטי משמעותי. למהלך מסוג זה משמעויות מרחיקות לכת, ככל שהמדובר באותו גורם העובר מדינה ומתנתק ממדינת ישראל. הלכה למעשה, עצם ניתוק התושבות משחרר את הישראלי, במרבית המקרים, מחבויות המס הישראליות, מטיל עליו מס הגירה על פי פקודת מס הכנסה בגין הירידה מהארץ והנכסים שנשארו במדינה ומחיל עליו את דיני המס של המדינה החדשה אליה העתיק הוא את מרכז חייו. כך יוצא שישראלי שירד מהארץ, הלכה למעשה מאותה נקודת זמן, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק, פטור מדיווח בישראל על הכנסותיו מחוץ לישראל ופטור הוא מתשלום מס על הכנסות אשר הופקו על ידו מחוץ לישראל. לטובת התנהלות תקינה ונטולת סיכונים, יש בנמצא חשיבות מכרעת להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני המס הישראליים ו/או דיני מס בין-לאומי על מנת שזה יכריע האם ומתי נותקה התושבות, מה השלכותיה והאם והחל מאיזו נקודת זמן פטור היורד מלדווח ולשלם מס בישראל. התשובה למכלול שאלות אלו רחוקה מלהיות פשוטה וגם עו"ד המתמחה בדיני מס לא בהכרח יוכל תמיד לקבוע בוודאות את הסטטוס הנכון. לא אחת מתעוררות שאלות רבות באשר לצעדים הנדרשים לטובת השלמת ניתוק, מתי הניתוק אכן נכנס לתוקף, כיצד הניתוק משפיע על הדיווחים בישראל וכיצד על האדם לפעול אל מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, קופת חולים וגורמים אחרים במדינת ישראל. השאלות מתקשות שעה בה האדם יורד מהארץ בהדרגה ו/או ללא המשפחה ו/או ללא האישה ו/או לפרקי זמן קצרים או לא מוגדרים ו/או בנסיבות בהם יש במקביל פעילת הנשארת בישראל ועוד.
 
כיצד אנו יכולים לסייע בנושא?
כאן בדיוק נכנסת לתמונה בקיאות משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי מס הכנסה ומשרד המשפטים המתמחים בדיני מס הכנסה, עו"ד המתמחים במיסוי ישראלי ועו"ד המתמחים בדיני מיסוי בינלאומי. למשרדנו הידע והניסיון לתן חוות דעת הנוגעות בניתוק התושבות - לנו היכולות לבחון אובייקטיבית את מעמדו של כל לקוח הפונה למשרדנו ולקבוע עבורו מה נדרש לטובת ניתוק התושבות, האם התושבות נותקה ומה ההשלכות של ניתוק התושבות לעניין חובת הדיווח, חובת תשלום המס ועוד. יובהר כי לחוות דעת הערוכה על ידי עו"ד המתמחה בדיני מס ישראלי/בינלאומי חשיבות מכרעת, שכן הישענותו של ישראלי על חוות דעת שכזו תהווה הגנה מפני כל האשמה פלילית. ברגע בו ישראלי אוחז בחוות דעת משפטית כאמור, הקובעת כי אכן הוא פסק להיות תושב מדינת ישראל, יכול הוא מאותו שלב להפסיק ולדווח בישראל על הכנסותיו שמחוץ לישראל מבלי לחשוש כי מי מרשויות המס בישראליות יכול לטעון כי התנהלותו הינה פלילית. עצם פנייתו למשרד עו"ד המתמחה בדיני מס, דוגמת משרדנו, ועצם קבלת חוות דעת הקובעת כי הוא פסק להיות תושב ישראל – יש בכך כדי לנטרל החשיפה לטענות פליליות ו/או לטענות כאילו הייתה לו כוונה פלילית בכך שנמנע מלדווח על הכנסותיו מחוץ לישראל לרשויות המס בישראל.
 
