מאת:


דיני פשיטת הרגל עוסקים במצב בו אדם אינו יכול לשלם את חובותיו. הישות הסטטוטורית המפקחת על פשיטת הרגל הוא הכונס הרשמי. הצורך בפיקוח נובע מהעובדה שבהליכי חדלות פירעון מעורבים צדדים רבים אשר עניינם ההדדי, ולעיתים השונה, עשוי להיות מפוקח בצורה הטובה ביותר בידי גורם ניטרלי ונטול פניות.

 

הכונס הרשמי משמש כנאמן על נכסי החייב מכוח ברירת הדין מקום שלא מונה נאמן אחר. במקרה שמונה נאמן, הכונס הרשמי משמש כמפקח על פעולותיו. בית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המחוזי. הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי שנועד בעיקרו להשיג שתי תכליות:

1. האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך השוויונית, המהירה והיעילה ביותר;
2. והשנייה, לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים, על ידי קבלת הפטר מן החובות.

 

בעוד התכלית הראשונה עוסקת  באינטרס של הנושים, התכלית השנייה, עוסקת  בעניינם של החייבים. על מנת להשיג את המטרות הנזכרות, יצרו דיני פשיטת הרגל מנגנון לאכיפה קולקטיבית של זכויות נגד רכושם של חייבים, בד בבד עם האפשרות להביא לשמיטת חובות החייב על ידי מתן צו הפטר. הליך פשיטת הרגל כפי שהתנהל טרם הרפורמה נמנע מלהגשים את התכליות האמורות ופעמים רבות בשורת ההפטר, ליבתו של הליך פשיטת הרגל ועיקר ייעודו לא התגשמה כראוי. ההליך טרם הרפורמה היה ארוך, מסורבל ומרובה התדיינויות משפטיות ועוד ועוד.

 

הגישה החדשה לניהול ההליך

לנוכח זאת, במטרה להביא להגשמת תכליות הליך פשיטת הרגל במסגרת החקיקה הקיימת, עידכן הכונס הרשמי ביום 1.9.2013 את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת הרגל הנפתחים לבקשות חייב וקבע מתווה מעודכן ומובנה לניהול מערכתי, יעיל, מידתי וצודק של ההליך. זאת תוך ביצוע האיזון הנדרש בין אינטרס החייב תם הלב בשיקום כלכלי בדרך של ההפטר מחובותיו וזכותו לקיום מינימאלי ולחיים בכבוד, לבין אינטרס הנושים לפירעון הוגן ושוויוני של החובות כלפיהם וההגנה על זכות הקניין.

 

בהתאם לכך, נקבעו נהלים לניהול הליך פשיטת הרגל שעיקריהם כדלקמן:

- ככלל, הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן מוגדר מראש של כ-4.5 שנים ממועד צו הכינוס.

- בכל תיק ימנה הכונס הרשמי מנהל מיוחד מיד עם מתן צו הכינוס. המנהל המיוחד יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות, גיבוש מצבת החובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט.

- במסגרת תכנית הפירעון שתגובש ותוצג לאישור בית המשפט וככל שהחייב יסכים למפורט בה, הוא יכול לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן אישור ההסדר והכרזתו כפושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון בתוך פרק זמן של כ-3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.

- בנסיבות מתאימות, ניתן יהיה גם לקצר את תכנית הפירעון לתקופה קצרה מ-3 שנים. במסגרת הרפורמה יינתנו תמריצים חיוביים לחייבים. כך למשל, שיתוף פעולה מלא מצד החייב, יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו.

 

דרך זו של תחימת משך ההליך והבאתו לידי סיום בהפטר בתוך פרק זמן נקוב ומוגדר תוך מתן תמריץ חיובי לחייב למקסם את הכנסותיו, תביא להגשמת תכליות דיני פשיטת הרגל. יישום הרפורמה בניהול הליך פשיטת הרגל יפתח בפני החייב אופק חיובי ויאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולהשתלב בחזרה במשק היצרני.

 

כיצד משרדנו יכול לסייע בהליך?

למשרדנו קיימת מחלקה המתמחה בכל שלבי הגשת הבקשה לפשיטת הרגל החל מרגע קבלת הלקוח החייב למשרדנו, הכנת כל הטפסים הרלוונטיים, הכנת תצהיר ההסתבכות, הגשת הבקשה לכונס הרשמי, קבלת תגובת הכונס הרשמי, קבלת צו הכינוס מבית המשפט המחוזי, עדכון ויישום צו הכינוס בכל לשכות ההוצאה לפועל, הגשת הדוחות החודשיים והפקדה על עמידה קבועה בתשלומים החודשיים שמושתים על החייב במסגרת צו הכינוס, עד לגיבוש תכנית הפירעון אל מול המנהל המיוחד והגשתה לאישור בית המשפט הנושים וקבלת ההפטר המיוחל. 

 

>> למידע נוסף בנושא ייצוג בהליכי פשיטת רגל, לחצו כאן.
>> זקוקים לייעוץ מקצועי בנושא? הכירו את המחלקה הייעודית שלנו.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגמות ותהליכים בדיני חדלות פירעון, לרבות בעקבות משבר הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עינבל רחמים-אביטל עו"ד

איזון אינטרסים הוא שם המשחק בעולם המשפט. כך גם בדיני חדלות פירעון נדרש לאזן בין האינטרסים השונים של הגורמים המעורבים בהליך חדלות הפירעון, תוך שמירה על יציבות כלכלית של שוק החברות והעסקים ומטרות ערכיות שחשובות לחברה בכללותה.

הרמת מסך נגד בעל מניות המתקשר בשם חברה חדלת פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בתביעה כספית בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום במסגרתו נקבע כי יש לחייב את בעל המניות בחברה בחוב של החברה, מאחר וזה התקשר בהסכם בשם החברה לאחר שהחברה הייתה חדלת פירעון וכאשר היה ברור לו כי החברה לא תוכל לעמוד בהסכם.

תביעות נגד נושאי משרה ורואי חשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון של תאגידים

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח; שי גליקמן, עו"ד; עינבל רחמים-אביטל, עו"ד; עומר לוי, עו"ד

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי קיימת אפשרות על פי הדין להכיר בזכויות תביעה נגד רואי חשבון מבקרים של חברה ככאלו שעומדות לבעלי תפקיד מטעם בית המשפט בעת הליכי חדלות פירעון ולא רק לנושי החברה. בכך קבע כי קיימת אפשרות בדין לחייב רואי חשבון מבקרים באחריות ישירה כלפי החברה המבוקרת ובעלי מניותיה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.