משרדנו מלווה מספר רב של ישראלים היורדים מהארץ, משפחות או בודדים - לנו הידע והיכולת לתן לך את המענה לסוגיות ולשאלות הרלוונטיות ולסייע לך לקדם את המהלכים הנדרשים, כך שגם מבחינת רשויות המס הישראליות תמצא כמי שהתנהל בצורה תקינה וראויה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

שינוי הכללים לגבי הגדרת תושב ישראל ותושב חוץ

רשות המסים מקדמת רפורמה במיסוי הבינלאומי במסגרתה יחול שינוי בכללים לסיווג "תושב ישראל" ו-"תושב חוץ", תוך קביעת כללים גורפת על בסיס ימי שהייה בלבד המתעלמת מנסיבותיו הפרטניות של הנישום ומכללים דומים הבוחנים את מיקום מרכז חיי הנישום כפי שקבועים ברשויות מס מקבילות לצורך סיווג יחיד כ"תושב מס".

החזר מביטוח לאומי בעקבות שינוי תושבות

האם מבוטחים אשר היגרו מישראל זכאים להחזר דמי ביטוח לאומי? - מומלץ לכל מי שבכוונתו לנתק תושבות מישראל לבחון את השלכות ניתוק התושבות גם בראי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ובמקרים המתאימים להגיש בקשה להחזרי באופן רטרואקטיבי.

רילוקיישן לאירופה

החלטתם לעזוב את הארץ? חשוב מאוד שלא תזניחו את היבטי המס והביטוח הלאומי בישראל, ותתכננו מראש ובתבונה את עזיבת ישראל על מנת שלא להיקלע לחבויות כספיות לרשויות בישראל...

נקודות זיכוי לעובד זר

בית המשפט אישר את עמדת רשויות המס - עובדים זרים אינם תושבי ישראל לעניין הזכאות לנקודות זיכוי ואופן ניכוי המס על ידי המעסיק שלהם

ליעוץ מס לתושבים חוזרים

בה"מ המחוזי קיבל ערעור מס על שומת מס הכנסה שהוצאה למערער, תושב חוזר, אשר דיווח על הכנסות מדיבידנד אותן הוא קיבל מדי חודש מחברה זרה שבה הוא היה בעל מניות - הכנסה הפטורה ממס בישראל (למשך 5 שנים) בהיותו של המערער תושב חוזר. פקיד השומה לא קיבל את דיווחי המערער וראה בהכנסותיו שכר מנהלים...

מיסוי רווחי הון לתושב חוזר ותיק

נבקש לעדכנכם בפסק דין ע"מ 41182-01-19 זאב לדרמן נ' פקיד שומה תל אביב 5 בו קיבל תושב חוזר ותיק פטור ממס על רווחי הון שצמחו לו ממכירת מניות.

החלטת מיסוי בנוגע למועד תושבות ישראלית יחיד

נבקש לעדכנכם אודות החלטת מיסוי שהתקבלה ביום 19.4.2021 בנושא קביעת מועד תושבות בישראל לראשונה ליחיד וזכאות להטבות מס בשל כך וכן מיסוי שירותים שהעניק היחיד לחברה זרה בשליטתו לאחר מועד העלייה – החלטת מיסוי בהסכם.

פרשת בר רפאלי - איך מנתקים תושבות לצרכי מס?

ביום 10.4.2019 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורה של בר רפאלי על שומה שהוציא פקיד השומה כפר סבא וקבע כי בין השנים 2009-2010 הייתה המערערת לתושבת ישראל וכפועל יוצא מכך, חבה בתשלום מסים בישראל בגין הכנסותיה בישראל ובחו"ל (בע"מ 6418-02-16 רפאלי נ' פקיד שומה כפר סבא).

תושבות ישראלית לסיווג הכנסות ממשחקי פוקר

ביום 9.10.18 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ע"א 476/17 בו נדחה ערעור שהוגש על ידי הנישום ונקבע כי המערער היה "תושב ישראל" בשנת המס 2007 וכי הכנסותיו ממשחקי פוקר יסווגו.

מיסוי תושבי חוץ

עד ליום 1.1.07 הגדירה פקודת מס הכנסה כ"תושב חוץ" כל "מי שאינו תושב ישראל". החל מיום 1.1.07 הורחבה ההגדרה של "תושב חוץ" מתוך מטרה לאפשר ודאות לנישומים, זאת באמצעות הכנסת מבחן טכני, כמותי, אשר נישום העומד בתנאיו מהווה תושב חוץ. תחולתה של ההגדרה החדשה לעניין "תושב חוץ" הנה מיום 1.1.07.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.